Критерии за оценка на офертите – Икономически най-изгодна офертаДата16.06.2017
Размер46.73 Kb.
#23709
Приложение №4
Критерии за оценка на офертите – Икономически най-изгодна оферта
Методика за оценка на предложенията

Постъпилите предложения се оценяват за икономическа изгодност по технически и ценови критерии по следната формула:

Кi= Т+Ц, където:

Кi – комплексна оценка на всяка оферта

i – от 1 до n – поредния номер на офертата, като n е броят на офертите, участващи в класирането

Т – брой точки получени от офертата по показателя „ Технически параметри”, който може да бъде от 0 до 60.

Ц- брой точки получени от офертата по показател „ Предлагана цена”, който може да бъде от 0 до 40.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.


По показателя „ Технически параметри” предложенията се оценяват по следната формула:

Т i = У +С, където

i – от 1 до n – поредния номер на офертата, като n е броят на офертите, участващи в класирането

У – брой точки получени от офертата по показателя „ Технически параметри на устройствата”.

С- брой точки получени от офертата по показател „Технически параметри на софтуера”.
По показателяТехнически параметри на устройствата” предложенията се оценяват по следната формула:

Уi = М+N+P, където

i – от 1 до n – поредния номер на офертата, като n е броят на офертите, участващи в класирането

М – брой точки получени от офертата по показателя „ Технически параметри на монохромните устройства”.

N – брой точки, получени от офертата по показателя „ Технически параметри на цветните А4 устройства”.

P – брой точки, получени от офертата по показателя „ Технически параметри на цветното А3 устройство”

По показателя „ Технически параметри на монохромните устройства”(М), предложенията се оценяват чрез сумиране на получения брой точки за всеки технически показател съгласно таблица 1, като максимално възможния брой точки е 12.

Таблица 1Технически показател

Параметри

Точки

Капацитет на автоматичното листоподаващо устройство

= 50 листа

1

> 50 листа

2

> 60 листа

4

Скорост на монохромно сканиране при 300 dpi

= 45 стр./мин

1

> 45 стр./мин

4

Поддръжка на хартии с максимални тегло

= 150 g/m²

1

> 150 g/m²

4

По показателя „ Технически параметри на цветните А4 устройства”(N), предложенията се оценяват чрез сумиране на получения брой точки за всеки технически показател съгласно таблица 2, като максимално възможния брой точки е 12.

Таблица 2

Технически показател

Параметри

Точки

Хард диск

= 100GB

1

> 100GB

2

> 110 GB

4

Директен печат и сканиране към USB памет

да

4

не

0

Поддръжка на хартии от всички тави с максимално тегло

= 200 g/m²

1

> 200 g/m²

4

По показателя „ Технически параметри на цветното А3 устройство”(P), предложенията се оценяват чрез сумиране на получения брой точки за всеки технически показател съгласно таблица 3, като максимално възможния брой точки е 12.


Таблица 3

Технически показател

Параметри

Точки

Вградена оперативна памет

≥1GB

1

≥1.5GB

2

≥2GB

4

Максимален поддържан размер на хартията - 1200х297 мм

да

4

не

0

Скорост на сканиране при 300 dpi

≥60 стр/мин

1

≥70 стр.мин

4


По показателяТехнически параметри на софтуера” предложенията се оценяват чрез сумиране на получения брой точки за всеки технически показател съгласно таблица 4, като максимално възможния брой точки е 24.
Таблица 4

Технически показател

Параметри

Точки

Криптиране на изходящата информация при мониторинг на устройствата

32 bit SSL сертификат

0

64 bit SSL сертификат

1

128 bit или повече SSL сертификат

3

Сканиране по SNMP протокол

SNMP version 1

1

SNMP version 2 или по-нова

3

Задаване на квоти на потребителите, след надхвърлянето на които потребителите да не могат да печатат/копират

Не

0

да

6

Разпределяне на разходите по дефинирани проекти

Не

0

да

6

Генериране на справка за разходите за консумирана електроенергия по устройства

Не

0

да

6


По показателя „ Предлагана цена” , най-ниската предложена цена се оценява с максималния брой точки – 40т(А).
Втората най-ниска цена получава точки В изчислени по формулата - В=А-1, Третата най-ниска цена получава точки C изчислени по формулата - С=В-1 и т.н.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница