Кризисни тенденции и перспективи за развитие през погледа на социалните наукиДата01.05.2018
Размер42.06 Kb.
#67297

СЕДМА НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ПСИХОЛОГИЯТА И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ:
"КРИЗИСНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"


Зала Променада


МОДУЛ ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗРАЖЕНИЯ НА КРИЗАТА

08.30-08.40 Васил Василев - Лица на кризата от 30-те години на двадесети век в културната ситуация у нас и в европа. начини на употреба

08.40-08.50 Симеон Танчев - Интердисциплинарно равновесие за

единна наука

08.50-09.00 Яница Неделчева - Доброволчеството – в контекста на проблема за застаряване на населението в българия и европа и идеята за учене през целия живот

09.00-09.10 Манол Кръстев - Социалната отговорност - инструмент, спомагащ стабилността на обществената структура

09.10-09.20 Станислава Попова - Социалнопсихологически предпоставки за формиране на девиантно поведение

09.20-09.30 Ели Александрова - Женската проституция в контекста на джендър ролите

09.30-09.40 Любка Христова - Преференциални сексуални насилници на деца

09.40-09.50 Албена Хинкова - Третата част на разговора: Ериксън и Барон Лулчо

09.50-10.00 Георги Петрунов - Трафикът на хора: кризисни тенденции и перспективи за преодоляване
10.00-10.20 Дискусия

10.20-10.30 Почивка


МОДУЛ РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И СОЦИАЛНАТА СРЕДА

10.30-10.40 Боян Василев - Индивидуалната траектория на идентичността като психологически инструмент за разрешаването на кризите при младите хора

10.40-10.50 Ева Головинска – Георгиева - Когнитивни измерения на речевото общуване в интернет в училищна възраст (і-хіі клас)

10.50-11.00 Жаклин Харалампиева – Павлова - Игрово поведение на децата от предучилищна възраст с егоистични тенденции

11.00-11.10 Иван Стоянов, Кристина Иванова - Анализ на резултатите от проучване ефекта на приемната грижа върху емоционалното и поведенческото развитие на децата

11.10-11.20 Мила Михайлова - Актуални въпроси пред психолингвистичните изследвания върху дислексията при децата с първи език български

11.20-11.30 Татяна Петрова - Готовност на децата за училище и изследване на фината моторика при 6-7 годишни деца

11.30-11.40 Зинаида Александрова - Бягствата на децата от институции в интрапсихичен и интерперсонален аспект

11.40-12:00 Дискусия

12:00-13:00 Обед


13:00-13:10 Биляна Гинина - Методи за изследване на комуникативното развитие и емоционалната привързаност в ранна детска възраст

13:10-13:20 Елена Димитрова - Поява на графични символи в групови и индивидуални тестове при деца на възраст 2 и 3 години13:20-13:30 Светлана Ангелова - Емоционалната интелигентност в контекста на професията „учител“

13.30-13.40 Христина Амбарева - Видео-игрите: проблем за индивидуалното развитие или източник на решения

13.40-13.50 Петя Марчева, Росица Тодорова - Положителните нагласи – осъществяване на интегрираното обучение в българското училище

13.50-14.00 Зорница Тоткова - Възприет родителски стил и привързаност

14.00-14.10 Галина Петкова - Връзки между нагласите и знанията на децата за възрастните

14.10-14.20 Магдалена Гарванова - Ценностни асоциации при български

студенти

14.20-14.30 Красимира Минева - Класификация на зависимите от психоактивни вещества по фактори на уязвимост и личностови променливи

14.30-14.40 Светла Шапкалова - Проучване нивото на обучение във факултативните дисциплини, даващи знания по религия - развитие и перспективи

14.40-14.50 Константин Антонов - Възможности за развитие при деца с умствена изостаналост в условията на дневен център


14.50-15.10 Дискусия

15.10-15.20 Пауза


МОДУЛ ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ, ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ, И ОРГГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗИСНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
15.20-15.30 Бистра Мизова, Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова - Психологични аспекти на връзката медийни послания и субективно благополучие

15.30-15.40 Катерина Баева - Перспективи пред развитието на интердисциплинарните методи при изследването на потребителските нагласи

15.40-15.50 Владимир Кисимдаров - Потребителският контрол върху

интернет рекламата

15.50-16.00 Силва Димитрова - Tрадиции и перспективи пред презентирането във виртуална среда (кризата с наднорменото тегло, представена в ted.com)

16.00-16.10 Нина Живкова - Българските специалисти по управление на човешки ресурси в средните и големите организации16.10-16.20 Майяна Митевска-Енчева - Динамика на стратегиите за разрешаване на конфликти на работното място – основни тенденции и перспективи

16.20-16.30 Бистра Мизова, Мария Петкова - Личностни детерминанти на социалната компететеност при педагогически специалисти

16.30-16.40 Светослава Байракова - Ценностите в работата – теоретичен преглед

16.40-16.50 Георги Кроснаров - Кризата на лидерството в организацията

16.50-17.00 Теодорина Милушева - Социална работа с младежи от центрове за временно настаняване (консултативен модел за работа с безработни младежи)

17.00-17.10 Елена Казанджиева - Удовлетвореност от живота и труда като аспекти на субективното благополучие

17.10-17.20 Ивана Миладинова - Психологически особености на работещите с деца със специални образователни потребности

17.20-17.30 Мартин Ценов - Емоционална интелигентност: генезис и развитие на теоретична концепция17.30-17.40 Камелия Петкова - Стигмата по отношение на възрастните хора и нейните проявления в променящата се социална реалност
17.40-18.00 Дискусия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница