Купа drag 2016 / 06. 05. 2016 ОрганизацияДата21.09.2016
Размер58.66 Kb.
#10463Купа DRAG - 2016 / 06.05.2016


 1. Организация: Купа DOLTCINI & DRAG - 2016 е организиран от фирма ДОЛЧИНИ ("Долчини.БГ" ООД) и ДРАГ ("ВЕЛОМАНИЯ" ЕООД), ще се проведе на 06 Май 2016г. от 14.00 часа гр.Божурище (Индустриална зона). Карта и адрес на състезанието на страница 2
 1. ТИП НА СЪСТЕЗАНИЕТО: Състезанието е отворено за участие на състезатели от категории момчета, юноши мл.възраст, юноши ст.възраст, мъже и мастерс. Ще се изминат следния брой обиколки (дължина – 1800м.) със спринт на всяка втора обиколка.

  • Момчета младша / Момичета - 6 обиколки

  • Момчета старша - 8 обиколки

  • Юноши мл.възраст - 12 обиколки

  • Юноши ст.възраст - 14 обиколки

  • Мастерс: родени преди 31.12.1965г. - 8 обиколки

  • Мастерс: родени след 01.01.1966г. - 12 обиколки

  • Мъже - 16 обиколки

Организаторът си запазва правото да променя броя на обиколките.


 1. УЧАСТИЕ: В състезанието могат да участват всички лицензирани състезатели.
 1. ЩАБ НА СЪСТEЗАНИЕТО: Щабът на състезанието ще бъде отворен на 06.05.2016 от 11:30 до 13:30 часа в гр. Божурище – Индустриална зона, на старта за проверка на лицензите и раздаване на състезателните номера.
  Заявки за участие се подават до 17 часа на 04 Май 2016 на email: rsk_kolo@abv.bg.
 1. КЛАСИРАНЕ: Класирането ще бъде въз основа на изминатите обиколки и от броя на точки от спринтовите обиколки. Точки се начисляват на всяка спринтова обиколка на първите 4 състезатели (5, 3, 2 и 1 точки) и на всяка неспринтова обиколка на първия състезател – 1 точка.

Класирането на момчета младша и момичета ще бъдат по ред на пристигане на финалната обиколка. За тях не важи точковата система от по горните категории. Класирането ще бъде отделно за момчета младша и момичета, като за първо място купа и медал, за второ и трето медали, до 6-то място-грамоти. Застигнатите състезатели ще бъдат отстранени от състезанието. Ще се прилага регламента за дисциплината Издръжливост по точки. 1. Награди: Награден фонд в размер на 4000 лева.

Категория

1-ва позиция

2-ра позиция

3-та позиция

Момчета младша и момичета

Купа/Медал

Медал

Медал

Момчета старша

240 лв

180 лв

120 лв

Юноши мл.възраст

240 лв

180 лв

120 лв

Юноши ст.възраст

240 лв

180 лв

120 лв

Мастерс: родени преди 31.12.1965г.

240 лв

180 лв

120 лв

Мастерс: родени след 01.01.1966г.

240 лв

180 лв

120 лв

Мъже

700 лв

360 лв

240 лв

* 50% от наградите ще бъдат във ваучери за пазаруване в магазините на ДРАГ и ДОЛЧИНИ, а останалата сума ще бъде дадена в брой при награждаването.


 1. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО: Награждаването ще се извърши 10 минути след финиширане на състезателите от категория „Мъже”. Първите 6 състезателя от всяка категория трябва да се явят за награждаване.
 1. КОНТАКТИ НА ОРГАНИЗАТОРА: 0889 214 986, Любослав Венков, email: rsk_kolo@abv.bg
 1. ДРУГИ: За всичко останало, което не е написано в този правилник, оторизирани да взимат решение са Съдийската колегия и Организаторът. Всички решения трябва да са съобразени с правилника на ЮСИ.


Google Карти: https://www.google.bg/maps/@42.74847,23.2110946,16.75z?hl=bg

Допълнителна информация: https://www.facebook.com/events/463739933819276/
CUP DRAG - 2016 / 06.05.2016


 1. Organization: Cup DOLTCINI & DRAG - 2016 is organized by the company Doltcini ("Doltchini.BG" Ltd.) and Drag ("Velomania" Ltd.) and will be held on 6 May 2016. 14.00 p.m Bozhurishte (Industrial Zone). More info and map on Page4
 1. Type of the race: The competition is open to riders in categories juniors, youths, cadets, Elit men and MASTERS. There will be taken the following number of laps (length - 1800 m.) with sprint every second lap.
  • Young Boys / Girls - 6 rounds

  • Cadets - 8 rounds

  • Youth - 12 rounds

  • Juniors - 14 rounds

  • Masters: born before 31.12.1965 - 8 rounds

  • Masters: born after 01.01.1966г. - 12 rounds

  • Elit Men - 16 rounds

The reserves the right to change the number of laps.
 1. Participation: The competition is open to all licensed riders.
 1. Headquarters race Competition headquarters will be opened on 05.06.2016 from 11:30 to 13:30 in the Bojurishte - Industrial zone, at the start where checking licenses and distribution of race numbers.

Application forms will be submitted to 17.00 on May 4, 2016 at email: rsk_kolo@abv.bg.


 1. Ranking: The ranking will be based on the realized tours and the points gained in the sprint laps. Points are calculated on each sprint lap for the first 4 riders (5, 3, 2 and 1 points) and on every non-sprint round for the first competitor - 1 point.
 1. Junior boys and girls ranking will be in order upon arrival of the final lap. The point system applied for the upper categories is not valid for junior groups. The ranking list will be determined separately for junior boys and girls, a cup and medal for the winner, medals for second and tird place riders and certificates for the riders ranked up to 6th place. Overtaken riders will be eliminated from the competition. The Endurance points regulation will be applied.
 1. Prizes: Total prize fund will be 4000 BGN

Category

First Position

Second Position

Third Position

Young Boys / Girls

Cup and Medal

Medal

Medal

Cadets

240 bgn

180 bgn

120 bgn

Youths

240 bgn

180 bgn

120 bgn

Juniors

240 bgn

180 bgn

120 bgn

Masters: born before 31.12.1965

240 bgn

180 bgn

120 bgn

Masters: born after 01.01.1966

240 bgn

180 bgn

120 bgn

Elit Men

700 bgn

360 bgn

240 bgn

* 50% of awards will be in shopping vouchers in stores of DRAG and DOLTCINI, and the remaining amount will be given in cash at the ceremony. Detailed conditions for the use of the vouchers will be written on it.

 1. Ceremony : The award ceremony will be 10 minutes after finishing the athletes category "Men". The first six competitors in each category must appear for the award.
 1. Sponsor's contact: +359889214986, Luboslav Venkov, email: rsk_kolo@abv.bg
 1. Others: Everything else which is not written in these Rules, Judges Association and Sponsors are authorized to decide. All decisions must comply with the rules of UCI.


Google Maps: https://www.google.bg/maps/@42.7490512,23.2115775,16z?hl=enFacebook event page: https://www.facebook.com/events/463739933819276/

Страница: oт

Каталог: upload -> documents -> doc
doc -> Колоездачно състезание на шосе от Бояна до х. Звездица общо 20 км
doc -> Програма: 11: 00ч записване 11: 30ч начало на тренировките 16: 00ч старт 17: 00ч награждаване групи
doc -> М с. Димитър Котев на 25. 05. 2013 г за момчета, юноши младша възраст, юноши старша възраст, деца и любители Цел и задачи Популяризиране на колоездачния спорт в гр. София и всички клубове от страната. Програма
doc -> Наредба за провеждане на държавните първенства по планинско колоездене през 2014 г
doc -> Програма на състезанието: 09. 08. 2015 г. 08. 00-10. 00 ч. Запознаване с трасето и записване 10. 00-10. 30 ч. Техническа конференция и раздаване на стартовите номера
doc -> Програма на състезанието: На 18. 06. 2016 г от 15. 00 ч техническа конференция хотел „Яница
doc -> Правилник за статута на спортисти аматьори и професионалисти, и трансферен правилник на състезателите по колоездене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница