Курсов проект по „Основи на управлението“Дата25.05.2022
Размер0.58 Mb.
#114438
ТипАнализ
C LLMSDOCS COURSES 35188 FILES 182891 ИЗПИТ ОУ(1)

Курсов проект по „Основи на управлението“

Теми:

 • Подобряване процеса на управление в организация „Х“.
 • Анализ и оценка на факторите на средата, в която функционира организация „Х“
 • Мениджърът централна фигура в процеса на управление в организация „Х“
 • Изработване на управленски решения в организация „Х“
 • Организационно-управленска структура на организация „Х“
 • Управление на конфликти в организация „Х“
 • Управление на промяната в организация „Х“
 • Принципи, методи и подходи на управление в организация „Х“
 • Задължително се изписва името на организацията, в която се изследват проблемите.

Структура на курсовия проект

 • Увод
 • Изложение:
 • 1. Характеристика на управленските процеси.
 • 2. Кратко представяне на организация „Х“. (създаване, история, цели, ангажиран персонал, клиенти, конкуренти и пр.).
 • 3. Анализ и оценка на процеса на управление, осъществяван в организация „Х“. /стил на ръководство; методи за изработване на УР; ОУС; управленски функции и др./
 • 4. Възможности за усъвършенстване на управлението в организация „Х“.
 • Заключение
 • Използвана литература

Изисквания към оформяне на работата

 • Шрифт - Times New Roman; Font size 12 pt, междуредие 1,5 Lines.
 • Page Setup: margins – top 2,5 см.; bottom 2,5 см.; left 2,5 см.; right 2,5 см.; Paper Size – A4.
 • Обем на курсовия проект – не по-малко от 12 стр.

Изисквания

 • Оформя се титулна страница, която включва информация за висшето училище, специалността, темата на курсовия проект, данни за студента – специалност, факултетен номер.
 • Задължително е присъствието на практическата част от структурата на изложението.
 • Ясно и точно представяне на авторовото мнение.
 • Наличие на изводи и препоръки, които да са от значение за управленската практика.
 • Необходимо е да си личи умението на автора да използва повече литература и да дава практически примери.
 • Коректно цитиране на библиографски източници и позоваване на автори.

Използвана литература – подрежда се по азбучен ред, като се започва първо с печатните издания, а след това с интернет източниците.


Например:

Цитиране

Оценяването на курсовия проект става въз основа на следните критерии:

 • Правилното структуриране на разглежданата тема в т. ч. наличие на практическа част.
 • Използване на различни литературни източници.
 • Изказване на собствено мнение, идеи и заключения.
 • Умения за правене на обобщения.
 • Присъствие на изводи и препоръки.

Срокове

 • Курсовият проект се изпраща чрез платформата е-студент при спазване на следните срокове:
 • Първа дата - 13 юни 2022 г.
 • Поправка – 23 юни 2022 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница