Курсова работа казус 1: Характер на пазара на бира в странатаДата15.08.2018
Размер57 Kb.
#78704
Висше училище”Земеделски колеж”
2010г.

КУРСОВА РАБОТА


Казус 1: Характер на пазара на бира в страната

Казус 2: Пазарът на земя в България 2003-2008 г.

Казус 3: Предприемаческа инициатива: В какво да инвестираме?Разработил: Проверил:

Диляна Петрова Ковачева доц. Манлиев

Фак. № sub103038


  1. Характер на пазара на бира в страната.

Българската пивоварна промишленост има 125-годишна история. През 1881 г. в град Шумен, Североизточна България, отваря врати първата фабрика за бира в страната. Оттогава и до днес българинът остава верен на това най-популярно питие, съпътстващо живота му в добри и лоши дни. Бирената промишленост е проспериращ отрасъл в българската икономика. Приватизацията му премина бързо, леко и успешно. От 1994 г. до 1998 г. в частни ръце преминаха всички заводи за бира. Умножиха се марките пиво, а качествата им се равняват на най-добрите световни образци. На българския пивоварен пазар присъстват едни от най-големите играчи на световния пазар като ИнБев, Хайнекен, Карлсберг. Те държат 76 процента от производството на бира в страната. В България се произвеждат 7 лицензионни марки бира, а общо марките светло и тъмно пиво у нас са 60. Сред тях са Загорка, Каменица, Пиринско пиво, Шуменско пиво, Болярка, Леденика, Ариана и др.

Голяма част от нашата промишленост технологично е над средното европейско равнище и вече имаме няколко завода, които са наистина на много високо европейско ниво като технологично оборудване. Основният проблем са ниските цени на пазара. В България се прави невероятно качествена бира. Големите играчи наложиха съответните стандарти, а българинът пие тази качествена бира на уникално ниска цена, всъщност на най-ниската цена в Европа. В световен мащаб също сме на челните места по този ценови показател. Това означава, че все още е ниска нормата на печалба на пивоварната промишленост.

Годишно потреблението на бира на глава от населението в България е около 61 литра. Почти толкова е потреблението в Португалия и Швейцария , докато в Испания и Франция пият два пъти по малко около 30 литра.

През изминалата година са били инвестирани 77 млн. лв. в пивоварната индустрия в България. Най-голям дял от тези инвестиции са били направени от "Карлсберг България" - 31 млн. лв., следвани от "Загорка" АД - 19 млн. лв. и "Каменица" АД - 18. 904 млн. лв. На пазара в България се предлагат повече от 70 различни вида светла, тъмна и червена бира, като този цикъл през 2007 г. е бил завършен от пускането на пазара на "Болярка Weiss". Налагането на тази марка на пазара от страна на "Болярка" ще стане трудно, тъй като българинът е доста консервативен по отношение на бирата, която пие.

През 2007 г. по прогнозни данни на Съюза на пивоварите са били произведени 5. 686 млн. хектолитра бира. Това представлява увеличение от 9% в сравнение с произведеното през 2006 г. Най-много са произвели фабриките на '"Загорка" АД - 1.693 152 хектолитра, "Каменица" - 1.546 613 хектолитра и "Карлсберг България" с 1.383 551 хектолитра. Отличник тази година сред изцяло българските концерни, произвеждащи бира, е "Ломско пиво" с 119 704 хектолитра бира.

Българска бира трудно би се наложила на европейския пазар и обратно, тъй като местните хора са свикнали с бирата, която пият в момента. Иванов каза, че по-ниските цени на българската бира не означават, че българските пивовари подбиват пазара в ЕС, тъй като той е свободен и всеки може да продава бира на каквото цена желае, без да подлежи на санкции.

Все още висок остава процентът на продадената бира в стъклени бутилки - 51%, следвана от бирата в PET бутилки - 41%, кегове - 6% и кенове - 2%. Тук трябва да се отбележи, че в страната продължава нарастването на дела на консумацията на пиво в PET бутилки. По отношение на външния си вид, българските бутилки не отстъпват на останалите пивовари в Европа.

Страната ни все още изостава по отношение на дела на т.нар "студен пазар" на бирата (тази, която се продава в заведения). Той представлява около 32-34% от общите продажби. В същото време делът на "топлия пазар" (бирата, продавана за консумация вкъщи) "държи" дял между 66 и 68%. Основна причина за това е финансовото състояние на българина, който предпочита да консумира бира вкъщи с приятели, а не в заведения.

Много фактори играят важна роля в консумацията на една или друга бира. Това са различните вкусове на потребителя , качеството , пазарните цени, различните събития в живота на човек ( по празниците се консумира повече, Световното първенство по футбол и др.) , конкуренцията , рекламата и др.

Рекламата е един от най-важните фактори, послание от производителите към потребителите, действа като катализатор в пазарната икономика и стимулира потребителите да купуват. Най – динамично се развиват интернет и немедйната реклама (билбордове , заведения на открито , промоции и др.) Най-големите марки бира в България - "Каменица" и "Загорка", залагат на рекламите във футбола. Първата фирма е спонсор на българския национален отбор, като рекламни клипове на компанията се въртят преди, по време и след всяка официална и приятелска среща на тима. Друг начин компанията да популизира своята марка е спонсорството, коедо допринася за повишаване на продажбите . То служи най-вече за изграждане на определен имидж на дадена марка. Най- добрата алтернатива за производителите в бранша е спортното спонсорство. Основният му плюс е ефективността - посланието стига точно до хората, които са потенциални клиенти на продукта.

Бирената промишленост е проспериращ отрасъл в българската икономика. Инвестира се и в нови марки бира, в опаковките, в обучението на персонала. Но няма да бъде лесно и за европейските пивовари, които ще искат да проникнат на нашия пазар по простата причина, че тук работят уникални професионалисти, които правят качествена бира. Очаква се нахлуване на нови марки бира, но те едва ли ще имат много големи шансове. Ще им бъде трудно от гледна точка на това, че трябва да навлязат на един пазар, в който вече има консуматори, които обичат определени марки бира. Освен това този пазар има невероятни професионалисти в маркетинга и рекламата.

Бирата е едно уникално питие което е било и винаги ще е част от живота на българина, с нейния специфичен вкус и пивкост.

2.Пазарът на земя в България 2003-2008г.

Земята като производствен фактор също е обект на покупко-продажба на пазара. Както всички останали стоки, тя се търси, предлага и има цена. Вниманието на обществото към този първичен фактор на производство нараства. Причината за това е неговата ограниченост, трудна възпроизводимост и различна плодородност.

Земята включва всички първични природни ресурси. Част от тях могат да се увеличават при промяна в технологиите, например добивите на селскостопанска продукция от декар. Друга част е неизменна, например обработваемата земя.

Земята като първичен фактор е в основата на развитието на земеделието и преработващата промишленост. От нея е добива на природни богатства. Върху нея се разполагат стопанските обекти, жилищни сгради и др.

Многостранното значение на земята позволява богат избор на варианти за нейното използване. Това зависи от пазара, който определя търсенето и предлагането на земя. Влияние оказват и нейните качествени характеристики. Например на плодородни участъци не се строят промишлени предприятия , туризъм се развива на подходящи места и т.н. Условия за пълноценно използване на земята съобразно нейните качества създава разделението на труда, рационална специализация на производството.

Ред позитивни тенденции в еволюцията на пазара на земеделската земя у нас забелязват експертите в областта. Така можем да обобщим резултатите от презентация на АДСИЦ Елана фонд за земеделска земя - първи фонд за инвестиции в земеделска земя в България и най-голям частен собственик на земя в страната. Гледайки към случващото се на пазара на земеделска земя от началото на Прехода до сега, експертите от Елана разделят пазарната естествена история на през близките 18 години условно на 3 периода.

Първият, който обхваща интервала между 1989г. и 2001г. е наречен „Първа вълна поземлени отношения". През него протичат реституционните процеси. Реален пазар на земя липсва, а цената на един декар варира между 40 и 150 лв.

Вторият етап е дефиниран като преходен и обхваща периода 2002г.-2005г. През него желаещите да продават земя са много, а потенциалните купувачи - малко. Цената въпреки това се покачва - тя варира между 100 и 160 лв./дка. През периода е създаден и първият АДСИЦ за земеделска земя.

Последните две години бележат Втората вълна поземлени отношения. През него вече се наблюдава възникването на реален пазар. Наличието на остра конкуренция между много купувачи води до повишаване на цената до ниво между 150 и 300 лв./дка.

Проучване на пазара на земя в други средно- и източноевропейски страни, направено от Елана, показва, че цената на земята в България е по-скъпа отколкото в някои страни и по-евтина отколкото в други. В Чехия, Унгария и Полша тя държи по-високи цени отколкото у нас. По-евтина е земята в северната ни съседка Румъния и например в Естония.

Специфичната цена за наемане на земя е прието да се нарича поземлена рента. По своята същност тя е възнаграждението, което се получава от собственика за използване на земята му като основен производствен фактор. Рентата е факторен доход преди всичко като икономическа рента, защото се плаща от ползвателя на поземления собственик за специфичните качества на фактора земя.

Логиката за обяснението на поземлената рента може да бъде разбрана, ако познаваме важни особености на земята като производствен фактор, а именно:

1. Земята като производствен фактор включва различни по качества участъци. Плодородието на тези участъци не е едно и също. Следователно и продукцията, получавана от тях, е различна. Доходът от нейната реализация от по-плодородните участъци е по-голям. По високо е и възнаграждението за собственика при тяхното ползване.

2. Земята е количествено ограничение. Това предопределя пълноценното й използване, независимо от различните природни условия в отделните участъци.

3. Земята е частна собственост. Собственикът е този, който решава как да се използва тя. Само ако има интерес, той ще я предостави за обработка. Това право на собственика е известно като монопол на частната собственост върху земята.

4. Особен механизъм на ценообразуването в селското стопанство. Ограничеността на земята и различните по качества участъци предопределят получаването на приходи от собственика и от най-лошия обработван участък земя.

Преди появата на АДСИЦ-а разглежданият пазар е доста хаотичен и се характеризира с ниска степен на прозрачност при сделките и ниска ликвидност. Появата на големия институционален играч обаче променя тези тенденции - тя води до висока ликвидност, повишаване на прозрачността. Наблюдава се „изсветляване" и формализиране на арендните отношения. Забелязват се и други положителни явления и процеси. Продавачите печелят от високата конкуренция. Пазарът ясно се сегментира по цени, райони и категории. Земеделската земя се превръща в средство за обезпечение по заеми.

Забелязват се и други положителни явления и процеси. Продавачите печелят от високата конкуренция. Пазарът ясно се сегментира по цени, райони и категории. Земеделската земя се превръща в средство за обезпечение по заеми.

Наблюдава се постепенен процес на концентрация на критични маси земя в ограничен кръг собственици в отделни землища, който ще добива все по-ясни очертания в бъдеще.

Ето и някои от основните явления на световния пазар на земя, които е вероятно да са трайни тенденции.

Все по-широко разпространение добива използването на земите за отглеждане на суровини за биогорива - до 2020г. биогоривата трябва да заемат 10% (само за ЕС) от общото потребление. Земите също така все по-често се използват за производство на електричество (ветрогенераторно и фотоволтаично).

На пазара на земя е вероятно да повлияе повишаващото се потребление на хранителни продукти, в следствие на увеличаващия се брой на населението в света и покачването на жизнения стандарт в някои области и региони.

Специфичните характеристики на търсене на земя са същите като на всеки друг производствен фактор, а именно:

1.Произоден, вторичен характер на търсене на земя. То е в правопропорционална зависимост от търсенето на многото продукти, създавани с природното богатство - хранителни продукти и друга селскостопанска продукция, сгради с промишлен характер, жилищни сгради и др. Трайна тенденция е оскъпяването на земята в големите градове и особено в централните им части. 2. Сезонен характер на търсене на земя. Това означава зависимостта на търсене от плодородието на земята през изминалата година. Ако продукцията е била много търсена и с висока цена, тогава през настоящата година ще нараства търсенето на земята. 3. Увеличаване на населението на дадена страна. Този фактор влияе положително върху търсенето на земя за селскостопански нужди и за градско строителство, особено за плодородни участъци около плодородни градове. 4. Възможности да се добиват разнообразни ресурси от земята. Ако тези възможности са ограничени, търсенето на земя е незначително. 5. Пределната производителност на земята като производствен фактор. Резултатът е, че при всяко следващо добавяне на фактора, продуктът от земята намалява. Това, както при всички останали производствени фактори, оказва влияние върху търсенето на земя.

За съжаление голяма част от клиентите не реализират сделка, тъй като им се предлагат нереално високи оферти. За район, в който средната цена на земята е 500 лв. например (за масив от 500 декара), само при информацията, че клиентът е чуждестранен, се появяват оферти за 2500 лв. за декар.

Според някои брокери като цяло освен това е много грешно да се смята, че в България земята е окомплектована като документи и е възможно сделките да бъдат реализирани в кратки срокове, безпроблемно и едновременно за всички терени в даден масив. Това всъщност е и една от многото причини чуждестранните инвеститори да се отказват от покупката на земя в България.3.Предприемаческа инициатива в какво да инвестираме?

Според трите варианта които са дадени :

1-създаване на фирма за замразени храни пици и полуготови ястия

2- създаване на фирма за пакетиране и търговия със свежи салати

3-създаване на фирма за кетъринг и фирмени семейни партита.

Бих взела решение да инвестирам пари в създаването на фирма за кетъринг и фирмени семейни партита . Първия вариант е прекалено популяризиран , и ако не потръгне бизнеса и не се продава стоката всичко се разваля и изхвърля, което води до загуби. Втория вариант, също като първия приготвяне на свежи продукти , които ако не се купуват се развалят и това не води до печалба. На българския пазар вече има утвърдени фирми и хората не обичат много да експериментират.Избирам третия вариант създаване на фирма за кетъринг и семейни партита ,тъй като организирането на тези партита ще е при предварителна поръчка от клиенти, при установено меню което фирмата приготвя. Смятам че хората в днешно време са по отворени към кетъринг фирмите. Удобство е за големи фирми и големи семейни партита.

Конкуренцията и при трите е много голяма но при първите два случая загубата на пари ще е по голяма. В третия случай трябва добра реклама и много добро качество, когато качеството е на ниво хората ще бъдат доволни и това ще допринесе за редовни клиенти.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница