Курсова работа национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандартистраница6/6
Дата08.02.2024
Размер60.9 Kb.
#120262
1   2   3   4   5   6
КУРСОВА РАБОТА – НСС
Свързани:
КУРСОВА РАБОТА – ЗАСТРАХОВАНЕ, kontroling-na-administrativnite-i-upravlenski-zvena (1), Kontroling, kontroling (1)
Особености:

  • МСС 36 е част от семейството от международни счетоводни стандарти (МСС), които се стремят да хармонизират счетоводните практики по света.

  • МСС 36 използва международно признати термини и дефиниции, които поддържат съгласуваност с другите международни счетоводни стандарти.Съпоставителен анализ:

  1. Обхват: НСС 36 се фокусира върху националния контекст, докато МСС 36 има международна област на приложение.

  2. Приложно поле: Двата стандарта обхващат различни видове активи, но МСС 36 включва по-широк спектър на предприятия.

  3. Особености: НСС 36 може да има специфични аспекти, които отразяват националната счетоводна практика, докато МСС 36 следва международни стандарти.

И в двата стандарта се изисква прогнозите за паричните потоци, използвани за определянето на стойността в употреба, да се основават на разумни и аргументирани предположения - представляващи най-добрата оценка на ръководството за икономическите условия през оставащия полезен живот на актива (§ 33). Но в преработения МСС 36 се уточнява, че ръководството(§34,нов):
- трябва да оцени надеждността на предположенията, на които се основават сегашните му прогнози за паричните потоци, чрез изясняване на причините за различията между миналите прогнози за тях и фактическите им размери;
- да гарантира, че предположенията, на които се основават текущите прогнози за паричните потоци, са в съответствие с миналите фактически резултати. Условието е да го позволяват ефектите от последващите събития или обстоятелства, които не са съществували, когато са били генерирани фактическите парични потоци.
Запазва се изискването - както и в предишната версия на стандарта, прогнозите за паричните потоци да се основават на последните финансови планове/прогнози, одобрени от ръководството, обикновено за срок от 5 години. Прогнозите за паричните потоци трябва да не включват прогнозни изходящи или входящи потоци, произтичащи от (§ 44):
а) бъдещи преструктурирания, с които предприятието още не се е обвързало или
б) подобряване или увеличаване на ефективността от актива.
Общо взето, МСС 36 има по-широк обхват и се стреми към по-голяма хармонизация на счетоводните практики в глобален мащаб. НСС 36, от своя страна, може да бъде по-адаптиран към специфичните изисквания и особености на националната счетоводна система.


Библиографска справка:
1. Доц. д-р Гергана Николова - лекции – БСУ, ЦИУН.
2. доц. д-р Галина Чиприянова, ас. Кирил Лучков – „Обезценката на активи в контекста на годишното счетоводно приключване“, списание „Счетоводство“, бр.01/2023 г., година XXVII.
3. Лекции – Икономически университет, Варна
4. Правно-информационни системи „Сиела“.
5. Интернет източници.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница