Курсова работа по застраховане


"Моторно превозно средство (МПС)"страница2/3
Дата08.02.2024
Размер55.16 Kb.
#120263
1   2   3
КУРСОВА РАБОТА – ЗАСТРАХОВАНЕ
Свързани:
КУРСОВА РАБОТА – НСС, kontroling-na-administrativnite-i-upravlenski-zvena (1), Kontroling, kontroling (1)
"Моторно превозно средство (МПС)" е всяко превозно средство за движение по суша, задвижвано със собствен двигател, както и трамваите, тролейбусите и самоходната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ), включително къмпинг-автомобилите. За моторни превозни средства се смятат и ремаркетата и полуремаркетата по Закона за движението по пътищата, включително къмпинг-ремаркетата.
Не се смятат за МПС релсовите превозни средства, с изключение на трамваите, самоходната техника по смисъла на § 1, т. 12 ДР ЗРКЗГТ с мощност на двигателя до 10 kW, както и ремаркета категория О1 (до 750 кг.) по Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета(чл. 481, ал. 1 и 2 КЗ).
"Застрахователен риск" е обективно съществуващата вероятност от настъпване на вредоносно събитие, възникването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застраховащия, застрахования или третото ползващо се лице (§ 1, т. 3 ДР КЗ).
"Застрахователно събитие" е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие (§ 1, т. 4 ДР КЗ).
"Застрахован" е лицето, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователен договор (§ 1, т. 1 ДР КЗ).
"Застрахователна сума" (лимит на отговорност) е договорената между страните или определената с нормативен акт и посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, третото ползващо се лице или към третото увредено лице (чл. 346 КЗ).
"Държава членка" е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (§ 1, т. 6 ДР КЗ).
"Трета държава" е държава, която не е държава членка по смисъла на § 1, т. 6 ДР КЗ(§ 1, т. 7 ДР КЗ).
"Клон" е правна форма, под която застраховател или презастраховател, или застрахователен посредник присъства трайно на територията на държава членка, различна от държавата членка по произход, като открива клон по смисъла на приложимото право или като създава офис, управляван от негови служители или от други лица, изрично трайно овластени от застрахователя, презастрахователя или посредника да действат от негово име (§ 1, т. 13 ДР КЗ).


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница