Курсова работа „Успешният и неуспешният мениджмънт/мениджър в сферата на туризма и свободното време”Дата23.04.2017
Размер14.1 Kb.
#19771
Курсова работа

Успешният и неуспешният мениджмънт/мениджър в сферата на туризма и свободното време”


Основна цел:

На базата на придобитите познания и умения по „Основи на управлението” да се разграничи успешния от неуспешния мениджмънт в сферата на туризма и свободното време


Основната задача на курсовата работа е:

Да се представят два конкретни примера съответно за успешно и неуспешно управление на бизнес или организация от сферата на туризма и свободното време. Примерите мога да се отнасят до цялостния мениджмънт и/или до определен мениджър, който чрез стила и подхода на управление допринася за постигане на положителни или отрицателни резултати.


Изпълнението на задачата изисква:

  1. Да се изберат подходящи обекти за сравнение и да се направи кратко описание на всеки един от тях – от 1 до 2 страници;

  2. Да се посочат 5 показателя и съответно техните стойности, резултати или характеристики, по които се оценява успеха и неуспеха на мениджмънта/мениджъра в избраните обекти – от 1 до 2 страници;

  3. Да се очертаят очакваните резултати в бъдеще ако настоящия подход и стил на управление се запази – 1 страница.

Избраните примери могат да се отнасят до бизнес, конкретен обект от дадена фирма или организация, които са с различен предмет на дейност, например ресторант и туристическа агенция. Не се приемат курсови работи за известни компании и фирми като McDonald’s, Starbucks, Happy и др.подобни, но може за конкретни обекти, които работят с франчайзингов договор и се отличават от другите обекти ползващи същата марка.


Курсовата работа се разработва и предава в електронен вариант до края на месец декември, 2010 г. Препоръчително е екипът от студенти, който е изпълнявал задачите за семинарните упражнения да направи курсовата работа, но се приемат и индивидуални работи.
Курсовата работа трябва да включва заглавна страница и списък с използваните източници на информация. Текстът в разработката да бъде форматиран отляво и отдясно, а използваният шриф да бъде Times New Roman 12.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница