Квалификационна характеристика професионално направление „филология”Дата14.01.2018
Размер150.94 Kb.
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЛОЛОГИЯ”

СПЕЦИАЛНОСТ „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД”

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: три семестъра


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовно

Въведена в изпълнение с Учебния план във Филологическия факултет за учебната година 2000/2001 г., квалификационната характеристика е неразделна част от Учебния план за специалност „Английска филология – Лингвистика и превод” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Тя определя професионалната квалификация на завършващия специалността и се вписва в дипломата му за висше образование.Квалификационни изисквания за подготовката по специалност „Английска филология- Лингвистика и превод”:

Квалификационната характеристика на магистър по „Английска филология- Лингвистика и превод”, получил висшето си образование във Филологическия факултет към Пловдивския университет, както и Учебният план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" (ПМС № 162; ДВ, бр. 76/2002 г.).Образователно-квалификационна степен "магистър".

I. Магистърът по „Английска филология- Лингвистика и превод” в началото на обучението трябва да притежава:

- знанията, уменията и компетентностите, предполагани като задължително усвоени в бакалавърския курс на обучение на филологически специалности с английски език;

- езиковата и социокултурната компетентности, посочени като изисквани в изпитните програми от бакалавърските курсове;

- мотивираност за изучаване на теория и практика на превода, лингвистична теория и хуманитарна проблематика.ІI. Магистърът по „Английска филология- Лингвистика и превод” трябва да придобие:

 1. солидни теоретични знания по всички езиковедски дисциплини, включени в Учебния план на специалността, и практически умения, осигуряващи прилагането им в пазарна среда и в разнообразни сфери на обществения живот;

 2. способност за адаптивност към условията на професионалната си реализация;

 3. умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

IІI. Магистърът по „Английска филология- Лингвистика и превод” трябва да умее:

 1. да прилага на практика придобитите по време на обучението във Магистърската програма знания в конкретна професионална среда;

 2. да планира, изработва и защитава самостоятелни проекти и курсови работи;

 3. да изследва и анализира точно и вярно теории в областта на лингвистиката и превода.

Квалификационната подготовка за завършващите магистърската специалност „Английска филология- Лингвистика и преводсе осъществява в рамките на общотеоретичната, специализираната и практическата подготовка чрез задължителни и избираеми дисциплини и осигурява конкурентноспособност на съвременния пазар на труда.

Реализация на Магистърът по „Английска филология- Лингвистика и превод”:

Завършилите специалност „Английска филология – Лингвистика и превод” магистри (редовно обучение) могат да упражняват дейност като: 1. преподаватели по английски език в колежи и висши училища;

 2. специалисти и консултанти в областта на лингвистиката и сравнителното езикознание;

 3. преводачи от и на английски език ;

 4. специалисти в образователни и културни институции;

 5. консултанти по език и култура (на Великобритания и САЩ) в местни и международни правителствени и неправитествени организации и институции;

 6. работещи в печатни и електронни медии;

 7. ескперти и консултанти в български и чуждестранни фирми, в частния и държавния туристически бизнес, в издателския бранш, в библиотеките и други.

Завършилите специалност „Английска филология- Лингвистика и превод” магистри (редовно) могат: 1. да продължават обучението си в научно-образователно степен " доктор".

 2. да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

Пловдив, 2006


УЧЕБЕН ПЛАН
Английска Филология - Лингвистика и превод


Дисциплини

Аудиторна заетост


Лекции

Семина-ри

Брой часове седмично

Самосто-ятелна подготовка

Общ брой часове

Кре-дити

Форма на контрол

І семестър

Задължителни дисциплини

1. История на лингвистичните

учения


45

45

0

3

45

90

3

изпит

2. Типология на езиковите промени

30

30

0

2

30

60

2

Курсов проект

3. Проблемни аспекти на превода

30

30

0

2

60

90

3

Курсов проект

4. Език и комуникация

30

30

0

2

30

60

2

изпит

5. Техника, жанрове и специфика на превода


30

0

30

2

30

60

2

изпит

6. Социолингвистика

30

30

0

2

30

60

2

изпит

7. Контрастивна лингвистика

30

30

0

2

30

60

2

изпит

8. История на превода и професия Преводач


15

0

15

1

15

30

1

изпит

Специализиран превод

9. Превод на обществено-политическа и социално-икономическа литература


30

0

30

2

60

90

3

изпит

10. Превод на документи и юридическа литература

30

0

30

2

60

90

3

изпит

11. Превод на научно-техническа литература


30

0

30

2

60

90

3

изпит

Избираеми дисциплини

І. - Функционална граматика

30

30

0

2

30

60

2

изпит

- Увод в когнитивната граматика

30

30

0

2

30

60

2

изпит

ІІ. - Превод на поезия

30

0

30

2

30

60

2

изпит

- Превод на проза

30

0

30

2

30

60

2

изпит
Общ брой часове

390

195

195

30

510

900

30

Английска Филология - Лингвистика и преводДисциплини

Аудиторна заетост


Лекции

Семина-ри

Брой часове седмично

Самосто-ятелна подготовка

Общ брой часове

Кре-дити

Форма на контрол

ІІ семестър

Задължителни дисциплини

1. Генеративно-трансформационен синтаксис

60

60

0

4

60

120

4

изпит

2. Аспектуалност и вид на глагола

30

30

0

2

60

90

3

изпит

3. Език и стил в бизнес документацията


45

15

30

3

45

90

3

Курсов проект

4. Информационни технологии за превод


30

0

30

2

30

60

2

Курсов проект

5. Стратегии на научното изследване

30

0

30

2

30

60

2

Курсов проект

6. Теория по консекутивен и симултантен превод


20

0

20

1

40

60

2

изпит

7. Практика по консекутивен и симултантен превод


30

0

30

2

60

90

3

Текуща оценка

Специализиран превод

8. Превод на медицинска литература


30

0

30

2

60

90

3

изпит

9. Превод на евродокументация


45

0

45

3

45

90

3

изпит

Избираеми дисциплини

ІІІ. - Анализ на дискурса

30

30

0

2

30

60

2

изпит

- Увод в прагматиката

30

30

0

2

30

60

2

изпит

ІV. - Език и ораторско майсторство

30

0

30

2

60

90

3

изпит

- Език и медии

30

0

30

2

60

90

3

изпит
Общ брой часове

380

135

245

29

520

900

30
Писмен държавен изпит15
За целия период на следването

(брой часове)

770

360

410
1030

1800

75
Каталог: uploads -> site -> old site
site -> Алое вера за здрава и красива коса
site -> Алое вера и алергии
site -> Димитър Николов – Мениджър
site -> Дп рвд – в търсене на бъдещи „Ръководители на полети” през месец април в университетите на България
site -> У с л о в и я за участие на в открита процедура за възлагане на общестена поръчката с предмет
site -> Техническа оферта от „ ”
old site -> Отчет за кск’2009 Общи положения Приемът на студенти в пу "Паисий Хилендарски"
old site -> Програма английски език и методика задочно обучение
old site -> Програма английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение
old site -> Програма по актуална българистика (редовно и задочно)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница