Квалификация на учителите Благоевград, 2018 гстраница1/4
Дата19.10.2022
Размер68.74 Kb.
#115312
  1   2   3   4
Административни основи на ФВС
Свързани:
New Microsoft Word Document, Административни основи - Финансиране, Одит 2022

Югозападен университет “Неофит Рилски” Факултет по педагогика Катедра “Теория и методика на физическото възпитание”

Квалификация на учителите

Благоевград, 2018 г.

Система за квалификация и професионално израстване на педагогическите специалисти:

Система за квалификация и професионално израстване на педагогическите специалисти:

 • задължителна квалификация на педагогическите специалисти и директорите на образователните институции
 • рзработване на система за сертифициране на институциите, предлагащи квалификационни услуги за учители
 • определяне на брой точки (кредити) за всеки сертифициран курс,
 • определяне на брой кредити, които всеки учител трябва да усвои за определен период от време.

Надграждащата квалификация на педагогическите специалисти е задължително условие за кариерното развитие.

Надграждащата квалификация на педагогическите специалисти е задължително условие за кариерното развитие.

Основно за кариерно развитие на педагогическите специалисти са:

 • учителския стаж
 • получените квалификационни кредити
 • придобитата професионална-квалификационна степен
 • резултати от атестирането
 • Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет.

Годишното тематично разпределение (ГТР) на учителя за съответната учебна година и за съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година и подлежи на контрол от страна на директора на училището, на РУО и на МОН.

Годишното тематично разпределение (ГТР) на учителя за съответната учебна година и за съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година и подлежи на контрол от страна на директора на училището, на РУО и на МОН.

ГТР съдържа 9 колонки:

 • В колона 1 се записва поредния номер на учебния час.
 • в колона 2 се посочва учебната седмица по ред.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница