Л и т е р а т у р а афузова, А., Н. Христов, И. Радулов, П. Андреева. Aрхитектурният подход инструмент за анализ на организационните рискове, СборникДата12.05.2017
Размер62.16 Kb.
#21210
Л И Т Е Р А Т У Р А


 1. Афузова, А., Н. Христов, И. Радулов, П. Андреева. Aрхитектурният подход – инструмент за анализ на организационните рискове, Сборник трудове ИККС, т. 3, 2009, 104 – 114.

 2. Каплан, Р., Д. Нортън. Стратегически карти. София, 2006.

 3. Лазаров, А., И. Радулов, П. Андреева. ОРГАНИЗАЦИОННО-АРХИТЕКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ В ОТБРАНАТА, София, Военен журнал, бр. 6, 2009, с. 25-34.

 4. Лазаров, А., Н. Христов, И. Радулов, П. Андреева. Ръководство за провеждане на операционен анализ, Троян, Военно издателство, 2008.

 5. Радулов И. “Моделиране на процесите на управление на ресурсите за отбрана“, научна специалност 02.21.07 – “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – автореферат, 2010.

 6. Радулов И., “Процесен подход за управление в отбраната”, Военен журнал, бр. 5, София, 2009, стр. 96-120.

 7. Радулов И., Андреева П., Карев М., “Архитектурният подход – универсален инструмент за ефективно интегрирано планиране и развитие на отбранителните способности на БА”. Годишник на факултет „Командно-щабен”, ВА “Г. С. Раковски”, София, 2011.

 8. Семерджиев, Ц. Проектиране на организациите, Военен журнал, бр. 2, 2006, стр. 112-127 и бр. 3, стр.136-148; Структурен анализ, Военен журнал, бр. 4, стр.110-128.

 9. Стойков, М. Интегрирана система за управление в извънредни ситуации: Архитектурен Подход. София, Софттрейд, ISBN-10:954-334-039-0, 2006.

 10. Стойков, М. В търсене на по-ефективно планиране, Военен журнал, бр. 4, стр. 5-28 и бр. 5, 2007, 2007, с. 23-48.

 11. Стойков, М. Парадигма за трансформация на националната сигурност, Военен журнал, бр. 2, 2008, с. 61-83.

 12. Тагарев, Т. Организационно проектиране в интерес на отбраната с продуктите на TeleLogic, списание CIO бр. 7, 2006.

 13. Тагарев, Т., Ст. Хаджитодоров. Информационна система “Планиране на ресурсите за отбраната по програми”, Обяснителна записка към проучването по темата, София, БАН, 2002.

 14. Христов, Н., П. Андреева. Има ли нужда от изграждане на организационна архитектура, когато покривът тече?, сп. „Chief Information Officer” – CIO, бр. 3, 2010, с. 69-72.

 15. Чолаков, С., П. Андреева, Н. Христов. Приложение на Архитектурния подход като единен инструмент за изграждане и развитие на ефективна Национална система за отговор на кризи, ТРЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, София, 2009.

 16. Шаламанов, В. Модел за ефективно управление на отбраната – роля на операционния анализ и интегралното използване на цивилна и военна експертиза, отчетен доклад. София, БАН, 2009.

 17. Andreeva, P., A. Lazarov, I. Radulov, SOA Based Approach for Process Modeling and Analysis support, Fifth International Scientific Conference Computer Science'2009, 5 - 6 November 2009, Sofia, TU, 2000, pp. 70 – 76.

 18. APPENDIX 11 to Annex 1 to AC/322-D(2007)0048, NAF v.3 Enabling NNEC for NATO, http://www.nato.int, 11.01.2012, 14:26.

 19. Definition of SOA; Version 1.1; The Open Group; http://opengroup.org/projects/soa/ doc.tpl?gdid=10632, 12.02.2012, 11:15.

 20. DODAF v.1, http://www.architectureframework.com/dodaf/, 11.03.2012, 09:24.

 21. DOI – Department of the Interior, http://www.doi.gov/ocio/architecture/

 22. Drucker, P. Management: Tasks, Responsibilities, Practices, 1973, p. 325.

 23. FSAM. Federal Segment Architecture Methodology, www.egov.gov, 09.01.2012, 16:35.

 24. Manes, А., Burton Group, SOA: Recommendations and Next Steps, 2009. http://infoworld.com/event/soa/docs/SOA_Next_Steps.pdf

 25. MBT http://www.phaseonecg.com/docs/JEA-MBTSegmentArchitecture.pdf

 26. NAF, v.3, 2008. http://www.nato.int, 24.01.2012, 10:18.

 27. NDU – National Defence University, Information Resources Management College – Enterprise Architecture Program http://www.ndu.edu/icollege/pcs/pcs_ea.html

 28. OMG – Object Management Group http://www.omg.org/mda/

 29. Schekkerman, J. Extended Enterprise Architecture Framework Essentials Guide, v1.5, Institute For Enterprise Architecture Developments (IFEAD), 2006, pp.21, http://www/ enterprise-architecture.info.

 30. Schekkerman, J. The Economic Benefits of Enterprise Architecture, ISBN 1-4120-6729-4, Trafford Publ, 2005.

 31. TOGAF http://www.architecting-the-enterprise.com/, 07.03.2012, 14:18.

 32. Wolfram, J., August-Wilhelm Scheer, Business Process Management: A Key Function in Every Organization, Jost, Wofram (publisher), Berlin, 2002, pp. 33-44.

 33. Zachman J.A., (1987) A framework for information systems architecture, IBM Systems Journal, vol. 26, no 3, Reprint vol. 38, NOS 3&3, 1999, pp. 454-470.

 34. www.act.nato.int/content.asp?pageid=240 , 24.01.2012, 14:26.

 35. www.architectureframework.com/dodaf/, 11.03.2012, 13:14.

 36. www.army.mil/armybtkc/docs/CCA-Book-Final.pdf, 08.03.2012, 17:15.

 37. www.mod.bg/bg/doc/programi/20110516_ModelRisk.pdf , 23.03.2012, 11:16.

www.nato.int


Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница