Л теория на финансовото посредничествоДата13.10.2018
Размер47.5 Kb.
04.10.2012 Л Теория на финансовото посредничество
Финансови пазари и институции = Т на фин поср = Институционални финанси
Домакинствата (нетни спестители) – имат временно свободни пари, които тр да бъдат инвестирани, голяма част от тях имат заеми, но и спестявания, т.е. те са нетни кредитори

Компаниите; публичния сектор – нетни наематели, собствените им приходи са крайно недостатъчни за финансирането на собствени проекти


Домакинствата чрез депозити през финансовите посредници, които кредитират компаниите

Домакинствата чрез акции и стокови бонове през пазарите в публичния сектор

Финансовите посредници – институционални инвеститори към пазарите – взаимни, пенсионни фондове и застраховки
Типове посредници – банки, взаимни, хедж, пенсионни фондове, фондове за дялово инвестиране и рисков капитал (венчър); инвестиционни банкови фирми, брокерски къщи, фондови борси.
Инфраструктура на фин пазари:

Държавна комисия за финансов надзор

БНБ (Управление банков надзор) контролира банките – банков надзор

Антитръстово законодателство – да няма големи посредници, които да намаляват конкуренцията в сектора

Рейтингови агенции, кредитни регистри

Платежна система – свързва всички


ТЕРМИНИ
ИНФОРМАЦИЯ – за да функционират добре пазарите и в частност посредниците, е необходима информация. Необходима е т.нар. прозрачност – ключов термин на 21-ви век.
Домакинствата като спестители тр да инвестират своите спестявания. Има и фирми спестители, но по-голямата част от фирмите са заематели.
ЗНАНИЯ – по-висши от информацията. С тях преработваме информацията и вземаме правилните решения.
Трябва да има институции, които да обработват информацията и да улесняват спестителите във вземането на техните решения.

Домакинствата са главни спестители, а от др страна бизнес фирмите са нетни заематели. И едните и другите можем да ги наричаме инвеститори. Домакинствата обаче тр да бъдат конкретизирани като инвеститори във финансови активи, докато различните категории бизнес фирми са също инвеститори, но в по-голямата част от случаите инвестират в реални активи.


ПОСЛЕДЕН ВЪПРОС ОТ ПЪРВАТА ТЕМА – финансови пазари

2.Идеалната пазарна структура

Каква е спецификата на онова, което се търгува на фин пазари – фин активи (инструменти)

Цените на по-голямата част от реалните активи не се договарят,те са ясни. Когато се купуват финансови активи, трябва да имам очаквания, че компанията, която е емитирала акции или облигации, или др активи, ще има розово бъдеще. Цените на тези акции са нещо мн по-мъгляво.

Първият спекулативен балон е бил на стока, търгувана на Амстердамската борса – лалета. Една луковица е била равна на цената на една каляска с хубави коне.
Чарлз Киндълбергер – Мании, паники и крахове. История на финансовите кризи в света.

Ротшилдови е единствената фамилия, направила състояние от облигации

Джордж Сорос, Уорън Бъфет – как успешно може да се направи капитал от успешна търговия с финансови активи
3. Пазарната реалност

4. Фрикциите на финансовите пазари и необходимостта от посредничество

Market frictions – свързва се с процеси, при които има високо триене... разбират се като пречки пред гладкото функциониране на финансовите пазари. Бариери, които спестителите не могат да прескочат и при това положение спестителите се изолират от финансовите пазари. Тези фрикции имат две измерения:


Фрикции на фин пазари

Транзакционни разходи - Разходи, които съпътстват сключването на сделки на фин пазари

Информационна асиметрия

Ex ante

Ex post

Ex ante

Ex post

Разходи за информация относно контрагентите и пазарната конюнктура

Разходи за мониторинг

Неблагоприятен избор

Морален риск

Разходи за водене на преговори

Разходи за защита правата на собственост

Лимонен проблем

  • На кредитния пазар – заместване на активи
Разходи за оцента на активите  • На пазара на акции – проблем принципал-агент

Разходи за сключване на конкракти

ТР и ИА се препокриват до известна степен. Не могат да бъдат разделени точно така, защото главният елемент на ТР са разходи за информация, а информацията по природа се отличава с асиметричност.


Ex ante – разходи преди да се сключи сделката

Ex post – разходи след като сделката е сключена


На фин пазари най-важните и най-големите разходи преди сключването на сделката са разходи за оценка на активите. Инвестиционна или вътрешна стойност на активите.

Фин пазари се отличават с неефективност.

През последните години по-голями внимания от пазарните фрикции се отделяше на информационната асиметрия. Тези, които емитират фин активи, имат информационни предимства пред спестителите.
Нобелови лауреати 2001 г. – G. Akerlof, J. Stiglitz – Financial Markets

При пазар с висока информационна асиметрия най-предлаганите стоки ще бъдат тези, които са най-некачествени. Купувачите изобщо няма да участват на един такъв пазар, защото на него има само изстискани лимони – неблагоприятен избор.


Морален риск – неморално поведение на една от страните по сделката, свързано обикновено с хазартни инвестиции на фин пазари.
Глава 9 от учебника на Мишкин
Проблем принципал-агент

Облигациите са емитирани
Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница