Лабораторно упражнение №4 Aналогови умножители Задачи за изпълнениеДата02.09.2017
Размер102.59 Kb.
#29354


Лабораторно упражнение №4
Aналогови умножители
Задачи за изпълнение

1. Да се разучат и начертаят схемите, реализирани с AD633: схема на аналогов умножител (фиг.1), схема за повдигане на квадрат (фиг.2), схема на източник на ток, управляван от произведението на две напрежения (фиг.3), схема на нискочестотен филтър (фиг.4а).

Фиг. 1
2. Да се реализира схемата на умножител - фиг. 1. Да се снеме предавателната характеристика на умножителя и се изчисли абсолютната грешка  и относителната грешка  при умножение на постоянни напрежения. На входа X1 чрез потенциометър Р1 се подава постоянно напрежение Ux, а на входа Y1 чрез Р2 се подава напрежение Uy. Измерванията се извършват по указания в таблица 1 начин.
Таблица 1

UX, V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wтеор. = 0.1UxUy (при

UY =3V), VWизм. (при UY =3V), V=Wтеор.-Wизм , V=(Wтеор.-Wизм.)/ Wтеор., %Wтеор. = 0.1UxUy (при UY=10V), VWизм. (при UY =10V), V=Wтеор.-Wизм , V=(Wтеор.-Wизм.)/ Wтеор., %Wтеор. =0.1UxUy (при

UY = -3V), VWизм. (при UY = -3V), V, V =Wтеор.-Wизм , V=(Wтеор.-Wизм.)/ Wтеор., %Wтеор. = 0.1UxUy (при

UY = -10V), VW (при UY = -10V),V, V =Wтеор.-Wизм , V=(Wтеор.-Wизм.)/ Wтеор., %Измерванията се извършват с цифров волтметър.

Предавателната характеристика се изчертава както показаната на фиг. 14.3, като се изчертават едновременно идеалната и измерената характеристики.

3. Да се реализира схема за повдигане на квадрат за променливотокови сигнали фиг. 2.Фиг. 2
Да се изведе формулата за изходното напрежение W при синусоидален входен сигнал Е=Еmax.sin(2f.t). Да се изчислят постояннотоковото отместване, амплитудата и честотата на W за входен сигнал с амплитуда 1V и честота 1kHz.

Да се наблюдава работата на схемата при променливотоков входен сигнал със синусоидална форма. За целта едновременно и на двата входа X и Y на умножителя се подава синусоидалното напрежение Е с амплитуда 1V и честота 1kHz. Осцилоскопът се поставя на DC вход за измерване на постояннотоковото отместване. Снемат се осцилограмите на Е и W, измерват се постояннотоковото отместване, амплитудата и честотата на изходния сигнал W и се сравняват с теоретично определените.

4. Да се реализира схема на източник на ток, управляван от произведението на напреженията Ux и Uy от фиг. 3, за R=10k.Фиг. 3

Измерванията се извършват по указания в таблица 2 начин.Таблица 2

UX = UY, V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IOтеор.= 0.1/R.(UX.UY) ­, AIОизм., A=(Wтеор.-Wизм.)/ Wтеор., %5. На фиг. 4а е показана схемата на нискочестотен филтър, реализиран с AD633, а на фиг. 4б е показана АЧХ на филтъра. Честотите f1 и f2 се определят по следния начин:

, .

За R=8к и C=2nF да се изчисли полюсът f2, съгласно таблица 3.Таблица 3

ЕС , V

0,2

3

6

f2теор., Hz


Фиг. 4аФиг. 4бКаталог: analog circuits -> dis
dis -> 5 Програмируеми аналогови матрици (Field Programmable Analog Arrays –fpaa). Приложения
dis -> Аналогова схемотехника II част Линейни операционни схеми за интегриране и диференциране
dis -> 3 Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ок(общ колектор) и с од(общ дрейн) за средни честоти и в честотна област
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ое(общ емитер) и с ос(общ сорс) за средни честоти и в честотна област
dis -> 5 Изследване на фазово затворени вериги (pll). Приложения1
dis -> Избирателни lc-, rc- усилватели и активни rc-филтри1
dis -> 6 Аналогово-цифрови преобразуватели (ацп)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница