Ландшафтен проект на летище софияДата15.10.2018
Размер35.21 Kb.
#87683

ЛАНДШАФТЕН ПРОЕКТ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Идейните решения, разработени от “Пътища и мостове” ЕООД, предвиждат облагородяване на територията на бившата кариера “Стари силози” и зони около Терминал 2 с площ около 365 декара, като 215 декара са затревени с оглед на бъдещото им развитие (предстоящо строителство в близост до Терминал 2), а за останалите 150 декара е направена подробна разработка за ландшафтно устройство.


На територията на бившата кариера “Стари силози”, южно от сградата на Терминал 2, е оформeна интегрирана паркова среда със зони за отдих и разходки. Това е постигнато чрез култивиране на терените и внасяне на подходяща растителност и различни архитектурни форми.
Изградена е алейна мрежа с дължина около 2 000 м, която обслужва посетителите. По продължение на укрепената равна част на дигата на р. Искър е оформен тротоар с ширина 180 см за разходки. Изградени са декоративно оформени стъпала на различни места. Входът на парка е обособен и е естествена връзка и продължение на пешеходните алеи. Визията на терена е допълнително обогатена с различни абстрактни структурни форми.
За аварийни и обслужващи дейности е изграден път с усилена настилка и дължина около 1 480 м.
Главен композиционен елемент на парка е езерото, оформило се вследствие на експлоатацията на бившата кариера “Стари силози”. То е запазено като екологичен природен елемент с типична растителност. Бреговете му са укрепени, за да може да се осигури безопасен достъп за разходки и наблюдение на посетителите. На различни нива около езерото са разположени няколко площадки, за да се осигури възможност за наблюдение към Терминал 2 и самото езерото. За свързване на северната и южната част на парка през водната площ е изграден обезопасен и осветен мост.
В средата на парковата композиция на площ от 590 кв. м е изграден амфитеатър с многофункционално предназначение, който е оформен с декоративни настилки, перголи, дървени пейки и декоративно осветление.
В зоната на дигата, укрепваща брега на р. Искър, е изпълнено затревяване и засаждане на храсти, за да не са засяга конструкцията й.
Откосите под пътека за рулиране “L” са укрепени с помощта на подходящи геосистеми, като се запазват съществуващите водосборни канали, и е изпълнено озеленяване.
Според представеното идейно решение растителността в парка е решена в пейзажен стил. Сред поляни ще са разположени смесени многоетажни групи от иглолистни и широколистни дървета, вечнозелени и листопадни декоративни храсти, които ще се редуват с малки дървесни масиви. Около правите алеи ще има редици средно високи дървета.
Подборът на дървесните видове е съобразен със спецификата на района – средни и дребно размерни, местни и привнесени видове – аморфа, див рошков, миризлива върба, ива, плачеща върба, полски клен, крайречен клен, татарски клен, рус тифина, магнолия кобус, чер бор, сребрист смърч и др.
За да се постигне непрекъснат цветен ефект, между храстовите и дървесни групи се предвижда засаждане на многогодишни цветя, които цъфтят по едно и също време.
От долния край на дигата към езерото е оформена змиевидна ивица от декоративни треви, символизираща водно течение, свързващо р. Искър с езерото. Декоративният им ефект ще се постига като не се косят през цялата година.
Около езерото се предвижда да бъдат засадени плътно почвоукрепващи храсти – котонеастер, стелеща се смирка, махония. Сред тях ще се разполагат единични декоративни храсти – люляк, филаделфус, магнолия кобус. Ще бъдат засадени и някои дървесни видове, като плачеща върба и някои средиземноморски видове, както и акватични растения – водна лилия, папур и др.
Паркът, допълнение на Летище София, ще се превърне в място за отдих и релаксация на пътуващите, посетителите, и гражданите на София.
Наличието на амфитеатър в средата на парковата композиция, оформен с декоративни настилки, дървени пейки и декоративно осветление, ще превърнат Ландшафта в предпочитано място за младите хора, както и за културни изяви на открито.
Обектът включва още: наблюдателна площадка, помпена станция с изградена система за ръчно поливане.
Основен елемент от облекчаването на трафика в столицата е развитието на метрото, което е удобен и екологичен транспорт. Предвижда се изграждането на участъка “Младост – Дружба – Летище София” /7,1 км, с шест метростанции/ по Оперативна програма “Транспорт” и чрез финансиране от Европейската инвестиционна банка, което ще даде възможност на пътниците да разполагат освен с автобусен и с друг вид транспорт. В непосредствена близост до паркинг–гаража и терминалната сграда е предвидено място за спирка на метрото.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница