Ландшафтна архитектура обект: ‘‘Технически проект за обновяване на градски парк в упи I, кДата28.10.2018
Размер51.2 Kb.
#102731
възложител : ОБЩИНА СОЗОПОЛ


паркоустройство и благоустройство

ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

ОБЕКТ: ‘‘Технически проект за обновяване на градски парк в УПИ I , кв. 59,ПИ 67800.504.303 по плана на гр. Созопол‘‘
ЧАСТ: ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: Технически проект
възложител: ……….…………… Проектант : ………………………

/ ОБЩИНА СОЗОПОЛ / / л. арх. Илия КеркенезОв /
СЪГЛАСУВАЛИ:
/АРХ - АРХ. К.КРЪСТЕВ / …………………………
/ск- инж. П.ИЛИЕВ / …………………………

/ВиК - инж. М.БЕЛИНСКИ / …………………………
/ВОД – инж.Й. ГЕОРГИЕВ/ …………………………
/ел- инж. М. МАРИНОВ / …………………………
/ГЕОДЕЗИЯ- инж. Р.ИЛИЕВА/ ………………………….

/пбЗ- инж. П. ИЛИЕВ / ………………………….

/пб- инж. М.БЕЛИНСКИ / ………………………….

/пУСО- инж. М.БЕЛИНСКИ / ………………………….


2018 г.
възложител : ОБЩИНА СОЗОПОЛ


съдържание
ОБЕКТ: ‘‘Технически проект за обновяване на градски парк в УПИ I , кв. 59,

ПИ 67800.504.303 по плана на гр. Созопол‘‘
ЧАСТ: ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: Технически проект1. Удостоверение на КАБ за пълна проектантска правоспособност, застраховка

2. Обяснителна записка

3. Дендрологична ведомост

4. Графична част:  • Функционално зониране – M 1:250;
  • Опорно- сравнителен план – M 1:250;
  • Дендрологичен проект – M 1:250;  • План настилки - M 1:250;
  • Детски, спортни съоръжения и паркова мебел - M 1:250;

възложител : ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОБЕКТ: ‘‘Технически проект за обновяване на градски парк в УПИ I , кв. 59,

ПИ 67800.504.303 по плана на гр. Созопол‘‘

ЧАСТ: ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: Технически проект


Представеният паркоустройствен проект е за обект: ‘‘Технически проект за обновяване на градски парк в УПИ I , кв. 59, ПИ 67800.504.303 по плана на гр. Созопол‘‘

Проектът се съобразява с устройствените показатели на териториятa и желанията на възложителя.
На територията на обекта има съществуваща декоративна растителност, която се запазва изцяло. Видовете са устойчиви на замърсяването на въздуха, като едновременно с това доизграждат естетико-художествения облик на средата и подобряват микроклимата, както и санитарно-хигиенното състояние на обекта.Предвид това не е необходимо да се провежда процедура по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ за издаване на разрешение за отсичане на декоративна растителност, а само повдигане на короните на съществуващите дървета и изкореняване на стари пънове.

Проектът представлява реконструкция на съществуващо пространство наречено ‘‘Магарешки площад‘‘. Алейната мрежа не се променя, с изключение на северния край. Настилките се подменят с унипаваж и полигон паве. Предвижда се реконструкция на подпорните стени и стълбите. В проекта е заложена паркова мебел ( няколко типа пейки, кошчета за отпадъци, пергола, питейна фонтанка и вeлостоянки ). Около перголата са заложени декоративни увивни растения от вид Wisteria floribunda – Китайска глициния , които ще направят с времето естествена сянка над пейките и с красивите си лилави цветове да създадът пространство приятно за отдих и почивка.

Предвидено е използването на иновативна технология – проектиране, доставка и монтаж на соларна пейка, която съчетава отдиха с възможностите за захранване на мобилни устройства.

Територията на детските площадки е оградена от паркова среда, поради това няма нужда да е оградено всяко едно съоръжение по отделно. Детските съоръжения са съобразени спрямо Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. ‘‘За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра‘‘. Детските съоръжения са разнообразни по вид и дейности. Предвидено е изграждане на фитнес площадка и монтиране на фитнес съоръжения.
Проектът за паркоустрояване съдържа 5 (пет) броя чертежи, изработени в мащаб 1:250.

Проектът е изготвен в съответствие с наредба №4 “За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти” и наредба №7 “За правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони” в сила от 14.01.2004г, както и наредбата “За изменение и допълнение на наредба №7” от 19.09.2005г. и Наредба №1 от 12 януари 2009 г. ‘‘За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра‘‘.

Проектант:

2018 г. л. арх. Илия Керкенезов

възложител : ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

ОБЕКТ: ‘‘Технически проект за обновяване на градски парк в УПИ I , кв. 59,

ПИ 67800.504.303 по плана на гр. Созопол‘‘

ЧАСТ: ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: Технически проект

Цветя:
1. Многогодишни растения (37 м2х 20 бр/м2)
Увивни растения:
2. Wisteria floribunda - 6 бр.

Проектант:

2018 г. л. арх. Илия Керкенезов
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница