Лечение на вагиналната кандидоза през бременносттаДата11.02.2017
Размер42.97 Kb.
Лечение на вагиналната кандидоза през бременността
Доц. д-р Асен Николов д.м.

СБАЛАГ “ Майчин дом ”, МУ – София


Честота на вагиналната колонизация с Candida spp. се установява при 10 до 20% от жените в репродуктивна възраст и достига до 40% по време на бременност. Рискът за преминаване от безсимптомно носителство в клинично проявена инфекция многократно нараства при наличие на диабет, след употреба на антибиотици, кортикостероиди и по време на бременност. Възможно е и инфектиране на новороденото дете при раждането. Candida albicans е най-често изолираният причинител както при първична, така и при рецидивираща вулвовагинална кандидоза (ВВК) (75-85%). В останалите случаи се установява Candida non albicans - C.glabrata, С. krusei, в единични случаи се доказват C.tropicalis и C.parapsilosis, като всички те се свързват обичайно с упорита и многократно повтаряща се инфекция. За лечение на ВВК кандидоза се предлагат редица препарати и схеми, като по време на бременност безопасно за плода се приема само тяхното локално приложение. Третирането на първата проява на ВВК обичайно е успешно с прилатането на влагалищни глобули Miconazole, Clotrimazole и Econazole crеam, а при комбинация с междинна флора или с бактериална вагиноза с Clion D. Нерядко съществуват упорити или рецидивиращи форми на инфекция, където лечението нерядко става изпитание, както за пациента, така и за лекуващия лекар.
При проведено от нас проспективно проучване изследвахме възможността за лечение на рецидивираща ВВК при жени в трети триместър на бременността с Gynazol. Бременните са включени в проучването след извършване на клиничен преглед и микробиологично изследване на влагалищно съдържимо, включващо микроскопски препарат, оцветен по Gram и култивиране на кръвен, Сабуро и Хром агар. Посредством културелното изследване се определи конкретния щам Candida. При проследените бременни с рецидивираща вагинална кандидоза най-често се изолира Candida albicans (85.72%). В единични случаи се установява C.tropicalis (10.71%) и C.parapsilosis (3,57 %) (Фиг 1).

Фиг. 1. Процентно съотношение на различнте щамове Candida spp., изолирани при бременни с рецидивираща ВВК
Лечението с Gynazol (butoconazole nitrate 2%) се проведе по обичайната схема чрез аплициране на крема еднократно вагинално. Благодарение на биоадхезивна система VagiSite емулсионната система позволява контролирано дозирано освобождаване на медикамента в продължение на 4 дни. Проследено е повлияването на клиничните симптоми и е извършено контролно микробиологично изследване след 10-14 дни. При 92,7% от бременните локалното приложение на Gynazol доведе до отзвучаване на субективната симптоматика в рамките на 24-48 часа. Контролното микробиологично изследване на влагалищен секрет, установи напълно негативни посявки при 87,5% пациентки и при 12,5% наличие на единични колонии Candida без реално клинично значение (Фиг.2).Фиг. 2. Резултати от контролно културелно микробиологично изследване при пациентки, третирани с Gynazol


Подобно на други проучвания, според нашите резултати водещ причинител както на остра, така и на рецидивираща вагинална кандидоза при бременни е Candida albicans (85,7%). Съотношението между Candida.albicans и Candida non albicans, установено от нас е 85,7% срещу 14,3 %. Извършването на културелно изследване при случаи, суспектини за ВВК, е необходимо, тъй както при директна микроскопия се доказват едва 78%, а културелното изследване установява кандида в 98% . С културелното изследване се осъществява и типизиране на конкретния щам Candida spp, което е от особена важност при случаи на рецидивираща вагинална кандидоза, където вероятността за изолиране на Candida non albicans e по-висока.

Лечението на хроничната и рецидивираща вулвовагинална кандидоза през бременността представлява предизвикателство за лекуващия лекар и изпитание за пациентката. Това налага търсене на алтернативни медикаменти с висока ефективност, в ниски дози и краткотрайно приложение. В това отношение Gynazol притежава няколко предимства. От една страна MIC90 за 48 часа (най- ниската концентрация на медикамента, която инхибира растежа на 90% от микроорганизмите при 48 часова експозиция) е значително по-ниска, сравнена с останалите азолови антимикотици, което осигурява висока ефективност при ниска концентрация на препарата. От друга страна локалното му приложение осигурява продължително контролирано освобождаване на активната субстанция при минимална системна абсорбция - 1,7 %. Лечението на бременни с рецидивираща вулвовагинална кандидоза с Gynazol в изследваната от нас група води до негативиране на посявките при 87,5%, която е близка до съобщаваната ефективност на препарата извън бременност в случаи на остра и хронична кандидоза. Проучвания за скоростта на настъпване на ефекта от Gynazol показват, че при 50% от жените оплакванията изчезват 17,5 часа след приложението му. Въпреки че традиционно при наличието на ВВК не се установява инфектиране на новороденото и инфекцията не се асоцира с преждевременно раждане и хориоамнионит, напоследък се появяват съобщения, че скринингът и лечението на ВВК, намалява риска от предтерминно раждане. Интерес би представлявало и приложението на Gynazol при острите форми и през втория триместър на бременността.

Изводи:
  • При случаи с рецидивираща ВВК, е необходимо извършване на културелно изследване и типизиране на конкретния щам Candida spp.
  • Поради лесното приложение и отличния ефект, считаме, че Gynazol е подходящ за лечение на бременни с рецидивираща вагинална кандидоза.
  • Интерес би представлявало и приложението му при острите форми на ВВК и през втория триместър на бременността.

Книгопис: Лечение на рецидивираща вагинална кандидоза през бременността


  1. Николов, А., Е. Шопова, А Мъсева, А Димитров. Кандидомикотична вагинална инфекция в края на бременността”. Акушерство и гинекология 2006 ;45 (6):7-9
  2. Рачев, Е. Gynazol за лечение на кандидозния вулвовагинит- наш опит Акушерство и гинекология 2007 ;46 (2):25-7
  3. Hay P, Czeizel AE.Asymptomatic trichomonas and candida colonization and pregnancy outcome. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2007 Jun;21(3):403-9. Epub 2007 May 18
  4. Paulitsch A, Weger W, Ginter-Hanselmayer G, Marth E, Buzina W. A 5-year (2000-2004) epidemiological survey of Candida and non-Candida yeast species causing vulvovaginal candidiasis in Graz, Austria. Mycoses.
  5. Seidman LS, Skokos CK. An evaluation of butoconazole nitrate 2% site release vaginal cream (Gynazole-1) compared to fluconazole 150 mg tablets (Diflucan) in the time to relief of symptoms in patients with vulvovaginal candidiasis. Infect Dis Obstet Gynecol. 2005 Dec;13(4):197-206
  6. Sobel J. D., S. Faro, R. W. Force, B. Foxman, W. J. Ledger, P. R. Nyirjesy, B. D. Reed, P. R. Summers Vulvovaginal candidiasis: Epidemiologic, diagnostic, and therapeutic considerations. American Journal of Obstetrics and Gynecology,Volume 178, Issue 2,February 1998, Pages 203-211Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница