Лекарства с определена рискова категория за кърменеДата05.09.2016
Размер151.37 Kb.
#8340ЛЕКАРСТВА С ОПРЕДЕЛЕНА РИСКОВА КАТЕГОРИЯ ЗА КЪРМЕНЕ (LRC: L1 – L5)

(адаптация на текста по T. Hale от Ив. Ламбев и Р. Николов)Безопасността на лекарствата, прилагани по време на лактация може да бъде определена чрез използване на рисковите категории за лактация (Lactation Risk Categories) по T. Hale1 (2008):
L1 (safest – напълно безопасно): лекарство, за което не е наблюдаван повишен риск от НЛР за кърмачето, установено при приемане от голям брой кърмещи жени. Контролирани проучвания при кърмачки, приемащи лекарството не са показали риск за кърмачето и възможността от потенциални вредни ефекти е незначителна. Примери: Paracetamol, Ibuprofen, Epinephrine.
L2 (safer – безопасно): лекарство, за което не е наблюдаван повишен риск от НЛР за кърмачето, установено при малък брой кърмещи жени и/или демонстрирания риск при медикация у кърмачки е незначителен. Примери: Diclofenac, Fentanyl, втора генерация антихистамини, Omeprazole, Ranitidin, цефалоспорини.
L3 (moderately safe – умерено безопасно): лекарство, за което има вероятен риск от НЛР, въпреки липса на контролирани проучвания при кърмачки или контролираните проучвания показват незначителни нежелани ефекти за кърмачето. Лекарството може да се прилага само когато предполаганата полза за кърмачката оправдава потенциалния риск за кърмачето. Примери: Acarbose, Acetylsalicylic acid, Indometacin, Codeine, Morphine, Midazolam, Triazolam, първа генерация антихистамини, Acebutоlol.
L4 (hazardous – рисково): лекарство, за което има установен риск от НЛР за кърмачето. Въпреки риска за кърмачето употребата на лекарството при кърмещи жени може да се допусне само в случаите на животозастрашаващи или тежки заболявания, при които по-безопасните лакарства са неефективни. Примери: Colchicine, Diazepam (при хронична употреба), Lithium, eрго-препарати.
L5 (contraindicated – противопoказано): лекарство, за което при контролирани проучвания у кърмещи жени е доказан сигнификантен риск от НЛР за кърмачето или при лечение у кърмачки съществува висок риск от сериозни увреждания на кърмачето. Лекарството е противопоказано за употреба при кърмещи жени. Примери: Cyclophosphamide, Mitoxantrone.


Acarbose: L3

Acebutolol: L3

Acetazolamide: L2

Acetylsalicylic acid: L3

Acicovir: L 2

ACТH: L3

Adalimumab: L3

Alemtuzumab: L3, L4 (през първата седмица след раждането)

Alendronic acid: L3

Alfentanyl: L2

Allopurinol: L3/L4

Aloe vera: L3

Alosetron: L3

Alprazolam: L3

Amantadine: L3

Amikacin: L2

Amiodarone: L5

Amitriptyline: L2

Amlodipine: L3

Amoxapine: L2

Amoxicillin: L1

Amoxicillin/Clavulanic acid: L1

Amphotercin B: L3

Ampicillin/Sulbactam: L1

Ampicillin: L1

Anakinra L3

Anthrax vaccine: L3

Antipyrine: L5

Argatroban: L4

Arginine: L3

Aripiprazole: L3

Ascorbic acid: L1

Aspartame: L1

Atenolol: L3

Atorvastatin: L3, X

Atropine: L3

Azapropazone: L2

Azathioprine: L3

Azelaic acid: L3

Azelastine: L3

Azithromycin: L2

Aztreonam: L2


Baclofen: L2

Barium: L1

Beclometasone: L2

Benazepril: L3

Bendroflumethiazide: L4

Benzonatate: L3

Benzylpenicillin: L1

Berpidil: L4

Betametasone: L3

Betaxolol: L3

Bethanechol: L4

Bisacodyl: L2

Bismuth subcitrate: L3

Bisoprolol: L3

Bromides: L5

Bromocriptyne: L5

Brompheniramine: L3

Budesonide: L3

Bumetanidine: L3

Bupivacaine: L2

Buprenorphine: L3

Bupropion: L3

Buspirone: L3

Busulfan: L5

Butabarbital: L3

Butarphanol: L3


Cabergoline: L4

Caffeine: L2

Calcipotriene: L3

Calcitonin: L3

Calcitriol: L3

Candesartan: L4

Cannabis (Mrijuana) L5

Capsaicin: L3

Capsofungin: L3

Captopril: L3 (ако се прилaга след 30-ия ден)

Carbamazepine: L2

Carbenicilin: L1

Carbidopa: L3

Carbimazole: L3

Carboprost: L3

Carisoprodol: L3

Carteolol: L3

Carvedilol: L3

Castor oil: L3

Cefaclor: L2

Cefaclor: L2

Cefadroxil: L1

Cefalexin: L1

Cefalothin: L2

Cefapirin: L1

Cefazolin: L1

Cefdinir: L2

Cefepime: L2

Cefixime: L2

Cefoperazone: L2

Cefotaxime: L2

Cefotetan: L2

Cefoxitin: L1

Cefprodoxime: L2

Cefprozil: L1

Cefradine: L1

Ceftazidime: L1

Ceftibuten: L2

Ceftriaxone: L2

Cefuroxime: L2

Celecoxib: L2

Cetirizine: L2

Cevimeline: L3

Chlohexidine: L2

Chloral Hydrate: L3

Chlorambucil: L5

Chloramphenicol: L4

Chlordiazepoxide: L3

Chloroquine: L3

Chlorothiazide: L3

Chlorpheniramine: L3

Chlorpromazine: L3

Chlorprothixene: L3

Chlorthalidone: L3

Cholecaliferol: L3

Cholera Vaccine: L3

Cholestyramine: L3

Chondroitine sulfate: L3

Chorionic gonadotropine: L3

Chromium: L3

Ciclopirox olamine: L3

Ciclosporine: L3

Cimetidine: L2

Cinchocaine: L3

Ciprofloxacin: L3

Cisplatine: L4

Citalopram: L3

Clarithromycin: L2

Clemastine: L4

Clindamycin: L3

Clobazam: L3

Clofazimine: L3

Clomiphene: L4

Clomipramine: L2

Clonazepam: L3

Clonidine: L3

Clopidogrel: L4

Clorazepate: L3

Cloxacillin: L2

Clozapine: L3

Cocane: L5

Codeine: L3

Coenzyme Q10: L3

Colchicine: L4

Cotrimazole: L1

Co-Trimoxazole: L3

Cromoglycate: L1

Cyclobezaprine: L3

Cyclopentolate: L3 (след 6-ия час)

Cyclophosphamide: L5

Cyclyzine: L3

Cyproheptadine: L3

Cytarabine: L5
Dactinomycin: L5

Dalteparin: L2

Danazol: L5

Dantrolene: L4

Dapsone: L4

Daptomycin: L3

Deferoxamine: L3

Desipramine: L2

Desloratadine: L2

Desmoressin: L2

Desogestrel/Ethnyestradiol: L3

Dexamethasone: L3

Dextroamphetamine: L4

Dextromethorphan: L1

Diclocloxacillin: L1

Dicyclomine: L4

Diethyl ether: L4

Diethylstilbestrol: L5

Diflunisal: L3

Digitoxin: L3

Digoxin: L2

Dilofenac: L2

Diltiazem: L3

Dimenhydrinate: L2

Dimethylsulfoxide (унгвентен адювант): L3

Dinoprostone: L3

Diphenhydramine: L2

Diphtheria and tetanus tooxoid: L3

Diphtheria-tetanus-Pertussis: L2

Dipyridamole: L3

Dirithromycin: L3

Disopyramide: L2

Disulfiram: L5

Dizepam: L3, L4 (при хронично приложение)

Dolasetron: L3

Domperidone: L1

Donepezil: L3

Dopamine: L2

Dornase alfa: L2

Dorzolamide: L4

Doxazosin: L4

Doxepin: L5

Doxorubicin: L5

Doxycycline: L3, L4 (при хронично приложение)

Doxylamine: L4

Droperidol: L3

Drospirenone (прогестин): L3
Echinacea: L3

Eletriptan: L2

Enalapril: L2

Enoxacin: L3

Enoxaparin: L3

Ephedrine: L4

Epinephrine: L1

Epoetin alfa: L3

Ergonovine (Ergometrine): L3

Ergotamine: L4

Ertapenem: L2

Erythromycin: L1/L3

Escitalopram: L3

Esmolol: L3

Esomeprazole: L2

Estazolam: L3

Estradiol: L3

Etanercept: L3

Ethacrynic acid: L3

Ethambutol: L2

Ethanol: L3

Ethosuximide: L4

Etidronate: L3

Etodolac: L3

Etonogestrel (Implanon): L2

Etretinate: L5

Extractum Allii sativi (в ХД): L3

Ezetimibe: L3


Famciclovir: L2

Famotidine: L1

Felbamate: L4

Felodipine: L3

Fenofibrate: L3

Fenoprofen: L2

Fentanyl: L2

Fexofenadine: L2

Filgrastim: L2

Flavoxate: L3

Flecainide: L3

Flucloxacillin: L1

Fluconazole: L2

Fludrocortisone: L3

Flunarizine: L4

Flunisolone: L3

Flunitrazepam: L3, L4 (при хронично приложение)

Fluorescein: L3

Fluoride: L2

Fluorouracil: L5

Fluoxetine: L2

Fluphenazine: L3

Flurbiprofen: L2

Fluticasone/Salmeterol: L3

Fluticasone: L3

Fluvastatin: L3

Fluvoxamine: L2

Folic acid: L1

Formoterol: L3

Foscarnet: L4

Fosfomycin: L3

FSH: L3
Gabapentin: L3

Gadodiamide: L3

Gadopentetate: L2

Gadoteridol: L3

Gadoversetamide: L3

Gallium-67: L4

Ganirelix: L3

Gatifloxacin: L3

Gemfibrozil: L3

Gentamicin: L2

Gentian violet (Methylrosailine): L3

Gingko biloba: L3

Ginseng: L3

Glatiramer: L3

Gliclazide: L3

Glimepiride: L4

Glucosamine: L3

Glybride: L3

Glycopyrrolate: L3

Gold compounds: L5

Gonadorelin: L3

Goserelin: L3

Granisetron: L3

Grepafloxacin: L4

Griseofulvin: L2

Guaifenesen: L2

Guanfacine: L3


Haemophillus B conjugate vaccine: L3

Halazepam: L3

Haloperidol: L2

Halothane: L2

Heparin: L1

Hepatitis A vaccine: L2

Hepatitis B immunoglobulin: L2

Hepatitis B vaccine: L2

Heroin: L5

Hexachlorophene: L4

Hydralazine: L2

Hydrochlorothiazide/Triamterene: L3

Hydrochlorothiazide: L2

Hydrocodone: L3

Hydrocortisone (локално): L2

Hydromorphone: L3

Hydroquinone: L3

Hydroxychloroquine: L2

Hydroxyurea: L2

Hyoscyamine: L3


Ibuprofen: L1

Imipramine: L2

Indapamide: L3

Indium-111: L4

Indometacin: L3

Infliximab: L2

Influenza virus vaccine: L1

Insect stings: L3

Insulin: L1

Interferon alfa n3: L2

Interferon beta 1A: L3

Interferon beta 1b: L3

Iod-131: L4

Iodinated Glycerol: L4

Iohexol: L3

Iopamidol: L3

Iopanoic acid: L2

Ioversol: L3

Ipratropium: L2

Irbesartan: L3

Iron dextran: L2

Iron: L1


Isoetharine: L2

Isoniazid: L3

Isoprenaline: L2

Isotretinoin: L5

Isradipine: L3

Itraconazole: L2

Ivermectin: L3
Kanamycn: L2

Kaolin/Pectin: L1

Kava-kava: L5

Ketoconazole: L2

Ketoprofen: L3

Ketorolac: L2


Labetalol: L2

Lamivundine: L2

Lamotrigine: L3

Lansoprazole: L3

Latanoprost: L3

Leflunomide: L4

Letrozole: L4

Leuprorelin: L5

Levalbuterol: L2

Levetiracetam: L3

Levobunolol: L3

Levocabastine: L2

Levodopa: L4

Levofloxacin: L3

Levonorgestrel/Ethinylestradiol: L3

Levonorgestrel: L2

Levothyroxine: L1

Lidocaine: L2

Lincomycin: L2

Lindane: L4

Linezolid: L3

Lisinopril: L3

Lithium carbonate: L4

Loperamide: L2

Loracarbef: L2

Loratadine: L1

Lorazepam: L3

Losartan: L3

Lovastatin: L3

Loxapine: L4

LSD: L5

Lyme disease vaccine: L2Lyothyronin: L2

Lysine: L2


Measeles-Mups-Rubella vaccine: L2

Mepivacaine: L3.

Methadone: L3

Methohexital: L3

Methyldopa: L2

Methylergometrine: L2

Methylphenidate: L3

Methylprednisolone: L2

Metoclopramide: L3

Metoprolol: L3

Metronidazole: L2

Mexiletine: L2

Miconazole: L2

Midazolam: L3

Midodrine: L3

Minocycline: L2

Minoxidil: L2

Mirtazapine: L3

Misoprostol: L3

Mitoxantrone: L5

Mivacurium: L2

Moclobemide: L3

Mometasone: L3

Montelukast: L3

Morphine: L3

Moxifloxacine: L2

Mupirocin: L1

Mycophenolate: L4

Nabumetone: L3
Nadolol: L4

Nalbufine: L2

Nalidixic acid: L4

Naproxen: L3, L4 (при хронично приложение)

Nitrates (GTN etc): L4

Nitrofurantoin: L2

Nitropusside: L4

Nitrous oxide: L3

NovoSeven: L2

Nystatin: L1


Ofloxacin: L2

Olanzapine: L2

Olmisartan: L3

Olopatadine: L2

Olsalasine: L3

Omeprazole: L2

Ondansetron: L2

Oral contraceptives: L3

Oseltamivir: L3

Osmotic laxatives: L1

Oxaprozin: L3

Oxazepam: L3

Oxcarbazepine: L3

Oxybutynin: L3

Oxycodone: L3

Oxytocin: L2


Paracetamol: L1

Paroxetine: L2

Penciclovir: L3

Penicillamine: L4

Pethidine: L2, L3 (в ранния пуерпериум)

Piroxicam: L2

Promethazine: L2

Propofol: L2


Quasepam: L2

Quetiapine: L4

Quinacrine: L4

Quinapril: L2

Quinidine: L2

Quinine (Chinine): L2


Rabeprazole: L3

Rabies vaccine: L3

Ramipril: L3

Ranitidine: L2

Remifentanil: L3

Repaglinide: L4

Reserpine: L4

RHO immine globulin: L2

Ribavirin: L4

Riboflavin: L1

Rifampicin (Rifampin): L2

Rimantadine: L3

Risedronate: L3

Risperidone: L3

Ritodrine: L3

Rizatriptan: L3

Ropinirole: L4

Ropvacaine: L2

Rosiglitazone: L3

Rubella virus vaccine, life: L2


Saccarin: L3

Salbutamol (Albuterol): L1

Saline laxatives: L2

Salmeterol: L2

Secobarbital: L3

Scopolamine: L3

Senna laxatives: L3

Sertraline: L2

Sevoflurane: L3

Sibutramine: L4

Sildenafil: L3

Silver sulfadiazine: L3

Silymarin: L3

Simvastatin: L3

Sirolimus: L4

Smallpox vaccine: L4

Somatrem: L3

Somatropin: L3

Sotalol: L3

Spironolactone: L2

St. John’s wort: L2

Streptomycin: L3

Succimer (хелатор – при оловна интоксикация): L3

Sucralfate: L2

Sulfamethoxazole: L3

Sulfasalazine: L3

Sulpiride: L2

Sumatriptan: L3

Synercid: L3
Tacrolimus: L3

Tamoxifen: L5

Tazarotene: L3

Technetium TC-99: L4

Tegaserod: L3

Telmisartan: L3, L4 (в неонаталния период)

Temazepam: L3

Terazosin: L4

Terbinafine: L2

Terbutaline: L2

Tetracycline: L2

Thalium-201: L4

Theophylline: L3

Thiabendazole: L3

Thiopental: L3

Thioridazine: L4

Thyreotropin: L1

Tiagabine: L4

Ticarcillin: L1

Ticlopidine: L4

Tienam: L2

Timolol: L2

Tinzaparin: L3

Tobramycin: L3

Tocopherol: L2

Tolteronide: L3

Topiramate: L3

Torsemide: L3

Tramadol: L3

Trastuzumab: L4

Trazodone: L2

Tretinoin: L3

Triamcinolone: L3

Triamterene: L3

Triazolam: L3

Trimethoprim: L3

Triptoreline: L3

Tropisetron: L3


Ursofalk: L3
Valaciclovir: L1

Valerian: L3

Valganciclovir: L3

Valproic acid: L3

Valsartan: L4

Vancomycin: L1

Varicella virus vaccine: L2

Vasopressin: L3

Venlafaxine: L3

Verapamil: L2

Vigabatrin: L3

Vitamin A: L3

Vitamin B12: L1
Warfarin: L2
Zafirlukst: L3

Zaleplon: L2

Zanamivir: L3

Zinc salts: L2

Ziprasidone: L4

Zolmitriptan: L3

Zolpidem: L3

Zopiclone: L2Рискова категория за бременност

Рискова категория за кърмене (лактация)

A: контролирани изследвания изключват тератогенен риск

L1: напълно безопасно лекарство

B: няма доказателства за тератогенност при хора

L2: безопасно лекарство

C: доказана е тератогенност само при опитни животни

L3: умерено безопасно лекарство

D: доказана е тератогенност при животни и хора

L4: рисково лекарство

X: лекарството е абсолютно противопоказано

L5: лекарството е абсолютно противопоказано1 Hale Th. Medications and Mothers' Milk. 13th edition. Hale Publishing, L.P. 2008.


Каталог: kft -> sites -> default -> files -> uch programi -> web edu -> Drug Support
Drug Support -> Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означения
Drug Support -> Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
web edu -> Книгата "тестове по фармакология"
web edu -> Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
Drug Support -> Ив. Ламбев. Лекарствени препарати
Drug Support -> Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
Drug Support -> Иван Ламбев. Selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
Drug Support -> Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Drug Support -> Недопустими уринни концентрации на някои лекарства за спортисти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница