Лекарства с определена рискова категория за кърменеДата01.09.2016
Размер156.6 Kb.
#8020


ЛЕКАРСТВА С ОПРЕДЕЛЕНА РИСКОВА КАТЕГОРИЯ ЗА КЪРМЕНЕ (LRC: L1 – L5)

(адаптация на текста по T. Hale от Ив. Ламбев и Р. Николов)

Dr Thomas W. Hale 

is a clinical pharmacologist,

professor at Texas

Tech University School of

Medicine, and author of

Medications and Mothers' Milk.

Websites: http://www.infantrisk.comБезопасността на значителен брой лекарствата, прилагани по време на лактация, може да бъде определена чрез използване на рисковите категории за лактация (Lactation Risk Categories) по T. W. Hale1 (2004, 2008, 2010):
L1 (safest – напълно безопасно): лекарство, за което не е наблюдаван повишен риск от НЛР за кърмачето, установено при приемане от голям брой кърмещи жени. Контролирани проучвания при кърмачки, приемащи лекарството не са показали риск за кърмачето и възможността от потенциални вредни ефекти е незначителна. Примери: Paracetamol, Ibuprofen, Epinephrine.
L2 (safer – безопасно): лекарство, за което не е наблюдаван повишен риск от НЛР за кърмачето, установено при малък брой кърмещи жени и/или демонстрирания риск при медикация у кърмачки е незначителен. Примери: Diclofenac, Fentanyl, втора генерация антихистамини, Omeprazole, Ranitidin, цефалоспорини.
L3 (moderately safe – умерено безопасно): лекарство, за което има вероятен риск от НЛР, въпреки липса на контролирани проучвания при кърмачки или контролираните проучвания показват незначителни нежелани ефекти за кърмачето. Лекарството може да се прилага само когато предполаганата полза за кърмачката оправдава потенциалния риск за кърмачето. Примери: Acarbose, Acetylsalicylic acid, Indometacin, Codeine, Morphine, Midazolam, Triazolam, първа генерация антихистамини, Acebutоlol.
L4 (hazardous – рисково): лекарство, за което има установен риск от НЛР за кърмачето. Въпреки риска за кърмачето употребата на лекарството при кърмещи жени може да се допусне само в случаите на животозастрашаващи или тежки заболявания, при които по-безопасните лакарства са неефективни. Примери: Colchicine, Diazepam (при хронична употреба), Lithium, eрго-препарати.
L5 (contraindicated – противопoказано): лекарство, за което при контролирани проучвания у кърмещи жени е доказан сигнификантен риск от НЛР за кърмачето или при лечение у кърмачки съществува висок риск от сериозни увреждания на кърмачето. Лекарството е противопоказано за употреба при кърмещи жени. Примери: Cyclophosphamide, Mitoxantrone.


Подробни данни за лекарствата на български език има в следните клинични ръководства:
Acarbose: L3

Acebutolol: L3

Acetazolamide: L2

Acetylsalicylic acid: L3

Acicovir: L 2

ACТH: L3

Adalimumab: L3

Alemtuzumab: L3, L4 (през първата седмица след раждането)

Alendronic acid: L3

Alfentanyl: L2

Allopurinol: L3/L4

Aloe vera: L3

Alosetron: L3

Alprazolam: L3

Amantadine: L3

Amikacin: L2

Amiodarone: L5

Amitriptyline: L2

Amlodipine: L3

Amoxapine: L2

Amoxicillin: L1

Amoxicillin/Clavulanic acid: L1

Amphotercin B: L3

Ampicillin/Sulbactam: L1

Ampicillin: L1

Anakinra L3

Anthrax vaccine: L3

Antipyrine: L5

Argatroban: L4

Arginine: L3

Aripiprazole: L3

Ascorbic acid: L1

Aspartame: L1

Atenolol: L3

Atorvastatin: L3, X

Atropine: L3

Azapropazone: L2

Azathioprine: L3

Azelaic acid: L3

Azelastine: L3

Azithromycin: L2

Aztreonam: L2


Baclofen: L2

Barium Sulfate: L1

Beclometasone: L2

Benazepril: L3

Bendroflumethiazide: L4

Benzonatate: L3

Benzylpenicillin: L1

Berpidil: L4

Betametasone: L3

Betaxolol: L3

Bethanechol: L4

Bisacodyl: L2

Bismuth subcitrate: L3

Bisoprolol: L3

Bromides: L5

Bromocriptyne: L5

Brompheniramine: L3

Budesonide: L3

Bumetanidine: L3

Bupivacaine: L2

Buprenorphine: L3

Bupropion: L3

Buspirone: L3

Busulfan: L5

Butabarbital: L3

Butarphanol: L3


Cabergoline: L4

Caffeine: L2

Calcipotriene: L3

Calcitonin: L3

Calcitriol: L3

Candesartan: L4

Cannabis (Mrijuana) L5

Capsaicin: L3

Capsofungin: L3

Captopril: L3 (ако се прилaга след 30-ия ден)

Carbamazepine: L2

Carbenicilin: L1

Carbidopa: L3

Carbimazole: L3

Carboprost: L3

Carisoprodol: L3

Carteolol: L3

Carvedilol: L3

Castor oil: L3

Cefaclor: L2

Cefaclor: L2

Cefadroxil: L1

Cefalexin: L1

Cefalothin: L2

Cefapirin: L1

Cefazolin: L1

Cefdinir: L2

Cefepime: L2

Cefixime: L2

Cefoperazone: L2

Cefotaxime: L2

Cefotetan: L2

Cefoxitin: L1

Cefprodoxime: L2

Cefprozil: L1

Cefradine: L1

Ceftazidime: L1

Ceftibuten: L2

Ceftriaxone: L2

Cefuroxime: L2

Celecoxib: L2

Cetirizine: L2

Cevimeline: L3

Chlohexidine: L2

Chloral Hydrate: L3

Chlorambucil: L5

Chloramphenicol: L4

Chlordiazepoxide: L3

Chloroquine: L3

Chlorothiazide: L3

Chlorpheniramine: L3

Chlorpromazine: L3

Chlorprothixene: L3

Chlorthalidone: L3

Cholecaliferol: L3

Cholera Vaccine: L3

Cholestyramine: L3

Chondroitine sulfate: L3

Chorionic gonadotropine: L3

Chromium: L3

Ciclopirox olamine: L3

Ciclosporine: L3

Cimetidine: L2

Cinchocaine: L3

Ciprofloxacin: L3

Cisplatine: L4

Citalopram: L3

Clarithromycin: L2

Clemastine: L4

Clindamycin: L3

Clobazam: L3

Clofazimine: L3

Clomiphene: L4

Clomipramine: L2

Clonazepam: L3

Clonidine: L3

Clopidogrel: L4

Clorazepate: L3

Cloxacillin: L2

Clozapine: L3

Cocane: L5

Codeine: L3

Coenzyme Q10: L3

Colchicine: L4

Cotrimazole: L1

Co-Trimoxazole: L3

Cromoglycate: L1

Cyclobezaprine: L3

Cyclopentolate: L3 (след 6-ия час)

Cyclophosphamide: L5

Cyclyzine: L3

Cyproheptadine: L3

Cytarabine: L5
Dactinomycin: L5

Dalteparin: L2

Danazol: L5

Dantrolene: L4

Dapsone: L4

Daptomycin: L3

Deferoxamine: L3

Desipramine: L2

Desloratadine: L2

Desmoressin: L2

Desogestrel/Ethnyestradiol: L3

Dexamethasone: L3

Dextroamphetamine: L4

Dextromethorphan: L1

Diatrizoate: L2

Diclocloxacillin: L1

Dicyclomine: L4

Diethyl ether: L4

Diethylstilbestrol: L5

Diflunisal: L3

Digitoxin: L3

Digoxin: L2

Dilofenac: L2

Diltiazem: L3

Dimenhydrinate: L2

Dimethylsulfoxide (унгвентен адювант): L3

Dinoprostone: L3

Diphenhydramine: L2

Diphtheria and tetanus tooxoid: L3

Diphtheria-tetanus-Pertussis: L2

Dipyridamole: L3

Dirithromycin: L3

Disopyramide: L2

Disulfiram: L5

Dizepam: L3, L4 (при хронично приложение)

Dolasetron: L3

Domperidone: L1

Donepezil: L3

Dopamine: L2

Dornase alfa: L2

Dorzolamide: L4

Doxazosin: L4

Doxepin: L5

Doxorubicin: L5

Doxycycline: L3, L4 (при хронично приложение)

Doxylamine: L4

Droperidol: L3

Drospirenone (прогестин): L3


Echinacea: L3

Eletriptan: L2

Enalapril: L2

Enoxacin: L3

Enoxaparin: L3

Ephedrine: L4

Epinephrine: L1

Epoetin alfa: L3

Ergonovine (Ergometrine): L3

Ergotamine: L4

Ertapenem: L2

Erythromycin: L1/L3

Escitalopram: L3

Esmolol: L3

Esomeprazole: L2

Estazolam: L3

Estradiol: L3

Etanercept: L3

Ethacrynic acid: L3

Ethambutol: L2

Ethanol: L3

Ethosuximide: L4

Etidronate: L3

Etodolac: L3

Etonogestrel (Implanon): L2

Etretinate: L5

Extractum Allii sativi (в ХД): L3

Ezetimibe: L3


Famciclovir: L2

Famotidine: L1

Felbamate: L4

Felodipine: L3

Fenofibrate: L3

Fenoprofen: L2

Fentanyl: L2

Fexofenadine: L2

Filgrastim: L2

Flavoxate: L3

Flecainide: L3

Flucloxacillin: L1

Fluconazole: L2

Fludrocortisone: L3

Flunarizine: L4

Flunisolone: L3

Flunitrazepam: L3, L4 (при хронично приложение)

Fluorescein: L3

Fluoride: L2

Fluorouracil: L5

Fluoxetine: L2

Fluphenazine: L3

Flurbiprofen: L2

Fluticasone/Salmeterol: L3

Fluticasone: L3

Fluvastatin: L3

Fluvoxamine: L2

Folic acid: L1

Formoterol: L3

Foscarnet: L4

Fosfomycin: L3

FSH: L3
Gabapentin: L3

Gadodiamide: L3

Gadopentetate: L2

Gadoteridol: L3

Gadoversetamide: L3

Gallium-67: L4

Ganirelix: L3

Gatifloxacin: L3

Gemfibrozil: L3

Gentamicin: L2

Gentian violet (Methylrosailine): L3

Gingko biloba: L3

Ginseng: L3

Glatiramer: L3

Gliclazide: L3

Glimepiride: L4

Glucosamine: L3

Glybride: L3

Glycopyrrolate: L3

Gold compounds: L5

Gonadorelin: L3

Goserelin: L3

Granisetron: L3

Grepafloxacin: L4

Griseofulvin: L2

Guaifenesen: L2

Guanfacine: L3


Haemophillus B conjugate vaccine: L3

Halazepam: L3

Haloperidol: L2

Halothane: L2

Heparin: L1

Hepatitis A vaccine: L2

Hepatitis B immunoglobulin: L2

Hepatitis B vaccine: L2

Heroin: L5

Hexachlorophene: L4

Hydralazine: L2

Hydrochlorothiazide/Triamterene: L3

Hydrochlorothiazide: L2

Hydrocodone: L3

Hydrocortisone (локално): L2

Hydromorphone: L3

Hydroquinone: L3

Hydroxychloroquine: L2

Hydroxyurea: L2

Hyoscyamine: L3


Ibuprofen: L1

Imipramine: L2

Indapamide: L3

Indium-111: L4

Indometacin: L3

Infliximab: L2

Influenza virus vaccine: L1

Insect stings: L3

Insulin: L1

Interferon alfa n3: L2

Interferon beta 1A: L3

Interferon beta 1b: L3

Iod-131: L4

Iodinated Glycerol: L4

Iohexol: L2

Iopamidol: L3

Iopanoic acid: L2

Ioversol: L3

Ipratropium: L2

Irbesartan: L3

Iron dextran: L2

Iron: L1


Isoetharine: L2

Isoniazid: L3

Isoprenaline: L2

Isotretinoin: L5

Isradipine: L3

Itraconazole: L2

Ivermectin: L3
Kanamycn: L2

Kaolin/Pectin: L1

Kava-kava: L5

Ketoconazole: L2

Ketoprofen: L3

Ketorolac: L2


Labetalol: L2

Lamivundine: L2

Lamotrigine: L3

Lansoprazole: L3

Latanoprost: L3

Leflunomide: L4

Letrozole: L4

Leuprorelin: L5

Levalbuterol: L2

Levetiracetam: L3

Levobunolol: L3

Levocabastine: L2

Levodopa: L4

Levofloxacin: L3

Levonorgestrel/Ethinylestradiol: L3

Levonorgestrel: L2

Levothyroxine: L1

Lidocaine: L2

Lincomycin: L2

Lindane: L4

Linezolid: L3

Lisinopril: L3

Lithium carbonate: L4

Loperamide: L2

Loracarbef: L2

Loratadine: L1

Lorazepam: L3

Losartan: L3

Lovastatin: L3

Loxapine: L4

LSD: L5

Lyme disease vaccine: L2Lyothyronin: L2

Lysine: L2


Measeles-Mups-Rubella vaccine: L2

Mepivacaine: L3.

Methadone: L3

Methohexital: L3

Methyldopa: L2

Methylergometrine: L2

Methylphenidate: L3

Methylprednisolone: L2

Metoclopramide: L3

Metoprolol: L3

Metrizamide: L2

Metronidazole: L2

Metrozoate: L2

Mexiletine: L2

Miconazole: L2

Midazolam: L3

Midodrine: L3

Minocycline: L2

Minoxidil: L2

Mirtazapine: L3

Misoprostol: L3

Mitoxantrone: L5

Mivacurium: L2

Moclobemide: L3

Mometasone: L3

Montelukast: L3

Morphine: L3

Moxifloxacine: L2

Mupirocin: L1

Mycophenolate: L4

Nabumetone: L3
Nadolol: L4

Nalbufine: L2

Nalidixic acid: L4

Naproxen: L3, L4 (при хронично приложение)

Nitrates (GTN etc): L4

Nitrofurantoin: L2

Nitropusside: L4

Nitrous oxide: L3

NovoSeven: L2

Nystatin: L1


Ofloxacin: L2

Olanzapine: L2

Olmisartan: L3

Olopatadine: L2

Olsalasine: L3

Omeprazole: L2

Ondansetron: L2

Oral contraceptives: L3

Oseltamivir: L3

Osmotic laxatives: L1

Oxaprozin: L3

Oxazepam: L3

Oxcarbazepine: L3

Oxybutynin: L3

Oxycodone: L3

Oxytocin: L2


Paracetamol: L1

Paroxetine: L2

Penciclovir: L3

Penicillamine: L4

Pethidine: L2, L3 (в ранния пуерпериум)

Piroxicam: L2

Promethazine: L2

Propofol: L2


Quasepam: L2

Quetiapine: L4

Quinacrine: L4

Quinapril: L2

Quinidine: L2

Quinine (Chinine): L2


Rabeprazole: L3

Rabies vaccine: L3

Ramipril: L3

Ranitidine: L2

Remifentanil: L3

Repaglinide: L4

Reserpine: L4

RHO immine globulin: L2

Ribavirin: L4

Riboflavin: L1

Rifampicin (Rifampin): L2

Rimantadine: L3

Risedronate: L3

Risperidone: L3

Ritodrine: L3

Rizatriptan: L3

Ropinirole: L4

Ropvacaine: L2

Rosiglitazone: L3

Rubella virus vaccine, life: L2


Saccarin: L3

Salbutamol (Albuterol): L1

Saline laxatives: L2

Salmeterol: L2

Secobarbital: L3

Scopolamine: L3

Senna laxatives: L3

Sertraline: L2

Sevoflurane: L3

Sibutramine: L4

Sildenafil: L3

Silver sulfadiazine: L3

Silymarin: L3

Simvastatin: L3

Sirolimus: L4

Smallpox vaccine: L4

Somatrem: L3

Somatropin: L3

Sotalol: L3

Spironolactone: L2

St. John’s wort: L2

Streptomycin: L3

Succimer (хелатор – при оловна интоксикация): L3

Sucralfate: L2

Sulfamethoxazole: L3

Sulfasalazine: L3

Sulpiride: L2

Sumatriptan: L3

Synercid: L3
Tacrolimus: L3

Tamoxifen: L5

Tazarotene: L3

Technetium TC-99: L4

Tegaserod: L3

Telmisartan: L3, L4 (в неонаталния период)

Temazepam: L3

Terazosin: L4

Terbinafine: L2

Terbutaline: L2

Tetracycline: L2

Thalium-201: L4

Theophylline: L3

Thiabendazole: L3

Thiopental: L3

Thioridazine: L4

Thyreotropin: L1

Tiagabine: L4

Ticarcillin: L1

Ticlopidine: L4

Tienam: L2

Timolol: L2

Tinzaparin: L3

Tobramycin: L3

Tocopherol: L2

Tolteronide: L3

Topiramate: L3

Torsemide: L3

Tramadol: L3

Trastuzumab: L4

Trazodone: L2

Tretinoin: L3

Triamcinolone: L3

Triamterene: L3

Triazolam: L3

Trimethoprim: L3

Triptoreline: L3

Tropisetron: L3


Ursofalk: L3
Valaciclovir: L1

Valerian: L3

Valganciclovir: L3

Valproic acid: L3

Valsartan: L4

Vancomycin: L1

Varicella virus vaccine: L2

Vasopressin: L3

Venlafaxine: L3

Verapamil: L2

Vigabatrin: L3

Vitamin A: L3

Vitamin B12: L1
Warfarin: L2
Zafirlukst: L3

Zaleplon: L2

Zanamivir: L3

Zinc salts: L2

Ziprasidone: L4

Zolmitriptan: L3

Zolpidem: L3

Zopiclone: L2
Рискова категория за бременност

(PRC)

Рискова категория за кърмене (лактация – LRC)

A: контролирани изследвания изключват тератогенен риск

L1: напълно безопасно лекарство

B: няма доказателства за тератогенност при хора

L2: безопасно лекарство

C: доказана е тератогенност само при опитни животни

L3: умерено безопасно лекарство

D: доказана е тератогенност при животни и хора

L4: рисково лекарство

X: лекарството е абсолютно противопоказано

L5: лекарството е абсолютно противопоказано
1 Hale Th. Medications and Mothers' Milk. 14th edition. Hale Publishing, L.P. 2010.


Каталог: jspui -> bitstream -> 10861
10861 -> Справочник VII основно преработено и допълнено издание
10861 -> Evaluation of the economic impact of occupational health services
10861 -> К. Любомирова, Н. Цачева, И. Петров, Р. Денчева, С. Евстатиева, С. Младенова, Кр. Попова
10861 -> Лекарства с определени от fda рискови категории за бременност
10861 -> Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005, 681–682
10861 -> Развитие и роля на международно сътрудничество в областта на здравето и безопасността при работа участие на фоз и катедрата по трудова медицина
10861 -> Професионална удовлетвореност и текучество при младите лекари с. Василев Резюме
10861 -> Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005, 681–682


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница