Лекции изнесени в Дорнах пред лекари и студенти по медицинастраница1/21
Дата31.08.2016
Размер4.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


ЦИКЪЛ от 20 лекции


изнесени в Дорнах

пред лекари и студенти по медицина

от 21. 3. До 9. 4. 1920 г.

превод от немски: д-р ТЕМЕНУГА СТАНЕВА

НЕРЕДАКТИРАН ПРЕВОД

изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – сканиран от копие


GA-312

РУДОЛФ ЩАЙНЕР

ДУХОВНА НАУКА
И
М Е Д И Ц И Н А

Цикъл от 20 лекции изнесени в Дорнах


пред лекари и студенти по медицина

от 21. 3. До 9. 4. 1920 г.

НЕРЕДАКТИРАН ПРЕВОД

превод от немски: д-р ТЕМЕНУГА СТАНЕВА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СТР.

1. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ……………………………………...................7Промяната на медицинските възгледи в хода на човешкото развитие. Болести здраве. Археуса на Парацелзий. витализма на Щаал и неговото преодоляване. Появата и значението на патологичната анатомия от времето на Моргани. Хормонална патология. Клетъчна патология. Болестни процеси и природни процеси. Значение на сравнителната анатомия. Познание за извънземните формообразуващи сили. Метаморфоза. Понятието на Трокслер за болестта.
2. ВТОРА ЛЕКЦИЯ………………………………….......................21

Учение за сърцето. Сърцето като уравновесяващ орган между горе и долу. Полярността на човешкия организъм. Физиогномия на болестта. Хистерията като израз на превеса на вещество обмените процеси. Неврастения за превеса на сетивните процеси. Туберкулоза: Диспозиция и инфекция. Значение на отделните симптоми за протичането и лечението. Същност на хомеопатията.


3. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ………………………………………................35

Свързване на патологията и терапията посредством диагнозата. Тричленния човек. Моторни и сензорни нерви. Внушение и хипноза. Отношение на лечебните средства към човека. Растежни метаморфози при растението и при човека. Приспособителни възможности и регенерация. Формообразуващи сили и духовно-душевни сили у човека. Основи за една психология, съобразена с действителността. Възходяща и низходяща еволюция. Кръвотворен процес и процес на образуване на млякото.


4. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ………………………………………........50

Връзката на човека с извън човешкото. Лечебните средства на Ритер. Извеждане на терапията от патологията. Извън човешка и интестинална флора. Въглероден процес. Кислороден процес. Процес на мислите и на представите. Успоредност в развитието на чревните и на мозъчните форми. Теория за бацилите и предразположение за болест. Секреция и мисловни процеси. Метаморфоза на светлината в организма и туберкулоза. Макроскопското разглеждане на света и илюзията на микроскопията. Солеви процес и серен процес. Процес на нереализиране. Хомеопатичния принцип в изработването на лекарствени средства.


5. ПЕТА ЛЕКЦИЯ………………………………………….............65

Общото учение за човека като основа за терапията. Анамнезата като основа за оценка на свръхсетивния организъм. Човешко царство и природни царства. Разтворимост, образуване на соли. Мисловният процес в сферата извън човека. Минерален процес, меркуриален процес и фосфорен процес. Отношение на растението към човека. Формиране на дървото, бял имел. Формиране на корените, на листата, на цветовете и на плодовете и тяхното отношение спрямо минералния, меркуриалния и фосфорния процес и спрямо човека. По въпросите за серумната терапия.


6. ШЕСТА ЛЕКЦИЯ……………………………………..................80

Процес на формиране на растенията, спираловидна тенденция. Планетарно въздействие. Отношение на растението спрямо човека. Полярност между тежест (гравитация бел. прев.) и светлина. Полярността в човешкия организъм и болестта. Рахит, краниотабес. Солеви, фосфорен и меркуриален процес. Металите като планетарни процеси. Тяхното отношение спрямо растението. Изгаряне и опепеляване. По въпроса за потенцирането на лечебните средства. По въпроса за физикалния лечебен метод. Лечебни вещества от животински произход.


7. СЕДМА ЛЕКЦИЯ…………………………………………..........95

Съобразяване с етапите в човешкия живот при лечебното изкуство. Холера. Временност. Полиартрит. Различия в терапията в различните епохи на човешкия живот. Отношение на възрастта спрямо планетите. Преконцепционни (разположени преди зачатието-бел. прев.) причини за заболявания. Вкостяване. Склероза. Карцином. Хидроцефалия в детската възраст и по-късни заболявания. Предразположение към сифилис, пневмония и плеврит. Ендокардит. Проблеми на лекуването. Телесна температура като израз на дейността на Аза. Процес на формиране на човека и клетъчно образуващи процеси. Олово и склероза, калай и хидроцефалия, желязо и белодробни процеси. Мед, живак, сребро.


8. ОСМА ЛЕКЦИЯ…………………………………………............108

Процеса на ароматизиране в растението и обонятелния процес. Процеса на солеобразуване в растението и вкусовия процес. Метаморфоза на човешкия организъм: Обоняние, вкус, зрение, мислене, асоциации, храносмилане, отделителни процеси през дебелото черво и през бъбреците, процеси на кръвотворение и на лимфообразуване. Сърцето като обединител.

9. ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ…………………………………………........121

Метеорологични процеси и тяхното отношение към органите. Значение на водата, въздуха и почвата за заболяването и за лечението на определени органи. Силициево киселинния процес и въглекиселинния процес като полярни явления в човешкия организъм. Диференциране на отделителните процеси и тяхното отношение към тези два процеса. Родството на двата процеса с металите. Обоняние и вкус.


10. ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ…………………...........................................132

Начин на действие на анизум вулгаре, цикориум интибус, еквизетум арвензе, горска ягода, лавандула, маточина. Отношението на човешкия организъм спрямо растителното царство и минералното царство. Лечебни свойства на растителните минерали и на минералите. Начини на хранене. Суровоядство. Готвенето като лечебен процес. Периферния и централния човек. Храносмилане, отделяне, образуване на урина и на пот. Сифилис. Формиране на женския организъм. Значение на женското и на мъжкото за онтогенезата.


11. ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ……………………………..............146

Карбо вегетабилис. Химия и физиология. Същността на хомеопатията. Образуване на въглена и кислороден процес. Образуване на собствена светлина в горния процес. Бъбречна патология. Въздушна сфера, топлинна и светлинна зона, течна зона и човешката патология. Калиум карбоникум. Процес на формиране на черупката на стридата. Почвообразуване. Белодробен процес. Глад, жажда и техните органни отношения.


12. ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ…………………………….............160

Водата Рончено и Левико. Кислород и азот и отношението между азово-астрално и етерно-физическо тяло. Белтъка и органните системи. Растителен белтък. Отношението на елементите кислород, азот, въглерод и водород към бъбрека, черния дроб, белия дроб, сърцето. Медитативен метод. Желязно лъчение, противодействие на белтъка. Растителен и животински въглерод. Флуор, магнезий. Кариес на зъбите и малокръвие. Силиций. Основи и киселини. Храносмилане и солеобразуване. Външна терапия.


13. ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ………………………......................173

Дейност на етерното тяло. Образуването на тумори и възпаленията като последица на неравномерни активности на етерното тяло. Полярност между туморообразуващия процес и възпалителния процес. Бял имел, лечение с бял имел Карбо вегетабилис. Психиатрични клинични картини като последица на смутени органообразуващи процеси. Въздействие на кафето и чая. Употреба на захар.


14. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ……………………..................185

Оценъчна способност и ясновидство. Работа на Аза над отделните тела. Етерното тяло фантазни способности. Азов скелет във физическото тяло. Възпалителен процес. Изследване устройството на окото като път за възприемане на етерното тяло. Терапия на възпалителната тенденция. Пълнота. Измършавялост. Хипохондрия. Окото като възпалителен процес. Ухото като туморообразуващ процес. Изследване формирането на ухото като път за възприемане на астралното тяло. Розмарин и стимулиране на азовите сили. Арника и стимулиране на астралните сили.


15. ПЕТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ………………………......................197

Птицата и планетарния елемент. Интелектуалност, формиране и загуба на инстинктите. Диабетес мелитус. Слабост на Аза. Формообразуващият процес у растенията представлява противоположна тенденция на формообразуващ процес у животните. Животинският формообразуващ процес у човека. Процес на обезсоляване. Растителни лечебни средства. Кварцоразцепващата сила у математически и нематематически настроени натури. Бреза. Овчарска торбичка. Кохлеария официналис. Скорбут. Функции на слезката.


16. ШЕСТАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ………………………...............209

Масаж в областта на слезката и усилване на инстинктивната дейност. Въздействие на дейността на представите в организма. Ритъм на хранене. Масажа като регулатор на ритмичната дейност. Значение на масажа на отделните части за организма. Мигрена. Терапия с цветове. Подражание. Авторитет. Старческо слабоумие. Психоанализа. Материализъм. Значение на зъбите. Въздействие на флуора.


17. СЕДЕМНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ…………………………............221

Развитие на зъбите. Зъбен кариес. Хемороидни страдания. Въздействие на флуора. Педагогика и формообразуващи процеси в зъбите. Зъбен кариес и бременност. Ескулин. Хлорофил. Преодоляване на антиапетити и формиране на органите. високи и ниски потенции. Хипохондрия. Материализмът като последица на католическия аскетизъм. Духовни свойства на материята. Човешки темперамент. Отношение на хранителния процес към старческото слабоумие. Внушение.


18. ОСЕМНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ………………………..................233

Болестни причини. Теория на бацилите. Тенденция в растенията за превръщане в животни. Минерализиране на растенията. Белият дроб като Земя. Бодърствуване и сън. Тиф. Катарални заболявания. Заболявания на долната част на тялото. Походка и израстване. Предразположение към грип. Дифтерия. Менингит. Алвеоларна пиорея. Солеви процеси, меркуриален процес и серен процес в различните възрасти.


19. ДЕВЕТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ…………………….....................242

Унаследяване. Роля на мъжкото и на женското. Захарна болест и душевни заболявания. Хемофилия. Антимон. Антимона като планетарно действие. Съсирващи свойства на кръвта и образуване на белтък. Въздействия на антимона. Употреба на кафе. Черупката на стридата. Стридата като храна. Тиф. Лудо биле.


20. ДВАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ………………………….......................255

Действие на сетивата и външния свят. Амонячни соли. Секреция и отделяне. Белодробна дейност. Формообразуващ процес в зъбите и флуорен процес. Полярност между минерализирането на зъбите и сексуализирането. Перисталтика. Евритмия, танц, ръчно плетиво с една и две куки. Зъбен формообразуващ процес и храносмилателен процес. Нуксвомика. Човекът като седемчленен метал. Душевни болести. Остри и хронични заболявания. Същност на депресията. Алопатия и хомеопатия. Природолечение.
Каталог: files -> literature -> 1-ga
1-ga -> Взаимовръзки
1-ga -> Лекции държани в Берлин между 23. 1904 и 1906 г превод от английски: вера гюлгелиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от копие
1-ga -> Лекции 1910 г и 1917 г превод от английски: вера гюлгелиева
1-ga -> Лекции изнесени в Арнхайм, Торки, Лондон и Щутгарт между 28. и 27. 1924 г
1-ga -> Взаимовръзки
1-ga -> Лекции държани в Лайпциг от 28. 12. 1913 до 1914 г
1-ga -> Лекции държани в Берлин, Щутгарт и Кьолн между 13. И 29. 12. 1907 г. Нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис ga-101
1-ga -> Лекции и приветствие изнесено в Дорнах между 05. и 28. 09. 1924 г
1-ga -> Превод от немски: димо даскалов
1-ga -> 7 октомври 1904 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница