Лекции по програма Еразъм+ в Университета във Варшава по маршрутДата26.09.2018
Размер57 Kb.
#83543
ТипЛекции
Образец № 1.6.

ДО

проф. дфн Анастас ГерджиковРЕКТОР

Д О К Л А Д

проф.дфн Александър Драйшу – Декан на Физически факултет

имена, длъжност, инициира предложението в качеството си на ....
Относно: Командировка в чужбина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Във връзка с участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм+ между Програмни държави 2017/2018 г., предлагам да одобрите командировка на:


проф.дфзн Асен Енев Пашов - Физически факултетцел на командировката (задача):

Изнясяне на цикъл от лекции по програма Еразъм+ в Университета във Варшава

по маршрут (град, държава):

София – град Варшава /Полша/ - София

за времето (от ...до ....) – брой дни

11.02.2018 г. – 17.02.2018 г. – 7 дни


С ПРАВО НА:


дневни и нощувки

за 5 дни – по предвиден дневен грант

пътни: самолет

по предвиден грант за път за 2 дни

други разходи:

медицинска застраховказа сметка на командированото лицеРазходите за командировката са за сметка на:

Програма Еразъм + между Програмни държави 2017/2018 г.


Приложение: заповед за командировка в чужбина


ДЕКАН: …………………..

СЪГЛАСУВАЛИ:
Отдел Международна дейност и протокол:

дата, подписСектор Предварителен финансов контрол:
дата, подпис


Софийски университет «Св. Климент Охридски»
З А П О В Е Д

№ …............................................................. г.


На основание чл. 215, във връзка с чл. 121 от Кодекса на труда, Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), чл. 187 от ПУДСУ и доклад от проф.дфн Александър Драйшу с № ...............................................
КОМАНДИРОВАМ
проф.дфзн Асен Енев Пашов - Физически факултетцел на командировката (задача):

Изнясяне на цикъл от лекции по програма Еразъм+ в Университета във Варшава

по маршрут (град, държава):

София – град Варшава /Полша/ - София

за времето (от ...до ....) – брой дни

11.02.2018 г. – 17.02.2018 г. – 7 дни


С ПРАВО НА:


дневни и нощувки

за 5 дни – по предвиден дневен грант
пътни: самолет

по предвиден грант за път за 2 дни
други разходи:

медицинска застраховказа сметка на командированото лице


Разходите за командировката са за сметка на:

Програма Еразъм + между Програмни държави 2017/2018 г.


Задължавам командирования да представи в 10-дневен срок след завръщането си (съдържателни и финансови) отчети за извършената по време на командировката работа и за резултатите от нея на инициаторите (декан / директор / ръководител на проект), които ги утвърждават, преди представянето им в отдел Административно – счетоводно обслужване. Екземпляр от отчета се предоставя след утвърждаването му на отдел Международна дейност и протокол за сведение.ДЕКАН:

проф.дфн Александър Драйшу

Началник на МДП

Главен счетоводител:

Татяна Цанева

Иванка ПетковаРектор:
проф. дфн Анастас Герджиков

Каталог: site -> wp-content -> uploads -> 2018
uploads -> Семинар за преподаватели в областта на визуалните изкуства „ Съвременното изкуство в образованието
uploads -> Семинар за преподаватели в областта на визуалните изкуства „ Съвременното изкуство в образованието
uploads -> Нова наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Столична община
uploads -> Іv помощно училище интернат „проф. Димитър кацаров”
uploads -> Списък на кандидатите за работа по обявените свободни позиции в ІV помощно училище –интернат „проф. Димитър кацаров”
uploads -> Е построена през 1892 г от французи и притежава една от най-старите и единствена по рода си колекции в България
uploads -> Утвърждавам: Директор на дг “Слънце”
uploads -> Списък на стопанския инвентар, който следва да бъде доставен и монтиран в ІV помощно училище-интернат «Проф. Димитър Кацаров» гр. София


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница