Лекции Проф. В. Матанова 41 аудитория Икономика изб лек. Гл ас. Л. Тошков 41 аудиторияДата10.02.2018
Размер149.31 Kb.
#56207
ТипЛекции
Моля, през първите дни следете за евентуални промени в програмата.
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – І курс – летен семестър


Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-никСемейна педагогика

Доц. С. Бъчева

59 семинар

Клинична психология

лекции


Проф. В. Матанова

41 аудиторияИкономика – изб. лек.

Гл.ас. Л. Тошков

41 аудитория


Икономика – упр. І гл.

Гл.ас. Л. Тошков

41 аудитория


Икономика – изб.

упражнения ІІ група

Гл.ас. Л. Тошков

41 аудитория


Втор-ник
Клинична психология – упражнения - І гр.

Хон.ас. М. Тарейн

431 А аудиторияКлинична психология – упражнения - ІІ гр.

Хон.ас. М. Тарейн

431 А аудитория


Социални дейности и възпитание – изб. упр.

Гл.ас. В.Господинов

240 аудитория

Социология на обра-зованието – изб. - лек.

Гл.ас. Върбанова

539 аудитория

Специална педагогика

упражнения ІІ гр.

Хон.ас. М. Замфиров

ФНПП, 208 кабинет

Социология на обра-зованието – изб. - упр.

Гл.ас. Г. Георгиева

518 аудиторияСпециална педагогика

Упражнения І гр.

Хон.ас. М. Замфиров

ФНПП, 208 кабинетСря-даПсихология на лич-ността – упражнения

Ас. Д. Петров

431 А аудитория

Практ.

по клинич-на психо-логия теория

проф.Витанова

45ауд.


Практикум по клинична психология
Чет-вър-тък

Анатомия, физиология и хигиена на човека – лекции, Проф. Х. Чучков

Правителствена болница, ул. “Козяк” № 2, автобуси 120 и 88, трамвай 9 и 10Анатомия, физиология и хигиена на човека – упражнения

Проф. Х. Чучков

Правителствена болница, ул. “Козяк” № 2, автобуси 120 и 88, трамвай 9 и 10

Психология на Аз-образа лекции

проф. Н. Витанова

59 семинар


Психология на Аз-образа упражнения

Проф.. Н. Витанова

59 семинарПетък
Социални дейности и възпитание – изб. лек.

Проф. Л. Димитров

240 аудиторияПрактикум по клинична психология

Събо-таПсихология на лич-ността – лекции

Гл.ас. Ж. Балев

240 аудитория


Специална педагогика

лекции


Хон.ас. М. Замфиров

240 аудитория
ЗАБЕЛЕЖКА: Лекциите по Психология на Аз-образа ще започнат на 04.03.2010 г.

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ІІ курс – летен семестър


Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-никОрганизация и управление на социалната работа – лекции

Гл.ас. Р. Симеонова

41 аудитория
Личностно консул-тиране – лекции

Проф. Мерджанова

59 семинар

Втор-ник
Социална работа с общност – лекции

Гл.ас. Божилова

59 семинарСря-даСоциална работа със семейство

Доц. С. Бъчева

59 семинар

Социална работа с група – лекции

доц. С. Цветанска

59 семинар


Социална работа с група – упражнения

доц. С. Цветанска

59 семинарОрганизация и управление на социалната работа–упр. І гр.

Гл.ас. Р. Симеонова

520 аудитория


Организация и управление на социалната работа–упр. ІІ гр.

Гл.ас. Р. Симеонова

520 аудитория
Чет-вър-тъкСоциална работа със случай – лекции

Доц. Тепавичаров

45 аудитория


Социална работа със случай – упражнения

Доц. Тепавичаров

45 аудитория

Социална работа с общност – упр. І гр.

Д-р С. Хачерян

240 аудитория

ПетъкПрактикум по Организация и управление на социалната работа

І, ІІ гр. през седмица

Гл.ас. Р. Симеонова
Личностно консул-тиране - упражнения

Гл.ас. М. Богданова

240 аудитория

Социална работа с общност – упр. ІІ гр.

Д-р. С. Хачерян

240 аудитория

Събо-та

Социална медицина упражнения - І гр.

Доц. Н. Колева

45 аудитория


Социална медицина лекции

Доц. Н. Колева

45 аудитория


Социална медицина упражнения - ІІ гр.

Доц. Н. Колева

45 аудиторияСПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ІІІ курс – летен семестър


Дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Поне-дел-никИнформационни и комуникационни технологии в социалната работа упражнения –І група

Ст.ас. С. Съев,44 зала–ІV км., І блок


Информационни и комуникационни технологии в социалната работа – лекции - Доц. Р. Пейчева-Форсайт

45 аудиторияСемейно и наследствено право – лек.

Гл.ас. Кр. Димитров

240 аудитория


Семейно и наследствено право – упр. І, ІІ гр.

Гл.ас. Кр. Димитров

240 аудитория


Обща и професионална етика – лекции

Доц. С. Минева

ІV км., ІV бл. 215 каб.


Втор-ник
От 9,30 ч.Управление на социално-педагогически заведения – лекции

Гл.ас. Б. Кривирадева

520 аудитория


Управление на социал-но-педагогически заведения – упр.

Гл.ас. Б. Кривирадева

520 аудитория

Социална работа по проект – лекции

Гл.ас. В. Божилова

45 аудитория


Информационни и комуникационни технологии в социалната работа упражнения – ІV група

Ст.ас. С. Съев-44зала– ІV км., І блок


Соц. работа с деца

Педаг.методи за работа с крим. проявени деца и младежи – упр.

Гл.ас. В. Господинов

240 аудитория

Социална работа с деца

Педаг.методи за работа с крим. проявени деца и младежи - лекции

доц.Петров

431 А аудиторияСря-да
Информационни и комуникационни технологии в социалната работа упражнения – ІІ група

Ст.ас. С. Съев

44 зала – ІV км., І блок

Комуникативни и пове-денчески стратегии – лек.гл.ас. Б. Мизова

45 аудитория


Информационни и комуникационни технологии в социалната работа упражнения – ІІІ група

Ст.ас. С. Съев-44зала– ІV км., І блок

Клинична соц. работа

Превенция и рехаби-литация в клиничната социална работа упр. Доц. В. Боянова

520 аудиторияЕзотерични системи за духовно развитие на личността – лекции

Гл.ас. К.Теодосиев

240 аудиторияКлинична социална работа

Превенция и реха-билитация в клиничната социална работа - лекции

Доц. В. Боянова

520 аудитория


Чет-вър-тък

Соц. работа в сферата на трудовата заетост

Управление на персонала лекции

Гл.ас. Р. Симеонова

431 А аудиторияСоц. работа в сферата на трудовата заетост

Управление на персонала - упр.

Гл.ас. Р. Симеонова

431 А аудиторияКомуникативни и поведенчески стратегии упражнения - І гр.

Хон.ас. Х. Илиева

431 А аудитория


Комуникативни и поведенчески стратегии упражнения - ІІ гр.

Хон.ас. Х. Илиева

431 А аудитория


Комуникативни и поведенчески стратегии упражнения - ІІІ гр.

Хон.ас. Х. Илиева

431 А аудитория


Соц. работа с деца

Социална работа по защита на децата от насилие – лекции

Доц. Г. Петров

518 аудиторияСоц. работа с деца

Социална работа по защита на децата от насилие – упр.

Доц. Г. Петров

518 аудиторияСоциална работа по проект – упр.

ІІ група


Хон.ас.М.Маринова

518 аудиторияСоциална работа по проект – упр.

ІІІ група

Хон.ас. Маринова

518 аудиторияСоциална работа по проект – упр.

І група


Хон.ас.М.Маринова

518 аудитория
Петък

Информационни и комуника-ционни технологии в социал-ната работа -

упражнения – V група

Ст.ас. С. Съев - 44 зала,

ІV км., І блокКлинична соц. работа

Психотерапевтични подходи и интер-венции в клинич-ната соц.работа

лекции

Проф. Н. Витанова59 семинар

Клинична соц. работа

Психотерапевтични подходи и интер-венции в клинич-ната соц.работа

лекции

Проф. Н. Витанова59 семинар
Паневритмия – упр.

Гл.ас. В. Димова

45 аудитория
Езотерични системи за духовно развитие – упр.

Гл.ас.Теодосиев

45 аудитория


Соц. работа в сферата на трудо-вата заетост

Подбор на персо-нала - лекции

М. Богданова

240 аудиторияСоц. работа в сферата на трудо-вата заетост

Подбор на персо-нала - упр

М. Богданова

240 аудитория


Паневритмия лекции

Гл.ас. В. Димова

45 аудитория

Обща и професио-нална етика – упражнения

Гл.ас. П. Горанов

431 А аудитория
ЗАБЕЛЕЖКА: Лекциите по Психотерапевтични подходи и интервенции в клиничната социална работа при проф. Надежда Витанова ще започнат на 05.03.2010 г.
АУДИТОРИИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА
43 зала, 431А, 440, 518, 520, 539 и 54 аудитории се намират на ІV км., І блок (с надпис Сортови семена). Пътува се с автобус 280 и се слиза на спирката след х. “Плиска”.

407 аудитория се намира в Биологически факултет, бул. “Драган Цанков” 8, до Българско национално радио.41, 45 и 240 аудитории се намират в Ректората.

Аула “Лозенец” се намира в Правителствена болница на ул. “Козяк № 2”. Пътува се с автобуси 120 и 88 и трамваи 9 и 10.
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница