Лекции симон Живков алтернативен поглед на вселена, човек, здраве, наука, обществоДата16.10.2018
Размер272.65 Kb.


НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ (ОБЕДИНЯВАЩИ НАУКА и ЕЗОТЕРИКА) ЛЕКЦИИ - Симон Живков

АЛТЕРНАТИВЕН ПОГЛЕД на ВСЕЛЕНА, ЧОВЕК, ЗДРАВЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО

л 2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ и ТЕМИ v.9' (окт.12)

В повечето хора цари голямо объркване на основните ценности и приоритети за човека и обществото. Редно е отделният човек да е малко повече егоист откол-кото алтруист – за да съществува индивида, но без да вреди на другите – за да съществува обществото. Колкото повече този егоизъм е конструктивен, а не е деструктивен егоцентризъм, колкото по-хармонично е съобразяването с околни-те, толкова по-здрав и лесен е животът на индивида както пряко, на плътно ниво, така и на обуславящото го енерго-информационно (ЕИ) ниво. Обаче политикът, ръководителят трябва да мисли основно и предимно за другите, а след това за себе си. Важно и значимо за всеки човек е трупане на знания и опит, творчески и духовни умения – те са вечни, а не на пари и вещи – те са преходни, печелят се и се губят, унищожават се от природни и обществени стихии, стойността им се променя и никой не може да ги отнесе "на оня свят".

Стандартните учени - материалисти се опитват да обяснят всичко чрез плътната материя. Мистиците и повечето езотерици омаловажават плътния свят и разглеж-дат предимно фините материи и енергии. Изрично трябва да се подчертае, че и двете насоки са неправилни. Само взаимно свързаното, комплексно изучаване на всички видове материи и енергии ще доведе до пълно и правилно знание.

От край време повечето хора са притиснати от ежедневни грижи за подслон и прехрана, което не им оставя време за размисъл, учение, усъвършенстване. От тъмнинатно ниво това целенасочено се поддържа и усилва, а днес има нови варианти на "важни" занимания - типичният съвременник или бърза за работа, за в къщи, кино, пазар или скучае и търси празно, изместващо мисленето занимание – телевизия, кино, дискотека, компютърни игри, игра на карти, табла, празни безсмислени разговори. А истински напредък може да постигне спокоен, стаби-лен и уравновесен човек, с хармонична дневна и седмична програма, включваща: коректен труд или учение; разумно общуване с хора, животни, природа; почивка, развлечения и удоволствия, хоби, физическа работа или лек спорт сред природа-та, правилно хранене, спокоен сън, редовен секс с любов - ако е в тази възраст.

И най-съществената стъпка е да отделя всеки ден по няколко минути за общуване със себе си, с по-висшите компоненти на своя АЗ - чрез спокойна равносметка-размисъл за изминалия ден, предимно за да затвърди доброто и правилното, но също и за да коригира лошото и грешното; за медитация (концентрирано, насочено мислене – лек.6) с цел подобряване и оздравяване на себе си и околните, за преодоляване инертността и консервативността на човешката психика и начин на живот, за откриване на нови и необичайни знания или на забравени стари мъдрости.

1. ПРЕРАЖДАНЕ (реинкарнация). Много хора са забелязали странни случаи на "спомени", които явно не е възможно да са от настоящия живот - обстановка, дрехи и прдмети от далечно минало, което в сегашния си живот не са виждали и не са могли да познават. Други са имали особено усещане, че някаква местност, квартал, къща им е до болка позната, близка, макар че ги виждат за първи път. Тези и редица други факти се обясняват с многократно повтарящия се процес: раждане - умиране на физическото тяло - духовен живот във фините светове - прераждане на част от същата човешка душа (Аз) в ново физическо тяло и т.н. хиляди години, с което азът натрупва все повече знания и опит и се усъвър-шенства, докато произвежда луш. Това е основен способ за усъвършенстване и на плътното тяло, което е твърде консервативно и в рамките на един живот преките промени са трудни. Процесът се приема от редица големи учени, както и от основните религии или от езотеричните им форми. Само някои религии не го приемат, например християнството го отхвърля на един от Вселенските си събори, защото така е по-удобно на църквата да налага своята вяра и власт.

Че човек е много повече от плътно тяло и че определена част от духовната му (информационна) същност се преражда, показват както теоретични и логични съображения, така и следните (както и много други) практически потвърждения: 1) Още около 1920 г са правени измервания с прецизни везни на умиращи хора, които в момента на смъртта олекват с около 20 грама. Тази разлика е теглото предимно на носителя на плътния аз, съставен от доста плътна витална материя; 2) Изследвания на състояния близки до смъртта (СБС) от д-р Реймънд Муди и много други – според изследване на Галъп 8 млн. американци са имали СБС; 3) Спомени на няколко хиляди деца за предишните им животи, проверени и документирани от 1961 до 2002г от проф. д-р Ян Стивънсън от Университета на Вирджиния; 4) Десетки хиляди случаи на терапевтична регресия в минали животи, при което пациентите си спомнят критични моменти от предишни прераждания и чрез правилното им осъзнаване оздравяват в сегашния си живот (д-р Б. Уейс, Чарлз Брео, Майкъл Нютон и др); 5) Много хора се раждат със знания, сръчности и способности, които е невъзможно да са придобили в настоящия си живот като бебета или малки деца; 6) Роберт Монро (спонтанно постигнал излизане от физическото си тяло в съзнателно, будно състояние) много години изследва духовните светове - етапите през които преминават нашите азове след смъртта, миналото, настоящето и бъдещето на човека. Тези резултати са потвърдени от много случаи на опитност извън тялото (ОИТ), постигнати в неговия институт с помощта на технически средства.Приемането и осъзнаването на факта на прераждането трябва да доведе до няколко кардинални промени в начина на мислене и поведение на човека. 1- Да се освободи от парализиращия страх от смъртта – страхът е едно от най-разрушителните, най-пагубни чувства - живот в страх е по-скоро деградиращ, отколкото усъвършенстващ душата. Да му е ясно, че след физическата смърт го чака живот в непознатия, интересен и красив духовен свят и, когато реши че е готов - следващ живот в ново тяло, който може да бъде по-добър, на базата на успехите, както и на грешките и поуките от настоящия. 2- Наред с това трябва да е ясно, че тази личност, този живот, това прераждане са единствени, уникални, неповторими и трябва да се изживеят по най-добрия, най-пълноценен начин. По закона на кармата, ако едно прераждане е изживяно неуспешно, душата ще продължава да се преражда в подобни ситуации, докато този урок не бъде научен, изпитът взет успешно и душата премине в по-горен клас на училището "Плътен земен свят". 3- Да знае, че с начина си на живот човек изгражда базата за живот на многобройните личности в бъдещите му прераждания. 4- Да се стреми към светъл, градивен живот, знаейки, че след края на прераждането, сам ще присъства на "прожекцията" на своя току що завършил живот и от начина, по който го е изживял, зависи дали ще се срамува или ще се гордее от този си живот, дали сам реално ще изживява болките и нещастията, причинил приживе на другите, или ще чувства радостта и щастието, които другите са изпитали вследствие на неговите съвети, помощ и любов.

2. АЗ (душа, дух - продължение от увода). Плътният аз (ПлАз) е на най-нис-кото ниво, зависи от типа плътно тяло и е трайно имплантиран в него, при което бива модифициран с генетичната наследствена информация от ДНК. По-отделен е от другите азове, управлява вътрешните органи и други основни функции на организма; няма пряка връзка и контрол от съзнанието. Плътното тяло, управля-вано от ПлАз е биоробот, който би могъл да функционира до няколко дни само-стоятелно (дълбок сън или кома), но само ако има връзка с другите азове.

Подсъзнателният аз (ПАз) е следващ по ниво - съвкупност от основното, "обвивката" на главните събития и опит и на "зрялата" карма от предишните прераждания. Също е модулиран от ДНК, но в малка степен; не подлежи на контрол от съзнанието. При новосъздаден аз, в неговия ПАз се записва набор средно-стандартни знания, опитности и насоки за съответното историческо време. Разположен е във виталното тяло и е само за един живот.

Съзнателният аз (САз) определя почти всички физически, емоционални и интелектуални дейности на инди-вида. Той се създава преди ражда-нето, в голямата си част е празен, чист, готов за възпитаване, за запис на знания и опитности в предстоящия живот. Наборът от ПлАз, ПАз и САз е минимално необходим за да се роди и съществува един човек. При земния модел спомените от предишните животи са недостъпни, за да не пречат на сегашния живот и да не се повтарят грешките от предишните. САз се носи от астралното тяло, също е само за един живот и се разпада след смъртта. Автоматично и волево в САз се създават и области с подсъзнателни функции – ПС-САз, които обаче в голяма степен подлежат на съзнателен, волеви контрол.

Надсъзнателният аз (НАз) е "есенцията" на предишните прераждания, в него е асимилирано основното от всички досегашни САЗове. "Вечната", неостаряваща част на АЗа, която само се обогатява и усъвършенства. Носи се от менталното тяло. НАз може да се създаде след 2 до 60 успешни живота на млад Аз. До тогава напредващите имат несамостоятелен прото-НАз, под попечителство на духовни водачи. Колкото по-стар и опитен е НАз, толкова по-силно НАз и САз влияят върху плътното тяло и може в значителна степен да коригират наследствеността (ДНК) и някои елементи на ПлАз.

Базисна ЕИ същност (БЕИС) е резервна енергия, разположената във висшия астрален свят, под надзора на старши духовен водач. За живота в плътно тяло азът взима 15 до 80% от принадлежащата му енергия, в зависимост от нивото си. БЕИС е свързана чрез ЕИ корди с всичките му азове. Тя също е негова вечна и безсмъртна част. Описана е подробно от Майкъл Нютън за някои групи азове.

Висш аз (ВАз) имат малцина по-напреднали - по-специален, разположен в ду-ховния свят, а не в тялото. Информационно е свързан с НАз, енергийно с БЕИС. Може да се създаде след стотици прераждания, достатъчен брой от тях успешни. Също "вечен" и неостаряващ. Около 90 млн. човека (1.3% от хората) имат моно-ВАз – един за един човек; 18 млн. (0.25%) са с мулти-ВАз – по един общ за няколко човека, някои в плътно тяло, други не, общо до няколко стотин. ВАз се среща по-често през последните векове, като средство за ускоряване растежа на азовете и освобождаване от натрупаната през хилядолетията карма. Това се е случвало и в предишни епохи, започвайки около 60-та епоха от тази ера. Общият мулти-ВАз улеснява, координира и стимулира духовния растеж, но някои връзки се проявяват на плътно ниво като объркващи, създават непонятни болести и кармично-подобни проблеми или ги влошават. Може да се овладеят подобно на освобождаване от карма.

Повечето езотерични източници наричат висш аз всичко, което е по-високо от съзнателния аз – НАз, ВАз, БЕИС.Аура е специална защитна енерго-обвивка, по една около всеки Аз, освен ВАз. Тези 4 аури винаги обвиват ПлАз, ПАз, САз и НАз, те са неотлъчна част от тях. Когато човек е буден са почти слети в една. Плътното тяло има своя защитна обвивка-яйце, простираща се до няколко десетки см около него и свързващите корди, които са ЕИ връзка на телата помежду им и с БЕИС.

ОСИГУРЯВАНЕ на Азове. Някои стари азове завършват цикъла си на реинкар-нации - "дипломират" се от висшето специално училище Земя и заминават за дру-ги светове или нива. На 2-ро място мнозина са блокирани в низшите религиозни астрални общности, 3-ти висят объркани в ниския астрален план, 4-ти остават да живеят и работят доста дълго във висшия астрален свят. Всичко това намалява наличните Азове, а броят на хората (плътните тела) продължава да расте, далеч над оптималното за Земята (1927г- 2млрд, 1974г- 4 млрд, 2011- 7 млрд). Затова са необходими много нови попълнения.

По стандартния път от предишен живот са продължли само ~18% от днешните.

Новосъздадени са ~44%. Генерират се в своеобразни инкубатори, управлявани от специализирани локални богове. Всеки аз е индивидуален, със заложена частица от боговете-създатели във функционалния му модел, с възможности за неограничено усъвършенстване. Някои я наричат божествена искра, но тя е само потенциална възможност за "разпалване" на такава. За азовете се грижат духовни майки и възпитатели, докато станат готови за живот в плътно тяло. Ускореното пренаселване принуждава да се използват и недовършени азове.

Мултиплицирани са ~31%. След успешен плътен живот, по-напредналите НАз се разделят на 2 до 6 части. Това обяснява нелепите, на пръв поглед, претенции на няколко човека, че са били напр. Клеопатра, която, впрочем, има вече хиляди "потомци". Някои взаимни влияния поради общ НАз може да предизвикат странни болести и особени състояния от кармичен тип.

~4% са от други звездни системи или духовни същества от ментални светове, които са пожелали опитност в един труден плътен свят.

~3% са получени от обединени прото-азовете на 3 до 800 животни, усъвършен-ствани при хармонично общуване с хората и помежду си, заедно с частици от груповия им дух (56% домашни любимци, 41% стопански животни и 3% диви).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Повечето стари азове са живели само или предимно на Земята, само 2% са с единични земни животи. През тази епоха са създадени ~70% от тях, в предишни епохи като хора ~18%, като животни ~9% и като растения под 3%. За по-напредналите азове е интересно не физическото родословно дърво, а духовното - предишните прераждания и разклонения на същия НАз или ВАз.

3. КАРМА (причина-следствие, действие-резултат) е основно понятие в повечето източни религии и класическия езотеризъм, много актуално и днес. Всеки миг и час, всяко прераждане, с всяка своя мисъл и действие, както и с бездействие, човек създава, гради, записва своя АЗ. Обикновено позитивните записи се наричат опитност, духовен растеж, понякога блага карма, а предимно и изцяло негативните - карма. Сегашното състояние на всеки човек в определена степен, различна за различните хора, е следствие от начина по който е живял до-сега, както в сегашния, така и в предишните животи на същия НАз. Колкото е по-рационално и хармонично, толкова по-малко карма ще натрупа. Всяко зло, всяка неприятност, лоша дума или мисъл към околните и към себе си, или безропотно приемане на такива, записва частичка карма, която прави живота все по-труден и по-болен. Всяка добрина, всяка красива, безкористна постъпка, хармонична с околните и с природата допринася животът да е по-лесен, здрав, красив, успешен. Но малките, незначителни вини нямат съществен принос, а значението на позитивните събития обикновено е с лек превес; зависи също от собствената оценка – прекалените критичност или безкритичност влошават значението. Всъщност най-същественото, най-силните и тежки преживявания, както и някои сравнително близки, са най-определящи – те са същинската карма.

Класически кармата се разделя на: обща натрупана; проявена (зряла); създавана сега. По-важно и полезно за анализ и отстраняване е следното разделяне: 1- от лошото, което човек е причинил на друг. Това е основният вид карма ("грях"), която в класичекия вариант се компенсира ("изкупува"), като в същия или следващ живот злосторникът бъде поставен на мястото на жертвата, така че сам да преживее вредите, които е причинил преди и да разбере какво лошо е сторил. Обикновено няма голям ефект, понеже рядко се стига до правилно осъзнаване, съжаление, извинение и прощаване и кармата продължава да нараства. 2- от лошото, причинено му от друг – тя е по-малко позната и е свързана с разбиране и анализиране защо е позволил да му причинят зло, да го прости и да се предпазва от подобни ситуации в бъдеще. Затова в много случаи е по-правилно понятието кармични взаимоотношения. 3- от лошото, причинено на себе си – малцина осъзнават, че прекален алтруизъм, себеподтискане, принизяване и самонаказване е също много лошо, макар че някои религии тъкмо това проповядват. Нека не забравяме поговорката "Прекален светец и богу не е драг".

Кармата е записана в ПАз, оттам автоматично се репликира в ПлАз, САз, ПС-САз, БЕИС; информация за нея има в НАз и основно в Акаша. Тя блокира части от енергията в БЕИС и фините тела, така че затруднява и плътния и духовния живот. Непоносимост към обичайни неща, хора, действия, някои тикове, неврози, алергии, необясними болести и прояви, често са признак на кармична обремененост, която е готова за отстраняване. Освен тази индивидуална, има и групова карма - на племе, общност, нация и пр.

Тъй като при земния модел луш-градина спомени от предишни животи лип-сват (с малки изключения), автоматичната компенсация почти не работи и стари-те АЗове натрупват все повече карма. Затова през няколко епохи тези спомени се разрешават временно и частично, при което голяма част от зрялата карма се осво-бождава. Последните 3 епохи не е имало такова освобождаване, а живота на хо-рата е все по-разнообразен и динамичен и все по-бързо натрупват карма. На гра-ницата на правата си като локален бог, Христос е извоювал някои допълнителни възможности за израстналия днешен човек да оперира със своята карма. Това е все по-актуално и през последните десетилетия се стимулира експресното й осво-бождаване (лек.11.3), което е особено лесно и важно при Индиговите деца.

Материалистите игнорират предишните животи, докато някои езотерици ги надценяват. Може да се чуят абсурдни съвети: ти трябва да си спомниш предишните животи, тогава си бил пак ти! Това налага да се припомни, че само най-значимата част от предишните животи се записва компресирано в ПАз, а есенцията от тях е част от характера, от НАз. Настоящата личност - сегашният САз е уникален, никога не е съществувал и никога няма да се повтори.

След смъртта на плътното им тяло, повечето хора участват в обсъждане на завършилия земен живот с близки сродни азове и с духовни водачи, но някои предпочитат самостоятелно преглеждане и анализиране в уединение. Обикновено се използва жив многомерен филм, показващ ретроспективно различни части от живота с произволни подробности. Както и филми как би протекъл животът, ако в ключови ситуации са били взети различни решения. Така се поставят маркери за избягване на грешки в следващи животи. Не е позволено те да бъдат дадени пряко на бъдещия САз - той трябва сам да ги открие, докато е в плътното тяло. Затова е полезно при проблемни и важни стъпки в живота, човек да не избързва, а да помисли, да помедитира, да се постарае да си припомни планираното, за да вземе правилно решение, а не да направи поредната грешка и да продължи да натрупва карма.4. СЪНят е състояние, задължително за съществуването на човека, което е около 1/3 от живота му. То означава, че НАз, когато има такъв, е буден и заедно с фините тела и САз са напуснали плътното тяло. ПлАз никога не го напуска. Когато САз е буден, НАз е в своеобразен сън.

Основните 2 вида сън са:А- Дълбок сън, без сънуване, без REM (несъзнателни бързи очни движения). И 3-те мобилни аза - ПАз, САз и НАз със своите аури и съответните фини тела напускат плътното, но без активни дейности - за автоматично енергийно зареждане. Няма друга връзка с тялото, освен "сребърната" нишка. Преобладават делта вълни, с честота 1 до 4 Хц.

Б- Плитък сън, със сънуване, с REM, с активна дейност на някой Аз, бърз сън. Енергийното зареждане е незначително, затова преобладаването на този вид сън не води до отмора и бодро, наспано събуждане. Предимно с алфа и тета вълни.

Може да бъде 4 подвида:--1 Активен, фокусиращ е НАз. Сънно астрлно училище – посещения в реално съществуващи за всекиго астрални области, създадени от боговете и учителите, които се грижат за Земята и свързаните с нея фини планове, както и от по-напреднали хора между преражданията им и др. Това е основният вид сънуващ сън, който е предвиден с първоначалния божествен план и е важна част от човешкото съществуване. Средно веднъж на 2-3 нощи, но групирани по няколко. Главното средство за облагородяване на свободната човешка воля (СЧВ) на подсъзнателно ниво от инструктори, които може да се оприличат на своеобразни овчари, които извеждат стадо на паша за знания. В многобройни уроци, бавно и търпеливо те ни поднасят много знания, които нямат право да ни дадат директно, на съзнателно ниво. Такива са и сънните послания от духовни приятели и водачи. Малки частици от тях изплуват в съзнанието ни като сънища, идеи, въображение, вдъхновение. Няма полза от обичайните формални "тълкувания" на сънищата, те обикновено са неправилни и пречат на спонтанното вътрешно осъзнаване на уроците, които са предимно персонални.

--2 Фокусиращ е САз, в собствена локална област на астралното пространство – егрегори и др.под, създадени както от будната, така и от спящата мисъл на сънуващия, а също и от мислите на други същества, тясно свързани с него. В тази област не съществува нещо, което е непознато, несвързано със спящия, но може да се генерира от него и да е непознато за будния. Това е необходим процес, но може да се разглежда и като игра.

--3 фокусиращ е ПАз; може да бъде програмиран за частично изтриване на отработената, осъзната карма, на вредни навици, както и за други програмируеми активности; близък е до дълбокия сън.

--4 фокусиращ е НАз; вариант на сънното училище, по-рядко срещан, но доста атрактивен и затова по-масово описван като Жив сън (luced dream).

За правилното развитие на човека са нужни и двата вида сън, особено важен е дълбокият, затова тишината по време на сън е жизнено необходима, а най-каче-ствен е сънят, започващ преди 24ч. Основни функции на съня са енергийно заре-ждане, обучение, духовен живот и работа в експерименталната божествена лабо-ратория. За сравнение при опитност извън тялото (ОИТ) тялото е по-релаксирано от дълбок сън, но обикновено е с Тета, по-рядко с Алфа вълни, без REM.5. ПСИХИЧНA ЕНЕРГИЯ (ПсЕн). За по-добра приемственост, това и следва-щото понятие са заимствани от Агни Йога. ПсЕн е едно от основните енерго-информационни полета (предимно информационно), необходими за съществуване на живота, което се разпространява главно чрез динамичния етер (ДЕт). То е доста различно за различните области на космоса, в зависимост от нуждите на съ-ответните процеси и обитатели. Познато е още като прана, ки, чи и др. Под прана ще разбираме предимно "суровата" ПсЕн, която за нас се генерира от: Слънцето (38%), Земята (22%), Луната (21%), локалните богове, грижещи се за Земята (12%) и от центъра на Галактиката (6%). Добре е да усвояваме прана активно, чрез медитация, всеки ден по 3-4 (макс. 15-20) минути. Всеки я поема пасивно през целия ден, по-слабо докато спи. Трансформира я чрез своята психическа дейност, своите емоции, особено позитивните, които я пречистват и рафинират и около 20% отдава като луш на висшите богове-създатели, около 17% отиват за поддържане на космоса, 4% за поддръжка на локалните богове, още до 20% се обменят с други по-висши или по-нисши фини същества, които са част от нашия свят. Tова съставя т.н. вертикален обмен. Останалите около 40% са хоризонталният обмен с подходящи синхронни хора или остават за собствено ползване.

Когато е пасивно, неосъзнато, човек използва до 5% от собствения си луш, а ако е активно, съзнателно - до 45%. Части от тимуса, сърцето, слънчевия сплит и областта между тях са акумулатор на ПсЕн, чашата, както го нарича Рьорих. Това акумулиране се извършва подсъзнателно и при много хора може да предизвика големи проблеми, ако отрано не се научат правилно да го използват или да се освобождават от излишъка. Този излишък, особено ако е по-долнокачествен, започва да се превръща в пси-кристали от фина материя, които може да причинят големи неприятности и болести, както пряко, така и като катализатор на други отлагания – склероза, артрит, артроза.Основният жизнен процес е кръговратът на ПсЕн. Смисълът на човешкото съществуване е пречистване и обогатяване на праната чрез жизнената дейност и най-вече създаване на фин луш чрез позитивните емоции, особено любовта. Далеч не всички хора произвеждат фин луш и въобще луш, някои дори влошават праната, вместо да я подобряват – произвеждат анти-луш. Когато този процес започне трайно да преобладава, се поставя въпроса за отстраняване на съответ-ната цивилизация, и за рестартиране на луш-градината в нова епоха. Овладяване и усъвършенстване на психичната енергия, особено собствената, не е единствен, но е най-правилният път за духовно израстване. То може и трябва да става навсякъде, независимо от условията, но в пренаселените градове е доста трудно.

6. ПРОСТРАНСТВЕН ОГЪН (ПрО) е другото основно ЕИ (предимно енергийно) поле, създавано от божествената воля за осигуряване енергозахранването на вселената. Генерира се предимно от Галактичния център (76%) и от там до нас достига за около 20 секунди, също от Слънцето (19%) и др. Разпространява се пряко чрез ДЕт, като своеобразна потенциална енергия, която всяко същество използва, според възможностите си. По-високо организираната материя го концентрира, както феромагнита концентрира магнитното поле. Доста различен е нтензитетът му във времето, както и на различни места. Захранва с енергия повечето човешки дейности, вкл. производството на луш. Лесно може да се измери чрез наличната днес техника – лек.18.

ПрО се подчинява само на воля от много високо ниво. В малка степен може да се модифицира локално и от високо развита човешка воля. А волята е проява на висша, усъвършенствана психична енергия. При достатъчно високо ниво на развитие, може и трябва да започне усвояването на ПрО - много бавно и внимателно, ръководено от интуицията и водачите, защото може да бъде много опасен. Акумулира се основно в далака, също в тимуса. На плътно ниво е записан чрез фотосинтезата в кислорода на въздуха, от където всеки човек го поема пасивно. Активно, посредством волята, може да се приема през горните чакри. Чакрите имат основна функция двупосочна връзка на човека с енерго-информационните полета. Долните чакри са предимно входящи, а горните изходящи за ПсЕн, докато за ПрО е почти обратно.7. СВЕТЛИНАТА е по-особено поле и е част от връзката на локално ниво между мисълта (т.е. ПсЕн) и живата материя и също се разпространява пряко чрез ДЕт. Стандартната наука я приема и като част от електро-магнитния (ЕМ) спектър с дължина на вълната от 1мкм до 20нм (близка инфрачервена, видима и ултравиолетова) и като поток фотони, и не разбира същността й.

Човек вижда само част от полето на светлината, няма активни сенсори за електрично и магнитно поле, но за тях има много изкуствени датчици; ще трябва да се осланяме на косвена информация за ПрО и ПсЕн чрез медитация/махало (лек.6), докато бъдат създадени и приети уреди за тяхното измерване (лек.18). Последното ще бъде важен елемент от доказването на КоХ (лек.1).8. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО Земялуш-градина за високо развити азове. Хаос и нелогичност, болести и недъзи, фалш и некоректност. Агресивни фино-психични въздействия, от които едни полудяват, други убиват и трошат, трети плачат и тъжат. Но за по-извисените това са само изпитания за преодоляване, а за най-висшите са като леко погъделичкване. Всеки играе своята роля в сложната пиеса Плътен живот на Земята. Голямо е разнообразието и броят на участниците – вече 7 млрд, които може да се разделят на 21 нива по степен на развитие. Макар че плътните им тела са доста еднакви, фините са много различни, а разликите в азовете и цялата им ЕИ същност са огромни.

Повече от половината са производители на лошокачествен луш и за тях е без особено значение къде и как няма да напредват. Основната им функция е форми-ране на трудна среда за проява и растеж на поелите пътя на мъдростта – по-стари, мъдри азове, пожелали такива трудни условия, като предизвикателство за преодо-ляване и стимул за по-бърз духовен растеж. Последните може да се нарекат потенциално правилни хора (ППХ) – такива са близо половината земни жители. Именно заради техния растеж, е било позволено на Тъмнинати, Нефилими и пр. да останат на Земята и да вършат безобразия, на пръв поглед недопустими за бо-жествено създаден свят. Многото форми на насилие, тероризъм, верски, етниче-ски, класови и групови конфликти, садизъм, мазохизъм и пр. са до голяма степен тъмнинатна "заслуга". Основание за това е, че ако положението е малко лошо, много по-малък е стимулът за неговото подобряване, отколкото ако е много лошо.

Много от тези вреди не се отразяват освен на висшите, също и на най-низшите и безчувствени хора. В най-тежко положение са по-чувствителните и бол-ните на средно ниво, защото те най-много страдат, а малко могат да противо-действат и перспективата за новаторски напредък или промяна на условията за тях е далечна. Това обяснява някои несправедливости в нашия свят, за които е спорно до колко са морално оправдани. Въпросът ще бъде актуален след началото на Плавния преход, когато ще може да се правят някои корекции в организацията на света, толкова по-големи, колкото по-високо е нивото на коригиращия и колкото по-самостоятелно го е постигнал. Такива некоректни страдания дават основание на религиозни пропагандатори да тълкуват всичко с грехове и наказания, изкупуване на вина и др. остарели и предимно наивни и неверни обяснения, но удобни за насаждане на страх и сляпа вяра.

Обаче повечето вредителства са по-скоро внушения, подтици, подобие на компютърни вируси, маскирани като част от САз или ПАз, както и периодични общи затруднения от тежка психична атмосфера. По-извисените и чувствителни започват да ги усещат като чуждо тяло, по-нататък вече да ги осъзнават, отделят и накрая да ги отстраняват. Именно такова е хармоничното взаимодействие с тези вредители. Повечето от тях ще са удовлетворени когато бъдат осъзнати и отстранени от "играта", като актьор, който успешно е изиграл своята роля, макар и негативна. Тяхната задача е да излъчват вредни подбуди, нашата – да не им се поддаваме; когато това е изпълнено, и двете страни са си свършили добре работата!Краен извършител обикновено е СЧВ, която лесно се поддава на вредните влияния. При това СЧВ на индивида, особено слабия духом, е силно ограничена от СЧВ на роднинската, приятелска, работна, училищна среда, на околното общество, религия, етнос и пр.

Различни са пътищата на азовете. Най-слабите не се развиват, а деградират, затъват в съблазните на плътния свят, вървят по низходяща спирала. По-малко слабите кретат бавно, в хиляди прераждания, по почти равна линия, малко нгоре, малко надолу, в крайна степен си стоят на място. Малко по-силните успяват, макар и бавничко, също в хиляди животи, да осигурят превес нагоре. Още по-силните дълго натрупват, но постепенно все по-бързо се устремяват нагоре. Най-силните, обикновено дошли от духовни светове, за да придобият специална опитност, доста бързо се ориентират и поемат стремително към върха.Проблемите и страданията може да имат разни причини: освен неправилен живот, вредности на околната среда, невидими фини вредители, това може да е натрупана карма, духовна задача за решаване, която човек сам, чрез своя НАз или ВАз си е поставил преди прераждането и др. Човешката същност е програмирана с редица качества, като консерватизъм – отначало с цел стабилност и оцеляване, но в последствие придобиват предимно негативно значение. Те са запазени в този си вид с цел напредващите да ги осъзнават и отстраняват. Предвидени са и корек-тиви, когато някой с високи потенциални възможности се бави или се отклонява от планираното. Пряко подсказване не е позволено – трябва самостоятелно, чрез СЧВ, да се стигне до правилното решение. Отначало има емоционални подсеща-ния, насочващи флагчета - среща с човек, книга, пиеса, изложба. Накрая стават по-драстични - особени болести и недъзи на него и близките му, целящи насочва-не по "правия" път. Това е оправдано, понеже забавянето би довело до далеч по-големи нещастия за много хора, в крайни случаи до гибел на цивилизацията.

Друга сложна първопричина - повечето земни цивилизации, вкл. настоящата имат изначално програмирани елементи и насоки на СЧВ към самоунищожение. То се забавя или ускорява, според качеството на развитие на обществото, на хармоничен технически, интелектуален и духовен напредък. Това е задача с повишена трудност за СЧВ – чрез собствената си мъдрост да се освободи от вградените си дефекти. За разлика от материята – тя от само себе си се стреми към всеобщия първичен хаос, обществото има стремеж към неутрално състояние, и то се променя според създаваните от СЧВ позитвни или негативни хорски мисли. Понеже обществото е вече твърде силно и самоподдържащо се увредено, освобождаване от самоунищожителните тенденци може да се постигне само чрез висши комплексни методи. Един много добър път е голяма част от хората, всички способни да работят за осъществяване на вече отключения плавен преход.

За успешно преодоляване на пречките е нужно да се живее спокойно, весело и щастливо, в позитивен творчески устрем, с минимум негативни емоции, максимум фини и чисти мисли и чувства, с топла безпристрастност към събитията. Може да се коригират с любов и доброта (където е нужно – твърдо и решително), но информационно, чрез волята, без емоционално и енергийно изтощаване. Само излишната ПсЕн в чашата може и е желателно да се излъчва.

Изрично трябва да се подчертае, че правилният път за духовен растеж е не потъване в страдания и трудности, а тяхното оптимално бързо и решително преодоляване, усвоявайки уроците от тях. Да няма прекалени увлечения в борба с околните пречки – по-добре е изолиране от тях или заобикаляне, ако изискват твърде много енергия и време, ако още не е достигнато нивото, необходимо за лесното им и безпроблемно отстраняване. Може да се помоли за съдействие ангел или архангел – те с радост ще го дадат. А усилията да се насочат към по-разумни, важни, значими дейности – осигуряване на собственото здраве, овладяване на своето тяло, на ПсЕн, ПрО и др. фини енергии, обучаване на други хора на вече наученото, научни изследвания на фините светове и енергии, постигане на все по-пълна хармония с природата, търсене и създаване на красота и всеобща хармония, на полезни взаимоотношения, творби, предмети, красиви и безвредни удоволстия, отмора и пр.

9. ЗАБЛУДИТЕ. Пътищата за духовен растеж може да се разделят на 2 - предимно на разума и предимно на чувствата. Те зависят от преобладаващата психична насоченост на човека – рационална или емоционална. Тези лекции са ориентирани повече към хора с рационално мислене. Далеч в миналото, разчитайки главно на емоциите, основни са били мистичните и религиозни пътища. Днес те не водят нагоре, а встрани и най-вече надолу. Големи са заблудите за полза от тях - те са главно тест за преодоляване от напредващите (лек. 3.1). Някои претендират за 3-ти път – механично-ментални техники, с които експресно да преминат през плътния свят и да се обявят за завършили училище Земя. Това не е успешно дипломиране, а бягане от клас и фалшифициране на бележника - нищо съществено и трайно не се научава и ползата за аза е много малка.

Опасна заблуда е проповядваното от някои унищожаване на его и личност – недопустимо и фатално за развитието на Аза - духовният напредък предполага все по-силна и самостоятелна индивидуалност. Манипулативно се тълкува като освобождаване от излишен егоцентризъм (но именно от излишен, и не от его въобще), съответно се свързва с обединяването на групи от завършващи плътното училище азове – но то не е унищожаване, а обединяване, и то в още по-силни индивидуалности от високо ниво. Друга голяма опасност е "събуждането на кундалини" - наивно приети за пряка истина източни алегории, изкривени от неумели ученици послания, целенасочени заблуди и др, което може за дълго или трайно да увреди психиката и тялото (лек. 6.6). Има латентни способности, които може да се активират само при много високо ниво, иначе вредата е повече от ползата, както и такива за специални критични случаи – ненужното им задействане е безсмислено и вредно. Самоцелно и неоправдано активиране на някои е по-скоро неумело използване на даденото ни от боговете, отколкото успешен напредък.

При човека основното предназначение на секса е производство на фин луш на сексуалната любов, а само в отделни случаи и за размножаване, но винаги с любов. Ограничения са нужни предимно при размножаването. Лошо е да се прекалява със секса, но далеч по-лошо е да бъде обявен за грях, за низш и маловажен, както и опити да се трансформира сексуална енергия в "по-висша" – всяко нещо трябва да се прилага според правилните предназначение, място и доза, иначе може да предизвика вреда. Подобни трансформации са допустими в някои случаи, но това не е добър, правилен метод.

Недопустимо е да се обявява красотата за грях, тя да се прикрива и подтиска. Важен подтик за създаване на фин луш е красотата на природата – багри, форми и техните съчетания. Едно от основните качества на жената, при някои животни на мъжкия, е да са красиви, да създават позитивни емоции, което пряко генерира луш и привлича другия пол. Всяко подценяване, скриване, унижаване и унищо-жаване на красотата е голямо престъпление.

Има много религиозни и псевдо-езотерични учения, уж-йогийски школи, изкривени разновидности на будизма, таоизма и др. позитивни в основата си религии, които по основни въпроси проповядват различни твърдения, някои противоположни или взаимно изключващи се. Това е явно доказателство, че са предимно за заблуда на лековерните, а действителните им цели са ФЕ-изсмук-ване, блокиране на азове в астрални общности, прибиране пари и вещи, власт, фанатично-идеалистични групировки, както и разни комбинации между тях. Особено опасните в България са близо 20 - Випасана на Гоенка, Трансцедентална медитация на Махариши, Розенкройцерски училища, Фалун Дафа, Дим Мак, Кришна, някои общества на Сахаджи йога, Анастасия, Муун, Сергей Тoроп - Висарион и др. По света са няколко стотин.Озадачаваща е наивността, невежеството и сляпото доверие, с които уж разумни хо-ра приемат притчи, обещания и медитации в много от тези "извисителни учения", водещи до болестни, деградиращи, унищожаващи интелект, тяло и разум процеси.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Трябва да се знае извечната истина, че градивните светли сили на доброто, са по-мощни от разрушителните тъмни сили на злото. Това е основно изискване за съществуването на света. Понякога изглежда обратното, но е само временно, локално и повърхностно. Не бива да се омаловажава и мощта на тъмни-те сили - това би било попадане в капана на излишната самоувереност и непред-пазливост. Напредващият човек трябва да е силен и стабилен в своя светъл път, да не се поддава на заблуди и негативни влияния. Отчаянието може да се приеме само като временен отдих за събиране на сили, последвано от изостряне на решителността. При важни поврати има привиден упадък, поради реорганизация на сили и ценности, но често и от най-безизходната на вид ситуация има успешен изход - нужно е спокойно, отворено, уверено съзнание за да го види. Устремени-ят към съвършенство може и трябва да разчита на оздравителните и извисителни излъчвания на Великите учители и Космическото бяло братство. Но за да ги приеме, трябва да е настроен за тях, любовта и добротата да са водещи.

Невежеството на обществото не е оправдание за невежество на индивида. Има естествени и логични знания, зaвещани от предците или постигнати от новатор-ските учени. Неприемането им от консервативните и комерсиализирани учени, не означава че те не са верни. Всеки сам определя какво да чуе, научи и възприеме – трябва да потърси правилното знание, за да го намери. Именно за да се улесни намирането му, при това в кратка форма, бяха създадени настоящите лекции.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ ЛЕКЦИИ – л.02, v.9' (окт.12); seleq.org Copyright – Симон Живков, 2008

Ред на принтене, за да се получи брошура А5 - страници:

1-ва страна на листата-

12,1,10,3,8,5

2-ра страна-2,11,4,9,6,7
История: v1- сеп.08; v2- май.09; v3- окт.09; v4- дек.09;

v5 (фев.10): включени са всички основни части и съставки на АЗа накратко; някои подробности са преместени в лек.5; подобрено е описанието на създаване и разпределение на АЗовете и е отстранена фигурата, като малко информативна; подобрено е описанието на Карма; допълнени са Заблудите; редица дребни добавки и поправки.

v6 (апр.10): добавка за допустимост на трансформация на сексуална енергия, макар и като не добър метод; за пренаселеността и ограничаване на размножаването.

v7 (яну.11): добавка за частичното разрешаване на спомените от предишни животи, през няколко епохи, за улесняване освобождаването от карма. За включването само на зряла карма в ПАз.

v8 (авг.11): няколко дребни корекции и уточнения.

v9 (окт.12): Бележка, че понятията Психична енергия и Пространствен огън са заимствани от Агни йога за по-добра приемственост; Прецизиране, че отключеният Плавен преход е един много добър, но не единствен възможен път за освобождаване от самоунищожителните насоки на днешната цивилизация, и че те са само една от многото първопричини за трудния живот на Земята; и др.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница