Лекции върху пробуждането и реформацията. Татко, моля се да помажеш думите Си, както и сърцата ни. В името на Исус, амин!страница2/3
Дата13.10.2018
Размер169 Kb.
#84865
1   2   3

Затова, братя и сестри, тази работа трябва да се извърши сега. Затова и провеждаме тези събирания сега в тази църква. В безкрайната си любов и милост Бог изпраща вестта Си до служителите Си. Дори ако само един човек да беше дошъл на църква да слуша, аз щях да предам вестта по същия начин. И знаете ли защо? - Защото Исус би напуснал небето, дори само за спасението на една душа. Затова съм посветил живот си на това дело, защото вярвам, че имаме много кратко време. Когато всичко това се изпълни и започне кризата, хората ще тичат от изток до запад и от север до юг и ще казват: „Дайте ни от вашата опитност с Исус“, но ще е твърде късно! Те ще търсят подобни събрания, ще търсят молитвени събрания и библейски семинари, и начини да паднат на колене, ще пълнят молитвените салони, но ще е твърде късно. Хората ще тичат от изток до запад, но ще има глад по земята. Знаете ли какво ще се случи тогава? - Младите хора ще се събудят и тези, които са прекарвали часове пред Фейсбук ще обърнат лицата си към Исусовото лице. Чуйте ме! Всеки един от вас в сърцето си има нещо, което го отделя от Исус. Сам по себе си Фейсбук не е нещо лошо. Но нека ви кажа, ако Фейсбук ви отделя, за да не разглеждате тази Свята книга, то е изобретение на Сатана.

В книгата „Великата борба“, гл. 32, „Примките на сатана“, се казва следното: „… Добре знае, че ако подведени от неговите атаки пренебрегнат молитвата и изучаването на Писанията, ще бъдат победени. Затова изобретява всевъзможни средства, за да завладее ума“.

Сатана не се интересува какво е то дотолкова, доколкото успява да ви държи далече от Библията и от молитвата, изграждайки близка връзка с Исус. Той не се интересува какво е средството дотолкова, доколкото нямате време за Господаря. И ако прекарвате времето си по този начин, нека ви го кажа, докато сме тук. Понякога си казваме, че сме много консервативни, но Исус не беше консервативен – той беше преобразен. Знаете ли, че човек може да бъде изгубен, дори ако гледа 3ABN( адвентна телевизия). Нека го повторя. Не ме разбирайте погрешно, нямам нищо против 3ABN. Но моето мнение е, че нищо не може да замени личното време прекарано с Исус. Ако времето, в което сте будни, го прекарвате в гледане на 3ABN, къде ви е времето за лична молитва, къде ви е времето, прекарано в изучаване на Словото Му?

Разберете, Сатана не се интересува какво е онова, което ви ограбва дотолкова, доколкото може да ви държи далече от лична опитност с Исус. Но нека ви кажа, нямаме много време. Казва ни се, че имаме голяма работа по подготовката си, но много кратко време и тази работа се състои в това, да изглеждаме точно както Исус. Което значи, че трябва да достигнем до положение, в което ще сме постигнали победа не само над някой, но над всеки грях.

Нека ви кажа една тайна, която ще разясним повече, докато разглеждаме и другите теми. Тайната е, че единствената надежда за нас да победим греха е, като имаме Исус в сърцата си. По тази причина в книгата Колосяни се казва … не Исус, чукащ на вратата, не е това което ни се казва. Не се казва и че Исус ВЪН от нас, е надеждата на славата, но „Исус ВЪВ вас е надеждата на славата“. Приятелю, ако Неделният закон влезе в сила и Исус все още чука на вратата, а ти не отговаряш, то ти си изгубен. Исус извън нас не може да ни спаси. Само Исус в нас може да ни спаси. Така че, единствената ни надежда е Исус в нас напълно, преди влизането на Неделния закон в сила.

„Великата борба“, гл. 20. „Един израз на Спасителя не може да бъде представен така, че да противоречи на друг. Макар никой човек да не знае деня и часа на Неговото идване, все пак ние сме съветвани и от нас се изисква да знаем, кога ще е наближило“.

Намерете книгата Амос. Не е нужно да гадаем или спекулираме, дали живеем в последните дни, защото Исус каза: „И сега ви казах това, преди да е станало, така че когато стане, да повярвате“ Йоан 14:29.

Вчера говорехме за това, че можем да познаем времената. Сатана знае времето, Исус знае времето. Казва ни се, че „тези, които слушаха Исусовите думи, познаваха времената“. Апостолът казва, че знаейки времената, сега е времето да се събудим от сън. Ние можем да познаем времето, приятели. Не е нужно да предполагаме. Казва ни се много ясно в книгата Амос, която се намира след Данаил, Осия, Йоил и след това Амос 3:7. „Наистина, Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците“.

Нека ви задам въпрос: Колко е нищо? - Не е много, нали? Наистина Господ Йехова няма да направи НИЩО, без да го открие. Ако Бог се готви да приключи благодатното време, наистина Бог няма да направи нищо, но ще го открие на слугите си, пророците. Ако обаче не сте Божий слуга, няма да знаете нищо от това! Но ако сте Божий слуга, Бог няма да направи нищо, без да го открие на слугата Си, Своя приятел, относно онова, което планува да извърши. Спомняте ли си Авраам? Бог дойде, за да открие на Авраам обещаното му потомство, но Авраам и Сара се засмяха на това.

Знаете, ли Бог е много интересна личност. Ако слушате Исус, ще видите, че Той има странен начин на изразяване. Бог каза: „Наименувай го Исаак“. Знаете ли какво означава „Исаак“? „Исаак“ означава „смях“ . С други думи, „понеже ти се засмя на евангелското обещание, наречи сина си „смях“. Така че всеки път, когато го погледнеш, да си спомняш, че Аз по-добре от теб познавам сърцето ти“. И точно когато им даваше това обещание, и се готвеше да си тръгне, два от трите ангела си тръгнаха и бяха на път към Содом и Гомор – градовете, определени за унищожение, но един от ангелите остана назад и това е архангел Михаил, който е Исус. Стоейки там, ангелът обърна лицето си към Содом и каза на Авраам: „Мога ли да скрия от Авраама онова, които съм планувал да извърша?“. Знаете ли защо не можеше да го скрие? - Защото Библията ни казва, че Авраам беше Божий приятел. Също така тези, които са близки с Исус, знаят точно какво Исус планува да извърши. То е като да имаш истински приятел, на когото, ако плануваш да направиш нещо – не би ли казал? Така че, приятели, наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците. Така че, братя и сестри, ние не е нужно да гадаем по тези въпроси. Ние можем да знаем точно какво наближава да се случи.

„Великата Борба“, гл. 20. „Макар никой човек да не знае деня и часа на Неговото идване, все пак ние сме съветвани и от нас се изисква да знаем, кога ще е наближило“. Какво значи „изисква“? - Значи „от съществено значение“. Значи, не е съществено да знаем деня и часа на края на благодатното време, но е изключително важно да знаем кога наближава краят. Това ясно ли ни е?

По-нататък сме поучавани, че ако пренебрегваме Неговото предупреждение да внимаваме за времето на идването Му, за нас ще бъде също тъй гибелно. Смъртоносно. Значи, ако не знаем кога наближава Христовото пришествие, ние ще погинем. Това аз ли си го измислям или да го прочетем заедно? „Божиите люде погиват от липса на знание“! За нас ще бъде така гибелно, както бе гибелно за живеещите в дните на Ной, да не узнаят кога щеше да дойде потопът. Ще ви задам въпрос, за да видя дали сте си направили домашното си снощи. Кога е близо Христовото пришествие? - Не, не, не това. Ти каза това и вчера, но не е това. Не, не, не! Ако имах колан щях да ви напляскам. Не изучавахме това цял ден вчера, за да не сте го разбрали и запомнили. Затова казах да си записвате и да си носите лист и химикал, както на тест. Господ иска от нас да вземем теста, а не да се провалим. Исус ни е дал всички тези знания, за да не се провалим. Ако не знаете отговора, ще го научите днес. Кога Христовото пришествие е близо? Ако не знаем това, ще погинем, приятели. Ще бъде фатално за нас, както и за тези, които живяха в Ноевите дни, които не знаеха кога ще дойде потопа. Ной проповядва 120 години, че идва потоп. Но Библията ни казва, че те не разбраха, докато не дойде потопа. Как може да не са знаели, ако той е проповядвал 120 години? Знаете ли как? Има начин, по който хората слушат - като влиза през едното ухо и излиза от другото. Понякога в църква млади и стари си тестват с телефоните по време на богослужението. Знаете ли, чудо е, че Той все още не ни е поразил. Ходим на църква и дъвчем дъвка. Играем си с телефоните си. Знаете ли, милост Господня е, че не ни е довършил. Плач Ер. 3:22. Толкова съм благодарен, че Бог е милостив, а вие? Но трябва ли да злоупотребяваме с милостта Му?

Приятели, ако не разбираме това, ще е фатално за нас. Представяте ли си, тези от Ноевите дни, които умряха залети от водата, ще бъдат възкресени само, за да умрат от огъня.

Кога Христовото пришествие е близо? – Да! Слава на Бога, на един акъл сме вече. При приемането на Неделния закон.

„Свидетелства към църквата“, т. 5, стр. 451 (англ. изд). „Когато указът за налагане на институцията на папството...“.

Коя е институцията на папството? – Неделното поклонение. Когато се наложи чрез закон, това наричаме Неделен закон.

Казва се, че нашата страна (САЩ) ще направи това. Нашата страна ще се отрече от всеки принцип на своята Конституция като протестантско и републиканско правителство и трябва да направи разпоредба за разпространяването на папските лъжи и заблуди. ТОГАВА НИЕ ЩЕ ЗНАЕМ, че е дошло времето за чудните дела на Сатана И ЧЕ КРАЯТ Е НАБЛИЖИЛ.

Така че, когато Неделният закон бъде прокаран, тогава ние ще знаем, че краят е наближил. Ако не знаем кога наближава Пришествието, сме изгубени. А кога разбираме, че е близо? - При влизането на ННЗ. Виждаме, че имаме голяма, велика работа по подготовката си и малко време до Неделния закон.

Братя и сестри, разбираме, че последното дело на драмата е влизането на Неделния закон. Доказахме това от Библията вчера. Къде в Библията намираме това? Къде в Библията намираме подобно изявление? Защото всичко, което Духът на пророчеството ни казва, го намираме в Библията. Те работят заедно и говорят същото. Откр. 14 гл., нали така? Написахме на таблото времето на звяра и после времето за събиране на реколтата, помните ли? Събирането на реколтата представлява края на света. Показахме, че този период, белегът на звяра, е последното действие от драмата, преди да дойде краят на света.

„Свидетелства към църквата“, т. 7. „Тази земя е почти достигнала до мястото, където Бог ще позволи на погубителя да извърши делото си над нея“. Затова виждаме толкова много унищожения днес. Господ оттегля ръката Си все повече и повече, за да достигнем лимита, който ще доведе края на света. И колкото повече приближаваме към края на лимита си, на толкова повече бедствия ще станем свидетели. Представете си само - шест земетресения наведнъж в Чили. А и в другите държави - като Хаити - едно след друго, кое от кое по страшни, докато човек накрая вече не знае какво да очаква. Тази земя е почти достигнала до мястото, където Бог ще позволи на погубителя да извърши делото си над нея. Замяната на Божиите закони от човешки, издигането на неделята чрез човешки авторитет вместо библейската събота, е последното действие в драмата.

Значи, последното действие на драмата е, когато Сатана замени Божия закон с човешко постановление. Когато въведе Неделния закон, това е последното действие на драмата. Братя и сестри, какво е драма? Думата „драма“ е взета от неща, които са ни добре познати.

Какво е драма? Вие тук, в Калифорния, трябва да сте много добре запознати с драмата, нали така? В 1 Коринтяни ни се казва, че „ние сме направени да сме зрелище на ангелите, както и на човеците“. Хора, които говорят гръцки ми казаха, че гръцки думата „спектакъл“ (зрелище) означава „театър“, „драма“.

Братя и сестри, ние сме в голямата драма на вековете. В драмата има действия, сцени, пиеси, но ако имате сценария, вие знаете какво предстои, преди да сте го видели. Така, ако отворите сценария и искате да видите какво ще стане накрая, можете да прочете сами думите на актьорите. Ако те са добри актьори, ще кажат точно това, което пише в сценария. Сатана е добър актьор. Той ще направи и каже точно това, което Исусовия сценарий казва. Библията е сценария. Тази книга ни обяснява в пророческия план всичко, което ще се случи и можем да я разгледаме, за да видим последното действие от драмата. Нека ви задам въпрос: Ако сте участник или актьор в драмата, преди вдигането на завесата ли трябва да сте готови или след вдигането на завесата? - Когато последното действие предстои видимо пред нас и завесата е готова да се вдигне, тогава ли е времето да си кажете: „Време е да се приготвя.“? Ако Неделният закон е последното действие в драмата, кога е време да се подготвим - преди или след влизането му в сила? Знаете ли, какво е „обличането“ ни? Обличането ни е сватбарската дреха. Време е да се облечем и да изиграем ролята си в драмата. Защото когато Неделният закон влезе в сила, трябва да сме готови да нададем Високия вик на третия ангел. Ако не сме облечени и готови в сватбарската дреха, то не сме готови да вземем участие в драмата! Ако не сме облечени с Христовата правда, то единственото действие, в което можем да вземем участие, е онова на заблудените, по отношение на звяра и неговия образ. Виждаме, че ако някога ще сме готови за това, то трябва да е преди Неделният закон да влезе в сила.

Голяма, велика работа ни предстои по подготовката ни, а имаме кратко време. Имаме кратки месеци или години да си облечем дрехата на Христовата правда.

Представяте ли си, как ще изглежда актьор, ако е гол при вдигането на завесата? Но Словото ни казва, че „Лаодикийската църква е окаяна, нещастна, бедна, сляпа и гола“. О, приятели, не сме готови за това! Никой тук не е готов за това, което предстои. Ако разбирахме колко е сериозно всичко това и от каква близка връзка с Исус се нуждаем, независимо каква е службата ни в църква, щяхме да викаме към Бога и да искаме да сътвори в нас ново, чисто сърце.

Приятели, днес може да ни изглежда, като че някои не се интересуват от Библията. Млади и стари казват: „Не ме интересуват църквата или християнството. Предпочитам да си правя каквото искам и да нося дрехите, които искам, и да опитам от всичко“. Но когато Неделният закон влезе в сила, целият свят ще се събуди. Ще дойдат и ще кажат: „Исусе, искам връзка с теб“. Но тези АСД, които са отхвърляли Бога, няма да имат възможност да се хвърлят в обятията Му, защото Исус ще е излязъл от Светая Светих. Ако някога ще се готвим за това, което предстои, то е днес. Затова Бог в любовта и милостта Си ни е дал прекрасните истини на пророчеството, за да видим какво предстои преди да се е сбъднало. И когато това се случи, не е нужно да гадаем относно нищо, защото това ще е времето на нашия тест дали сме готови.

Това е таблица на събитията, които трябва да се случат преди Неделния закон. Аз вярвам, че ние седим точно преди това събитие и ще докажем това с Божията помощ.

„Великата борба“, гл. 37. „Не е достатъчно да имаме само добри намерения, не е достатъчно само да правим онова, което даден човек смята или проповедникът казва, че е право. Спасението на душата е съдбоносен въпрос и затова всеки сам трябва да изследва Писанията“.

Казва ли ни това и Библията? – Във 2 Тим. 2:15 пише: „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува“.

Колкото и твърдо да е неговото убеждение, колкото и силно да вярва, че проповедникът познава истината, това не е сигурна основа. Той притежава пътна карта, която посочва всяко погрешно отклонение в пътуването му към небето и не се налага сам да гадае.

Ако ние казваме, че Неделният закон предстои да влезе в сила, трябва ли да предполагаме, като знаем какво престои. Наистина Бог няма да направи нищо, без да го яви на слугите си пророците. Ние можем да знаем времената. Разбира се не деня и часа, но че идването Му е близо. Библията ни го казва в Матей 24:32. (Виждам, че времето ми се изплъзва.) Казва се, че не е нужно да предполагаме или гадаем относно нищо. Апостолите дойдоха при Исус и Го попитаха: „Кажи ни, кога ще станат тези неща и какъв ще е белегът на Пришествието Ти, и краят на света“. Исус им даде знаци.

Стих 32. „Научете притчата за смоковницата: Когато клоновете ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото“.

Стих 33. „Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете (не е нужно да предполагате), че Той е близо при вратата“.

Говорехме вече, че 2008 г. е времето, в което „достигнахме до вратата“, защото Библията ни казва, че ние трябва да знаем, кога Той е близо при врата. Така че, изучавайки, трябва да докажем кое е онова, което се е случило и кое предстои. Исус ни казва, че не е нужно да познаваме тези неща, но можем да сме сигурни. Той е при вратата.

Стих 34. „Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това“. Така че ние можем да разберем всичко до последното поколение, което ще е свидетел на всичко, което трябва да се сбъдне. Става пределно ясно, че това не е предишното или първото поколение на земята, но последното. Братя и сестри, Бог иска да разберем кое е последното поколение, което ще е живо. Нека ви кажа, че ние тук сме последното поколение. Нашите деца няма да остареят, приятели.

Библията ни казва, че по улиците на Ерусалим ще има деца, които си играят и аз вярвам, че малката ми дъщеричка ще е все още малка, когато ние отидем на небето. Много скоро ние ще видим да се случват големи неща. Но някой ме питат: „Как може да си толкова сигурен, пасторе?“. - Знаете ли, като обикалям от място на място и от страна в страна, срещам хора с побелели коси и не толкова побелели, искрени и не толкова искрени, които ми казват: „Пасторе, и аз проповядвах точно като тебе. Но сега съм вече дядо и дори прадядо, косите ми са побелели. Как можеш да си толкова сигурен“? Гледам на такива хора с дълбоко уважение и смирено казвам: „Не, ти не си проповядвал като мене“.

Има разлика между НЛО и ИЛО. Питате какво значи това? Знаете ли, какво е НЛО? - Неидентифициран летящ обект. Виждате нещо, но не знаете какво е то. А ИЛО е идентифициран летящ обект. Хората от ранната част на XX в., от 30-те, 40-те и 50-те години, които са проповядвали, че Исус идва, са виждали пророческите събития като НЛО. Те не са можели да ги идентифицират на пророческата таблица. Прочетохме, че не бива да предполагаме или отгатваме относно пророчествата, а да ги идентифицираме, защото днес Бог ни е позволил да ги видим с очите си. И аз ще ви покажа с Божията благодат, че Неделният закон не е можело да бъде прокаран преди 1990 г. Чухте ли ме правилно! Ще го докажем от Библията.

Братя и сестри, ние можем да видим ясно последното поколение. Когато ме попитат как съм толкова сигурен, им отговарям, че съм повече от сигурен. Как съм сигурен? Ами защото Бог ни е дал най-сигурното доказателство - пророчествата. Ако разбираме пророчествата приятели, няма нужда да предполагаме за нищо относно тях. Наистина Бог няма да направи нищо, без да го открие на слугите си пророците. Как можем да знаем това?

1 Солунци 5:1. В Посланието към солунците се казва, че така ще познаем времето. Но също ни се казва, че не всички ще разберат времето, в което живеем. В 1 Солунци 4 гл. се казва, че Исус ще дойде втори път, че „ сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред“. Знаем това, нали? Казва ни се, че можем да се насърчаваме едни други с тези думи, че Исус идва скоро. По тази причина, когато любимите ни починат, не бива да плачем за тях. Ние можем да тъжим, но не бива да сме скръбни, защото само след момент ще настъпи възкресението. В стих 18 Библията ни казва: „И тъй, насърчавайте се един друг с тези думи“. И веднага след този текст, в този контекст четем 5:1. Нека го прочетем заедно. „А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише“. Стих 2. „Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощя“.

Пасторе, ето, виждаш ли? - Кажете ми, защо ще прекарам целия ден вчера, обяснявайки, че трябва да познаваме времето, в което живеем, ако Библията ни казва, че Божият ден ще е като крадец нощем. Кажете ми, колко от вас са чували това: „Не се безпокойте за пророчествата, живейте живот близо до Бога, защото Божият ден ще дойде като крадец“. Колко от вас са чували подобно изявление? И аз съм го чувал и го вярвах, докато не започнах да изследвам Библията за себе си. Братя и сестри, докато за някой Господ ще дойде като крадец посред нощ, за други не ще е така. Стих 3. „Когато казват: Мир и безопасност!…“. За да каже Библията „казват“, има предвид, че трябва да са повече от един. Би било интересно да видим, кои са ТЕ. Нямам време сега да ви говоря за това кои са те, но ще ви кажа това: Те вече говорят това, което ние четем тук.

Това пророчество се изпълнява пред нас, дори докато си говорим тук. „Когато казват: Мир и безопасност!, тогава ще ги постигне внезапна погибел, като болките на непразна жена и никак няма да я избегнат“, казва Библията. О, как обичам стих 4! Не е ли превъзходна Библията, братя и сестри?

Знаете ли, че ако си отделите време да изследвате Библията, ще видите, че тя става все по-приятна. По тази причина дяволът е изобретил телевизията и това, което ние наричаме „сериалчета“. Знаете ли какво е сериалчета? Това е 30 минути филмче с паузи така, че на всеки няколко минути има реклама. Задавам си въпроса защо е организирано по този начин? Знаете ли какво става по време на рекламата? - След като сте гледали сериалчето, шоуто или футболния мач - знам, че ги гледате - тогава започва рекламата и всички бързо тичат да си вземат нещо за пиене и да минат през тоалета. Това е, за да ви отнеме вниманието. След 5 минути бързате да се върнете, защото филмът или шоуто започват. Връщате се и прекарвате часове в гледане. Така се създава поколение, на което вниманието не може да се задържи върху нещо за повече от 5 минути. Като резултат от това тези, които гледат сериали с часове, идват на църква и се държат сякаш гледат сериал. Проповедникът започва да говори, след 5 минути съзнанието им превключва на рекламна почивка. Но няма почивка. Тогава, без дори да се усещат, те наблюдават мухата, която лети около проповедника. Някой влиза или излиза от залата и всички се обръщат и така изтърват нишката и важността на казаното. Дяволът знае, че ако научим умовете си да намират Библията за безинтересна, тогава за него сме изгубени, приятели, защото в Исусовите думи намираме живот. Ако някой намира тази книга за скучна и не намира наслада в нея, той се готви за собственото си погубление.

Но нека ви кажа една тайна: Ако започнете да дъвчете храната си бавно, то дори солената храна ще стане сладка. Нали знаете, че като дъвчете храната си, тя се превръща в глюкоза. Не ви препоръчвам, но дори ако вземете солена бисквитка и я дъвчете по-дълго време, тя ще стане сладка в устата ви. Знаете ли, че ако започнете да четете Библията бавно - и Давид го казва, - че „Божието слово е по-сладко от мед“. Аз обичам мед, Слава Богу. Библията може да стане точно толкова сладка, ако започнем да я разглеждаме бавно, ако си отделяме време за изучаване, защото Бог иска да ни събуди, преди да е станало твърде късно, за да сме готови да посрещнем Христос. Приятели, Библията ни казва, че не всички ще бъдат измамени.

1 Сол. 5:4. „Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден (Христовото идване) като крадец“.

Това означава, че докато някой ще са изненадани, други, които Библията нарича „братя“, не ще бъдат изненадани. Виждаме ли това в Библията? Разбираме че, ако и някой да са изненадани, то не всички ще са, защото стих 4 ни казва: „Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец“. Някой няма да бъдат изненадани и тях Библията нарича „братя“. Братя и сестри, Библията дава друго име на тези т. н. „братя“ защото, ако сме част от „братята“, ние няма да бъдем от изненаданите. Как са наречени тези „братя“ в стих 5? „Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня; не сме от нощта, нито от тъмнината. Ако сме деца на светлината, ние не ще сме изненадани“.

Въпросът ми е: Какво значи да сме чада на светлината? Какво е светлината в този текст? Какво значи, когато се казва, че чадата на светлината не ще са изненадани от Христовото идване? На какво е представител светлината? - Някой казват: „На свидетелстването“. Сега нали знаете въпроса ми. Всеки път, когато ви задам въпрос, следващия ми въпрос е: Къде в Библията ще намерим това, защото християнската позиция е, че човек ще живее с всяко Слово, което излиза от Божията уста? Амин! – Във 2 Петр. 1:19 намираме отговора на това. И така нека да не спим, както другите, но нека внимаваме и бъдем трезвени.
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница