Лекция 1 въведение гл ас д-р П. Илиев Щракнете за текст Оценяване и изисквания Оценяване


МИКРОИКОНОМИКА/въведение Елементарна теория на пазарастраница10/11
Дата08.07.2024
Размер116.23 Kb.
#121545
ТипЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Лекция 1 въведение гл ас д-р П. Илиев Щракнете за текст Оценяван-obuch.info
Свързани:
ТЕСТ

МИКРОИКОНОМИКА/въведение Елементарна теория на пазара

Пазарно равновесие

Кооперацията и конкуренцията между търсене и предлагане на дадено благо конституира пазара на дадено благо (индивидуален пазар).


  • индивидуално пазарно равновесие (individual market equilibrium - Еd/s).

  • Когато търсеното и предлаганото количество благо съвпадат това се нарича равновесно количество (equilibrium quantity - Qe = Qd = Qs), а еднаквите цени на търсене и предлагане задават равновесна цена (equilibrium price - Pe = Pd = Ps).

МИКРОИКОНОМИКА/въведение Елементарна теория на пазара

Пазарен дефицит и пазарен излишък

пазарен излишък - предлаганото количество при зададената цена е по-голямо от търсеното количество.

пазарен дефицит – дефинира се като превишение на търсеното количество над предлаганото количество.

МИКРОИКОНОМИКА/въведение Елементарна теория на пазара

Закон за пазарното търсене и предлагане

Той гласи: Колкото е по-голям пазарният излишък (пазарният дефицит), толкова е по-силна тенденцията към спадане (нарастване) на цената, водеща към пазарно равновесие, и обратно. Това е т. нар. от Адам Смит механизъм на “невидимата ръка” (invisible hand) на пазара.

ПРИМЕРЕН ТЕСТОВИ ВЪПРОС

Кое от изброените събития се осъществява и в двата случая - както при нарастване на търсенето на стоката, така и при нарастване на предлагането на стоката:

а/ увеличаване цената на стоката

б/ намаляване цената на стоката

в/ намаляване равновесното количество на стоката

г/ нарастване равновесното количество на стоката

д/ няма верен отговор

МИКРОИКОНОМИКА/въведение Елементарна теория на пазара

Еластичност на търсенето и предлагането:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница