Лекция Четвърта Къде са мъртвите? "И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан "Дата31.05.2017
Размер38.29 Kb.
#22390
ТипЛекция

Лекция Четвърта

Къде са мъртвите?

“И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан…..”

Идеята за един страдащ и умиращ Бог не е чужда на езическите религии. Ваал както и гръцкия Адонис умираха всяка зима, за да възкръснат на пролет.


Но не в тях беше проблемът, а в ересите: докетите отричаха съвършеното човешко естество на Исус. Било само направено да изглежда, че Исус страда и дори Симон Киринеец бил разпънат на Негово място. Исус бил изчезнал. За да потвърди тази истина на евангелията, Кредото настоява: “Той пострада, бе разпънат”. Той е бил, а не друг.
1. Защо Господ Исус трябваше да пострада и да умре?
За да разберем, нека да си припомним на кратко жертвената обстановка в Израел: кръстът е осъществяване на Мойсеевите ритуални символи.
- Кол. 2:17

- Евр. 10:1


Исус е Божият Агнец (Йоан 1:18), жертвата, на която бе образ или сянка всяко пасхално агне.
- Изход 12:3
Освобождението от вината се свързва със и чрез смъртта на Агнеца: Исая 53:5.
Новата идея, която се появява тук, е, че един Бог приема върху Себе Си нашите грешки плащайки Самия Той нашите дългове.
- Той понесе греховете ни: 1 Петр. 2:24

- Той стана “грях” за нас: 2 Кор. 5:21


Вземайки върху Си греховете на света Той ги унищожи със смъртта Си. Това беше всъщност ритуала на еврейският ден “Кипур”, “Великото прощение”, “омилостивението”:
- Евр. 2:7

- 1 Йоан 2:2; 4:10

- Откр. 5:9

- Римл. 3:25,26


Бог не може да “заличи” греха, който е нарушение на един Закон; всъщност, за да заличи греха, Той трябваше да заличи закона. Но цялата вселена се ръководи от закони; да ги заличи - това явно означава да хвърли вселената в хаос. Единственото разрешение беше омилостивението направено от един невинен, който да понесе отговорността за всички грешки:
- Йоан 3:14,15
По въпросът за страданието трябва да се уточни, че то не е спасително, няма само по себе си никаква стойност. Както и смъртта на която е предвестник - то е неприятел на християнина (1 Кор. 15:26).
Не страданията са, които спасяват, но омилостивението извършено от Месия.
2. При Понтий Пилат.
От къде на къде тук е споменат Пилат Понтийски? Та Кредото не споменава нито апостолите, нито Йосиф, защо споменава този римлянин?
Нашето спасение е извършено тук в рамките на историята, това е един контролируем факт, защото в епохата на апостолите имперската администрация е имала архиви и Пилат е давал официални доклади, водили са се протоколи. Понтий Пилат - това е датата на нашето спасение.
Раждането на Исус не е датирано. Нашите датирания “след Христа” са приблизителни. “Пострада при Понтий Пилат” - това е здравата и надеждна хронологична справка.
3. Умря и бе погребан.
Каква любопитна глаголна форма – буквално “бе мъртъв”! Намираме същият израз в Откр. 1:17,18.
С това се подчертава човешкото естество на Исус. В разпети петък Бог Син бе мъртъв, наистина мъртъв като всяко друго човешко същество. Бог нямаше вече Своя уникален Син. Отец позна раздялата, скръбта, всички наши скърби и траур, Той може да ни съчувства.
4. Слезе в ада.
Какъв парадокс - Исус в ада!
Какво е ада? Тази дума идва от латинското “инфермос”, по-ниско място. Съответстващата гръцка дума е “хадес”, на еврейски “шеол”. Преводът е “седалището на мъртвите” или по друг начин казано “гроба” (не казват ли “два метра под земята”?). Сравнете следващите текстове в по-старите и в по-новите библейски преводи:
- Матей 16:18

- Деян. 2:29-31

- Откр. 20:13
Как се е стигнало до идеята за мъчения чрез огън в “седалището на мъртвите”? Чрез смесването с една друга дума от Новия завет: “геената”.
- Марко 9:45,48
Огнената геена беше по времето на Христос долът Енон на север от Ерусалим, общественото сметище, където изгаряха боклука на града.
Да бъдеш хвърлен в Геената - това означаваше да бъдеш изхвърлен на боклука, да бъдеш смет безполезна, която ще бъде унищожена с огън.
Забележете, че Исус не е слязъл в геената, има разлика, но в “седалището на мъртвите”, в “местата по-долни от земята” (Ефес. 4:9). Не трябва да смесваме двата текста. Ако проследим в някой добър речник произхода на думата гробище, ще видим, че буквалния превод на тази гръцка дума е обща спалня.
Не трябва да сравняваме един “боклук” (геената) с една “обща спалня” (седалището на мъртвите).
Но кога и къде ще заработи това “космическо бунище”? Прочетете следните текстове:
- Откр. 20:13-15

- Матей 13:38-42

- 2 Сол. 1:7-9
Очаквайки този ден всички починали спят мирно в седалището на мъртвите (1 Сол. 4:13), мястото на мълчанието и почивката. Това впрочем е и смисълът на литургията: “Реквием…”
Защо са били измислени тези ужасни пламъци, които да мъчат нашите починали?
Това е най-лошата несправедливост, която може да се причини на един Бог пълен с любов.
За да задълбочим този въпрос, ще трябва да използваме трудът на Мартино Томази: “Смъртта и възкресението, небето и пъкълът”.
Заключение: Исус пострада, след това бе мъртъв в петък, в събота си почина в гроба според заповедта, а в неделя, първият ден от седмицата, възобнови Своето дело за спасяване. До смъртта Си Христос ни остави пример за един съвършен живот в хармония с волята на Бога: “Ходете, както Той ходеше…”

(1 Йоан 2:6).
Каталог: PRESENTACII -> Mishel.Grisier -> Apostles-themes
PRESENTACII -> Мария Йорданова Ценова всу “Черноризец Храбър”, Департамент по чужди езици, пк9000, гр Варна, България
Apostles-themes -> Лекция Единадесета бъдещето "Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин!"
Apostles-themes -> Лекция Пета възкресение или прераждане "И възкръсна в третия ден според Писанията "
Apostles-themes -> Лекция Втора кой е сега господарят на света?
Mishel.Grisier -> Лекция Втора Бог и човечеството (Първата заповед) " Да нямаш други богове пред Мен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница