Лекция Девета новото човечество " в една света, вселенска и апостолска Църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете "Дата11.10.2017
Размер46.76 Kb.
#32145
ТипЛекция

Лекция Девета

новото човечество

В една света, вселенска и апостолска Църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете…..”

1. Какво значи църква?


Тази дума произлиза от гръцкия политическия термин Еклезия = законодателното право на един град за разискване проблемите на обществото.
- Виж този термин в текста на Деян. 19:39
Еврейските равини превеждащи Стария завет на гръцки са използвали тази дума за да обозначат “Господното общество” (Числа 27:17): “Кахалийхвх”. Това е точният термин, който апостолите са възпроизвели.
Думата “църква” не означава нито сградата, нито организацията, но “Божия народ” в това събрание.
Погрешно е да се вярва, че идеята за църквата е станала невалидна или е отминала, че вече няма нужда от нея. Сега модата е да се отричат “Църквите” и дори “Църквата”. Самата дума “църква” кара хората да бягат! Тя е станала плашило за хората.
Свещеното писание обаче много внимателно ни представя това “общество” в два аспекта:

а) църквата е невестата на Христос

- Ефес. 5:31,32

- Откр. 21:9; 22:17

- 2 Кор. 11:2


б) тя е тялото на Христос
- Ефес. 1:22,23

- Кол. 1:14

- 1 Кор. 12:12-14
Църквата - това е живия и присъстващ на света Христос, тук и сега! Тя е видимото тяло на “Кирос”, Господарят на света, тя е Неговата отзивчива и помагаща ръка, Неговото обичащо сърце, Негова уста.
Във встъпителното видение на Откровението (Откр. 1:13,20) Христос се намира всред църквите. Следователно аз не мога да достигна до Христос без да бъда и аз обкръжен от църквата, независимо дали желая това или не.
Ето хубавата формула на Игнасий Антиохийски (35 г. – 105 г.) в неговото послание към жителите на Смирна (8:2): “Вселенската църква е там, където е Христос.”
2. Кой основа Църквата?
Безспорно Бог, тъй като тази тема вече е използвана в Стария завет (обществото на Господа).
В Новия завет Христос утвърждава, че Той е тази основа. Той е Този, Който се е разкривал на патриарсите; Той е Този, Който е говорил на Мойсей на Синай; Той е Тоя, Който е говорил на народа от облачният стълб; Той е “Скалата”, която напояваше Израел (1 Кор. 10:4).
Той заяви също така: “Аз съградих Моята църква” – Матей 16:18
Това събрание или общество не е основано върху Мойсей, нито върху Петър, но единствено върху Христос. Той е наречен “крайъгълния камък”:
- Деян. 4:11

- Ефес. 2:20

- 1 Кор. 3:11
3. Църквата е наречена “свята”.
Какво значи думата “свят”? Общо взето човек си мисли, че “свят” е обратното на “неморален”. “Свят” е този, който има безупречно поведение. Този смисъл на думата е абсолютно погрешен. Свят означава “отделен на страна”, “резервиран”. Например вие сигурно имате във вашия бюфет обикновени чаши за всеки ден, но имате и други, кристални, за специални случаи.
За тях се казва “свети”, “запазени или резервирани за…”
Свят е обратното на обикновен, на непросветен.
Следователно църквата е едно общество “отделено на страна”, “резервирано, запазено” за Бога. Това е едно религиозно общество отделено от гражданското общество (непосветеното, обикновеното, за всички дни), без да съдържа в себе си намек за съвършенство, за непогрешимост. Просто “църквата е отделена” от държавата.
Прочетете: - Матей 22:21

- Йоан 17:15,16


Тя има други правила в сравнение с гражданските власти (Йоан 15:10). Като всяко общество и църквата също си има правила. Ето едно добро резюме:
- Откр. 14:12
4. Наричат я “всесветска”.
Това е може би най-интересната точка. Видяхме, че Символ веруюто е едно оръжие в битката срещу заблудите. Такъв е случаят и тук: още твърде рано секти са се появили в християнството. Всеки епископ искал да бъде “патрон”, всеки богослов искал да има църква. Символ веруюто има за цел да спрат всякакви разцепления. Тези разцепления били факт по времето на апостол Павел:

-1 Кор. 10:1-13 и Гал. 5:20


Когато едно общество “се прикрепи” около някой човек - колкото и благочестив да бъде - или към някое място, то спира да бъде всесветско.
Една гръцка църква, една американска църква, една руска църква или румънска - не е вече всесветска.
Колко е безсмислено да се говори за “национални църкви”!
Църквата на Исус Христос е наднационална, надрасова, не взема предвид обществените класи. Не може да има църкви на пролетарията, нито църкви на капиталисти. Исус, Месия събира от “всяка нация, език и племе” (Откр. 14:6), а ние можем да добавим - от всички времена.
Този, който ги събира, не е нито човек, нито екоменически съвет, но едно идеално общество:

- Откр. 14:12


5. Как се влиза в тази всесветска Църква?
Символ веруюто уточнява: “едно кръщение за покаяние”.
Църквата е събрание на хора спасени от Исус Христос.
Църквата е събрание на хора кръстени в името на Исус Христос.
Какво означава думата “кръщение”? Това е гръцка дума, която означава “потапяне във вода”. Това абсолютно обезсмисля да се излеят няколко капки вода върху едно бебе! Тази употреба е дошла при специални обстоятелства: това е било тъй нареченото “клиническо кръшение” (от гръцката дума “клино” – “легнал”) прилагано на умиращи на легло неспособни да бъдат потопени във вода. Защо от това изключение станало правило? Защо да бъде считан за умиращ в началото на живота си?
За удобство, за предразсъдък, но най-вече от незнание на онова, което е казано Светото писание:
а) кръщението предоставя предварително просвещение: Матей 28:20

б) то предполага лична вяра: Деян. 8:37в) то предполага покаяние: Деян. 2:38
Това е изключено при бебетата. Следователно те не са кръстени, а попръскани - ритуал използван в Стария завет като символ на очистване (Числа 8:7; 19:18).
Но ще каже някой, ако едно бебе умре без да е приело “кръщение”?
Не забравяйте, че вярата е тази, която спасява, а не водното кръщение (Марко 5:34) и в случая с децата Бог държи сметка за вярата на родителите:
- 1 Кор. 7:14
Бебетата на вярващи родители са “свети”!
- Виж Ефес. 4:4-6
Има едно кръщение, едно потапяне. Вие потопили ли сте се в смъртта и възкресението на Христос?
- Римл. 6:3-5
Какво чакате?
- Деян. 22:16


Каталог: dataup -> ind-new.php?path=PRESENTACII -> Mishel.Grisier -> Apostles-themes
dataup -> Спирам се на програмата Fair Use, по-точно на новите и версии
dataup -> Радикални ученици за революционни църкви” Ръсел Бърил съдържание
Apostles-themes -> Лекция Десета обръщане на страницата " Прощаване на греховете, о бщението на светиите "
Mishel.Grisier -> Лекция Четвърта Източник на благословение
Mishel.Grisier -> Лекция Трета исус – уникален образ на Бог
ind-new.php?path=PRESENTACII -> Семинар "Открития в пророчествата" Тема 19 rev12 Â Ò Ú Ð Ñ Å Í Å Í À Ñ È Ã Ó Ð Í Î Ñ Ò
ind-new.php?path=PRESENTACII -> Семинар " Открития в пророчествата"
ind-new.php?path=PRESENTACII -> Семинар " Открития в пророчествата" Тема 10 law защо улиците станаха несигурни


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница