Лекция е много неприятна и тежка за мен защото това, което се случва е толкова тъжноДата31.03.2018
Размер347.6 Kb.
СЪБИРАНЕ НА ДЕЦАТА“

проф. УОЛТЪР ФАЙТ

Тази лекция е много неприятна и тежка за мен защото това, което се случва е толкова тъжно.

Нека първо помолим Бог да бъде с нас, нека не бъдем самонадеяни.

„Любящ небесни Татко, молим за Твоята божествена помощ и за ангелите Ти. Господи, умовете ни са уморени, моля Те отвори ги, дай ни правилни мисли и ни помогни да разберем всичко вярно и точно. Господи, тук всичко се записва и чрез интернет ще достигне до целия свят, и ние не искаме да сме непохватни, да се объркаме и да направим впечатление, с което да обезчестим името Ти. Моля те бъди с нас. В името на Исус. АМИН.

В Исая 47 глава, 8 стих се казва:

Аз съм и освен мен няма друга; няма да седя вдовица, нито ще зная какво е да изгубя децата си!“

Това е предсказанието за обединената църковна система, която казва, че ще бъде последната.

Седя като царица, не съм вдовица и печал няма да видя.“ Откровение 18:7

Говори се за системата, за жената, която язди звяра, църквата която контролира политиката, новата Римска империя, която надхитря цялата земя. Откровение 17:5 нарича тази жена „майка на блудниците“. Тя е невярна на Бог. Тогава следва, че децата също трябва да са блудници, щом Библията я нарича „майка на блудниците“. Сега ще разберем, че римският католицизъм контролира всички религии в света и има почти пълен контрол над християнството. За щастие ПОЧТИ. Това вбесява Дявола.

Първо – ЛЮТЕРАНСКАТА ЦЪРКВА „СВЕТИ ЙОАН“ – църквата, която говори „ЕКС КАТЕДРА“ – т.е. заявява, че е майка на всички църкви и всички църкви са и подчинени. Ако църквите са подчинени на нея, тогава са подчинени на първосвещеника – на Луцифер. Нека да разберем дали е така: четем последния Катехизис на римокатолическата църква. Показвам ви достоверен документ, подпечатан от папа Йоан Павел II.

Параграф 3: „Църквата – майка и учителка. Именно в църквата, в общението с всички кръстени, християнинът изпълнява призванието си. Той приема от църквата Божието слово, което съдържа поученията на „Христовия закон“. От църквата получава благодатта на тайнствата, която го крепи по „пътя“. Той научава от църквата примера на светостта; там разпознава образа и извора на святостта в Пресветата Дева Мария.“Значи католическата църквата учи, че образеца на съвършенството е Дева Мария. Много интересно. Това е акронима за женското божество, което според признанието на Алис А.Бейли бе самият Луцифер.

Значи тук вече имаме проблем. „ ...Моралният живот е духовно поклонение. „Ние“ представяме телата си в жива жертва, свята, благоугодна на Бога“, в тялото на Христос, което сме ние и в общение с предлаганата от Него Евхаристия.“ Значи основното е Евхаристията. Определение за неверие, ерес, вероотстъпничество и схизма. Взимаме го от първоизточника – Катехизиса на католическата църква. „...Няма по-голямо престъпление от ереста ..., ето защо тя трябва да бъде изкоренена с огън и меч.“ Това казва католическата енциклопедия през 1911 г.

Нека ви кажа нещо интересно. Рим никога не се променя. Може би го прикрива за малко, но никога не се променя. Ето и определението в католическия Катехизис, параграф 2089: „Неверието е пренебрегване на откритата истина или съзнателно отхвърляне на съгласието с нея. Ереста е упоритото отричане след Кръщението на една истина, която трябва да се вярва с божествена и католическа вяра.“

Това означава, че ако отказвате да вярвате в нещо, което католическата църква проповядва, тогава сте какво? Еретик. „...Вероотстъпничеството е пълно отхвърляне на християнската вяра. А схизмата е отказът от подчинение на Римския понтиф.“

Взехме определението от първоизточника: „схизмата е отказване от подчинение на римския понтиф, или от общение с членовете на църквата, които му са подчинени.“

Ако вие не искате да имате нищо общо с Рим, тогава сте в схизма, и ако не вярвате в това, което той учи, значи сте еретик.

Е, днес аз стоя гордо пред вас в схизма и като еретик.

Сега четем: Католицизъм и реформация: „Уиклиф, Йероним, Лутер, Нокс, всички тези велики реформатори са казвали, че Рим е антихристът...“

Всъщност за какво е католическо-протестантският спор? Той е за доктрината. Ето защо Луцифер казва под формата на своя Майтрея: „Забравете за Писанието и споровете за него, това е губене на енергия!“

Предисловието на Библията от Кинг Джеймс се отнася за папството, като МЪЖЪТ НА ГРЕХА и предупреждава за зловредността от това, което нарича католици. Те наричат нещата с истинските им имена. А версията Дуей на Библията, която е римокатолическата версия, отговаря със следното, това са католици, които отговарят: „Цялото протестантско духовенство са крадци, убийци и свещеници на Дявола.“

Забелязвате ли, че те не се харесват? Но защо?

Четем от „Уестърн Уотчмън“, католически вестник: „Протестантството е кръвожадна вещица, която бавно умира от поквара и вродена гнилота и няма още дълго да обременява земята!“ – написали са това през 1914 г.

Значи реформацията е замирала заради нещо, наречено Контрареформация. Контрареформацията е върнала доктрините в протестантството, което отнело гнева от католицизма, така че католическата църква вече да не може да бъде антихристът, но този жалък гръцки цар, той станал антихристът, или Превъзходният, който ще дойде, докато истинският е вече тук. И всички реформатори повярвали в това. Но протестантството, според католицизма, е „кръвожадна вещица, умираща от гнилота“.

Протестантството не е религия и никога не е било религия. Най-доброто, което може да се каже за него е, че е ограбване и изнасилване, маскирано като религия“. /Уестърн Уотчмън, 1914 г./

Йезуитският орден е създаден през 1534 г. от Игнаций Лойола, за да противодейства на протестантството „ ...Той е с управление на монархия и всички части на света и кралствата в Европа, Азия, Африка и Америка лежат в краката му, разделени на провинции.“ Те трябвало да се подчиняват на „ peride ac cadaver“ като труп, без ваше съзнание – това не е библейско. Трябва да се подчиняват на господаря си безусловно. Лойола учил, че „ ...дори Бог да ви даде животно /което е без чувства/ за господар, вие няма да се поколебаете да му се подчините като господар и водач, защото Бог го е ръкоположил за такъв!“

Трентският събор бил свикан, за да се справи с кризата в протестантството, и протестантските представители са присъствали. Свикан е от папа Павел III, между 1545 – 1563 г. и се състоял от три сесии. На една от тях присъствали протестанти. Този събор потвърдил всяка доктрина, оспорвана от протестантите:

1.Преосъществяването - че хлябът става тялото на Христос.

2.Оправданието чрез вяра и дела било отхвърлено от протестантството.

3.Средновековното богослужение било одобрено с неговите езически особености.

4.Седемте причастия били потвърдени – че спасението се получава чрез системи от причастия и има благодат в причастията.АЛO! ИМА БЛАГОДАТ САМО В ХРИСТОС!

5.Подкрепено било безбрачието.

6.Доктрината за чистилището била потвърдена.

7.Индулгенциите били потвърдени.

Ако си мислите, че индулгенциите са умрели, имам новини за вас. Папа Йоан Павел II издаде индулгенции и почти причини огромно разкъсване, а в резултат лютеранската църква временно простря ръце над икуменическото движение. Но само временно.

Папската сила нарасна чрез даването на папата властта да издава укази на събора и изискването църковните служители да му се подчиняват.“ Научаваме го от много достоверен източник – „История на християнството“.

Това са били причините за Реформацията и всяка една била потвърдена на Трентския събор.

Какво учи преосъществяването? Четем в „Евхаристийни медитации“, стр.111

Достойнството на свещениците е в техните ръце каkто в утробата на благословената Дева Мария, Божият Син се въплъщава. Вижте силата на свещеника. Бог прави езика на свещеника от хапка хляб, това е повече от създаване на света.“

Ето това учи тя.

КАНОН 1: ТРЕНТСКИ СЪБОР, СЕСИЯ 13

Ако някой отрече, че в причастието на Пресветата Евхаристия наистина се съдържат тялото и кръвта, духът и божествеността на нашия Бог Исус Христос, следователно целия Христос, и казва, че Той е в него само като във форма, или образ или сила, нека бъде анатемосан.“

Е, аз се радвам да бъда анатемосан. В посланието към Евреите 10:14 се казва:

Защото само с един принос Той направи съвършени завинаги онези, които се освещават.“

Аз предпочитам да вярвам в Библията си и да вярвам в моя Исус, който е заплатил цената на кръста на Голгота.

Опрощаване на греховете – помните ли кой може да прощава греховете освен Бог?

Свещеникът има властта над ключовете или властта да връща грешниците от ада, да ги прави достойни за рая и да ги превръща от роби на Сатана в Божии деца. И самият Бог е задължен да се подчинява на присъдата на свещениците и дали да прощава или не!“ /Католически източник – Dignity and duty of Priest, Edit.E.Grimm , 1927, Р.27/

С други думи тук имаме голям проблем и още по-голям проблем за Мария като посредница.

През 1854 г. папа Пий IX я обявява за безгрешна, това означава, че в нея няма грях. А Библията казва, че „всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ /Римл.3:23/ и казва, че Мария е родена под закона, което означава, че е била под осъждането на закона. Била е като всеки друг.

През 1951 г. папа Пий XII определя и налага доктрината за успението на Мария. В „Католически мирянин“ пише следното: „Грешникът, който се осмели, може да дойде при Христос със страх и разбиране за Неговия гняв. Но нека само съзерцава Девицата и нейния Син и тя само трябва да покаже на Сина гръдта, от която е сукал и гневът му ще бъде подтиснат.“ Та това е извратено. Не мислите ли?! Представете си как една майка прави това и гневът е успокоен?! Това са абсолютни глупости.

ДЕЙВ ХЪНТ - в „Жена язди звяра“ цитира различните изказвания на светци относно Мария.

Този, който не прибягва до Мария, отпада и се изгубва. Мария е наречена вратата към рая, защото никой не може да влезе в блаженото царство, без да мине през нея.“Ta това е обратно на това, което казва Библията. /Помните ли, че Алис А.Бейли каза, че женската форма на това божество е Луцифер в неговото мъжко тяло?!/

„Пътят към спасението е отворен единствено чрез Мария.“ – ужас. Много съжалявам, но Библията казва обратното.

„Спасението зависи от облагодетелстването и защитата на Мария. Този, който е защитен от Мария, ще бъде спасен, а който не е – ще бъде погубен. Спасението зависи от Мария. Бог няма да ни спаси без ходатайството на Мария.“ – и това не е библейско.

В Турция, град Ефес, може да отидете на място, което е измислица, на което място Рим казва, че е живяла Мария. Но учени хора, доказаха, че това е измислица и лъжа. Рим казва, че Мария е живяла там и се е възнесла на небето, но ако сте от православната църква, може да отидете в Ерусалим на гроба на Мария.Всичко е доста объркващо.

Едната религия посочва мястото на гроба, другата казва че няма гроб. Папа Пий определи и наложи доктрината за успението на Мария. Така че до 1950 г. имаме богиня в небето.

Сега четем от настоящия Катехизис и не можете да се объркате тук.

Църквата нарича Чистилище последното пречистване. /Това се основава на традицията на църквата./ Що се отнася до някои леки провинения трябва да се вярва, че преди Съда ще има един пречистващ огън. Той, Който е истината казва, че ако някой е произнесъл богохулство срещу Святия Дух, това не ще му бъде простено нито в този, нито бъдещия век. В това изказване можем да доловим, че някои грешки могат да бъдат простени през този век, а някои други – едва в бъдещия век.“

Много интересно. Това означава, че чистилището е в действие. Рим променил ли е в настоящето някоя от тези доктрини? НЕ!

Нека попитаме представителя на католическата църква Бонавенчър Хинлуд:

В „Още отговори на вашите въпроси“ - „Традициите, непогрешимостта и Писанието“ – ето какво ще ни каже той:

„...От казаното следва, че църквата не получава знанието си за това, което Бог е разкрил, само от Писанието. /Традиции и писане./ Второ, неразрушимата връзка между писанието и традициите обяснява факта, че за католиците традициите са контекста, в който Писанието трябва да се тълкува....“

Кое е по-голямо – традициите или Библията? За католиците традициите. Значи и там нищо не се е променило. Някога Библията беше от забранените книги. Ранната антиохийска църква използвала сирийската Библия. Еврейският текст е по-стар от масоретския. Валденсите са имали достъп до тези най-ранни писания и когато турците превзели Константинопол, гръцки учени донесли ръкописите си на запад. Гръцкият превод бил направен за Александрийската библиотека. Това е проблем:

Апокрифите – скритите книги. Трентският събор от 1546 г. казва за тях:

Който не зачита тези книги и всяка част от тях като свещени и правоверни, които обикновено се четат в католическата църква и се съдържат в латинското издание на Вулгата, или преднамерено презре гореказаните традиции, нека бъде проклет!“ УЖАС !

Нека видим какво проповядват апокрифите:

Магьосничество: Тобиас 6:4-8 – „Отворете рибата, извадете сърцето, черния дроб и жлъчката ... ако дявол или зъл дух безпокои някой, трябва да направите дим пред него и човекът повече няма да бъде притесняван. Относно жлъчката дори е очите на свидетеля да бъдат намазани и ще бъде излекуван.“

Според това жлъчката на рибите помага за изгонването на демоните. Така казва Тобиас. И ако не приема всяка част от това ще съм прокълнат. Ами значи нека да съм отново прокълнат.

В Марко 16:17 четем: „И тези знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват!“

В Деяния 16:18 четем: „А понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея! И излезе в същия час.“

Библията ни казва, че демоните бягат от присъствието и в името на Исус Христос, а не от жлъчката на риба!!!

ДЕЛА: Тобиас 12:9 казва:

Понеже милостинята се освобождава от смъртта и ще изтрие всички грехове.“

Това не е библейско!

ОБОРВАНЕ: 1 Петрово 1:18,19:

Като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви суетен живот, не със сребро или злато.“

Е, могат ли апокрифите и Библията да бъдат в съгласие? Разбира се, че НЕ!

Молитва за мъртвите: 2 Макавей 12:43-46:

Понеже ако не е вярвал, че убитите са възкръснали, излишно и напразно е да се молите за умрелия.“

ВСИЧКИ ЕЗИЧЕСКИ ДОКТРИНИ СА ТАМ!

Библията казва: 1 Йоан 1:7 - „ Но ако ходим в светлината, както е и Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус (Христос), Неговия Син, ни очиства от всеки грях.“ Няма нужда да се молим за умрелите.

Папа Сикст обявява Вулгата за непогрешима. Но Клемент направил промени през 2000 година. До тук била непогрешимостта.

Нека да разгледаме Вулгата, която според тях единствена е превъзходна.

Нашата Библия в 2 Тимотей 3:16 казва: „Всичкото писание е боговдъхновено!“

Вулгата казва: „Всичкото вдъхновено от Бог писание е полезно.“ – значи има и такова, което не е!!!

Евреи 11:21 казва: „Яков се поклони на Бога, подпирайки се на края на тоягата си.“

Вулгата казва: „Яков се преклони пред върха на тоягата си.“ Това наистина е сплотеност! Значи можем да се молим на една тояга?! Отвратително!

Във ватиканския кодекс Откровение 22:14 казва: „Блажени, които изперат дрехите си.“

Преводът на Кинг Джеймс казва: „Блажени, които пазят заповедите Му.“ Каква голяма разлика. Доверявайте се на Библиите си, а не на католиците.

„Те започнаха Контрареформацията. Претеризъм и футуризъм: Алцазар и Рибера, 1585 г. Антихристът е в миналото, антихристът идва в бъдещето. 1678 г. – това е Контрареформацията. Ричард Саймън, римокатолически теолог, д-р Александър Гидъс, римокатолик, започват тази доктрина, като разпространяват Библията. Те не могли да се отърват от Библията и я разпространили.“

Ако вярвахте на Мойсей, бихте повярвали и на Мене, понеже той за Мене писа. Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на Моите думи?“ Йоан 5:46,47

Те започват да разпространяват книгите на Мойсей и описанието за сътворението. Е, ако не са повярвали на Мойсей, не могат да повярват и на Христос, защото когато дойде Христос, той каза: „Дойде потопът и повлече всички.“

През 19 век протестантският свят, започвайки с англиканския свещеник Самюъл Мейтлънд, започна да приема футуризма. Така англиканската църква започва да разпространява футуризма. И после след множество изказвания се ражда диспенсационализмът. /Нюфийлд Министри, 1978 г./ Той учи, че Бог имал различни диспенсации по различно време. Това е баптистко учение. Има епоха на невинност, време на съзнание, време на човешко управление, обещание, закон – човек се спасява чрез спазване на закона, благодат - може да грешите колкото си искате, пак сте спасени, и накрая царството, което е само за евреите, а не за нас. ТОВА НЕ Е БИБЛЕЙСКА ДОКТРИНА.

През 1869 г. папа Пий свиква Първия Ватикански събор. И ултрамонтанството жъне успех. През 1869 г. цялата власт се съсредоточава в един човек. А Библията казва, че баззаконният ще се открие. Така че целият католицизъм е съсредоточен в един човек от 1869 г. - доста след Реформацията. През 1870 г. само една година по-късно, този човек е издигнат до положението на бог. И преди това винаги е бил в това положение, но не и гласно обявено. И така догмата за непогрешимост е издадена. Сега нека се запитаме: протестантството трябва ли да се сближи с папството заради това, или да се отдалечи от него? ДА СЕ ОТДАЛЕЧИ РАЗБИРА СЕ!

След това папата издава Енциклика за прегрешенията и отрича либералното богословие. /изкривяване на термините/ Либералното богословие е либерализирано така, че да вярвате в това, в което вие искате да вярвате. С други думи, ако вярвате на Библията, вие сте либерални богослови. Няма нищо общо с това, което ние разбираме под „либерално“. Трябва да знаем тази терминология.

И сега за разделението на църквата и държавата. В „Още отговори на вашите въпроси“ от Бонавенчър Хенлуд. Това е съвременен материал от наше време, а не от Средновековието. – „Църквата не може да сгреши. Ако папата е центърът и гарантът на своето единство, ако има правомощие по въпросите за вярата и морала, тогава следва, че той също не може да въвлече църквата в грешка по въпросите за божественото откровение.“ – Папата не можел да сгреши!!! „Има случаи, в които папата, изпълнявайки отговорността си като пастир и учител на всички християни, използва своята върховна папска власт, за да обяви ясно, че определено учение за вярата и морала трябва да се поддържа от цялата църква.“ – Много интересно. „По тази причина първият Ватикански събор настоя, че когато папата упражнява върховната си власт да проповядва, той е защитен от грешки чрез същата непогрешимост, която Христос желаеше за Своята църква.“

Ето, непогрешимостта е действаща в Рим и днес. Ако папата е непогрешим, то и всичко, което той казва е непогрешимо, тогава всичко остава в сила. Ето защо те немогат да отменят доктрини.

Папа Бонифаций VIII в своя BULL UNAM SANCTAM казва: „Римският папа съди всички, но никой не съди него. Ние провъзгласяваме, твърдим, определяме и се произнасяме. Това е необходимо за спасението на всяко създание – покоряването на папата. . . Изреченото за Христос – „И подчини всичко под нозете Му“ – е потвърдено и за мен.“ УЖАС! ......“Аз имам властта на цар на царете. Аз съм всичко и над всичко, така че Бог и аз, Божият наместник, сме в съгласуваност, и аз мога да върша всичко, което и Бог може да прави. Следователно, какъв може да ме направите, освен Бог?“

Това казва папата. Е, протестантството не трябва да има нищо общо с тази система. Тя е порочна.

Четем от списание „Тайм“, 25 май 1981 г., когато папата беше застрелян, списанието казва: „Все едно е застрелян Бог!“ Какво говорят?

Във 2 Солунци 2:3,4 четем: „ Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе си за Бог.“

Видяхме ли папата да го прави лично? Прочетохме лично неговите думи!

Всичко е в Библията. Те не могат да се отърват от Библията, и това е моето доказателство и гаранция, че Бог контролира всичко.

До 1948 г., независимо че става по-лошо, а не по-добре, се създава Световният съвет на църквите, обхващайки повечето протестантски църкви. До 1950 г. папата формулира доктрината за телесното успение на света Дева Мария. Виждате ли как нещата се подобряват между двете групи?! През 1958 г. – Световният съвет на църквите и Световният мисионерски съвет се обединяват. През 1961 г. и петдесятниците се присъединяват към срещите. През 1962 г. папа Йоан Павел свиква Втория Ватикански събор и протестантските църкви казват:“Ватикана се е променила!“ Сега казват:“Ние сме разделено братство, можем да вярваме в каквото си искаме!“ и така всичко е наред. КАКВА ГОЛЯМА ЛЪЖА!!! Казват, че Рим се е променил. Но Рим не се е променил и сега ще ви го покажа.

На Втория Ватикански събор нито една доктринална служба на католическата църква не е отменена. НИТО ЕДНА! Папа Йоан XXIII беше заведен на събора. И след събора, на този човек беше даден контрола над новата доктрина, която трябваше да се разпространи във всички преподаващи институции в света. Карл Ранър /Бенедикт XVI/, йезуитски теолог, който проповядваше, че отсега нататък можете да останете каквито сте били - методисти, баптисти, каквито и да сте и ще бъдете считани за истинни, и че автентичната християнска система постановява едно малко нещо. Досещате ли се какво е то? Че трябва да сте подчинени на папата, защото помните ли, че за да се спасите е абсолютно задължително да сте подчинени на епископа на Рим.

Сега, тази книга „Няма друго име“ се разпространява и се използва във всички богословски семинари по цял свят. Авторът е Пол Нитър. Служил е като мисионер от сдружение „Божието слово“, преди да встъпи в служба в университета Ксавиер, Синсинати, където и понастоящем е професор по теология. Той получил „Лесансие по теология“ от Папския григориански университет в Рим и учил при йезуита Карл Ранър. Пол Нитър се изправя пред загадката в християнството, а сега чуйте това: „Вярващият християнин теологически, в лицето на увеличаващите се доказателства, научно и от личен опит разбира, че има други, религиозни начини да води пълноценен човешки живот, освен християнския. Може ли човек да бъде спасен, т.е. да живее истински? Това е ново определение за истински живот, т.е. без Христос. А Библията е категорична „ ...чрез никое друго име, освен това на Исус Христос?!“

Отговорът на Нитър е, че човек МОЖЕ да бъде спасен и чрез друго име. После показва как това твърдение може да се свери теологически с пълна християнска отдаденост.

„... Това е първокласна творческа теология.“ Съгласен съм с това, но това не е библейска теология, това са глупости. Значи спасението получава ново определение. И новото слово е: Можете да бъдете спасени чрез кое и да е име - Христос, Буда, Кришна, ... което си изберете, което ви хареса. Това е новата, но невярна, извън библейска теология - новата икуменическа идея на Рим.1 -„Единството на всички християни може да бъде възстановено и да свети напред, тъй като всички хора са призовани да бъдат един нов народ, изповядващ един Исус Спасителя.“

Но припомнете си, че този Исус е друг, той има съвсем различен характер.2 - „ ...и Бог и да изповядват една вяра, да възхваляват едно евхаристийно тайнство.“ Можем ли да възхваляваме едно евхаристийно тайнство ? Разбира се, че не можем!!!

3 – „Всички християни трябва да имат едно икуменическо съзнание, особено онези, натоварени с преподаване, и то трябва да бъде представено във всички институции за напреднало изучаване.“

Това означава, че йезуитите отиват във всички институции за напреднало изучаване. Сега нека да попитаме Катехизиса на католическата църква дали Рим се е променил на Втория Ватикански събор:

Вярно ли е, че човек може да се спаси чрез друга църква или че има всякакви църкви, призовани от Бог? Параграф 816 от Катехизиса казва:

Единствено църквата на Христос е тази, която нашият Спасител след Своето възкресение предаде на Петър ...На него и останалите апостоли Той повери да я разпространяват и ръководят. Тази църква, изградена и организирана в този свят като общество, има своя устой в католическата църква, управлявана от наследника на Петър и от епископите.“

Декретът за икуменизъм от Втория Ватикански събор обяснява: - „Единствено чрез Христовата католическа църква, която е всеобща помощ за спасение, може да се получи пълнота в средствата за спасение.“ Е, променил ли се е Рим?! Абсолютно НЕ! Тогава защо протестантският свят казва, че се е променил на Втория събор? Казват същото, което казваха и преди. Съвсем същото. Процепи в единството. „Всъщност в тази единствена Божия църква от самото начало са възникнали определени пукнатини, които апостолите порицали. Там, където има грехове, има разделения, разкол и ереси.“

Значи тези, които са се отделили от Рим, според това определение са извършили грях. И от тук извода, че протестантите са грешници. Това казва Катехизиса, колкото и да не ни харесва.

Сега за единството, параграф 820 от Катехизиса.

„Вярваме, че единството, с което Христос още в началото надари своята църква, съществува неотменно в католическата църква и се надяваме, че то ще се разраства от ден на ден до скончанието на вековете!“ Променил ли се е Рим или не?!

Значи, ако вие сте протестант и мислите, че Рим се е променил и че всички религии са приети от Рим като равни партньори, забравете за това!!!

Четем:


“Всеки трябва да се подчинява на върховния папа и епископите!“

Свещеник Корнел: - “Крайната цел на икуменизма според католиците е единство във вярата, поклонението и признаването на върховната духовна власт на епископа на Рим.“ Ето, това им е целта.

Ако се покорявате на епископа на Рим, на кого се покорявате? Покорявате се на този, за когото Библията казва: „И змеят даде на него силата си, престола си и голямата си власт!“ – подчинявате се на Луцифер.

Мюсюлмани – според Катехизиса - други религии, всички народи формират едно общество.“ Нека се спрем на Бонавенчър Хенлуд, той е представител. Той казва: „Вторият Ватикански събор казва на няколко места, че католическата църква и само тя е църквата, основана от Исус Христос.“ Рим не се е променил.Доктрината, която се проповядва в протестантските църкви, се е променила, а не Рим. Сега нека се пренесем в наши дни.

5 септември 2000 г. Църкви изучават ватиканско изказване в други църкви. „Недостатъците няма да сложат край на религиозния диалог.“

Виждате ли колко арогантна е Ватикана. Те не правят нещо без да е планирано предварително. Те казват: „Време е да кажем, че ние сме най-великите!“; „...Принципът на диалога изисква да имате достоверен представител на своята традиция.“ Те издават документ, това е Рим, наречен DOMINUS Iesus и казват: „Другите църкви не са наши сестри!“ – заявява Ватикана. Те са независими. /5 септември 2000 г./; „Трябва да е ясно, че единствената, свята, католическа, папска всеобща църква не е сестрата, а майката на всички църкви!“ /Изказване на кардинал Ратцингер, 09.04.2000 г./ Схващате ли? Когато Библията казва“ Децата се завърнаха при майката“ - това добро ли е или много лошо? Това е много лошо!

Четем от източник: „Удари върху Рим“ - това е реакцията от DOMINUS Iesus – „Църквите са удивени от атаката над папата. Лидерите на протестантските църкви изразяват разочарование. /ВВС/ Архиепископът на Кентърбъри укорява римокатолическата църква. Но Ватикана казва: „Другите църкви не са истинската вяра“ /CNN/

Джефри Смит, „Уошингтън поуст“ / 6 септември 2000 г/ – служба за външна дейност. „Новото официално изявление на Ватикана от днес заявява, че хората могат да получат пълно спасение от земните грехове само чрез духовната благодат на католическата църква, и че другите вероизповедания, включително протестантите християни, имат недостатъци, които поставят последователите им в гибелно положение в търсенето на спасение.“ Целта, според един главен ватикански служител, е да се борим с така наречения „религиозен плурализъм“, който предполага, че католиците са равни в Божиите очи например с евреите, мюсюлманите и индусите.“

Значи от всички религии в света, коя е майката, водещата религия? – Римокатолическата църква. И всяка религия в света трябва да е подчинена на Рим, и тогава ще е готов заговора на Луцифер за планетата ни. Това казва Библията, и това е, към което се стреми Рим.

Интересно как го постигат? „Ще се положи всяко усилие неделята да стане почивен ден.“ /Втори Ватикански събор/ Неделята трябва да стане основният празник, когато празнуват пасхалното тайнство. Това е тайнството на победата на Луцифер над Христос, Евхаристията. Ужасни размисли. „...Други празници няма да имат предимство пред неделята.“ Ще направят неделята толкова важна, че ще ви дойде като гръм от ясно небе. И „Най-големият израз на това е неделното събиране.“/Втори Ватикански събор/

Но кой е Господния ден? Какво казва Катехизиса на Католическата църква? Казва следното: Исус възкръсна от мъртвите „в първия ден от седмицата.“ Това е параграф 2174. Но те ви казват какво е било. „...Ние се събираме всички в деня на слънцето – неделя, защото той е първия ден.“ Прекрасно е, че в Катехизиса можете да откриете всичко. Харесвам тази книга. „ ...Неделята осъществява в Христовата Пасха духовната истина на еврейската събота и известява вечния покой на човек в Бога.“ Традицията запазва спомена на винаги уместно убеждение. По всички въпроси намираме отговори в католическата църква. Казват ви защо и се гордеят с това. Ние го смачкахме – казват те. А ние знаем какво е становището на Библията, какво е заповядал Бог в Четвъртата заповед от Декалога.

Сега нека да поговорим за музикалното честване. Ако искате хората да забравят за Библията и това, което тя проповядва, променете църквата в партия. Тогава няма да ви се налага да мислите за това. И така, нека имаме малко музикални служби. И „Участието трябва да е колкото се може по-разнообразно. Докато остане само една кошара и един пастир.“ Но кой трябва да е пастира? – Папата.

Втори Ватикански събор - „Музика, известни религиозни песни, инструменти на определените хора. Участието трябва да е вътрешно, но също и външно, за да се покаже външното участие чрез жестове, пози, бурно одобрение, ектения, пеене.“ Значи трябва да сме бурни, алилуя, хвалете Господа и какво ли още не. Да вървим и пеем.

Нямам нищо против музиката. Обичам музиката и съм сигурен, че и съдиите в небето обичат музиката. Но ако музиката заема мястото на почитането на Бога с дух и истина, тогава има проблем.

Сега вижте каква трябва да е музиката – Католически катехизис. „Колко съм плакал при химните и песните към Тебе, развълнуван дълбоко от гласовете на сладкозвучната Твоя църква! Тези гласове се вливаха в ушите ми и истината се втъкаваше в сърцето ми и кипваше от него горещо благочестие, и течеха сълзите ми и добре ми беше с тях.“

Ако могат да направят така, че емоцията да заеме мястото на разума ви, тогава са победили! Пазете се от толкова много емоции! Която музика ви харесва, ще ви я дам, казва Рим. „Избутвайки 80-те, папата слуша диск на АВВА.“ ; Папата полудява. Показвам ви групата, която се появява с него на много сценични изпълнения. Те ще наемат най-известната рок група в дадена страна да свири за тяхна сметка, където и да са. Във вашата страна /където се провежда лекцията/ те наеха DC Talk. А в Рим наемат най-известната рок група на Италия. Тук на обложката на СД-то се вижда Исус Христос разпънат на китара – Bass Trap, театрално изкуство.

През 1967 г. факултетът и студенти от католическия университет Докетизъм се молили за изливане на „Духа“ и го „получили“ – зародило се харизматичното движение в католическата църква.

През 1968 г. Световният съвет на църквите се събрал. Присъствали католически наблюдатели. Запомнете, Рим никога не е член на икуменическо движение, защото той е майката. Децата трябва да отидат при нея, не е нужно тя да отива при тях.

През 1975 г. нещата започнали да се случват. Папата започнал да говори езици. „Християнството днес“, през юни 1975 г. пише следното за речта на папата, на събирането на което той възхвалява обновлението на християнството.:

Епископи, архиепископи и кардинали се опитваха да задържат шапките си, пееха и танцуваха в екстаз, прегръщайки се един друг, издигаха ръце към небето и обръщението на папа Павел VI беше придружено с възторг.“

И така, папата започва да говори езици. Но имаме въпрос. Ако говоренето на езици е нещо, което дори папата е правил, вие бихте ли искали да го получите?

„Лютеранската църква през 1974 г. отслужва обществените литургии с Рим“ - те се обединяват, но не в истината, а в заблудата! След това публикува папското си превъзходство и Обединената църква. Лютераните започват да признават папата за архиепископ. Богомолците, презвитерианите и методистите - тези църкви преговарят за обединение с англиканската църква, а тя преговаря с Рим. (The History of Christianity, P.636)

Колин Буканин пише следното: „Появяването на римската църква, като участник в икуменическите преговори и влиянието на харизматичното движение напълно промениха икуменическото сродство.“

Значи това движение на тези много оживени форма на църковно богослужение е премахнало доктриналните различия. И католиците говорят езици и некатолиците говорят езици, и мюсюлманите, и индусите често говорят езици, шаманите и лечителите - магьосниците говорят езици - това е нещо нормално при езическите религии. Така всички се обединяват и стават едно. Но не едно в истината. (The History of Christianity, P.636)

През 1975 г. римокатолическата църква и протестантите издават общ катехизис. И те заклеймяват декалога. Казват, че много от думите в Библията били сложени в устата на Исус - думи, които Исус никога не бил казвал. Подлагат на съмнение възкресението Му, точно както правят сега.

През 1977 г. англиканската църква казва: „Редно е във всеки бъдещ съюз, общия архиепископски сан, като вече описания, да бъде заеман от римската епархия.“ (London, Church Times, Jan,21 1977) Значи папата трябва да бъде архиепископът.

През 1989 г. те са готови да подпишат. „Представител на англиканската църква Ранси пътува до Рим. Той преговаря с архиепископа на Рим и после подписват документа.“ Папата става глава и на англиканската църква. Те правят масонския знак – „Ръце отвъд моретата.“ Така разцеплението между протестантизма и католицизма в Англия приключило.

Кралицата на Англия подкрепя същата система. Синът и принц Чарлз, се среща с папата. Елизабет посещава също папата, облечена цялата в черно – цветът на покаянието, и всички стават едно. Така Рим върви по улиците на Британските острови, обявявайки ги за свои. Следващият, който поема службата на Ранси е Кери, който също говори езици – дарба от Святия Дух?!

Показвам ви новата катедрала „Свети Павел“. Тя е реконструирана с нов купол, също като този във Ватикана. Триъгълник, точно като ватиканския. Цялата катедрала изглежда, досущ като ватиканската. Разбирате ли, англиканската църква е станала филиал на Ватикана. Църквата е променена – тя е Ватикана. Вътре има езически богове; пода е на черни и бели квадрати; има и навеса на Панин. Римокатолиците променят, дублират навеса в протестантската църква. На тавана е обозначен масонския знак. И култа към слънцето е на пода. Езическо поклонение на слънцето се практикува в катедралата „Свети Павел“ в Лондон. Протестантството се завръща при майката блудница и приема религията на Луцифер. Хората не знаят това. Много от тях се прекланят според своята добра съвест, но системата знае точно какво прави. На пода на катедралата има и знаци на магьосничеството – пентаграм. На пода има и знаците на Луцифер. Символите на езическото поклонение на пауна с триъгълника, окото на Луцифер вътре в кръга на неговото божество. Има хексаграм с кръста вътре и червената точка. Има и новата емблема – символите на слънцето. Изида, Хор, Себ под булото на протестантството. Участвайки там в богослужението вие почитате Изида, Хор и Себ. Изобразен е и символът на даването на плътта – същият като при католицизма.

Четем:“Папа Йоан 23-ти бил подтикнат от Бог да свика събора.“ - казва настоящият Папа и, че „до 2000 г. трябва да станем по-обединени!“

Ндунгане говори след среща с папата. Той казва:“С цел обединение на всички църкви, те трябва да признаят папската власт“ – 1995 г.

А Библията казва: „И ще му се поклонят всички - това означава да му се подчинят - които живеят на земята, всеки чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне!“ /Откр.13:8/

ИЗБЕРЕТЕ КЪДЕ ЩЕ ОСТАНЕТЕ!

Ако отидете при Рим, ставате подчинен на Рим, и ще бъдете изтрити от книгата на живота. Е, трябва да направим труден избор. Много труден избор. Бях потресен, когато отидох в Германия и влязох в Берлинската катедрала, която е главната лютеранска църква, църквата майка на лютеранска църква. Там има запалени свещи и една картина на която е изобразена Мария, пред която се прекланят. На друга картина Велтбилд показва картина на Мартин Лутер, ръкуващ се с папата.

Папата посетил Германия, 1980 г. и се помолил за обединение. Икуменизмът е спешна задача. „Християните коват нова епоха“;“Църквите: пакт на епископите лютерани“. Значи, съборът на лютеранската църква официално решава, че папата вече не е антихристът.

ИНТЕРЕСНО! И какво става после? Слага се край на половинвековно отчуждение. „Лютерани и католици постигат съгласие по въпросите, които ги бяха разделили.“; „Църквите прекратяват 500-годишното разделение.“ Чета ви заглавия в медиите. И след това за малко да умра от сърдечен удар. Германски ежедневник казва:“Германия извика с молба: Простете на Лутер!“ Ехо, край на Реформацията! Обединяват се.

А тук четем за църквата в Южна Африка. Показвам ви Холандската реформаторска църква. Тя е същата като презвитерианската църква. Това е калвинизъм. И те решили да последват Рим. Църквата от снимката е удивителна, защото от едната страна се срещат протестантите. Имат същата кула. А от другата страна се срещат католиците. Отново четем цитат от медиите: „Едно голямо щастливо семейство. / показана икона от мозайка, която обикаля Алгома/ „Да се молиш пред икона е като да имаш директна връзка със светец.“ И рицарите на Колумб в САЩ и Канада разпространили иконите в църквите и отново всички са щастливи.

Сега гледаме съвместна декларация на лютерани и католици. Ако прочетете целия документ ще ви направи впечатление, че е написан блестящо. И трябва да отвлече умовете на хората от доктрините. Следващо заглавие: „Теолозите искат да станат по-весели.“ Повече празнуване в църквата, повече размахване на ръце, повече пеене, повече танцуване и правене на каквото и да е, освен проповядване на словото. И така вървим заедно към обединяване, което довежда до какво? Четем:

„Харизматичното движение е най-добрата надежда за обновление на църквата в последните десетилетия на този век.“ (The History of Christianity,P.621-622)

А професор Холенвегер от университета в Бирмингам казва: (Dimensions, Dec.1975) „Вече чрез обединението на римокатолици и протестанти харизматичното движение извърши чудеса.“

Сега имам въпрос към вас и искам внимателно да помислите: Ако харизматичното движение е спойката, която обединява всички църкви, то от Бог ли е или от друг източник? ......................... Естествено, че е от друг източник.

Тогава какво се случва тук във вашия щат? Продължаваме да четем: „Харизматична вълна на обединение сред Южно-африканските църкви – англикански и римокатолически. Внезапно се появи отворена врата, в която членовете на два различни полюса – петдесятните и православните църкви намират точка на пресичане.“ (The Argus, Aug.12.1972)

Виждате ли, ако се обедините в следствие от литургията, тогава всички може да сте едно. Ако всеки започне да говори езици, това е същия дух на щастие. И така „Времето е повече от назряло да погледнем какво общо имаме, а не само какво ни дели.“

Пастор Джъстис дю Плеси е бил първият координатор на всички харизматични църкви в света и е бил лидер на харизматичната църква. Той казал: “Нека да създадем по-добри срещи с Рим.“Дирк Хатинг казал същото. Бейърс Нуде казал същото. И Стенли Магоба същото. И след това имаме тези движения на ежегодни събирания.

Чунг Хун Кунг, професор по теология и пастор в презвитерианската църква в Южна Корея, произнесе втора реч, богословско обръщение в две части за въведение в темата на събранието – обединението .“

На събрание на Световния съвет на църквите, тази дама от снимката се появява и извиква духовете на жертвите от трагична смърт: Агар, Урия, бебетата убити от Ирод, Жана д’Арк, убити евреи, Мартин Лутер Кинг, Малкълм Х и накрая извиква и духа на освободения Исус Христос от мъртвите.

Ужас, това чист спиритизъм практикуван от Световния съвет на църквите!

Седмото събиране на Световния съвет на църквите, състоящо се в Канбера, Австралия, 1991 г. на тема: “Ела Святи дух и възстанови цялото сътворение.“ И всичко било езическо.

Припомнете си от казаното в предишна тема, че Алис А.Бейли казва, че Святият Дух е кой в тяхната система? - Луцифер!

Защо Световният съвет на църквите изтъква подобни на демони прародителски духове? Четем от уеб страницата на ССЦ „икуменически“ - произлиза от гръцката дума „ойкумене“, която може да се преведе, като „целият населен свят“. Те казват:“Когато виждаме света, като Божий, тогава се виждаме като едно. Когато видим всички хора на света, като направени по Божия образ, тогава сме призвани да защитим благоденствието на всеки.“

Според Гари Ка, в „По пътя към глобалната професия“, ако погледнете древните мистериозни религии, учението на Кабала, гностицизма, рицарите тамплиери, окултистите и масоните, ще видите, че марксизмът, американските и европейските тайни общества, Международната банка и Световният съвет на църквите са част от тайнствената религия. Ето защо учат заблуди и лъжи. Довеждане на прародители на богослужение?!

През 1986 г. папа Йоан Павел 2 посещава синагогите.

През 1987 г. се среща с представители на исляма, индуизма, будизма и юдаизма.

През 1989 г. отива в Русия. Показвам ви снимка на папата заедно с всички религиозни системи в света, защото той ще бъде глава на всички църкви. Ето заглавие в медиите: “Ръководителят на Израел се моли за папата.“; „Израел кани папата да посети Светите земи.“;

Папата отиде при вдовицата на Шиндлер. Ето какво казва за папата един от най-видните хора в юдаизма – равинът Робит Джейкъбс: „Никой папа в историята на Рим не е направил това, което папа Йоан Павел II направи. За първи път юдаизма се цени като имащ своята цялост. Смятам, че е огромна привилегия да се срещна с този забележителен папа.“

Добре, значи юдаизмът е доволен от този папа. Продължаваме. Ако сте смятали, че учението на Кабала не е подвластно на папата, имам новини за вас. Показвам ви в руска медия патриарха на Москва – Алексей. Той е посветен икуменист. Значи православната църква се обединява с кардинал Касиди, който е глава на Съвета за развитие на обединението на църквите през 1994 г. И православната църква получава свободата да извършва богослужения. Патриархът и папата се срещат на публично място. Единият подчинен на другия. Настава възраждане. Стара църква с нов външен вид. И така имаме напълно ново религиозно преживяване. Окултизъм, азиатски религии, ислям, будизъм, индуизъм, шинтоизъм, сока гакай – всички. Има големи очаквания.

Делегатът архиепископ и патриархът на православната църква се подчиняват на Рим. Тук виждаме „Откриване на нов ислямски културен център в Рим. Председателстват католически епископи. Папа Йоан Павел II приветства събитието, като „Ясен знак за религиозната свобода.“ На следващата снимка виждаме папата заедно с Ясер Арафат. А тук, съвсем наскоро в Ерусалим. Това е сигнална снимка. Майката църква в средата /папата/ и от двете страни противните и малки деца, воюващи непрекъснато – ислям и юдаизъм. И папата хванал главата си с двете ръце се чуди: - Кога ще се научите? Ако е необходимо ще трябва да се научите от хаоса. И тогава ще станете поданици на Рим.“

Показвам ви фигури, които са базирани на езичеството. Всяка отделна фигура, колона и постройка е базирана на езичеството. Те всички са от католическата семинария. В емблемата на католическата църква имаме обединението на всички църкви около централната звезда, която представлява тъмната звезда, наречена Сириус, който представлява Луцифер. На следващата фигура виждате каланта – също езически знак. Следващата е мандала. Католическата църква ги е използвала в емблеми и обозначения. На тази снимка имаме висши окултни свещеници. Папата и Далай Лама. А какво ще кажете за големите протестантски учители? Например Били Греъм. Какво може да ни каже той? „Когато станахте проповедник, политиката загуби един от най-добрите си адвокати.“ Винаги е бил приятел на президенти. Тук го виждаме в колата до президента Никсън. На срещите прави интересни знаци, но за тях ще говорим по-късно. На тази снимка е в Медисън Скуеър Гардън. Той казва „Говоря в ротондата на столицата на САЩ по време на представянето на конгресния златен медал на Рут и мен.“ Греъм получава медал от католицизма. При получаването на почетен докторат от римокатолическия колеж Белмонт, Били Греъм казва:

„Евангелието, което основа този колеж е същото, което аз проповядвам днес.“ Това е забележително. Той проповядва католицизъм. Под следващия медиен материал четем: Службата за религиозни новини съобщи на 13 януари 1981 г. „Папа Йоан Павел II разговаря насаме почти два часа с Били Греъм, най-известния протестантски мисионер в света.“ И папата е също мисионер. „Бог ми каза през декември 1991 г., че Той ще благослови християнското обединение - каза Пат Робъртсън отвъд най-смелите ни сънища.“ Тук виждаме - „За Обединение на християните!“ - президенти на САЩ, дори настоящите – много интересно! На следващата снимка - евангелисти и католици обединяват силите си. А президентът Бил Клинтън нарича папата „суперзвезда“. Тук президента Джордж Буш хвали папа Йоан Павел II и обещава, че той ще защити „още нероденото дете“. (Washington, D.C.; www.Catholik.net)Тук на 28 март 2001 г. виждаме Джордж Буш в Американския католически университет в североизточен Вашингтон, да реже червената лента с приветствие на папа Йоан Павел II и молба да „защити и обича детето, което е на път да се роди.“

Цитат на Джордж Буш от същата среща: „Най-добрият начин да почетем папа Йоан Павел II е като вземем насериозно неговите думи и учения, да се вслушаме в тях и ги приведем в действие тук в Америка. Това е предизвикателство, което трябва да приемем.“

На уебсайта на „Нешънъл Ривю“ пише: „Президентът Буш прави всичко възможно да подражава на Джон Кенеди - той не само намалява данъците, той се превръща във втория католически президент на Америка.“ И продължават: “В своите коментари той звучи, като самия папа!“

Тук виждаме снимки от 11 септември 2002 г.

Какво се случи? Откровение 13:15 казва:

„И позволи му се да даде дихание на зверовия образ, та зверовият образ да проговори, също и така да направи, че да бъдат избити онези, които не се покланят на зверовия образ.“

Ако не се подчинявате на тази система, ще си имате неприятности. Така след 11 септември всички религии се срещат - ислям, протестантство, католицизъм - всички се събират в едно голямо икуменическо движение.

Следващият материал ни показва, че през 1997 г. епископалната църква е казала следното невероятно нещо: „Основната разлика между протестантската вяра и католицизма, е епископократията, която е редуването на папите.“ Епископ Адлър казва, че след проповедта той „се изправи да изрече пророческо слово“, но падна на пода и рида 45 минути. Това е типично харизматично. После, като стана каза: „Ние всички усетихме, какво ни каза Бог – бяхме свидетели на края на протестантството.....Божията църква е католическата църква – заяви той. Тя беше католическа от началото и ще бъде католическа и накрая.“

И през 1999 г. църквите се съгласяват, че папата има цялата власт. Ако сте мислили, че това предстои в бъдеще, то аз имам новини за вас. То вече е станало. То вече е факт.

Папата беше признат за пълновластен в християнския свят от англиканската и римокатолическа комисия вчера, която го описа като „дар, който трябва да бъде получен от всички църкви.“

Интересно какво още са решили?! :

Дарът на властта е даден от 18-членната Международна римокатолическа комисия след 5 години. Комисията заключи, че епископът в Рим има „специфична свещеническа служба относно разбиране за истината“ и прие, че само папата има моралната власт да обедини различните християнски деноминации.“

Аха, значи все още е непогрешим. Това е забележително. „Църквите трябва да провеждат сеанси“ – материал от 2000 г.: „Енориите в английската църква от следващият месец ще бъдат задължени да провеждат спиритически сеанси.“ Вече имаме затворен кръг. Протестантството се е превърнало в спиритизъм.И това не е нещо незначително.

Показвам ви Римокатолическия спор – „Католици и протестанти“ от Джеймс Уайт. Той пише напоследък и назовава нещата с истинските им имена. – „Допитването до духове постановява, че никой, който разчита на своята преценка, по въпросите за вярата и морала, отнасящи се към наставленията на християнската доктрина, няма да може да вземе свое собствено решение.“ Това е Tрентския събор. Папата ще решава всичко.

Йоан Павел 2 е по-консервативен от всички други преди него. Въпреки, че са изглеждали либерални, всъщност не са били такива. Но той написал документ – „Пречистване на злото“, в който всички езически доктрини са потвърдени. А човекът от следващата снимка Карл Ранър, спазва законите. Знаехте ли, че той принадлежи към организация, наречена „Конгрегация за доктрината на вярата“? Карл Ранър е кардиналът председателстващ Конгрегацията за доктрината на вярата. Тя е в същата сграда, първоначалното име е премахнато и е сложено това име, но организацията е същата. Познайте как е било старото и име, как се е казвала преди?! Наричаше се инквизиция. Така че имам новини за вас. И в този момент инквизицията е действаща в Рим, а ръководителят и е кардинал Ратцингер /Карл Ранър/.

Сега църквите се срещат и масонството също го прави.

През 1986 г на Съветът на Сиси всички религии по света се срещат. Всяка от Далай Лама до ислям, будизъм всяка е присъствала, включително протестантството и православната църква. А мъжът в бяло е папата и е представителят на религиите.

През август 2000 г. Обединените нации - всички религии в света взимат решение да се обединят. Стават Обединени нации на вярата – „Икуменическа инициатива“, основана от Тед Търнър.

Цитат: „2000 представители от много добре или по-малко известни религии, които се изповядват по целия свят, или които са почти въпрос на вяра, известни само в границите на ОН.“; ......“Папата изпратил африканския кардинал Франсис Арцин, президент на папския Съвет за междурелигиозен диалог. Представител на еврейската религия беше Раби Лау от Ерусалим.“

Епископ Дезмънд Туту казва, че това е най-чудесното нещо.

„В САЩ и някои кръгове в ОН тази първа инициатива е приветствана. Въпреки това трябва да отдадем дължимото на Цезар или по-скоро на папа Йоан Павел II.“

Не е ли интригуващо? – продължаваме да четем „Наистина благодарение на нeго започна помиряването в Сиси през 1985 г.“ След тази дата те продължават да се срещат всяка година и го наричат „Парламентът на световните религии.“

След това през 2001 г. той посети Дамаск. Отиде при мюсюлманите в джамията Умаяд, където се намира главата на Йоан Кръстител. Там папата помоли за помирение с исляма. Интересно, защото религията е абсолютно същата, каквато винаги е била.

Отвътре джамията е със замайващ вид. Тук виждаме човек, който се моли със своята мантра и повтарящи се молитви, същите като при католицизма. Да не си мислехте, че исляма и католицизма са различни? Абсолютно еднакви са.

Показвам ви мястото, където се съхранява главата на Йоан Кръстител. Исляма и католицизма зад кулисите са една и съща религия. Служат на един и същ Бог. Всичко това много ме натъжава. Бих искал да се протегна към тези хора.

На следващата снимка виждате как папата целува Корана след среща с патриарх Рафаел I от Ирак. Разбирате ли, папата е главният лидер и той е всичко за всички. Това е единството, което ще имаме при новата религиозна система. Това е емблемата на юдаизъм., будизъм и християнство, ислям и индуизъм, които се обкръжават; тук е страница от Лемън за световния ден на мира; сега виждаме емблемата за поклонение на слънцето и пламъците около нея в Парламента на световните религии. Поклонението към слънцето, ще бъде поклонението на целия свят. Показвам ви видеo, какво се случва след Съвета на папата в Sisi - Рим и всички световни религии, когато всяка религия под слънцето се прекланя пред папата. Зад колата в която папата се е изправил е колата на рок групата номер I в Италия. Виждаме три свещи - масонство. Това е Далай лама със свещта – слънце. /формата и е на слънце/. Далай Лама се прекланя пред папата. Виждате го. Това е във Ватикана. Сега след него са източните религии. Забележете звездите, исляма - всички. Японския будизъм също се прекланя пред папата.

И така Библията казва, че децата ще се върнат при майката. От това, което видяхте направили ли са го или не? Направили са го. Остава ли ни много време, докато се приберем у дома, не мисля?! Всички религиозни системи са обединени. Всичко е завършено. Леките вълнения, които виждате са нищо. Централното ядро си е свършило работата.

Сега ви показвам нещо, което е доста изумително. „Шпийгел“ го публикува. Отляво горе на корицата е Цезар, в дясно Мусолини с пръст във въздуха - това е масонски знак. В ляво долу виждате папата със свещеническо облекло за поклонение на слънцето и до него е тази красива, разголена жена. Те не се страхуват да се покажат кои са и какви са. Те знаят, че са блудницата от Откровение и се гордеят с това. Гордеят се с това, защото вярват, че техният господар – Луцифер е победителят. Затова не се притесняват от това. Четем в Откровение 17:18. „И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.“

Показах ви само религиите, още не съм ви показал царете на земята. Това предстои. „И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите и.“ /Откровение 18:4/

Ако вашата институция се съюзява с Рим, тогава излезте от нея, народе Мой, защото ще станете поданици на римския епископ, и ще станете поданици на управлението на Луцифер. Библията казва - отделете се. Показах ви, че децата са се завърнали. Няма време. Майтрея е готов да дойде. Сатана е готов да подправи пришествието на Христос, световните религии са обединени. Трябва ни само един последен пожар , един последен хаос, който да накара всеки да приеме обединението.

Бог да ни е на помощ. Уверен съм, защото Бог е предсказал всичко това и ни е дал изходния път. Казал ни е как ще се случи и още ни е казал, че „храната и водата няма да ни липсват“. И вие сте зеницата на окото Му и нито един ваш косъм няма да падне от главата ви. Няма от какво да се страхуваме. Времето, в което живеем е вълнуващо. Не водя тази лекция, за да ви плаша. Правя го, за да ви покажа, че е дошло време да се събудим. И да кажем: Господи, ела! Нямам търпение тази измама и лъжа да се прекрати. Но трябва да проговорим, така че хората да узнаят истината и също да излязат. Защо да искаме да бъдем егоисти и да искаме да отидем на небето сами?Бог да ви помогне! Благодаря ви, че дойдохте!


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница