Лекція Изречение и словосъчетание. Видове подчинителни връзки План Изречение и словосъчетаниеДата15.10.2018
Размер31.29 Kb.
#88020
ТипЛекція
План лекційних занять з курсу

«Болгарська мова. Синтаксис»
Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1.

Лекція 1. Изречение и словосъчетание. Видове подчинителни връзки

План

Изречение и словосъчетание.

Видове словосъчетания.

Видове подчинителни връзки.

Синтактично съгласуване.

Синтактично управление.

Прилагане.

Предложно свързване.


Лекція 2. Видове изречения

План
Въпросителни изречения.
Подбудителни изречения.
Желателни изречения.
Възклицателни изречения.
Отрицателни изречения.

Змістовий модуль 2.
Лекція 3. Строеж на просто изречение. Главни части на изречението

План

Строеж на просто изречение.

Главни части на изречението.

Подлог.


Сказуемо. Просто сказуемо.

Съставно и сложно съставно сказуемо.


Лекція 4. Второстепенни части на изречението

План

Пряко допълнение.

Непряка допълнение.

Обстоятелствено пояснение. Видове обстоятелствени пояснения.


Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 3.
Лекція 5. Второстепенни части на изречението

План

Определение. Съгласувано определение.

Несъгласувано определение.

Сказуемно определение. Сказуемно определение на подлога. Сказуемно определение на пряко допълнение.

Разграничаване между сказуемно определение, обстоятелствено пояснение и съгласувано определение.

Приложение.Змістовий модуль 4.
Лекція 6. Разширяване на главни и второстепенни части в простите изреченски структури

План

Разширени части на изречението.

Сложни части на изречението.

Повторени части на изречението.

Еднородни части на изречението.

Еднородни и разнородни определения.

Обособени части на изречението.

Лекція 7. Разширяване на главни и второстепенни части в простите изреченски структури

План

Вметнати думи и изрази в изречението.

Присъединяване на части в изречението.

Обръщение.

Словоред.

Изпускане на части на изречението.


Заліковий кредит 3.

Змістовий модуль 5.

Лекція 8. Сложните изреченски структури

План


Сложните изреченски структури.

Сложно съчинено изречение – видове.

Сложно съставно изречение.

Тема 9. Сложните изреченски структури

Видове подчинении изречения.

Подчинено определително изречение.

Подчинено допълнително изречение.
Змістовий модуль 6.

Лекція 10. Сложните изреченски структури

План

Подчинено обстоятелствено изречение.

Подчинено подложно изречение.

Подчинено сказуемно определително изречение.


Лекція 11. Сложните изреченски структури.
Пряка, непряка и полупряка реч

План

Сложните изреченски структури.

Сложно смесено изречение.

Пряка реч.Непряка реч.

Полупряка реч.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zmsf -> BM sint
zmsf -> Питання до самоперевірки з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія» Лексикологията е наука …
zmsf -> Литература основни характеристики план Българско възраждане
zmsf -> 14. Рекомендована література Базова Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев Съвременен български език. – София: Издателска къща «Петър Берон»
zmsf -> Лекция № Особености на морфологичния строеж на българския език. Граматическа класификация на думите. План
zmsf -> Лекція Лексикология. Думата основна единица на езика. Семантична характеристика на думата План
zmsf -> План самостійних робіт з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
zmsf -> Питання до екзамену з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница