Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!Дата24.03.2017
Размер33.18 Kb.
#17631
Информатика – 04.02.2008 – Лекция

оценка = 0.6 х оценка от упражнение + 0.4 х лекции

На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!

Допускане до тест за освобождаване ако имаш 5 или 6

няма учебник - лекции

Цел: да се осигури фундаментално разбиране на информатиката, както и историческото и развитие.

Кое е най-важното понятие? - алгоритъм = последователност от стъпки за изпълнението на дадена задача. (включват се и действия, може и физически) Възниква от името на арабски математик – Ал Хорезми, живял около хилядната година. След това време се появява десетичната бройна система, която е позиционна. Дотогава се е използвала римската, непозиционна, система.

X X X – Без значение от позицията винаги значат едно и също

9 9 9 – В зависимост от позицията им имат различен смисъл

0,1,2....9 = цифри
213 = число

арабски числа١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

٠

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Когато се създава алгоритъм, то значи се знае как да се реши дадена задача.

Компютрите не могат да участват във вземането на решения, те само могат да ги дават. При тях липсва дискусията, интерпретацията и свободното мислене.

Алгоритъма включва изобретателността и находчивостта на своя изобретател.

Програма
- в 1 компютърна система има множество програми (софтуеър)
- хардуеър

Процесор: устройство, което разбира стъпките на алгоритъма и ги изпълняваЩе изучаваме:
- Парадигми в програмирането
- PC архитектури – на концептуално ниво
- Връзката на PC с обкръжаващата среда – операционни системи, PC & потребители

- Мрежи; интернет


- Изкуствен интелект – невронни мрежи, експертни системи

- Защита на комуникациите – криптиране с открит ключ
Исторически обзор на изчислителната техника

1. Сметало – в древността – древна Гърция, Китай, Индия, древен Рим


2. През 1642 г. Създадена механична сметачна машина от Блез Паскал, която може да събира и изважда. Той е един от гениите в човешката история. Живял е 37 години. Математик и физик. Първият, който въвежда градски транспорт в Париж – с конска тяга. Създава машината си на 17.
3. Лайбниц (1646 – 1716) – предложил е машина, но не я реализира; тя може да извършва 4 аритметични действия
4. Чарлз Бебидж (1792 – 1871) – предложил е 2 машини – аналитична машина и машина за разлики. В аналитичната машина въвежда склад за данни (store = склад), честота за извършване на изчисленията (mill = за операции) и перфокарти (за първи път са използвани от Жакарт – 1801 година). През 1833 година е демострирана аналитичната машина /с механични зъбчати колела/. От своя страна машината за разлики е позволявала да се установят производни.
5. Графиня Ада Лъвлейс – дъщеря на Лорд Байрон – първият текст за програмиране. В нейна чест езика за програмиране се нарича Ада.

6. Херман Холерит – (1860 – 1929) – американец от немски произход


- 1890 – създава машина – ТАБУЛАТОР – използвана при преброяването на населението на САЩ. Използва картонени перфокарти. Тази машина е електромеханична. Въвежда електронни релета. При табулатора признаците (макс 3 – ниско, междинно и високо ниво) се перфорират върху перфокартите. Действията се програмират с комутационно табло с комунитационни шнурове – това е вградена логика.
Херман Холерит създава във времето между двете световни войни INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM). Те произвеждат в САЩ, Русия, Германия.
7. Джон Атанасов – първи въвежда електроника. В други източници се пише, че първият компютър се нарича ENIAC
- 1939 – създава първият ABC електронен цифров компютър. Първи използва двоичната бройна система в PC.

Съществува и 12-тична бройна система (в някои части на Африка). Използват дузината за основа и броят с помощта на фалангите на едната ръка.

Съществува и двоично-петична (2-5) бройна система.

Архитектурата на компютъра е на Фон Нойман.

Джон Атанасов получава награда – знатен медал за заслуги от Джорд Буш (старши)
Джон Атанасов има и други открития

Първият компютър не е бил патентован, той е бил използван за решаване на системни уравнения.

1953 – IBM създава своя компютър IBM 701 със съхранима програма (след като компютрите започнали да се развиват Фон Нойман казва, че в компютрите освен данни, могат да се пазят и програми)

Джон Атанасов отказва финансови компенсации за ползване на изобретението му.1976 – Стефан Бозняк и Стив Джобс създават първия микрокомпютър и фирмата APPLE.

1981 – IBM пуска на пазара своя първи PC (personal computer), за който Бил Гейтс създава операционна система
Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция
unwe files -> Закон за реализацията и кризите на Сей: На производството и предлагането на стоки винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница