Лекция-разговор: „Защо Антропософското общество и Първият окултен клас са бъдещето на антропософията?”Дата21.01.2018
Размер107.14 Kb.
Лекция-разговор:

Защо Антропософското общество и Първият окултен клас са бъдещето на антропософията?”Имгард Баур
Текстовете за Първия окултен клас ги дава Архангел Михаил и Той присъства навсякъде, където се провеждат тези часове, ако те се провеждат както трябва.

Искам да ви благодаря най-сърдечно за поканата и за възможността сега да съм сред вас. Първоначално мислихме да направим среща-разговор само с членовете на Първия окултен клас, но се оказа, че има интерес от страна и на други хора, и затова решихме да разширим кръга от участващи. И аз съответно промених това, което искам да ви кажа.


Ще се спра накратко за смисъла и същността на АО. Има ли смисъл да се събираме и да работим заедно, в общност? Също така ще говоря за Първия окултен клас, тъй като в него виждам бъдещето на Антропософията. Няма да говоря дълго, за да има време за събеседване.
Искам да започна с един въпрос: „Кои от вас са членове на АО?”. И да ви попитам и още: „Защо сте членове на АО?”.
Богдана Вульпе.: „Моята дълбока убеденост да бъда член на АО е породена още преди 32 години и се превърна до голяма степен в смисъл на моето съществуване. Антропософията ми даде безкрайно много и най-вече възможността да преживея големите изпитания, които моя личен и национален живот ми предостави.”
А сега един господин да каже...
Виктор Лозанов: „Това е много труден въпрос. Антропософията ме изпълва отвътре, през последните 20 години почти с нищо друго не съм се занимавал освен само с Антропософия. То идва отвътре. И не мога да опиша с думи чувството.”
Има много хора, които като членове на АО или като участващи в антропософското движение казват, че няма нужда от работа в общност. Те смятат, че е достатъчно човек да чете самостоятелно, да прави и да изучава книгите, които дава Рудолф Щайнер. И тогава да си зададем въпроса: „Каква е разликата между това да работим заедно в общност, да работим заедно върху една лекция каква е разликата, ако се прави самостоятелно, индивидуално ?” Може би някой от вас ще отговори на този въпрос, има ли разлика ?
Димитър Димчев:Аз бих отговорил с думите на Рудолф Щайнер, който в „Писма до членовете„ казва много ясно, че ако човек се занимава сам с антропософията, той среща един мироглед, но ако се занимава с други сътрудници, той има възможността да срещне Съществото Антропософия. Ако мога нещо лично да добавя, със свои думи бих казал, че „Тайна любов към Тайната наука не може да съществува.”
Преживявали ли сте наистина да усетите присъствието на съществото Антропософия, когато работите в общност?
Димитър Димчев: „Много рядко, но да.
Кога се случва това?
Димитър Димчев.: „Няма ли някой друг да каже?”
Лиана Антонова: „ Не бих поставила въпроса точно по този начин. Това, което е казал Щайнер се отнася за постижения, когато сме готови за това. По-важното е човек през цялото време да се занимава съзнателно с Антропософия и тогава той винаги в медитациите си, в своите упражнения и изживявания непрекъснато ще среща различни Духовни същества. И те предлагат много по-голямо предизвикателство пред антропософа да определи защо се обаждат, какво казват?”
Да, но когато работите заедно, в общност, какво се получава тогава?
Светла Бисерова: „Може да се получи усещането за присъствие на Духовни същества и това става, тогава, когато групата успяваме в хармония да навлезем в дълбочина в това, с което се занимаваме, като го разберем правилно.”
Вие, всъщност стъпихте по пътя по който искам да ви съпроводя, за да видим какво предизвиква, до какво води един разговор в общност, в сравнение със самостоятелната работа. В АО напоследък доста се говори точно за обърнатия култ, какво обаче трябва да разбираме под това понятие?
Васил Назъров : „В Антропософията Обърнатия култ се нарича този феномен при който в работа в група, тя успява да създаде подходящи условия при които Духовните същества могат да донесат на тази група имагинации, инспирации...„
Т. нар. обикновен култ се изразява в това, че от Духовния свят към нас се спускат Духовни същества, които по някакъв начин ни помагат. И големият шанс, голямата възможност, която имаме в наше време, е да обърнем нещата, т.е., работейки съвместно в общност, ние да поканим Духовните същества да слезнат при нас. И каква е предпоставката, какво е условието да се получи това? Как трябва да говорим един с друг? Ние говорим и когато си пием кафето заедно, но явно се няма предвид такъв вид разговор? Можете ли да посочите някои елементи, някои характеристики на разговора, които имат такова значение за Обърнатия култ?
Васил Назъров: Когато създаваме пространство за всички членове на групата, да не нарушаваме тяхната свобода. И да създаваме пространство, в което всеки член на групата може да се изяви.
Друго?
А(нонимен) : „Да разговаряме на нивото на Аз-ове.”
Да. Разкажете ми за какво си говорите?
Богдана Вульпе: „Говорим си затова, че в занаятията в нашите групи трябва да има един вид ритуал в който трябва да се съсредоточим, да си съберем желанията, мислите и да отворим път, за да дойдат от Духовния свят.„
Имахте тук някаква идея?
А(нонимен):Темата, върху която работят хората, които са заедно, трябва да е с духовен характер, иначе тези Същества няма да ни разберат, и да искат, няма да дойдат.”
Много добре. Да, точно в центъра на подобни разговори трябва да стои духовното съдържание. А това духовно съдържание може да бъде разглеждано и осветлявано от различни гледни точки, тъй като всички ние сме различни, и това е една от темите, която разглеждахме днес на Валфдорфския семинар. Имаме различни опитности и познания и всичко това може да бъде внесено в разговора. И по такъв начин, от различните аспекти може да се формира, да се създаде това Духовно същество. Кое е това,обаче, което пречи? Или какво би могло да попречи при подобен вид разговор?
Лиана Антонова: „Бих искала да кажа, вие едва ли сте осведомена, но в България има много антропософски групи. И благодарение на тях обществото върви и се развива правилно. Всички тези групи имат различни ориентации, т.е всички учим учението на Рудолф Щайнер, но в различни посоки, всяка група си е избрала какво да е то. Първата година имаме едни резултати, втората – още по-добри, третата – по-добри , и така с всяка година виждаме как групата се развива и расте. Единствено, когато поканим чужд човек, понякога може да излезе и проблем. Но ние сме предупредени за това и се държим подобаващо”.
Да, какво още обаче може да попречи?
А(нонимен).: „Всеки човек е нещо отделно и той може да се самоизключи от групата. Общността обаче работи заедно и тя не може да бъде изключена. Всяка група, обаче, трябва да има разширяване. И Антропософията е това, слава Богу – индивидуален достъп на всеки човек до Духовния свят. ”
Светла Бисерова.: „Може ли аз да кажа? Според мен, на доброто протичане на общуването с Духовния свят може да му се попречи, ако групата бъде манипулирана и ако се създават безмислени конфликти.„
А(нонимен): „Може да се попречи, ако липсва свобода на словото на всеки един член, когато примерно той няма сигурността, че може да бъде изслушан, без да бъдат оценявани думите му. Той да се бои от това, че което каже може да не бъде прието добре от другите”.
А сега , бих искала да обобщя нещата от първата част от нашия разговор. Можем да кажем, че една общност, която представлява АО, дава основата, когато хората работят заедно, в него да бъде дадена възможност на съществото Антропософия да се свърже с нас на Земята. И ако хората, които днес присъстват тук, от интерес може би си задават въпроса „Дали има смисъл да ставам член на АО“, то какво прави това общество, каква е неговата роля – това е, всъщност, отговорът на въпроса.
И всеки ,който се присъедини към АО, който работи по начин , по който бегло скицирахме в разговора ни, то всеки един допринася за появяването, за слизането на съществото Антропософия. В индивидуалното изследване на трудовете на Рудолф Щайнер, което безспорно е много необходимо и важно, този процес не може да се случи.
Второто, което установихме в разговора, е, че работата в група, в общност, ако бъде възприета сериозно от човека, тя се оказва много обогятаваща за самия него, тя му помога да се развива и в индивидуалния си път. Но той развива също така и социални способности, а именно, а да се вслушва в думите на другия, да проявява търпение, да не се изявява като знаещия всичко и т.н. И той развива способността да се отдръпва като личност и да поставя в центъра на вниманието същността, делото, за което работи групата.
Това обаче не означава, че трябва да охладим всякакви чувства в Антропософската работа, а такова нещо се твърди често. В разговора ние влагаме също така чувства, нашите лични чувства ги внасяме в групата. Но ние трябва да възприемаме и чувствата на останалите хора, които работят в групата. Това бяха някои кратки размишления за смисъла и работата на АО.
Сега бих искала да хвърля един бърз поглед върху разликата да се работи като член на АО и това, което се прави в Първи окултен клас. Когато нов член на АО чуе за Първи окултен клас, обикновено първата мисъл, която му минава е, че това е нещо много потайно и аз не трябва да знам нищо за него. Случаят не е такъв.
Рудолф Щайнер е основал Висшата Духовна Школа и Първия окултен клас с мисълта езотеричното познание да бъде задълбочено чрез работата на определен кръг хора. Всеки член на АО може да стане и член на Първия окултен клас, ако той е готов да признае пред самия себе си някои определени условия, да ги признае по силата на свободната си воля. И едно от основните условия е, че този член на АО приема да работи и да живее като представител на Антропософията в живота. Какво означава това?
А(нонимен): „ Да защитава пред цялото общество, пред другите хора Духовната наука и правилно да я представя, включително със собственото си поведение...
Друго?
Диана Ботушарова:Да търси истината, и да го боли от всяка лъжа и неистина”.
Да.
А(нонимен): Да упражнява алтруизъм ...
Лиана Антонова: И да знае, че носи особена отговорност.”
Да. Какво се прави с тези познания до които сме стигнали в групата, в работата си?
А(нонимен): „ Да живеем според тях”.
Точно така, а не просто да знаем, че на страница еди-коя си пише еди-какво си. Тези познания да не остават само в главата ни, а да ги преживеем в сърцето си и да ги вложим във волята си. Не трябва да се стряскаме от това, че членовете на Първия окултен клас не са светци, но те са се задължили непрекъснато, постоянно да се опитват да се развиват в тази посока. И това са предпоставките за членство. Съвсем накратко искам да кажа какво се прави в часовете на Първия окултен клас. Рудолф Щайнер е дал на членовете на класа мантри, които показват пътя и придружават човек в пътя от този към Духовния свят, които му помагат да мине през Прага, през Портата на смъртта. И човек поема тези мантри и се опитва медитативно, работейки с тях, да ги преработи, да се свърже с тях не само мисловно, но и с душата си, и по възможност да ги вкара в своята воля.
С течение на времето, при повторение на тези 19 часа, от които се състои Първият окултен клас, могат да се добавят още 7 часа , дадени от Рудолф Щайнер, и човек може да установи, че в него настъпва промяна. Това, което първоначално се развива в него е толкова малко, че едва се забелязва, но то постепенно нараства и се проявава на такива места, на които едва ли някой очаква и предполага, че може да се прояви.
Първата стъпка в работата с тези мантри, както казва Рудолф Щайнер, е човек да се опита най-напред да ги разбере да ги обхване с мисленето си. Във тази връзка има няколко форми, които са се развили в течение на времето. Едната форма на работа е например да се чете текста за класа точно така, както е даден от Рудолф Щайнер.
Тези текстове за Първия окултен клас са публикувани преди известно време, това е нещо, което Рудолф Щайнер не е мислил и не е дал. Може след това , ако искате да поговорим по този въпрос, но въпреки това, те продължават да бъдат четени от лекторите, които водят Първия окултен клас и се определят от Дорнах.
Втората възможност е да се доближим до тези текстове и до мантрите, като разговоряме заедно върху тях. Този разговор обикновено се води от съответния лектор, който е съгласуван с Дорнах, и лекторът поставя условието за този разговор, а именно членовете да бъдат подготвени предварително, т.е те да са работили с мантрите преди това. Другото условие е те да съблюдават правилата за един научен разговор и всички останали оправила, които вие споменахте. Третото условие е да задават повече въпроси, отколкото да говорят самите те, тъй като от въпросите, които се задават, се стига до съдържанието на текстовете.
Другата възможност е т.нар. свободно изнасян урок. Това означава, че съответният лектор говори, мантрите не се променят и лекторът говори свободно по обяснителния текст към тези мантри.
Това са трите възможности да се работи със съдържанието на Първия окултен клас.
И накрая искам да завърша с въпроса, който бях обявила за срещата ни,
Защо АО и Първият окултен клас са бъдещето на антропософията?”

След като основава Първия окултен клас, след Коледното събрание, Рудолф Щайнер отначало назовава хората, които първоначално е поканил да станат членове на класа, а след това е приемал нови членове по тяхно желание. Той нарича тези хора ядрото, сърцевината на АО.


И той е подчертавал по много поводи, че хората, които са в Първия окултен клас, трябва с една невероятна сериозност да се отнасят към това, че са негови членове. И Щайнер е подчертавал многократно, че Висшата Духовна Школа и Първият окултен клас не са основани от него, а са основани от Водещия Дух на нашето време, който е поел ръководството на нашата епоха в края на 19 век, а именно - Архангел Михаил.

Текстовете за Първия окултен клас ги дава Архангел Михаил и Той присъства навсякъде, където се провеждат тези часове, ако те се провеждат както трябва.


И ако ние се вгледаме в нашето време и се замислим колко и какви неща се случват, колко много разногласия има, то тогава бихме могли да се опрем с упование, на това, което е дадено и се прави в Първия окултен клас, и на мантрите.

Тъй като тези текстове, както казахме, идват от Духовния свят и се дават от Архангел Михаил. И това са неща, за които не можем да спорим, ние можем само да ги разглеждаме от различни страни. И да израстваме благодарение на работата с тях, и на разговорите с другите хора. Тези текстове са част от Истината, която живее в Духовния свят.


И ако ние наистина се уповаваме на тези текстове, то ние наистина ще станем тази сърцевина, това носещо ядро на Антропософията, която е водеща днес.
Благодаря ви. И да отворя пространство за разговор. Ако има въпроси, заповядайте.
Лиана Антонова : „Може да не е много тактично, но да попитам, тъй като съм изразител на много хора от Първия окултен клас, които мислят същото. Ние сме убедени, че мантрите са сила и че нищо не трябва да записваме от това, което четецът казва в Първия окултен клас. Това остава ли твърдо така или можем да имаме достъп до това, което четецът казва преди мантрите и между мантрите, които разясняват много неща?
„ Чрез публикуването на текстовете към мантрите, които са на Рудолф Щайнер, на практика всеки има достъп до тях. Текстовете за Първия окултен клас са издадени в 4 тома голям формат, тежки, скъпи книги. Чрез интернет също човек може се сдобие с тях. Това е първото, но има и второ. На лектора се предоставя правото да реши дали в неговите часове могат да се водят записки, например, аз лично не разрешавам да се прави. Смятам, че човек трябва да слуша с цялата си душа и сърце, това, което се казва, и по време на разговора, чрез въпроси и чрез събеседване, да се внесе яснота върху това, което хората искат да знаят. Това, което въобще не се допуска, е да се прави запис на часа чрез техника.
Лиана Антонова: „Беше ни казано, че не е правилно и по спомен да се записва лекцията, на която сме присъствали.
„Би могло да се направи, но все пак човек да знае, че няма да го запише точно така, както е било казано. Рудолф Щайнер е казал, че някой, след като си прочете лекцията и води записки, те могат да се запазят не повече от 8 дни, след което трябва да ги изгори. И той е гледал много строго на това предписание.”

Запис и дешифровка: Светлана Желева
София, юли 2011 г.
Каталог: files -> literature -> 2-other
2-other -> Нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев – сканиран от копие
2-other -> Превод: нели спиридонова-хоринска
literature -> Взаимовръзки
literature -> Лекции държани в Лайпциг от 28. 12. 1913 до 1914 г
literature -> Лекции държани в Берлин, Щутгарт и Кьолн между 13. И 29. 12. 1907 г. Нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис ga-101
2-other -> Превод: нели спиридонова-хоринска
2-other -> Нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев – сканиран от копие
2-other -> Лекция-разговор: „Защо Антропософското общество и Първият окултен клас са бъдещето на антропософията?”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница