Леонардо да винчи мобилност Шуменската търговско—промишлена палата изпълнени проект „European Added Value Mobility – Мобилност с добавена европейска стойност финансиран по Програма „Леонардо да Винчи”Дата11.06.2018
Размер18.47 Kb.


ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Мобилност
Шуменската търговско—промишлена палата изпълнени проект „European Added Value Mobility – Мобилност с добавена европейска стойност" финансиран по Програма „Леонардо да Винчи” – Мобилност.

Динамиката на развитие на обучителните услуги в България и качеството на тяхното предоставяне са теми, които изискват и налагат необходимостта от продължаващо развитие на институциите, предоставящи професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности. Изключително актуален е въпросът за измерване на удовлетвореността и резултатите от учене с оглед максимална пригодност към пазара на труда и адекватно взаимодействие бизнес - обучение, което е и в основата на стратегическата политика на Шуменската търговско-промишлена палата.

В рамките на проекта 10 лица от Шуменската търговско-промишлена палата, посетиха Приемащата организация в Германия - Gewerkstatt, Бохум, където се запознаха с дългогодишния опит в сферата на предоставянето на качествени обучителни услуги, активното взаимодействие с бизнеса, въведената и апробирана като ефективна в практиката система за "Ориентирано към учебния процес измерване на качеството на обучението". Партньорската организация е и добър пример за адаптивно поведение на пазара поради изменящите се динамично изисквания към квалификацията на работната сила и предлагането

В рамките на програмата бяха представени основните области и конкурентни предимства на Приемащата организация, които могат да бъдат трансферирани като добри практики и добавена европейска стойност към Изпращащата организация, а именно: представяне на държавни образователни стандарти; разработване на учебни планове и програми, съобразени с резултатите от учене; дизайн на обучение според изисквания на различни видове възложители; създаване на образователна инфраструктура - преподаватели, условия и материална база за обучение, обучаеми, методика, техники за привличане на обучаеми; маркетиране на обучителни услуги; процес за оценка на качеството на предоставяните услуги; посещения на партньорски организации - клиенти и възложители; процес на обучение и процес на преподаване - специфики, индикатори за ефективност; системи за измерване на удовлетвореността и др.Проектът се реализира в периода 01.10.2010 – 31.05.2011 г.

            "Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Леонардо да Винчи” – Мобилност. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Шуменската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница