Лични данни Име: Камелия Петкова Цветкова-Недялкова Дата на ражданеДата20.08.2017
Размер42.06 Kb.
Научна автобиография
Лични данни


Име: Камелия Петкова Цветкова-Недялкова

Дата на раждане: 8 октомври 1975

Гражданство Българско

Адрес за контакти: Институт за изследване на обществата и знанието, БАН , ул. «Сердика 4» ПК.1000

Telephone number: 0888 360 300

E-mail: kamelia.petkova@gmail.com
Образование
Доктор 2003 г., Институт по социология-БАН, тема: “Предприемачески стратегии за конкуретнотспособност”

Магистър 1999 г., УНСС, гр. София, специалност «Икономическа социология»
Област на научни интереси: Бедност, социални неравенства, роми, проблеми на уязвими групи в риск, демографски дисбанаси, демографски предизвикателства, етно стратификация и др.
Практическа опитност
Научни позиции: Декември 2005 г. и по настоящем гл.ас. д-р. в секция „Общности и идентичности”, ИИОЗ-БАН,
Експертна и консултантска дейност: Ноември 2005 г. – Юни 2009 г., Консултант-социолог в дирекция “Демографска политика, социални инвестиции и равни възможности”; Министерство на труда и социалната политика; Основни дейности и отговорности: Участие в разработването на Национална стратегия за демографско развитие на Р България (2006-2020 г.) и годишните планове за действие към нея; участие в разработването на методология за мониторинг на програма “Социални инвестиции в децата’; участие в разработването на система от индикатори за мониторинг на Национална стратегия за демографско развитие на Р България (2006-2020 г.), периодично изготвяне на анализи, доклади и становища, касаещи демографските процеси и др.

Януари-ноември 2009 г. Консултант социолог в Министерство на труда и социалната политика, Основни дейности: Осъществяване на текущ мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”; Разработване на система от индикатори по набор от показатели, заложени в плана на действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”; Изготвяне на периодични анализи по проблемите на ромската общност, по основните приоритети, включени в Десетилетието на ромското включване.
Членство в неправителствени организации: Член на Съюза на Учените в България, Член на Българска социологическа асоциация
Академични дейности
Публикации:

Petkova, К. 2016. Knowledge - an important tool to combat the effects of discrimination based on ethnic origin. International Journal Scientific Papers, Institute of knowledge management, Skopje, V13.1, V13.1, Institute of knowledge management, Skopje, 2016, ISSN:1857-92, 171-176. ISI IF:1.023

Petkova, К. 2016. Methodology roit - assessment tools for practical application of the knowledge and skills participation of unemployed people in vocational training courses. International Journal Knowledge, 15.1, 15.1, Institute of knowledge management, Skopje, 2016, ISSN:1857-92, 61-67. ISI IF:1.023

Petkova, К. 2016. Modern challenges faced by young people – focus on their education and realization on labour market. International scientific on-line journal “Science and Technologies”, volume IV number 7,, International scientific on-line journal “Science and Technologies”, 2016, ISSN:1314 – 4111, 51-56

Petkova, К. Transfer of knowledge - an important tool for successful implementation of the youth in the labour market. International Journal Scientific Papers V12/2, Institute of knowledge management, Skopje, V12/2, V12/2, Institute of knowledge management, 2016, ISSN:1857-92, 69-74. ISI IF:1.023

Petkova, К. Work in multicultural environment and role of modern teacher for integration and hold roma children in school. International Journal Scientific Papers, Institute of knowledge management, Skopje, V14.1, V14.1, Institute of knowledge management, 2016, ISSN:1857-92, 137-143. SJR:1.023

Петкова, К. 2016. Възрастните хора и тяхната нагласа за включване в образование и обучение. НВУ "Васил Левски", 5, НВУ "Васил Левски", 2016, ISSN:1314-1937, 63-69

Петкова, К. 2016. Дискриминацията и речта на омразата– заплаха или не пред сигурността на Европа. ВУСИ-Пловдив, УИ: „Паисий Хилендарски”-Пловдив, 2016, ISBN:978-954-92776-0-9, 292-301

Петкова, К. 2016. Младите хора в променящите се български села-тенденции и наблюдения. Bulgaria Rusticana, Аля, 2016, ISBN:978-954-8465-90-8, 227-235

Петкова, К. 2016. Остаряване на населението и пазар на труда: европейски и национални измерения. НВУ "Васил Левски", 5, НВУ "Васил Левски", 2016, ISSN:1314-1937, 57-62

Петкова, К.2016. Ромските семейства и социалните услуги. НВУ "Васил Левски", 1, НВУ "Васил Левски", 2016, ISSN:1314-1937, 92-98

Petkova, K. 2015.“Knowledge-important resource for successful realization of the elderly in the labor market”, In: International Journal, Scientific & Applicative Papers, Vol. 4, Institute of knowledge management, Skopje, рp. 39-45, 2014, ISBN 978-608-65653-8-1,

Petkova, K.2015. “Modern demographic challenges and knowledge as an essential foundation of the new economy”, In: International Journal, Scientific & Applicative Papers, Vol. 10.1, Institute of knowledge management, Skopje, рp. 188-194, 2015, ISBN 1857-92,

Petkova, К. 2015. “Status and role of the family as a factor socialization and personal development of roma children” In: International scientific on-line journal “Science and Technologies”, volume V; number 7, Social studies, pp. 34-38, 2015ISSN 1314 – 4111

Petkova, K. 2015. „Stratification characteristics of roma people in business”, In: “Middle class as a precondition of a sustainable society:Fiften years later”, Publishing house “Avangard Prima”, S, , рp. 200-208, 2015, ISBN 978-619-160-504-0

Petkova, К. 2015. Stigma and health status of people living with HIV / AIDS in the context of contemporary society of knowledge. International journal of Process Management – New Technologies. Special edition Vol. 8/1, Volume 8/1, International journal of Process Management – New Technologies, 2015, ISSN:2334-7449, 255-260

Petkova К. 2015. Stigma and its effects through the eyes of people living with HIV / AIDS. International scientific on-line journal “Science and Technologies”, 5, 7, International scientific on-line journal “Science and Technologies”, 2015, ISSN:1314 – 4111, 29-33

Petkova, К. 2015. Stratification characteristics of roma people in business. Middle class as a precondition of a sustainable society:Fiften years later, Publishing house “Avangard Prima”, 2015, ISBN:978-619-160-504-0, 200-208

Petkova, К.2015. The elderly and their propensity to employment in the context of knowledge and lifelong learning. International journal of Process Management – New Technologies. Special edition, Vol. 9, International journal of Process Management – New Technologies, 2015, ISSN:2334-7449, 268-273

Петкова, К., Буджева, Р. 2013. “Бедност и девиантно поведение при децата”. Изд. ОМДА, 115 с., 2013. ISBN: 978-954-9719-31-1 ( EPUB); ISBN:978-95-33-8 (FB2);
Участие в проекти: 2016-2018: Проект по ЕБР:Бедност, безработица, местни и държавни политики в селските общности в България и Унгария”, позиция: член на работен колектив

2015-2016: ITC/BG/Feb/14 Споразумение между Международния обучителен център на Международната организация по труда и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; позиция: социолог

2015: Проект: BUL205 За по-добро образование -3, Ромски образователен фонд Будапеща, позиция: социолог

2004-2014, Проект: Е456285. Изграждане на институционален капацитет на МТСП, Международен обучителен център Торино, позиция: консултант по прилагане на методиката РОИТ

2009-2014, Проект: Е456286 Подкрепа на Министерството на труда и социалната политика на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа; Международен обучителен център Торино, позиция: консултант по прилагане на методиката РОИТ.

Участие в научни форуми: София, март 2017 г., СУ„Св. Кл. Охридски”, конференция: „Как живеем заедно”, доклад: Селската бедност в България: състояние и тенденции”;

София, ноември 2016., Институт за изследване обществата и знанието при БАН и Фондация „Конрад Аденауер”, Конференция на тема: „Пазар на труда, образование, заетост: съвременни предизвикателства и перспективи доклад: Заетост, бедност и уязвимост в селските общности в България”.XXVI Международна научна конференция СУБ Стара Загора, 1-2 юни 2016, доклад: „Modern challenges faced by young people – focus on their education and realization on labour market”


Владеене на езици със посочване на степента


Английски език

Отлично

Руски език

Отлично

Компютърни умения

SPSS

Отлично

Excel, Power Point, MS Word

Отлично


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница