Лични предпазни средствастраница1/3
Дата29.01.2023
Размер2.97 Mb.
#116445
  1   2   3
Лични предпазни средства

Лични предпазни средства

Изготвил: ,,,,,,,,,,

Факултетен №: ,,,,,,,,,,

Предпазни средства

  • Основно задължение на работодателя за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) е обезопасяването на трудовата дейност.
  • Работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло(СРО) и лични предпазни средства (ЛПС) на работниците и служителите , които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини , съоръжения , течности , газове, стопени метали , нажежени предмети и др.
  • Работниците и служителите са длъжни да използват СРО и ЛПС по предназначението им , и то само по време на работа. Условията и редът за предоставяне на СРО и ЛПС, както и техният вид се определят от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.
  • Личните предпазни средства се делят на колективни и лични.

Предпазни средства

  • Точната дефиниция за колективно и лично предпазно средство е дадена в ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд), но най-общо:
  • – колективното предпазно средство (известно и като средство за колективна защита) изолира или обезопасява пространството, където се работи (монтиране парапет на строително скеле, поставяне на ограждение около изкоп...)

Предпазни средства

  • - личното предпазно средство (ЛПС) се ползва (или носи) от работещия, за да го предпази от различни опасности (каска, обезопасяващи обувки, ръкавици, очила...).

Лични предпазни средства

  • Ще разгледаме по-подробно личните предпазни средства (ЛПС), защото при тях е от особено значение отношението на персонала към употребата им. Независимо дали са касае за фризьорски салон, транспортно предприятие или фирма за производство на хладилници, работодателят трябва да оцени рисковете за работещите и на тази основа да определи работните места и видовете работи, за които се изисква ползване на лични предпазни средства (ЛПС). За целта той утвърждава списък, който се оповестява пред персонала. И организира обучение за правилното ползване на ЛПС (всеки знае как да си обуе обувките, но дали е така, ако се ползва маска за дихателна защита?).


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница