„Линейни аналогови вериги описание в честотна, времева и s-областДата04.06.2023
Размер141.73 Kb.
#117956
ТипЗадача
протокол-6
Свързани:
Курсова-по-програмиране

Системи и Сигнали
Протокол № 6
Тема: „Линейни аналогови вериги – описание в честотна, времева и s-област“Име: Божидар Валентинов Димитров Факултет: ФЕТТ
Фак №:941221050 група: 69А
Специаланост: Автомобилна електроника
1.Теоретична част - В упражнението се анализират аналогови линейни пасивни четириполюсници. Те се описват с предавателни функции по напрежение, която представлява отношение на изходното напрежение към входното. Полюсно нулева диаграма се изчертава след като се определят полюсите и нулите на един полином. След това чрез замяна на s областта с jw(имагинерна част) се преминава към комплексен вид и се изчертават ФЧХ и АЧХ. ИХ показва реакцията на системата, ако на входа се приложи единичен импулс на Дирак. ПХ е реакцията на системата ако на входа се приложи единично напрежение. ПХ определя времето, необходимо на системата да влезе в постоянен режим на работа.
2.Задачи за изпълнение:
Задача 2 – л: За следната ПФ да се начертаят ПНД, АЧХ, ФЧХ, ИХ и ПХ по следния начин:close all
clc
clear all
Ns=[0.71 0 0.64 0 0.14] ;
Ds=[1 0.36 1.12 0.16 0.2];
printsys(Ns, Ds, 's')
z=roots(Ns)
p=roots(Ds)
pzmap(Ns, Ds)
[T,w]=freqs(Ns, Ds);
m=abs(T);
fi1=unwrap(angle(T));
fi2=fi1*180/pi;
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot(w,m);
xlabel('frequency(rad/s)');
ylabel('Amplitude');
title('АЧХ');
subplot(2,1,2);
plot(fi2);
xlabel('Frequency(rad/s)');
ylabel('ФЧХ(rad)');
title('ФЧХ');
figure(3);
subplot(2,1,1);
loglog(w,m);
xlabel('frequency(rad/s)');
ylabel('Amplitude');
title('АЧХ');
subplot(2,1,2);
semilogx(w,fi1*180/pi);
xlabel('Frequency(rad/s)');
ylabel('ФЧХ(rad)');
title('ФЧХ');

figure(4);
subplot(2,1,1);
m1=20*log10(abs(T));
plot(m1);
xlabel('frequency(rad/s)');
ylabel('Amplitude');
title('АЧХ');
subplot(2,1,2);
plot(fi2);
xlabel('Frequency(rad/s)');
ylabel('ФЧХ(rad)');
title('ФЧХ');
figure(5);
subplot(2,1,1);
[imp,x,t]=impulse(Ns,Ds);
plot(t,imp);
xlabel('Time(sec)');
ylabel('Amplitude(volts)');
title('Impulse characteristics');
subplot(2,1,2);
[st,x,t]=step(Ns,Ds);
plot(t,st);
xlabel('Time(sec)');
ylabel('Amplitude(volts)');
title('Pr characteristics');3.Въпроси:
Тип на филтъра:
Ред на предавателната функция: Четвърти ред.
Полиномна или неполиномна е: Полиномна.
Устойчив ли е филтърът: Да, импулсната му х-ка е на устойчива верига.
Минимално или неминимално-фазова е ПФ: Минимално-фазова е, защото нулите са разположени върху имагинерната ос.
Обяснете измененията в АЧХ и ФЧХ чрез диаграмите на Боде:

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница