Липсата на стимули и лошото поведение в класните стаи като пречка за ефикасна преподавателска дейностДата18.12.2018
Размер35.86 Kb.
#108159


IP/09/926

Брюксел, 16 юни 2009 г.Липсата на стимули и лошото поведение в класните стаи като пречка за ефикасна преподавателска дейност

Трима от всеки четирима учители считат, че им липсват стимули за подобряване на качеството на преподаване, а в три от всеки пет училища лошото поведение на учениците в клас нарушава учебния процес – това сочат резултатите от новия доклад на ОИСР, изготвен с подкрепата на Европейската комисия. Докладът се основава на новата инициатива TALIS – международно проучване в областта на преподаването и ученето, и въз основа на констатациите, направени в рамките на проучването в 23-те държави участнички, за първи път предоставя съпоставими в международен план данни относно условията в училищата, които влияят на преподавателската дейност.

При представянето на доклада генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия изтъкна необходимостта от действия, насочени към постигане на по-добри резултати от страна на учителите. „Високото качество при учителите е от основно значение за успешно прилагане на образователните политики,“ заяви той. „В крайна сметка качеството на една образователна система не може да надвишава качеството на нейните учители и на тяхната работа“.

Ян Фигел, европейският комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта, добави: „Броят на учителите в ЕС се оценява на 6,25 милиона и те се нуждаят от цялата помощ, която органите в областта на образованието могат да им окажат, за да предлагат този вид преподаване, което е подходящо в нашата бързо променяща се среда в класните стаи. Това изисква решимост и ангажираност от страна на отговарящите за политиките лица за оказване на подкрепа на учителите не само чрез повишаване на възможностите за тяхното обучение, но и чрез подобряване на условията им на труд.

Докладът, озаглавен „Създаване на ефикасна среда за преподаване и учене”, се основава на констатациите от проучването TALIS и показва следното:  • В Австралия, Белгия (Фландрия), Дания, Ирландия и Норвегия над 90 % от учителите заявяват, че не очакват никакви награди за подобряване на качеството на тяхната преподавателска дейност.

  • Учителите в България и Полша са по-оптимистично настроени, но все още половината от тях не виждат стимул за усъвършенстване.

  • В Естония, Италия, Словашката република и Испания над 70 % от учителите в първата степен на средното образование работят в училища, в които съществува усещането, че нарушаването на дисциплината в клас пречи на преподавателската дейност „в известна степен“ или „много“.

  • Средно 38 % от анкетираните учители работят в училища, в които има недостиг на квалифициран персонал. В Полша едва 12 % от училищата са изправени пред този проблем, но в Турция 78 % от училищата изпитват такъв недостиг. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  • Учителите отделят средно 13 % от времето в клас за въдворяване на ред. В България, Естония, Литва и Полша по този начин се губи под 10 % от учебното време.

  • Другите фактори, които пречат на преподаването, освен нарушаването на дисциплината в клас, са отсъствията на учениците (46 %), закъсненията им за час (39 %), циничните реплики и ругатните (37 %) и отправянето на заплахи или обиди към другите ученици (35 %).

  • Наред с липсата на стимули за усъвършенстване в някои страни учителите дори не са подложени на системно оценяване или не получават никаква обратна информация за своята работа. Такъв е случаят при над 25 % от учителите в Ирландия и Португалия, 45% в Испания и 55 % в Италия. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

Основният политически извод е, че е необходимо органите в областта на образованието да предоставят по-ефикасни стимули на преподавателския състав. В много страни няма връзка между оценяването на постиженията на учителите и наградите и признанието, което те получават, а дори когато такава зависимост съществува, тя често не е особено силна.

Като цяло проучването показва, че лицата, занимаващи се с планиране на образователния процес, биха могли да направят повече по отношение на подкрепата на учителите и подобряването на постиженията на учениците, ако обществото и ангажираните с изготвянето на политиките насочват вниманието си не толкова към контрола на средствата и образователното съдържание, колкото към резултатите от обучението.Контекст

TALIS (Teaching and Learning International Survey) е новото проучване на ОИСР в областта на преподаването и ученето. То представлява първото международно проучване, насочено към средата, в която се осъществява обучението, и към условията на труд на учителите в училищата. В него се разглеждат въпроси, засягащи учителите и техните постижения, видени през погледа на директорите на училищата и на самите учители. По този начин проучването цели да набави липсващата важна информация при сравнението на образователните системи в международен план.

Проучването бе осъществено с подкрепата на Европейската комисия и обхвана 23 страни участнички: Австралия, Австрия, Белгия (Фламандската общност), Бразилия, България, Дания, Естония, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Корея, Литва, Малайзия, Малта, Мексико, Норвегия, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Испания и Турция.

Във всяка страна бяха избрани на случаен принцип около 200 училища и във всяко училище един въпросник бе попълнен от директора, а друг – от 20 учители, подбрани на случаен принцип.

Въпросите се отнасяха до такива аспекти като подготовката на учителите, използваните от тях преподавателски практики и признанието и наградите, които те получават.

Вж. www.oecd.org/edu/talis/firstresults
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница