List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-ministerДата27.08.2016
Размер51.41 Kb.
#7538
List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
Списък на молдовски фирми, участници в икономичеката мисия в България, включени в официалната визита на Министър-председателя на Молдова
Нередактиран частичен превод


No.

Name of the company

Contact details

Representative

Main activities

Interests of cooperation

1

Moldova Gaz

Republic of Moldova

MD-2005, mun. Chişinău, 38, str. Albişoara

Phone: (+ 373 22) 57 80 02

Phone: (+ 373 22) 57 80 22

Cell : (+373) 69128884 (Mr. Dolgan)

Fax: (+ 373 22) 22 00 02

e-mail: office@moldovagaz.md, anticamera@moldovagaz.md

www.moldovagaz.md


Alexandr GUSEV -Chairman of the Board- Imports from Russia, transporting and selling natural gas, liquefied gas trade;

- Extension of natural gas sales market in RM;

- Provide transit of natural gas in third countries

2

Moldova Gaz
Eugen CRAMARENCO - Chairman of the Board3

TUTUN CTC

Cell : (+373) 60 00 38 00

Tel. : (+373 22) 570 800

Fax : (+373 22) 278 601

info@tutun-ctc.md, ala.sirbu@tutun-ctc.md

www.tutun-ctc.md/en


SIRBU Ala – CEO


Producer of cigarettes with different types of tobacco blends (Oriental, American, Virginia), and of monoacetat filters of various types, sizes and specificationsDistribution of cigarettes

4

Aeroport Marculesti

+373 22/ 23 42 99

aim.mail@airportmarculesti.com
Ciobanu Sergiu -


Air transport and airport services

Dialogue with :

1 DUNARIT” J.S. Co

Mr Krustyu Krustev

PO BOX 12, Rousse, Bulgaria.

+359 82 441 834;  +359 82 84 41 40      2. TEREM Georgi Benkovski Ltd

Plovdiv, ul. Car Siemon nr. 2

Executiv director – Mr. Liubomir Pelov

Stationary:  (+359) 32 628988 

Fax: (+359) 32 632175

Specialization: Aircraft repair and maintenance

„ТЕРЕМ-Георги Бенковски"ООД
Пловдив,ул.Коли SiemonNr.2
Executiv директор-г-н Любомир Пелов
тел.:(+359) 32 628988
Факс:(+359)32 632175
Специализация: въздухоплавателни средства за ремонт и поддръжка
3. TELECOM J.S.Co

Sofia, tel. (+359) 24899385

Director - Mr. Stefan Bacivarov

Specializarea: Electronica si repararea tehnicii avia4. Corporativ Bank

Director - Nicola Kirov5


Aeroport MarculestiBoris Muntean – legal consultant

6

Termocom

Telefon: (+373-22) tel/fax: 495097

E-mail: info@termocom.md

Cell: 68117117


Mihai CERNEI - CEO


The aim of the company aims to produce, supply and distribute heat (including hot water and providing heat) to consumers, municipal housing organizations, state institutions, budgetary organizations, socio-cultural, private and state economic agents, etc.

Целта на компанията е да произвежда,, доставя и разпределя на топлината (включително топла вода и осигуряване на топлина) за потребителите, общински жилищни организации, държавни институции, бюджетни организации, социално-културни, частни и държавни икономически агенти и др.
7

Editura Universul

gaburaiura@yahoo.com

69175354


233-521

Fax: 23 77 69Gabura Iurii

Publishing and polygraphy (newspapers,books, magazines, brochures, forms, booklets etc.)
8

Farmaco

www.farmaco.md

info@farmaco.md

tel./fax. (+373 22) 878-220;

tel/ 878-221;

str. Vadul lui Voda 2, Chisinau, Republica Moldova, MD 2023


Vladimir SIMIONOV-CEO

production and marketing of pharmaceutical products

Economic development of the pharmaceutical market in Bulgaria

9

SC “Vest-Resurs”SRL

Bsk969@mail.ru

069 740 505

022 27-65-92


Bisir Ivan Ivanovici

Agro-industrial production
Аграрно-промишлено производство


10

Raionul Taraclia
Alexandar Garanovski11

Daac Hermes Holding

Chisinau str. Calea Iesilor, 10 Moldova, MD 2069
Tel.: (+373 22) 509 400
Fax. : (+373 22) 509 412

Cell: (+373) 78300190


E-mail: info@daac.md
DAAC includes enterprises active in such branches of Moldovan economy as food production, grain crops harvesting, stocking and processing; mechanical engineering; technical maintenance and repair of agricultural machinery; domestic service; system integration in information technologies; sales and maintenance of automobiles, computing machinery and bank equipment; retail centre and other real estate management.

DAAC включва предприятия, осъществяващи дейност в такива браншове на молдовската икономика, като производството на храни, зърнени култури и прибиране на реколтата, складиране и преработка; Машиностроене; техническо обслужване и ремонт на селскостопанска техника, битови услуги, системна интеграция в информационните технологии, продажбите и поддръжката на автомобили, изчислителна техника и банково оборудване, търговски център и друго управление на недвижими имоти.

Meeting with :

producers of spare parts for cars.


Среща с:
производители на резервни части за автомобили.


12

Banca de Economii

115, Columna str., Chisinau, MD-2012

Tel.:/fax: +373 22 218005/218006bem @bem.md

www.bem.md
(218009,Cell: 068022711)aliona.munteanu@bem.md

Alexandr MISOV

Bank activity: complete range of bank services assigned through the license of the national Bank of Moldova

1. Establishing partnership ties with the representatives of the financial and banking environment

2. Identifying possibilities of cooperating with the representatives of the business community13

Combinatul Vinuri si Coniacuri "Barza Albă" 
TONCIUC V.

Produces Wines and brandies

Looking for possibilities of increasing the turnover and the export quota


Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч
files -> To: Diana Marinkeva Subject: fw: ses formuljari From


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница