Листовка 120 лабораторни стойности в границите на нормалнотоДата31.12.2017
Размер59.81 Kb.

AIDS InfoNet www.aidsinfonet.org

www.sevt.info
Листовка 120

ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО


ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО

 

ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:


Всяка лаборатория има свой собствен набор от “стойности в границите на нормалното”, наричани още и “референтни стойности”. Тези стойности зависят от типа оборудване и от методите на изследване, които се използват. Не винаги резултатите, които са извън рамките на референтните стойности представляват проблем. Твоите резултати могат да бъдат повлияни от различни фактори, като например: възраст, пол, дали пациентката е бременна, по кое време на деня е взета пробата, активни инфекции, фаза на развитие на ХИВ-инфекцията, както и дали си се хранил скоро преди изследването (някои проби трябва да се вземат, когато пациентът не се е хранил известно време). В таблицата по-долу там, където нормалните стойности за мъжете и жените се различават, те са отбелязани с М за мъжете и Ж за жените. Обсъди резултатите, които са извън референтните стойности със своя лекар или с консултант.

В таблицата са представени единиците, използвани в САЩ (тъй като някои лаборатории използват американска техника и компютърни продукти, съответно резултатите се получават в американски мерни единици), но също така и по системата "Système International d'Unités (SI), метричната система, която се използва в по-голямата част от света, включително в България. Последната колона "Коефициент за превръщане" дава коефициента, по който трябва да се умножи американската единица, за да се получи нейното SI съответствие. За обръщането на SI единица в американска, резултатът трябва да се раздели на коефициента. След таблицата е представен списък на мерните единици с кратки обяснения.

 

 
ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО

 

 Лабораторно изследване

Нормални стойности в американски единици

Ж 0.12-0.50 µkat/l

M 0.17-0.92 µkat/l

 
Нормални стойности в SI единици

 

Коефициент за превръщане 

ALT (Alanine aminotransferase), АЛАТ (Аланинаминотрансфераза)

Ж 7-30 ед./l

M 10-55 ед./l


x 0.01667


Albumin/Албумин 3.1 - 4.3 g/dl 31 - 43 g/l x 10


Alkaline Phosphatase/Алкална фосфатаза (АФ)

Ж 30-100 ед./l

M 45-115 ед./l

Ж 0.5-1.67 µkat/l
М 0.75-1.92 µkat/l

x 0.01667

Amylase (serum)/Амилаза (серум), α-амилаза

53-123
ед./liter 0.88-2.05 nkat/l x 0.01667

AST (Aspartate aminotransferase)/Аспартатна аминотрансфераза (АСАТ)
Ж 9-25 ед./l M 10-40 ед./l

Ж 0.15-0.42 µkat/l


M 0.17-0.67 µkat/l

x 0.01667

 

Basophils/Базофили 0-3%лимфоцити

0.0-0.3 част от белите кръвни клетки


x 0.01

Bilirubin- Direct/Билирубин-директен 0.0-0.4 mg/dl 0-7 µmol/l x 17.1

Bilirubin – Total/Билирубин -общ 0.0-1.0 mg/dl 0-17 µmol/l x 17.1


Кръвно налягане

Нормално: 120/70 до 120/80 (mmHg). По-високата стойност е систоличното налягане, когато сърцето изпомпва. По-ниската стойност е диастоличното налягане или когато сърцето почива. Кръвното налягане може да бъде твърде ниско (хипотенсия) или твърде високо (хипертенсия).

C peptide/С-реактивен протеин 0.5-2.0 ng/ml 0.17-0.66


nmol/l x 0.33

Calcium, serum/Калций (серум) 8.5 -10.5


mg/dl 2.1-2.6 mmol/l x 0.25

Calcium, urine/Калций (урина) 0-300 mg/24h 0.0-7.5


mmol/24h x 0.025

Cholesterol, total/Холестерол общ


239 mg/dL 6.18 mmol/l x 0.02586

Cholesterol, LDL/Холестерол LDL (лош)

190 mg/dL


4.91 mmol/l x 0.02586

Cholesterol, HDL/Холестерол HDL (добър)

 
Желателно >60 mg/dL

 
>1.55 mmol/l

Умерен 40-60 mg/dL

 

1.03-1.55 mmol/lx 0.02586

 
Cortisol: serum/Кортизол (серум)

0-25 µg/dl (зависи кога през деня)

0-690 nmol/l x 27.59

Cortisol: free (urine)/Кортизол,
свободен (урина) 20-70 µg/dl

55-193
nmol/24h x 2.759


Creatine kinase/Креатининкиназа (КК)


Ж 40-150 units/liter M 60-400 units/liter

W 0.67-2.50 µkat/liter
M 1.00-6.67 µkat/l

x 0.01667


DHEA/дехидроепиандростерон

Ж 130-980 ng/dl
M 180-1250 ng/dl

W 4.5-34.0 nmol/liter M 6.24-43.3 nmol/l

x 0.03467

 
DHEA Sulfate/ DHEA-сулфат

Ж Преди менопауза: 12-535 µg/dl Ж След менопауза: 30-260 µg/dl M 10-619 µg/dl

Ж Преди менопауза:120-5350 µg/l


Ж След менопауза: 300-2600 µg/l M 100-6190 µg/l

x 10


 
Eosinophils/Еозинофили

0-8% от белите кръвни клетки

 

0.0-0.8 част от белите кръвни клетки


x 0.01

Erythrocyte sedimentation rate (Sed Rate)/Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

Ж<=30 mm/h M<=20 mm/h


Ж<=30 mm/h M<=20 mm/h

Folate/Фолиева киселина 3.1-17.5 ng/ml 7.0-39.7 nmol/l x 2.266

Glucose, urine/Глюкоза (урина) <0.05 g/dl <0.003 mmol/l x 0.05551

Glucose, plasma/Глюкоза
(плазма) 70-110 mg/dl 3.9-6.1 mmol/l x 0.05551

GGT (Gamma glutamyl transferase)/Гама глутамил-трансфераза

Ж <=45U/L M <=65 U/L

Ж <=45U/L 


M <=65 U/L

 
Hematocrit/Хематокрит

Ж 36.0% -46.0% от червените кръвни клетки

M 37.0% -49.0% от червените кръвни клетки

Ж 0.36-0.46 част от червените кръвни клетки M 0.37-0.49 част от червените кръвни клетки

x 0.01


 
Hemoglobin/Хемоглобин

Ж 12.0-16.0 g/dl


M 13.0-18.0 g/dl

W 7.4-9.9 mmol/l


M 8.1-11.2 mmol/l

x 0.6206


LDH (Lactate dehydrogenase) (total)/ЛДН (лактатдехидрогеназа) (обща)


<=270 U/L <=4.5 µkat/l x 0.016667

Lactic acid/Млечна киселина 0.5-2.2 mmol/l 0.5-2.2 mmol/l

Leukocytes (WBC)/Левкоцити (Бели кръвни клетки) 
4.5-11.0x103/mm3 4.5-11.0x109/l
Lymphocytes/Лимфоцити

16%-46% от белите кръвни клетки

 

0.16-0.46 част от белите кръвни клетки


x 0.01

Mean corpuscular hemoglobin (MCH)/Среден корпускулярен хебоглобин

 

25.0-35.0 pg/клетка 

25.0-35.0 pg/клетка


Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC)/Концентрация на средния корпускулярен хебоглобин

 

31.0-37.0 g/dl 310-370 g/l x 10 

MCV (Mean corpuscular volume)/Среден корпускулярен обем


Ж 78-102 µm3 M 78-100 µm3


Ж 78-102 fl


M 78-100 fl

 

Monocytes/Моноцити4-11% of white blood cells

0.04-0.11 fraction of white blood cells

x 0.01

 
Neutrophils/Неутрофили45%-75% от белите кръвни клетки

0.45-0.75 част от белите кръвни клетки

x 0.01

Phosphorus/Фосфор 2.5 – 4.5 mg/dL

 

0.81-1.45


mmol/l x 0.323

Platelets (Thrombocytes)/Тромбоцити


130 – 400 x 10

9l

Potassium/Калий 3.4-5.0 mmol/l 3.4-5.0 mmol/l


RBC (Red blood cell count)/Еритроцити

Ж 3.9 – 5.2 x 106/µL3

M 4.4 – 5.8 x 10 6/µL3


Ж 3.9 – 5.2 x 1012/l

M 4.4 – 5.8 x 10

12/l

130 – 400 x 10

3µL


 

Sodium/Натрий 135-145


mmol/l 135-145 mmol/l

Testosterone, total (morning sample)/Тестостерон, общ (сутрешна проба)

Ж 6-86 ng/dl M 270-1070 ng/dl

Ж 0.21-2.98 nmol/l


M 9.36-37.10 nmol/l

x 0.03467

Testosterone, free/Тестостерон, свободен
Възраст 20-40

Възраст 41-60

Възраст 61-80

Ж 0.6-3.1, M 15.0-40.0 pg/ml


Ж 0.4-2.5, M 13.0-35.0 pg/ml
Ж 0.2-2.0, M 12.0-28.0 pg/ml

 
Ж 20.8-107.5, M 520-1387 pmol/l


Ж 13.9-86.7, M 451-1213 pmol/l
Ж 6.9-69.3, M 416-971 pmol/l

x 34.67

Triglicerides/Триглицериди (проба на гладно) Нормални стойности
На границата
Високи
Много високи

 
40-150 mg/dl 150-200 mg/dl 200-500 mg/dl >500 mg/dl

 

0.45-1.69 mmol/l 


1.69-2.26 mmol/l 
2.26-5.65 mmol/l >5.65 mmol/l

x 0.01129


Urea, plasma (BUN)/Урея,


(плазма) (азот) 8-25 mg/dl 2.9-8.9 mmol/l x 0.357

Urinalysis - pH


Specific gravity/ pH урина

 

5.0-9.0 


1.001-1.035

 

5.0-9.0 


1.001-1.035

WBC (White blood cells, leukocytes)/левкоцити

 

4.5-11.0x10 3/mm 3 4.5-11.0x10 9 l


ТЕРМИНОЛОГИЯ:

МЕРНИ ЕДИНИЦИ:


Gram (g) : мярка за тежест. Използвани в тази таблица: pg (пикограм), g (грам), mg (милиграм), и т.н. на литър


katal (kat) : единица за каталитична активност, използвано специално при измерване на ензимни стойности. Използвани в тази таблица: µkat (микрокатала), nkat (нанокатала) на литър
micrometer (µm) : мярка за дължина. Средният корпускулярен обем се измерва в кубични микрометри
mole, molar : също “грам молекулярно тегло,” мярка за количество, базирана на атомното тегло на веществото. Много от резултатите в системата Système Internationale се изразяват в молове на литър. Използвани в тази таблица: mmol (милимол), µmol, (микромол), nmol (наномол), pmol (пикомол) на литър

Някои мерни единици включват следните коефициенти и съотношения: mega (M) : 10 6 или x1,000,000


kilo (k) : 10 3 или x1,000
deca или deka : 10 1 или x10
deci (d) : 10 -1 или ÷10

milli (m) : 10 -3 или ÷1,000

micro (µ) : 10 -6 или ÷1,000,000

nano (n) : 10 -9 или ÷1,000,000,000 pico (p) : 10 -12 или ÷1,000,000,000,000 


Проект на New Mexico AIDS Education and Training Center. Частично финансиран от National Library of Medicine

Листовките могат да бъдат изтеглени от http://www.aidsinfonet.org Преводът е от www.sevt.info

Каталог: uploaded -> factsheets
factsheets -> Листовка 418 тризивир® (azt + 3tc + Abacavir)
factsheets -> Листовка 422 кивекса® (Abacavir + 3TC)
factsheets -> Листовка 433 delavirdine (Рескриптор®) какво е delavirdine?
factsheets -> Хепатит: преглед
factsheets -> Листовка 419 tenofovir (Виреад®) какво е tenofovir?
factsheets -> Листовка 442 ritonavir (норвир®) какво е ritonavir?
factsheets -> Листовка 447 atazanavir (Рейатаз®) какво е atazanavir?
factsheets -> Листовка 124 cd4 (T-) КЛЕТКИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ cd4 клетките?
factsheets -> Листовка 121 кръвна картина пълна кръвна картина
factsheets -> Листовка 150 да спрем разпространението на хив


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница