Листовка 124 cd4 (T-) КЛЕТКИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ cd4 клетките?Дата06.07.2017
Размер38.56 Kb.
#25087

AIDS InfoNet www.aidsinfonet.org

www.sevt.info
Листовка 124

CD4 (T-) КЛЕТКИКАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ CD4 КЛЕТКИТЕ?

CD4 клетките са тип лимфоцити (бели кръвни клетки). Те са важна част от имунната система. CD4 клетките понякога са наричани T-клетки. Има два основни типа T-клетки. T-4 клетките, или още CD4+, са клетки "помагачи". Те водят атаката срещу инфекциите. T-8 клетките, (CD8+), са клетки "потисници". Те завършват защитния отговор на имунната система. CD8+ клетките могат да бъдат и клетки “убийци”, които унищожават раковите клетки, както и клетките, заразени с вирус.


Учените различават тези клетки по специфични протеини, разположени на клетъчната повърхност. T-4 клетка е T-клетка с CD4 молекула на повърхността. Този тип T-клетка се нарича още “CD4 положителна” или CD4+.

 


ЗАЩО CD4 КЛЕТКИТЕ СА ВАЖНИ ПРИ ХИВ-ИНФЕКЦИЯ?

Когато се заразиш с ХИВ, вирусът започва да използва CD4 клетките. Той навлиза в тях и произведените нови вирусни копия унищожават клетката


Когато някой има ХИВ от дълго време, броят на неговите CD4 клетки намалява. Това е знак, че имунната система отслабва. Колкото по-нисък е броят на CD4 клетките, толкова е по-вероятно даденият човек да заболее.


Има множество разновидности на CD4 клетки. Всяка разновидност е “проектирана” така, че да се бори със специфичен нападател. Когато ХИВ понижи броя на CD4 клетките, някои от тези разновидности могат да бъдат напълно унищожени. По този начин организмът губи способността си да се бори с нападателите, за които дадените CD4 клетки са били проектирани. Ако това се случи, ти може да развиеш опортюнистична инфекция (вж. листовка 500).

 


КОИ ФАКТОРИ ВЛИЯЯТ НА БРОЯ НА CD4 КЛЕТКИТЕ?

Броят на CD4 клетките е с много променливи стойности. Времето на деня, умората и стресът могат да окажат влияние на резултатите от изследването. Най-добре е пробата за брой на CD4 клетките да се дава по едно и също време на деня, както и в една и съща лаборатория.

 

Инфекциите могат да имат силно влияние върху броя на CD4 клетките. Когато твоето тяло се бори с инфекция, броят на белите кръвни клетки (лимфоцити) се покачва. Съответно броят на CD4 и CD8 също се повишава. Ваксинирането може да доведе до същия резултат. Не давай проби за CD4 поне няколко седмици, след като си преболедувал от някакво заразно заболяване или си бил ваксиниран.КАК СЕ ПРЕДСТАВЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО?

Броят на CD4 клетките се представя като брой клетки в кубичен милиметър кръв (mm³). Има леки разминавания в приетите нормални стойности, но обикновено това е брой в границите от 500 до 1600 за CD4 клетките, и 375-1100 за CD8. При ХИВ-позитивните броят на CD4 понякога пада драматично, дори до 0.


Нерядко се съобщава и съотношението на CD4 и CD8 клетките. То се получава като се раздели стойността на CD4 на стойността на CD8 клетките. При здравите хора съотношението е между 0.9 и 1.9, което ще рече, че има 1 до 2 CD4 клетки за всяка CD8 клетка. При хората с ХИВ-инфекция това съотношение пада.


Поради това, че броят на CD4 е с толкова променливи стойности, някои лекари предпочитат да проследяват процентното съотношение на CD4 клетките. Това процентно съотношение се отнася до общия брой на лимфоцитите. Ако в твоето изследване е вписано CD4% = 34%, това означава, че 34% от твоите лимфоцити по време на вземане на пробата са били CD4 клетки. Този показател е по-стабилен от броя на CD4 клетките. Нормалните граници са между 20% и 40%. CD4 процент под 14% е белег за сериозно имунно увреждане. Тази стойност се използва и като знак за СПИН диагноза при ХИВ-позитивните.

 


КАКВО ОЗНАЧАВАТ СТОЙНОСТИТЕ?

Значението на броя на CD8 клетките не е изяснено докрай, но е в процес на изучаване.


Броят на CD4 клетките е ключов показател за състоянието на имунната система. Колкото по-нисък е броят, толкова по-сериозно е увреждането, предизвикано от ХИВ. Според системата за класификация в САЩ, всеки, който има под 200 CD4 клетки или CD4 процент под 14%, има СПИН.


Броят на CD4 и вирусният товар се използват при ХИВ-позитивните за преценка но това колко дълго някой ще остане в добро здравословно състояние. Вж. листовка 125 за повече информация относно изследванията за вирусен товар.


Броят на CD4 клетките се използва и като показател зе това кога да се започнат определени медикаментозни терапии:

 

Кога да започна антиретровирусна терапия:


При брой на CD4 клетките между 350 и 200, повечето лекари започват антиретровирусна терапия (вж. листовка 403). Също така, някои лекари използват CD4%, и когато той е под 15%, те предлагат на пациентите да започнат терапия, независимо, че абсолютният брой на CD4 клетките може да е все още висок. По-консервативните лекари изчакват броят да падне до около 200 преди да започнат терапия. Едно изследване наскоро показа, че започване на лечение при CD4% под 5% води до слаби резултати.


Кога да започна профилактика за опортюнистични инфекции:


Болшинството лекари предписват лекарства за профилактика на опортюнистичните инфекции при следните нива на CD4:


• По-малко от 200: пневмоцистна пневмония

• По-малко от 100: токсоплазмоза и криптококова инфекция

• По-малко от 75: микобактериум авиум комплекс


Поради това, че те са такъв важен показател за състоянието на имунната система, официалните ръководства за лечение на ХИВ-инфекция в много страни препоръчват изследването за брой на CD4 клетките да се прави на всеки 3 до 6 месеца, в зависимост от състоянието на пациента. В листовка 404 има повече информация за ръководствата. 
 


Проект на New Mexico AIDS Education and Training Center. Частично финансиран от National Library of Medicine

Листовките могат да бъдат изтеглени от http://www.aidsinfonet.org Преводът е от www.sevt.info

Каталог: uploaded -> factsheets
factsheets -> Листовка 418 тризивир® (azt + 3tc + Abacavir)
factsheets -> Листовка 422 кивекса® (Abacavir + 3TC)
factsheets -> Листовка 433 delavirdine (Рескриптор®) какво е delavirdine?
factsheets -> Хепатит: преглед
factsheets -> Листовка 419 tenofovir (Виреад®) какво е tenofovir?
factsheets -> Листовка 442 ritonavir (норвир®) какво е ritonavir?
factsheets -> Листовка 447 atazanavir (Рейатаз®) какво е atazanavir?
factsheets -> Листовка 120 лабораторни стойности в границите на нормалното
factsheets -> Листовка 121 кръвна картина пълна кръвна картина
factsheets -> Листовка 150 да спрем разпространението на хив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница