Литература -04. 04. 2011 г. Модул 1 Прочетете текста и разгледайте изображението, за да отговорите на задачи до включителноДата13.10.2018
Размер236 Kb.
#85525
УН при МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-р П. БЕРОН” - ВАРНА

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -04.04.2011 г.
МОДУЛ 1
Прочетете текста и разгледайте изображението, за да отговорите на задачи 1. до 5. включително.
Ниагара е група масивни водопади на река Ниагара в източната част на Северна Америка – на границата между САЩ и Канада. Водопадът се състои от три части: Хорсшу (Канадски водопад), Американски водопад и по-малкия Брайдъл Вейл. Ниагара е много широк водопад и е най-големият в Северна Америка, въпреки че не е особено висок.

Историческите корени на Ниагара са в Уисконсинското заледяване, което завършва преди около 10 000 години. Северноамериканските Велики езера, а така също и река Ниагара, са резултат от тази последна континентална ледена кора, огромен ледник, пълзящ през региона на Източна Канада. Ледникът преминава през местността, смилайки скали и почви, затлачва с наноси и принуждава реките да си проправят нови легла. След като ледът се разтапя, оттокът на горните Велики езера се превръща в днешната река Ниагара, която няма възможност да следва старата си запълнена долина, така че намира най-ниския изход в трансформираната топография. С времето реката прорязва пролом през Ниагарската стена, обърната на север урва, образувана от ерозията на спускащата се на юг формация Локпорт между езерата Ери и Онтарио.

Водопадът пада от около 52 м, макар че Американският водопад има чист пад от 21 м, преди да стигне до купища скали, паднали при огромно срутване през 1954 г. По-големият Канадски водопад е широк около 790 м, а Американският е широк около 320 м. Максималното количество вода, преминаващо през водопада през върховия сезон, е 5 700 м³/сек.

Историята на водопада през 20. век е свързана преди всичко с усилията да се използва енергията му за производство на електричество и с опити за контрол на бързото развитие на американския и канадския бряг, заплашващо да унищожи природната красота на местността. Ниагарският водопад е известен със своята красота, като в същото време е ценен източник на хидроелектрическа енергия и предизвикателен проект за опазване на околната среда.
1. Каква е основната функция на текста с изображението към него?

А) експресивна

Б) коментарна

В) информативна

Г) подбудителна

2. Кое твърдение е вярно за връзката между текста и изображението?

А) Изображението и текстът съдържат една и съща информация.

Б) Няма връзка между информацията в текста и изображението.

В) Изображението допълва информацията от текста.

Г) Съдържанието на текста изцяло се припокрива с изображението.
3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста и изображението?

А) Количеството вода, преминаващо през водопада през пиков период, е 5 700 м³/сек.

Б) Ниагара е най-широкият водопад и е най-големият в Северна Америка.

В) През миналия век се акцентира върху контрола на бързото развитие на американския и канадския бряг.

Г) Великите езера и река Ниагара са резултат от Уисконсинското заледяване.
4. Допълнете твърдението, като имате предвид изображението и информацията в текста.
След като огромният ледник от Уисконсинското заледяване се разтапя,........
А) оттокът от Великите езера се превръща в днешния Ниагарски водопад.

Б) се образува река Ниагара, която следва своята долина.

В) реките са затлачени с настилки и камъни.

Г) се налага реките да образуват нови свои легла.
5. С какво значение е употребена думата легла в текста?

А) рогозки

Б) гнезда

В) леговища

Г) корита
6. С кой от посочените фразеологични изрази може да се замени подчертаното устойчиво словосъчетание, за да се запази смисълът на изречението?
Маскари са до един!... Ама какво да сториш? Не се рита срещу ръжена!.
А) пека някого на огън

Б) против остен не се ходи

В) печем се на един ръжен

Г) въртят ме на ръжен
7. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно?
Туризмът се разраства А) особено след Първата световна война, когато автомобилите внушително Б) улесняват В) достъпа Г) до Ниагара.
8. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено определително?

А) Първото известно усилие за използване на водите е от времето, когато Даниъл Джонкернс строи малък канал над водопада.

Б) Съществува известно противоречие за това, кои европейци са оставили първите писмени свидетелства за водопада.

В) Твърди се, че името Ниагара идва от ирокезка дума, означаваща „гръмотевични води“.

Г) Благодарение на Никола Тесла, на когото по-късно е издигнат паметник в Ниагара Фолс, става възможен далечният пренос на електричество.


9. Какъв е видът на изречението по състав?
Твърдението на Енепен, че е пътувал по река Мисисипи до Мексиканския залив, предизвиква известни съмнения относно валидността на описанията и рисунките му на водопада Ниагара.

Прочетете изречението и отговорете на зад. 10. – 12. включително.
През първите десетолетия на 19. век търговските начинания и разработването на местността като туристическа атракция застрашават природната красота на Ниагара и посетителите понякога трябва да плащат такси, за да видят водопада през отвори в ограда.
10. Посочете колко съчинителни и колко подчинителни връзки са употребени в изречението.
11. Посочете вида на последното изречение в състава на сложното смесено изречение.
12. Посочете в какво наклонение са употребените в изречението глаголни форми.
13. Кой от подчертаните глаголи е от свършен вид?
Повечето историци са съгласни, че Луи Енепен наблюдава А) и описва Б) водопада Ниагара много по-рано от Пер Калм, след като пътува В) в района с изследователя Рене Кавалие, за да проучи Г) местността.
14. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни, пунктуационни и граматични грешки.
Месността е посетена от Самюел дьо Шамплен още през 1604 г. Членове на неговата група, му докладвали за забележителният водопад, който той уписва в дневниците му, но може би никога не го вижда с очите си. Някой преписват най-старото описание от първа ръка на шветския естественик Пер Калм записано в началото на 18. век по време на експедиция в раьона.
15. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Тъй като този слой ерозира много по-лесно, реката е подкопала горната скала и е образувала водопада.

Б) Инженерите се опитват да намалят скоростта на ерозията и, доколкото е възможно, да забавят това събитие.

В) Първоначалният Ниагарски водопад се е намирал близо до Люистън, но ерозията е довела до изместването на водопада, няколко километра на юг.

Г) Формацията Куинстън, която е съставена от шисти и фин пясъчник остава потопена под река Ниагара.
16. Преобразувайте пряката реч в непряка.
Бай Ганьо поглежда нетърпеливо...своя сребърен часовник и почва.......разговор:

- Аз много съм любопитен да изуча Европа. Ето сега например, да речем, у нас дойде ли пладне – сядат да обядват. У вас инак е наредено. Вий кога обядвате например?
17. Кое от посочените изразни средства НЕ се открива в цитираните стихове от баладата „Неразделни”?

Грееше ме драголюбно ясно слънце от небето,

ах, но друго слънце мене вече грееше в сърцето!
И не грееше туй слънце от високо, от далеко –

грееше ме, гледаше ме от съседски двор напреко.

А) епитет

Б) образен паралелизъм

В) градация

Г) олицетворение
18. Кой композиционен похват стои в основата на Алековия разказ за Ниагара, като засилва усещането за напрежение и емоционално подготвя читателя за среща с водопада?
19. Попълнете таблицата, като свържете посочените герои с присъщите им характеристики.


Характеристики

Литературен герой

1. Смел и решителен българин
2. Милостив и добър българин
3. Егоистичен и страхлив българин
4. Почитан и жертвоготовен българин
А) игуменът

Б) бунтовникът

В) Странджата

Г) калугерът
20. Кой от цитираните стихове е от епилога на одата „Опълченците на Шипка” от Иван Вазов?

А) „свети нещо ново, има нещо славно”

Б) „като Термопили славно, безгранично”

В) „славата му дивна, като някой ек”

Г) „пред цяла вселена, на тоз славен рът”
21. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Бай-Ганьовото поведение издава малокултурието му.

Б) Баладата „Неразделни” утвърждава правото на личността на свободен избор.

В) Във фрагмента, посветен на Ниагара, Алеко представя единствено своите впечатления от водопада.

Г) В одата „Българският език” родното слово е одухотворено.
22. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение според „Бай Ганьо у Иречека”.

А) Житейската концепция на Бай Ганьо е доминирана не от етичното, а от прагматичното.

Б) Общуването си със света Бай Ганьо свежда до равнището на материалното.

В) Бай Ганьо представя философията на приспособенеца.

Г) Бай Ганьо желае да осъществи диалог с европейската култура.
23. На кой герой от коя творба принадлежат думите че каил за нас не стават моя татко, твойта майка?
24. Коя опозиционна двойка НЕ се открива във фрагмента „Бай Ганьо у Иречека”?

А) родно - чуждо

Б) келепир - благополучие

В) духовно - прагматично

Г) култура - примитивизъм
25. Запишете в три-четири изречения какви са внушенията на стиха За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла („Неразделни”).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница