Литература № по ред Заглавие Име на архива



Дата09.09.2016
Размер147.17 Kb.
Списък на дигитализирани архивни справочници, периодични издания и литература



№ по ред

Заглавие

Име на архива

Година на издаване

1.

2.

3.



4.

5.


6.

7.

8.



9.

10.

11.

12.


13.

14.


15.
16.

17.


18.

19.


20.

21.


22.

23.


24.

25.


26.

27.


28.

29.


30.

31.

32.

33.


34.

35.
36.

37.

38.


39.

40.


41.

42.

43

44.


45.

46.

47.

48.



49.
50.

51.


52.

53.


54.

55.


56.

57.


58.

59.


60.

61.


62.

63.
64.

65.

66.


67.

68.


69.

70.


71.

72.

73.

74.


75.
76.

77.



78.

79.



80.



Град върху града – изгледи от град Търговище от първата половина на XX в. и началото на XIX в.
125 години съдебна власт – Варна (юбилеен сборник)
Инвентарен опис на Градско общинско управление Велико Търново 1877 – 1944 г.
Инвентарни описи на Областен комитет на Отечествения фронт гр. Горна Джумая (Благоевград) 1944 – 1975 г.
Административно - стопанска дейност на общинските управления в Горноджумайска област 1912 – 1944 г. (каталог)
Инвентарен опис на Градско общинско управление - Горна Джумая 1915 – 1980 г.
Инвентарен опис на Градско общинско управление – Банско
Инвентарен опис на Градско общинско управление – Свищов 1877 – 1944 г.
Инвентарни описи на Градско общинско управление – Белоградчик 1887 – 1944 г. и Градско общинско управление – Видин 1878 – 1944 г.
Инвентарен опис на Градско общинско управление – Царево 1924 – 1944 г. (справочник); фонд № 162К
Инвентарен опис на Градско общинско управление – Анхиало /Поморие/ 1878 – 1944 г.; фонд № 212К
Инвентарен опис на Градско общинско управление – Карнобат (справочник);
Инвентарен опис № 1, 2, 3, 4 на Градска община – Пловдив 1878 – 1944 г.; фонд № 29 К
100 години средище на селскостопански знания; документални извори
Сливенска митрополия; фонд № 44К
Писмени документи за българския характер на населението от Източните Родопи.
Инвентарни описи на Градско общинско управление – Брезник 1887 – 1944 г., Градско общинско управление – Перник 1930 – 1944 г., Градско общинско управление – Радомир 1890 – 1944 г., Градско общинско управление – Трън 1891 – 1944 г.
Инвентарен опис на околийско полицейско управление – Трън 1925 – 1944 г.
Инвентарен опис на околийски комитет на Отечествения фронт – Радомир 1944 – 1958 г.
Инвентарни описи № 1 и № 2 на Българско народно читалище „ ВИДЕЛИНА „ – Пазарджик 1845 – 1953 г.; фонд №393К
Каталог документи на Градско общинско управление – Пазарджик 1878 – 1944 г.
Инвентарни описи на Общински управления Котел и Нова Загора
Инвентарни описи на Градски народен съвет – Перник 1944 – 1980 г.
Инвентарен опис № 1 на делата за постоянно запазване на Околийски народен съвет – гр. Омуртаг
Инвентарен опис на Ловешката градска община 1877 – 1944 г.
Инвентарни описи на фондове на органи за власт и управление 1890 – 1952 г.
Каталог по документи за Пловдив и побратимените градове
Инвентарен опис на Околийски народен съвет – Радомир 1948 – 1959 г.; фонд № 264
Информационен справочник за читалищното дело в Бургаския край 1862 – 1944 г.
Инвентарни описи на Градско общинско управление – Сливен 1878 – 1948 г.
Инвентарни описи на Областна дирекция Русе 1878 – 1944 г. и Русенска градска община 1885 – 1946 г.
Дарителството във Великотърновския край - сборник
Каталог на документи за пощенското дело в София и Софийски окръг 1878 – 1944 г.
Каталог на документи за младежко бригадирското движение в Хасковски окръг 1946 - 1950 г.
100 години читалище „Наука” - Ябланица
Лични фондове в Държавен архив – гр. Разград /справочник/
Каталог на документи за 80 години средище на селскостопанска наука Земеделска опитна станция „ Константин Малков” 1902 – 1982 г.
Каталог на документи за Отечествения фронт в Бургаски окръг 1944 – 1964 г.
Документи за Кюстендилски окръг и национално - освободителните борби в Македония 1895 – 1903 г.
Каталог на документи за Женското движение в България от Освобождението до наши дни
Инвентарен опис на документални материали на Окръжна училищна инспекция в Хасково 1923 – 1934 г.
Инвентарни описи на Селско общинско управление - Батановци /Темелково/ 1918 – 1944, Селско общинско управление – Велковци 1921 – 1944 г., Селско общинско управление – Дивотино 1891 – 1944 г., Селско общинско управление – Мещица 1889 – 1944 г., Селско общинско управление – Студена 1904, 1937 – 1944 г., Селско общинско управление – Църква /Даскалово/ 1932 – 1944 г.
Каталог на документи за здравното дело в Хасковски окръг 1884 – 1944 г.
Каталог на документи за Червенокръсткото движение във Видински окръг 1883 - 1980
Инвентарен опис на държавни мини „Перник” 1879 – 1944 г.;фонд № 148К, крайни дати на архивните документи 1914 – 1944 г.
Документален сборник по случай 125 години Русенска община 1865 – 1990 г.
Документален сборник за началото на местното самоуправление в Община Ловеч 1877 – 1879г.

25 години Държавен Архив - Търговище

Документи и материали за Бургаският край в миналото и днес
Каталог на документи за Велико Търново 1492 – 1980 г.
Каталог за здравното дело в Сливенски окръг 1878 – 1971 г.
Каталог на документи за читалищното дело във Видинския край 1870 – 1983 г.
Каталог на документи за Народният съд в Силистра 1944 – 1949 г.
Инвентарни описи на Русенска девическа гимназия „Баба Тонка” 1888 – 1945 г.
Сборник на документалното наследство на Габровския край
Кюстендилският край и освободителните борби в Македония
Каталог на документи за пощенското дело в Смолянски окръг 1895 – 1970 г.
Сборник документи за историята на родния край
Каталог на документи „ Достойна смяна на комсомола и партията”
50 години Държавен Архив - Враца
Каталог на документи за здравеопазването във Великотърновски окръг 1944 – 1975 г.
Каталог на документи за здравното дело в Кърджалийски окръг 1925 – 1974 г.
Каталог на документи за здравеопазването в Ямболски окръг 1882 – 1944 г.
Инвентарен опис на благотворителен комитет „Св. Ив. Милостиви” – Стара Загора
Каталог на документи за физкултурното движение в Старозагорски окръг 1924 – 1977 г.
Кюстендилска община през XX век

Градска община – Разград 1878 – 1944 г. /справочник/


Личен фонд на Жени Божилова Патева (1876 - 1955); фонд №814К
Каталог на документи за Женското движение в Ямболски окръг 1899 – 1968 г.
Околийски народен съвет – Елхово 1948 – 1952 г., Околийски народен съвет на депутатите на трудещите се – Елхово, Околийски народен съвет – Елхово 1955 – 1959 г.
Инвентарни описи на Околийския комитет на ОФ в Кюстендил и гр. Станке Димитров 1944 – 1958 г.
Документално информационен справочник – том 2, Шумен
Околийско управление – Ямбол; фонд №66

Инвентарни описи на лични фондове, част 2


Инвентарен опис Околийско управление гр. Елхово 1879-1944 г.
Инвентарни описи на лични фондове, част 3 – л.ф. Александър Доросиев, л.ф. Стела Кутева-Здравкова
Вести, бр. 7, 1982
Промишлеността във Видински окръг (1866-1947)
Инвентарни описи Градско общинско управление – Бургас (1878-1944), Бургаско архиерейско наместничество (1879-1957)

ТД „Държавен архив” – гр. Търговище

ТД „Държавен архив” – гр. Варна

ТД „Държавен архив” – гр. Велико Търново
Дирекция „Окръжен държавен архив” Благоевград

Дирекция „Окръжен държавен архив” Благоевград

Дирекция „Окръжен държавен архив” Благоевград
ТД „Държавен архив” – гр. Благоевград
ТД „Държавен архив” – гр. Велико Търново
Дирекция „Окръжен държавен архив” - Видин

Държавен архив - Бургас


Държавен архив – Бургас


Държавен архив – Бургас

ОНС - Дирекция „Окръжен държавен архив” - Пловдив

ОНС - Дирекция „Окръжен държавен архив” - Пловдив


Държавен архив – Сливен
Дирекция „Окръжен държавен архив” Кърджали
Окръжен държавен архив – Перник
Окръжен държавен архив – Перник
Окръжен държавен архив – Перник
ТД „Държавен архив” - Пазарджик

ТД „Държавен архив” - Пазарджик


ТД „Държавен архив” – Сливен

ТД „Държавен архив” - Перник

Дирекция „Окръжен държавен архив” - Търговище

Дирекция „Окръжен държавен архив” – Ловеч


Дирекция „Окръжен държавен архив”– Кюстендил
Дирекция „Окръжен държавен архив” – Пловдив
Дирекция „Окръжен държавен архив” - Перник
ТД „Държавен архив” - Бургас

ТД „Държавен архив” - Сливен

ТД „Държавен архив” – Русе

ТД „Държавен архив” – Велико Търново


Софийски градски и окръжен архив
Окръжен държавен архив - Хасково

ТД „Държавен архив” – Ловеч


ТД „Държавен архив” – Разград

ТД „Държавен архив” – Пловдив


Окръжен държавен архив – Бургас


Дирекция „Окръжен държавен архив”– Кюстендил

Главно управление на архивите при Министерски съвет


Окръжен Държавен архив – Хасково

Окръжен Държавен архив – Перник


Дирекция „Окръжен държавен архив”– Хасково
ОНС - Дирекция „Окръжен държавен архив”– Видин
Окръжен Държавен архив – Перник

Държавен архив - Русе

ТД „Държавен архив” – Ловеч

Дирекция „Окръжен държавен архив”– Бургас


Дирекция „Окръжен държавен архив”– Велико Търново
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Сливен
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Видин
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Силистра
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Русе
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Габрово
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Кюстендил
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Смолян
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Бургас
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Пловдив
ТД „Държавен архив”-Враца
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Велико Търново
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Кърджали
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Ямбол
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Стара Загора
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Стара Загора
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Кюстендил

Дирекция „Окръжен държавен архив”– Бургас


Дирекция „Окръжен държавен архив”– Ямбол
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Ямбол

Дирекция „Окръжен държавен архив”– Кюстендил

Дирекция „Окръжен държавен архив”– Шумен
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Ямбол
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Пловдив

Дирекция „Окръжен държавен архив”– Ямбол


Дирекция „Окръжен държавен архив”– Пловдив

Дирекция „Окръжен държавен архив”– Габрово

Дирекция „Окръжен държавен архив”– Видин
Дирекция „Окръжен държавен архив”– Бургас



2003 г.

2003 г.


1987 г.

1987 г.

1985 г.

1986 г.


1994 г.

1990 г.


1981 г.

1994 г.

1999 г.

1993 г.

1978 г.

1980 г.


2003 г.
1985 г.

1975 г.


1976 г.

1977 г.


2007 г.

2006 г.


1991 г.

1988 г.


1983 г.

Б.Д.


1975 г.

1985 г.


1986 г.

1990 г.


1994 г.

1989 г.

2000 г.

1985 г.


1984 г.

2001 г.
1992 г.

1982 г.

1975 г.


1983 г.

1981 г.


1974 г.

1975 г.


1982 г.

1987 г.


1974 г.

1990 г.


2008 г.

Б.Д.

1987 г.

1985 г.


1986 г.

1989 г.


1980 г.

1989 г.


1984 г.

1988 г.


1980 г.

1978 г.


1983 г.

2002 г.
1983 г.

1982 г.

1983 г.


1981 г.

1984 г.


2002 г.
Б.Д.

1981 г.


1985 г.
1987 г.

1995 г.


1989 г.

1980 г.
1982 г.

1981 г.

1982 г.
1985 г.




2001 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница