Литература 2 Български език иуч литература Английски език Български езикстраница1/2
Дата04.03.2023
Размер22.75 Kb.
#116777
ТипЛитература
  1   2
Задача 2- АНАЛИЗ НА ПРОГРАМА ЗА 3-ти КЛАС
Свързани:
Задача 3- РАЦИОНАЛЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДЕТЕ 4 та ГРУПА, План-конспект по БЕ за 2 клас

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1

Български език

Български език

Математика

Математика

Литература

2

Български език ИУЧ

Литература

Английски език

Български език

Английски език

3

Музика

Физическо
възпитание и спорт

Български език

Литература

Математика

4

Математика

Английски език

Човекът и обществото

Музика

Български език

5

Немски език ИУЧ

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Час на класа

Технологии и
Предприемачество6

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

Физическо
възпитание и спорт

Задача 2

Анализ на представената седмична учебна програма
Според Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) (1) „Задължителните и избираемите учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно разписание, не може да са повече от:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.) пет учебни часа за учениците от I и II клас;
2. (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.) шест учебни часа в два дни от седмицата за учениците от III и IV клас;…“
В дадената програма за 3-ти клас изисквания не са спазени. Има три дни с по шест часа, а в наредбата се казва, че дните с шест часа могат да са само два.
В конкретния случай броя на седмичните учебни часове са изпълнени по Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
Чл. 2. (1) „Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва:
1. раздел А - задължителни учебни часове;
2. раздел Б - избираеми учебни часове;…“
Чл. 3. (1) „Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е, както следва:
1. двадесет и два учебни часа - в I клас;
2. двадесет и три учебни часа - във II клас;
3. двадесет и седем учебни часа - в III и в IV клас;…“

Другата грешка е „Час на класа“, който трябва да е включен в седмичното разпределение на учебните занятия, извън броя на задължителните и избираемите учебни часове ( Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136246471


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) „Часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности по чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове….“)
Тоест, ако сме избрали 3 клас, който не може да има повече от 5 задължителни и избираеми учебни часа на ден, условията изглеждат по следния начин:
Пет(5) задължителни(в два от дните 6) учебни часа на ден + веднъж седмично час на класа.

Чл. 3. (1) „ …(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.)“ В рамките на учебния ден не се допуска изучаването на повече от:

  1. два от учебните предмети, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 3 и/или 4 от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) за основната степен на образование;…“


(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.
(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка не по-малка от 20 минути.
спортната база в училището.
Наредба № 10 Полудневна и целодневна организация на учебния ден


НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН
Чл. 2. (1) „Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва:
1. раздел А - задължителни учебни часове;
2. раздел Б - избираеми учебни часове;…“

Чл. 3. (1) „Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е, както следва:
1. двадесет и два учебни часа - в I клас;
2. двадесет и три учебни часа - във II клас;
3. двадесет и седем учебни часа - в III и в IV клас;“…Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница