Литература 31 учебни седмици по 7 часа начално ограмотяванестраница1/2
Дата21.06.2018
Размер0.51 Mb.
#75465
  1   2
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
31 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ ПО 7 ЧАСА

НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ:

ЧЕТЕНЕ-3,5 ЧАСА СЕДМИЧНО

ПИСАНЕ-3,5 ЧАСА СЕДМИЧНО

ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ:

ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОСМИСЛЯНЕ НА

ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ – 3 Ч.

ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ – 0,5 Ч. /1 Ч. ПРЕЗ СЕДМИЦА/

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – 2 ЧАСА

ФКРУ – 1,5 Ч. /2 Ч. ПРЕЗ СЕДМИЦА/ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА:

  • ОВЛАДЯВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО И ПИСАНЕТО КАТО НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕЗИКОВОТО И ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ

  • ФОРМИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ДА ГОВОРЯТ И ЧЕТАТ ПРАВИЛНО И ИЗРАЗИТЕЛНО, ДА ПИШАТ ГРАМОТНО И ЧЕТЛИВО

  • ОВЛАДЯВАНЕ НА ЕМПИРИЧНО РАВНИЩЕ НА НАЧАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА СТРОЕЖА НА ЕЗИКА И ЕЗИКОВИТЕ И РЕЧЕВИТЕ ЕДИНИЦИ, ЗА НЯКОИ ПРАВОГОВОРНИ, ПРАВОПИСНИ, ПУНКТУАЦИОННИ И ГРАМАТИЧЕСКИ НОРМИ

  • ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ, ОСМИСЛЯНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ С ПОМОЩТА НА УЧИТЕЛЯ НА КРАТКИ ПО ОБЕМ И ДОСТЪПНИ КАТО СЪДЪРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЧУТОТО ИЛИ ПРОЧЕТЕНОТО ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЧЕТЕНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ТЕКСТОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЪЗРАСТТА

  • ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНИ КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИ УМЕНИЯ ЗА ОРИЕНТАЦИЯ В КОМУНИКАТИВНАТА СИТУАЦИЯ, ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ С КОМУНИКАТИВНАТА ЦЕЛ И ЗА АДЕКВАТЕН ИЗБОР НА СРЕДСТВА ЗА НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ, ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ТЕКСТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ТЕКСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНА ОПОРА С ПОМОЩТА НА УЧИТЕЛЯ

  • РАЗВИТИЕ НА УСТНАТА И ПИСМЕНАТА РЕЧ, МИСЛЕНЕТО И ВЪОБРАЖЕНИЕТО, ПАМЕТТА, ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

Ме

сец


Сед

мица


Да

та


Тема

Вид на урока

Нови

понятия


Забе

лежка


1

09

1

16

Първи учебен ден

Н.з.

Устна реч, разказ, картина
216

Писане на елемент /

Н.з.

Тесен – широк ред, ляво – дясно, горе - долу
317

Житената питка

Н.з.

Приказка, изречение, илюстрация
417

Писане на елемент

Н.з.518

Житената питка

Н.з.

Герои от приказката
623

Писане на елемент

Н.з.723

Добрите думи

Н.з.

Дума, изречение, диалог
8
2

24

Данчо Патиланчо

Н.з.

Сричка, дума, изречение
924

Писане на елемнт

Н.з.1025

Палавото коте

Н.з.1129

Писане на елемент

Н.з.1229

Косе Босе

Н.з.

Народна приказка
1330

Писане на елемент О

Н.з.1430

Писане на елемент

Н.з.15

10

3

01

Косе Босе

Н.з.1601

Писане на елемент

Н.з.1702

Виновната топка

Н.з.1806

Писане на елемент

Н.з.1906

Виновната топка

Н.з.2007

Малки елементи. Човече

Затв.
07

Писане на големите елементи

Затв.2108

Оцвети герданчето

Н.з.22
4

08

Буквен етап

Звук и буква аА.Баба иде


Н.з.


Звук, буква
2309

Писане на малка ръкописна буква а

Н.з.

Малка ръкописна буква
2413

Звук и буква а.Агънце

Н.з.2513

Писане на главна ръкописна буква А

Н.з.

Главна ръкописна буква
2614

Звук и буква ъЪ.Сънливото зайче

Н.з.2714

Писане на малка ръкописна буква ъ

Н.з.2815

Пиша вярно и красиво

Затв.29
5

15

Звук и буква ъЪ.Дъга

Н.з.

Широк – тесен гласен звук
3016

Писане на главна ръкописна буква Ъ

Н.з.3120

Звук и буква оО. Лалета

Н.з.3220

Писане на малка ръкописна буква о

Н.з.3321

Звук и буква оО. По телефона

Н.з.3421

Писане на главна ръкописна буква О

Н.з.3522

Обобщителен урок

Обоб.36
6

22

Звук и буква уУ.Румен

Н.з.3723

Писане на малка ръкописна буква у

Н.з.3827

Звук и буква уУ. За мама от Руми

Н.з.3927

Писане на главна ръкописна буква У

Н.з.4028

Звук и буква еЕ.Елен

Н.з.4128

Писане на малка ръкописна буква е

Н.з.4229

Пиша вярно и красиво

Затв.43
7

29

Звук и буква еЕ. Звездоброец

Н.з.4430

Писане на главна ръкописна

Буква Е


Н.з.45

11
03

Звук и букваиИ.Игра

Н.з.4603

Писане на малка ръкописна буква и


4704

Звук и буква иИ

Н.з.4804

Писане на главна ръкописна буква И

Н.з.4905

Обобщителен урок

Обоб.50
8

05

Звук и буква мМ.Мое е

Н.з.

Разлика между гласен и съгласен звук
5110

Писане на малка ръкописна буква м

Н.з.5210

Звук и буква мМ.Мама и Мими

Н.з.5311

Писане на главна ръкописна буква М

Н.з.5411

Звук и буква нН.Умни

Н.з.5512

Писане на малка ръкописна буква н

Н.з.5612

Пиша вярно и красиво

Затв.57
9

13

Звук и буква нН.Нона и Ани

Н.з.

Собствени имена
5817

Писане на главна ръкописна буква Н

Н.з.5917

Звук и буква лЛ.НЛО

Н.з.6018

Писане на малка ръкописна буква л

Н.з.6118

Звук и буква лЛ.Емил и Лили

Н.з.6219

Писане на главна ръкописна

Буква Л


Н.з.6319

Обобщителен урок

Обоб.64
10

20

Звук и буква рР.На Рила или на море

Н.з.6524

Писане на малка ръкописна буква р

Н.з.6624

Звук и буква рР

Н.з.6725

Писане на главна ръкописна буква Р

Н.з.6825

Звук и буква йЙ.Нерон

Н.з.6926

Писане на малка ръкописна буква й

Н.з.7026

Пиша вярно и красиво

Затв.

Диалог
71
11

27

Звук и буква йЙ.Лейла

Н.з.72

12
1

Писане на главна ръкописна буква Й

Н.з.731

Звук и буква бБ.Барабан

Н.з.742

Писане на малка ръкописна буква б

Н.з.752

Звук и буква бБ.Албена

Н.з.763

Писане на главна ръкописна буква Б

Н.з.773

Обобщителен урок

Обоб.78
12

4

Звук и буква П

Н.з.798

Писане на малка ръкописна буква п

Н.з.808

Звук и буква п П. Планинар

Н.з.819

Писане на главна ръкописна буква П

Н.з.829

Звук и буква в В. Мама Врана

Н.з.

Стихотво-

рение

8310

Писане на малка ръкописна буква в

Н.з.8410

Пиша вярно и красиво

Затв.85
13

11

Звук и буква в В. Новина

Н.з.Каталог: pluginfile.php -> 358920 -> mod forum -> attachment
pluginfile.php -> Р. Музил, „По образ и подобие
pluginfile.php -> Превод и създаване на гпи на български
attachment -> Тематично разпределение на учебния материал по история и цивилизация VI клас
attachment -> По отношение на І – VІІ клас (Първи етап) – часовете в учебния план и учебните програми са утвърдени и не се предвиждат промени от мон
attachment -> Примерно годишно разпределение на учебния материал за клас Първи срок: 2 часа седмично Втори срок: 1 час седмично
attachment -> Тематичен план за разпределение на учебния материал по човекът и обществото
attachment -> Творческите процеси се развиват във времето, като преминават последователно през следните етапи


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница