Литература: Д. Ракер, Х. Рис, Autocad енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, IndplsДата25.10.2018
Размер40 Kb.
#98822

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
К о н с п е к т

ПО ДИСЦИПЛИНАТА “КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА”


1. Структура и архитектура на системите за автоматизирано проектиране.

2. Технически средства, използвани в системите за автоматизирано проектиране.

3. Програмни средства и подходи при изграждане на CAD системи.

4. Настройки на AutoCAD. Мрежи и слоеве. Установяване параметрите на чертежа.

5. Електронни инструменти за чертане. Помощна и дискретна мрежа. Свързване към обекти.

6. Координатни системи. Управление на графичното изображение.

7. Видове линии в AutoCAD. Полилинии. Щриховки.

8. Създаване на двумерни графични обекти. Техника за редактиране на чертожни обекти. Команди за редактиране. Геометрични ограничения, редактиране на размери.

9. Шаблони. Дефиниция. Входни точки. Мащабиране.

10. Динамично тримерно визуализиране.

11. Моделиране на пространствени фигури и области. Въведение в моделирането. Създаване на модел чрез използване на примитиви.

12. Моделиране на пространствени фигури и области. Създаване на средства за отстраняване на материал от пространствени фигури.

13. Редактиране на пространствени фигури. Сечения и интерференции.

14. Добавяне и промяна на свойствата на пространствените модели.

15. Извеждане на информацията за пространствените фигури и управление на променливите.

16. Преобразуване на пространствен модел в завършен чертеж.

Литература:
1. Д.Ракер, Х.Рис, AutoCAD Енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, Indpls.,Indiana, НИСОФТ, София, 2003.

СЪСТАВИЛ:

/проф.д.н.инж.М.Серафимов/

М.ІІІ.2005 Г. р-л кат.”ттт”:/доц.д-р инж. А.Димитров/
МС/ВД


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница