Литература доц д-р А. Хранова, изд. Просвета София ад английски език, С. Елсуърт изд. Пиърсън едюкейшън лонгманДата01.02.2018
Размер62.22 Kb.
#52968
СПИСЪК

на избраните учебници за V клас

за учебната 2014/2015 година

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - доц. д-р М. Васева, изд. "Просвета-София"АД

2. ЛИТЕРАТУРА - доц. д-р А. Хранова, изд. Просвета – София АД

3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК , С. Елсуърт - изд. “Пиърсън едюкейшън - ЛОНГМАН

4. РУСКИ ЕЗИК - Хр. Грозданова, изд. "Просвета-София"АД

5. ФРЕНСКИ ЕЗИК - М. Котева , изд. "Просвета-София"АД

6. МАТЕМАТИКА - проф. Г. Паскалев , изд. „Архимед 2” ЕООД

7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - доц. д-р Р. Гаврилова , изд. "Просвета-София"АД

8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - доц. д-р Л. Цанкова , изд "Просвета-София"АД

9. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - М. Максимов ,изд. "Булвест 2000"ООД

10. МУЗИКА - В. Сотирова , изд. "Просвета-София"АД

11. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - доц. д-р П. Цанев , изд. "Просвета-София"АД

12. ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА - Т. Николова , изд. "Бит и техника" ООДСПИСЪК

на избраните учебници за VI клас

за учебната 2014/2015 година


1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, М. Васева, изд. "Просвета-София"АД

2. ЛИТЕРАТУРА, М. Герджикова , изд. "Булвест 2000"ООД

3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК , С. Елсуърт и Дж. Роуз “Пиърсън едюкейшън - ЛОНГМАН”,

4. РУСКИ ЕЗИК, Хр. Грозданова , изд. "Просвета-София"АД

5. ФРЕНСКИ ЕЗИК, М. Котева , изд. "Просвета-София"АД

6. МАТЕМАТИКА, Здр. Паскалева , изд. „Архимед 2” ЕООД

7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, Р. Гаврилова , изд. "Просвета - София" АД

8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, Л. Цанкова , изд. "Просвета - София"АД

9. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, М. Максимов , изд. "Булвест 2000"ООД

10. МУЗИКА, В. Сотирова, изд. "Просвета - София"АД

11. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, М. Мойнова , изд. "АзБуки Просвета"ЕООД

12. ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА, Т. Николова, изд. "Бит и техника" ООД.

СПИСЪК

на избраните учебници за VII клас

за учебната 2014/2015 година

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК , доц. д-р М. Васева, изд. "Просвета-София"АД

2. ЛИТЕРАТУРА, дфн. И. Пелева , изд. „Просвета-София” АД

3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, С. Елсуърт и Дж. Роуз “Пиърсън едюкейшън - ЛОНГМАН

4. РУСКИ ЕЗИК, Хр. Грозданова , изд. "Просвета-София"АД

5. ФРЕНСКИ ЕЗИК, М. Котева , изд. "Просвета-София"АД

6. МАТЕМАТИКА, Здр. Паскалева , изд. „Архимед 2” ЕООД

7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, К. Бошнаков и др. "Просвета-София" АД

8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, доц. д-р Л. Цанкова , изд. "Просвета-София"АД

9. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, М. Шишиньова , изд. ИК “Анубис” ООД

10.ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА , Г. Близнаков "Просвета-София"АД

11. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ , Хр. Попов, изд. "Просвета-София"АД

12. МУЗИКА , В. Сотирова , изд. "Просвета-София"АД

13. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, М. Мойнова , изд. "АЗБУКИ Просвета-София"

14. ТЕХНОЛОГИИ, Т. Николова, изд. "Бит и техника" ООД.

15. Информационни технологии – ЗП – изд. „Изкуства”

Необходими учебници за VІІІ клас

за учебната 2014/2015 година
 1. Български език - изд. „Булвест 2000”

 2. Литература - изд. „Булвест 2000”

 3. Английски език - изд. „Просвета-София” АД

 4. Руски език - изд. „Просвета-София” АД

 5. Френски език - изд. „Просвета-София” АД

 6. Математика - изд. „Архимед 2” ЕООД

 7. Информационни технологии - изд. „Изкуства” ЕООД

 8. История и цивилизация - изд. ”Просвета-София” АД

 9. География и икономика - изд. „Просвета-София” АД

 10. Биология - изд. „Анубис” ООД

 11. Физика и астрономия - изд. „Булвест 2000” ООД

 12. Химия и опазване на околната среда - изд. „Просвета-София” АД

 13. Изобразително изкуство - изд. „Просвета-София” АД

 14. Музика - изд. „Просвета-София” АД

 15. Технологии - изд. „Просвета-София” АДНеобходими учебници за ІХа клас

за учебната 2014/2015 година
 1. Български език -М. Васева ЗП и ПП - изд.“д-р И. Богоров”

 2. Литература - Б.Богданов ПП - ИК ”Анубис”ООД

 3. Литература -В. Герджикова ЗП -“Просвета-София”АД

 4. Английски език - “Gateway A2” - изд. „Macmillan”

 5. Руски език ІІ чужд- Контакт 2, В. Лесневски - ”Просвета-София”АД

 6. Френски език, , Panorama 1 , ЗП и ПП - изд.”Колибри”

 7. Математика - Ч. Лозанов ЗП - изд.”Анубис”

 8. История - Б. Гаврилов ЗП - ”Просвета-София”АД

 9. География - Р. Пенин ЗП - изд.”Булвест 2000”

 10. Биология - Ангелов ЗП - ”Просвета-София”АД

 11. Физика - Х. Попов ЗП - ”Просвета-София”АД

 12. Химия и ООС - Г. Близнаков ЗП - ИК ”Анубис” ООД

 13. Етика и право - И. Колев ЗП - изд.”Анубис”

 14. Информатика - П. Бърнев ЗП - изд.”Летера”

 15. Информационни технологии – ЗП, Тошков - изд.”Летера”

 16. Психология и логика ЗП – В. Василев - изд.”Анубис”

 17. Музика , ЗП Г. Гайтанджиев - изд.”Булвест 2000”

 18. Изобразително изкуство, ЗП – Д. Димитров - ”Просвета-София”АДНеобходими учебници за ІХ клас

Лозаро – винар “

за учебната 2014/2015 година


 1. Български език -М. Васева ЗП и ПП - изд.“д-р И. Богоров”

 2. Литература - В. Герджикова ЗП - изд.”Просвета”

 3. Руски език ІІ чужд- Контакт 1, В. Лесневски - изд.”Просвета”

 4. Френски език, , Panorama 1 , ЗП и ПП - изд.”Колибри”

 5. Английски език - “Gateway A2” - изд. „Macmillan”

 6. Математика - Ч. Лозанов ЗП - изд.”Анубис”

 7. История - Б. Гаврилов ЗП - изд.”Просвета”

 8. География - Р. Пенин ЗП - изд.”Булвест 2000”

 9. Биология - Ангелов ЗП - изд.”Анубис”

 10. Физика - Х. Попов ЗП - изд.”Просвета”

 11. Химия - Г. Близнаков ЗП - изд.”Анубис”

 12. Информатика – П. Бърнев ЗП - изд.”Летера”

 13. Информационни технологии – ЗП, Тошков - изд.”Летера”

 14. Психология и логика ЗП – В. Василев - изд.”Анубис”

 15. Земеделска техника І част – Илиев - изд. “Техника”

 16. Общо земеделие с почвознание – Козарев - изд.”Земиздат”

 17. Ботаника - Димитров - изд.”Земиздат”


Необходими учебници за Х б клас

за учебната 2014/2015 година
 1. Български език -М. Васева ЗП - “д-р И. Богоров”

 2. Литература - К. Протохристова ЗП - изд. “Анубис”

 3. Английски език - „Getaway” - изд. „Macmillan”

 4. Руски език - Контакт 2, В. Лесневски - изд.”Просвета”

 5. Френски език -Panorama 2, ЗП - изд.”Колибри”

 6. Математика - Ч. Лозанов ЗП - изд.”Просвета”

 7. История - Г. Марков ЗП и ПП - изд.”Просвета”

 8. География - Р. Пенин ЗП - изд.”Булвест 2000”

 9. Биология - Попов ЗП - изд.”Просвета”

 10. Физика - В. Караиванов ЗП - изд.”Просвета”

 11. Химия - Г. Близнаков ЗП - изд.”Анубис”

 12. Етика и право - И. Колев ЗП - изд.”Анубис”

 13. Информ.технологии –ЗП - изд.”Изкуства”

 14. Технология на отглеждане на лозата – Рангелов - изд. “Земиздат”


Необходими учебници за ХІ клас

за учебната 2014/2015 година
 1. Български език -М. Васева ЗП - изд.“д-р И. Богоров”

 2. Литература -В. Стефанов ЗП и ПП - ИК “Анубис” ООД

 3. Английски език - „Getaway В1+” - изд. „Macmillan”

 4. Френски език -“Espaces”2, ПП, ІІ ЧЕ - “Просвета-София” АД

 5. Математика - Ч. Лозанов, ЗП - ИК “Анубис” ООД

 6. История и цивилизация – Ив. Лазаров,ЗП - “Слово”

 7. География и икономика – Н. Димов, ПП - “Просвета-София” АД

 8. Философия - И. Колев, ЗП - ИК “Анубис” ООД

 9. Биология и здравно образование – Н. Цанова, ПП - “Просвета-София” АД

 10. Физика и астрономия - Хр. Попов,ПП - “Просвета-София” АД

 11. Химия и ООС - Г. Близнаков - „Просвета - София” АД

Необходими учебници за ХІІ клас

за учебната 2014/2015 година

 1. Български език - Т. Ангелова, ЗП - “Просвета-София” АД

 2. Литература - В. Стефанов, ЗП - ИК “Анубис” ООД

 3. Френски език -“Espaces”3, ПП, ІІ ЧЕ -Ги Капел - “Просвета-София” АД

 4. Английски език - „Prospects ” - Longman

 5. Математика - Ч. Лозанов, ЗП - ИК “Анубис” ООД

 6. История - Лазаров ЗП - изд.”Слово”

 7. Инфм.технологии – А. Лакюрски ЗП - изд.”Булвест”

 8. Свят и личност - М. Грекова,ЗП - “Просвета-София” АД

 9. Биология и здравно образование-Г. Марков,ПП - “Просвета-София” АД

 10. Физика и астрономия - Хр. Попов, ПП - “Просвета-София”АД

 11. Агрохимия - Ячева - изд.”Земиздат”

 12. Технология за отглеждане на лозата – Рангелов - изд.”Земиздат”

 13. Микробиология – И. Мургов І и ІІ част.

 14. Технологично обзавеждане на предприятията , производство на

алкохолни и безалкохолни напитки – М. Славовски и Р.Благоева

 1. Технология на виното и високоалкохолните напитки – Ат.Янков, Т.Янкова

 2. Закон за движение по пътищата.

 3. Икономика

НИКОЛАЙ РУСЕВДИРЕКТОР:
Каталог: images -> doc
doc -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
doc -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
doc -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
doc -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
doc -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
doc -> Валентин топалов
doc -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
doc -> Република българия министерство на здравеопазването


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница