Литература К. Протохристова и колектив, изд. „Анубис" IX клас Български език Т. Ангелова и колектив, изд. „Просвета"Дата10.08.2017
Размер140.06 Kb.
#27655
ТипЛитература
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”

гр.Стара Загора 6000, бул.”Св.Патриарх Евтимий” №114,

Директор- тел./факс: (042) 622715, Канцелария – тел./факс: (042)622915

e-mail:tgzs@abv.bg

ОДОБРИЛ:

Директор:..........................

/Снежана Танева /

Списък на учебниците

за учебната 2014/2015 год.

Български език и литература

VIII клас

Български език – В. Жобов и колектив, изд. „Анубис”

Литература – К. Протохристова и колектив, изд. „Анубис”


IX клас

Български език – Т. Ангелова и колектив, изд. „Просвета”

Литература – В. Герджикова и колектив, изд. „Просвета”

Христоматия по литература – В. Герджикова и колектив, изд. „Просвета”


X клас

Български език – Т. Ангелова и колектив, изд. „Просвета”

Литература – Вл. Атанасов и С. Хаджикосев, изд. „Кръгозор”
XI клас

Български език – М. Васева и колектив, изд. „Д-р Ив. Богоров”

Литература – М. Герджикова и колектив, изд. „Булвест 2000”
XII клас

Български език – Т. Ангелова и колектив, изд. „Просвета”

Литература – Ил. Кръстева и колектив, изд. „Булвест 2000”

Математика

VІІІ клас - Математика - Г. Паскалев и Здр. Паскалева- „Архимед 2000” ЕООД


ІХ клас ЗП - Математика ЗП Ст. Додунеков и колектив„Регалия - 6”
Х клас ЗП - Математика ЗП Ст. Додунеков и колектив„Регалия - 6”
ХІ клас ЗП - Математика ЗП Ст. Додунеков и колектив„Регалия - 6”
ХІІ клас ЗП - Математика ЗП Г. Паскалев и Здр. Паскалева„Архимед 2000” ЕООД

ИнформатикаКлас

Учебен предмет

Учебник

Автор

Издателство

Год.
на
изд.

8а, 8б, 8в, 8г, 8д

Информационни технологии

Информационни технологии 8 клас

Ивайло Иванов и колектив

Нова звезда

2009

9а, 9б, 9в, 9г, 9д

Информатика - ЗП

Информатика

Цв. Стоянов и колектив

Архимед 2000

2002

9а, 9б, 9в, 9г, 9д

Информационни технологии

Икономическа информатика –
том I,

Мая Антова и колектив

Мартилен

2012

10а, 10б, 10в, 10г, 10д

Информационни технологии

Икономическа информатика –
том I,ІІ

Мая Антова и колектив

Мартилен

2012

10б, 10г

УП – Икономическа информатика

Икономическа информатика –
том I,

Мая Антова и колектив

Мартилен

2004

11в

УП – Икономическа информатикаИкономическа информатика том II

Мая Антова и колектив

Мартилен

2005

11д

Програмиране и алгоритмични езици

С ++ в примери, задачи и приложения

Павел Азълов, Фани Златарова

„Просвета”

2011

11д

Икономическа информатика
УП- Компютърни архитектури и операционни системи

Икономическа информатика том II

Мая Антова и колектив

Мартилен

2012

11Д

УП- Функционални приложни програми

Информационни системи – приложение в оперативното управление и счетоводната отчетност

Анета Зашева

Мартилен

2014Биология и здравно образование

VІІІ а,б,в,г,д класове-Биология и здравно образование

Биология и здравно образование,ЗП VІІІ клас автор Владимир Овчаров и колектив 2009 -2014 г. Издателство „Булвест 2000”
ІХ а,б,в,г,д класове-Биология и здравно образование

Биология и здравно образование,ЗП 9 клас автор Огнян Димитров и колектив 2001-2014 г.Издателство „Булвест 2000”ООД


Х а,б, в, г, д класове-Биология и здравно образование

Биология и здравно образование,ЗП 10 клас автор Огнян Димитров и колектив 2001-2014 г.Издателство „Булвест 2000” ООДФизика и астрономия

Физика и астрономия за VІІІ клас ,Хр. Цеков и колектив ,Педагог6 ,2009-2013

Физика и астрономия за ІХ клас ,М.Максимов и Г.Христакудис, Булвест 2000, 2001-2013

Физика и астрономия заХ клас ,М.Максимов и Г.Христакудис, Булвест 2000, 2001-2013Химия и опазване на околната среда

VІІІ кл. –Химия и ООС издателство Педагог 6

Автори: Митка Павлова,Милена Кирова,Елена Бояджиева,Валентина Иванова
ІХ кл.-Химия и ООС задължителна подготовка

Автори:Георги Близнаков.Лиляна Боянова,А.Соколова,П.Рибарска


Х кл.- Химия и ООС задължителна подготовка

Автори:Георги Близнаков.Лиляна Боянова,А.Соколова,П.Рибарска


География и икономика

Учебник по География и икономика за VІІІ клас - автор Румен Пенин, изд. "БУЛВЕСТ 2000", 2009г.

География и икономика за ІХ клас - автор Румен Пенин, изд. "БУЛВЕСТ 2000", 2012г.

География и икономика за Х клас - автор Румен Пенин, изд. "БУЛВЕСТ 2000", 2012г.


История и цивилизация

VIII клас - История Румяна Кушева и колектив -помагало- изд Булвес 2000.

IX клас- „История и цивилизация“, ЗП, Б. Гаврилов, Андрей Пантев, изд. „Просвета“ София 2012

X клас - „История и цивилизация“, ЗП и ПП, автори: Георги Марков, Румяна Кушева, Бойко Маринков, преработено издание, Изд. „Просвета – София“, АД, 2012г.

XI клас- „История и цивилизация“, ЗП и ПП, автори: Йордан Андреев и колектив, ИК „Кръгозор“, ООд, 2012г.
ХІІ клас-Свят и личност-Мая Грекова и колектив Изд – Просвета
Философски цикъл

IX клас


Психология -Толя Стоицова-Издателство ,,Просвета-София”- АД

Логика - Даниела Добрева и колектив-Издателство ,,Нова Звезда-2000”-ЕООД
X клас

Етика и право - Иван Колев и колектив-Издателска къща„Анубис”-ООД
XI клас

Философия - Иван Колев и Райчо Пожарлиев- Издателска къща„Анубис”-ООД
Немски език

ІХ a Lagune 3, Hueber

ІХ в Direkt 1, Klett

ІХ д Direkt 1, Klett

Х в Lagune 3, Hueber; Sicher 1, Hueber

Х г Direkt 2, Klett

ХІІ а Unternehmen Deutsch, Klett

ХІІ в Unternehmen Deutsch, Klett


VІІІ a Lagune 1,2 Hueber

Х б Direkt 2, Klett

Х д Direkt 2, Klett

ХІ a Ausblick 1, 2 Hueber


VІІІ б Lagune 1, 2 Hueber

ІХ б Lagune 3 Hueber

Х a Lagune 3, Hueber; Sicher 1, Hueber

ХІ в Ausblick 1, 2 HueberАнглийски език

VІІІ клас – Upstream for Bulgaria – A1, A2

ІХ клас – Real life Elementary – ІІ ч.ез.

ІХ клас - Upstream В2 - І ч.ез.

Х клас – Real life Pre-intermediate – ІІ ч.ез.

Х клас – Upstream В2+ - І ч.ез.

ХІ клас– Upstream В2+ - І ч.ез.

ХІ б, д клас – Gateway B2+ – Macmillan

ХІ д клас – ЗИП – Gold FCE, Longman

ХІ а, в клас – ЗИП – Real life Intermediate

ХІІ б, г клас – ЗИП – FCE Express Publishing

ХІІ б, г клас – Market Leader- Intermediate, Longman – Third Edition

ХІІ в клас – СИП - Market Leader- Intermediate, Longman – Third Edition
Право-ЗПП
ІХ б, г кл.-Основи на правото-изд. ,,Мартилен“ , автор- проф. Г.Стефанов и кол. , изд.2009 г.

Х б кл.- 1. Основи на правото-изд. ,,Мартилен“ , автор- проф. Г.Стефанов и кол. , изд.2009 г.

2. Фирмено право- изд. ,,Мартилен“ ,автор- проф. Г.Стефанов и кол. , изд. 2007 год
Х в, г кл.- Основи на правото-изд. ,,Мартилен“ , автор- проф. Г.Стефанов и кол. , изд.2009 г.

ХІ а кл. 1. Основи на правото-изд. ,,Мартилен“ , автор- проф. Г.Стефанов и кол. , изд.2009 г.

2. Фирмено право- изд. ,,Мартилен“ ,автор- проф. Г.Стефанов и кол. , изд. 2007 год

ХІ в кл. Фирмено право- изд. ,,Мартилен“ ,автор- проф. Г.Стефанов и кол. , изд. 2007 год

ХІ г кл. . Фирмено право- изд. ,,Мартилен“ ,автор- проф. Г.Стефанов и кол. изд. 2007 год
Организация и технология на митническата дейност - ЗПП

ХІ г кл.


1. Закон за митниците

2. Правилник за приложение на закона за митниците

3. Организация и технология на митническата дейност – ЗПП
ХІІ г клас
1. Мита и митническа политика,автор- проф.Величко Адамов, изд. Свищов

2.Митническа документация, автор- доц. д-р Милка Томева и колектив, София, 2006г.

3. Закон за митниците

Икономика на предприятието
Х-а, д класове

Икономика на предприятието – І част, изд. Дионис, София, 2006 год., авторски колектив: Елена Бояджиева, Йоханес Линднер, Емилия Маринова, Татяна Търнева, Хриси Войнова

Икономика на предприятието – І-ва част, изд. Мартилен, София, 2009 год., автори: Георги Попов и Николай Щерев

Икономика на предприятието - ІІ част, изд. Мартилен, София, 2006 год., автори: Димитър Дончев, Цонка Лалева, Маргарита Фурнаджиева, Светозара Симеонова и Даниела Манчева


ХІ-д клас

Икономика на предприятието – ІІ част, изд. Дионис, София, 2009 год., авторски колектив: Виолета Чаушева, Йоханес Линднер, Красимира Георгиева, Теменужка Кисьова

Икономика на предприятието – ІІІ част, изд. Дионис, София, 2008 год., авторски колектив: проф. маг. д-р Шнайдер, проф. маг. д-р Вирт, проф. Н. Николов, Хр. Войнова, З. Мирчева, К. Попстефанова, Св. Йонкова и др.

Икономика на предприятието - ІІ част, изд. Мартилен, София, 2006 год., автори: Димитър Дончев, Цонка Лалева, Маргарита Фурнаджиева, Светозара Симеонова и Даниела Манчева

Маркетинг – изд. Princeps 1992 год., Елена Маринова
ХІ-в и ХІІ-б клас

Ръководство на учебно-тренировъчна фирма – изд. Дионис, София, 2006 година, автори: Горанка Недева, Венета Йоргова, Дария Маврудиева, Иванка Янкова, Снежана Йонкова, Славяна Рангелова и други


ХІІ-б клас

Проектен мениджмънт – ИК „Сиела”, 1999 год., А. Ангелов, Ръководство за разработване на бизнесплан; И. Славова, Бизнесплан, изд. Тилия, 1997 год.;

И. Илиев, Д. Дончев, М. Велев, С. Добрева, Икономика и мениджмънт, Мартилен, 2000 год.
X-а, б, в клас – „Макроикономика” Методи Кънев, изд. Мартилен, София
IX-а,б,в,г,д клас – „Микроикономика” Трайчо Спасов, Пламен Пашов, изд. Нова звезда, София
XI-в клас – „Икономика на предприятието” II-ра част, В.Чаушева,Йоханес Линднер, К. Георгиева,Т. Кисьова, изд.Дионис, София
XII-г клас – „Икономика на предприятието” II-ра част, Д.Дончев,Ц. Лалева, М.Фурнаджиева, С. Симеонова, Д. Манчева, изд.Мартилен, София
ІХ „д“- Обща теория на счетоводната отчетност теория- „Основи на счетоводството“ - Любен Петров„ЕКС-ПРЕС“
ІХ „д“ - Обща теория на счетоводната отчетност - учебна практика - „Сборник задачи и тестове по основи на счетоводството” Димитър Раев – изд.”Мартилен”

ХІ „б”, ХІ „в”, ХІ „г” ,ХІІ „а”- Статистика „Обща теория на статистиката” – Мита Георгиева, изд.”Мартилен”


ХІ „а“ Икономика на предприятието „Икономика на предприятието – ІІ част – Димитър Донкев, Цонка Лалева и др. Изд.”Мартилен
1. Икономика на предприятието за ХIб и ХIг клас

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-част ПЪРВА- изд. МАРТИЛЕН-София

доц. д-р Георги Попов; д-р Николай Щерев
2. Икономика и организация на предприятията за ХII в клас

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-част ТРЕТА- изд. ДИОНИС-София

Виолета Чаушева, Генка Рафаилова, Елена Бояджиева и колектив
3. Предприемачество за ХIIа, в,г клас и Предприемачество и дребен бизнес за ХII б клас

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ--част ПЪРВА- изд. ДИОНИС-София-Йоханес Линднер, Горанка Недева, Грозданка Трендафилова


4. Външна търговия за ХII г клас

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ ПРИЗМА” СОФИЯ-Лилия Каракашева, Лиляна Менчева, Динко Динков
Счетоводство
ІХ а – Обща теория на счетоводната отчетност

ІХ а – Основи на счетоводството , доц.Л.Петров , Мартилен , 2011 година

ІХ б – Обща теория на счетоводната отчетност

ІХ б – Основи на счетоводството , доц.Л.Петров , Мартилен , 2011 година

ІХ в – Обща теория на счетоводната отчетност

ІХ в – Основи на счетоводството , доц.Л.Петров , Мартилен , 2011 година


ІХ г – Обща теория на счетоводната отчетност

ІХ г – Основи на счетоводството , доц.Л.Петров , Мартилен , 2011 година


ІХ д – Обща теория на счетоводната отчетност

ІХ д – Основи на счетоводството , доц.Л.Петров , Мартилен , 2011 година


Х а – Счетоводство на предприятието

Х а – Счетоводство на предприятието , доц.В.Божков , Горекс Прес , 2008 година


Х б – Счетоводство на предприятието

Х б – Счетоводство на предприятието , доц.В.Божков , Горекс Прес , 2008 година


Х в – Счетоводство на предприятието

Х в – Счетоводство на предприятието , доц.В.Божков , Горекс Прес , 2008 година


Х г – Счетоводство на предприятието

Х г – Счетоводство на предприятието , доц.В.Божков , Горекс Прес , 2008 година


ХІ а – Счетоводство на предприятието

ХІ а – Счетоводство на предприятието , Св. Павлова, Мартилен, 2013 година


ХІ в – Счетоводство на предприятието

ХІ в – Счетоводство на предприятието , доц.В.Божков , Горекс Прес , 2008 година


ХІ д – Счетоводство на предприятието

ХІ д – Счетоводство на предприятието , Св. Павлова, Мартилен, 2013 година


ХІІ а – Счетоводство на предприятието

ХІІ а – Счетоводство на предприятието , доц.В.Божков , Горекс Прес , 2008 година


ХІІ а - Счетоводство на предприятието – ЗИП

ХІІ а – Примерни задания за държавни изпити по счетоводство, Св. Павлова, Мартилен


ХІ а – Търговско счетоводство

ХІ а – Търговско счетоводство , доц.Р.Начева, Дионис , 2012 година


ХІ а – Бюджетно счетоводство

ХІ а - Бюджетно счетоводство , Д.Фескиян , Форком , 2007 година.


ХІ б – Банково счетоводство

ХІ б – Счетоводство на банките , доц.Ст.Стоянов , Форком , 2008 година


ХІІ а – Банково счетоводство

ХІІ а – Счетоводство на банките , доц.Ст.Стоянов , Форком , 2008 година


ХІІ а – Застрахователно и осигурително счетоводство

ХІІ а – Застрахователно и осигурително счетоводство, доц.М. Нейков , София, 2003 година.


ХІІ а – Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация

ХІІ а – Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Св.Павлова , Мартилен , 2008 година.


ХІІ а – КУП - Счетоводство на предприятието

ХІІ а – Албум на първичните счетоводни документи , Форком , 2008 година.


ХІІ в – Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация

ХІІ в – Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Св.Павлова , Мартилен , 2008 година.


Практика – Сборници на Раев за ІХ, Х, ХІ и ХІІ класове, 2012 и 2013 година
Финанси -  Вачков, Ст. и колектив изд. Мартилен, 2011
Банково дело - Радков, Р. и Манчева, Д., изд. Мартилен, 2012

Учебна практика банково дело - Сборник документи по банково дело ХІ кл. изд. Мартилен 2012 


ХІ а, ХІ в, ХІ г, ХІІ г – кл.- Финанси /публични, корпоративни, международни/ изд. Мартилен авт. Ст. Вачков,
ХІІ б - Маркетинг изд. Дионис Д Доганов

XI в (ЗПП + ЗИП)„Маркетинг на фирмата” част ІІ изд. „Мартилен” Н. Щерев и колектив; „Маркетинг текстове и задачи” Димитър Доганов и колектив
  1. „Икономика на предприятието”-10 в клас

1.„Икономика на предприятието-първа част” изд. „ДИОНИС” гр.София

  1. ”Финансово икономически анализ и контрол”-12 в клас

1.”Финансово-икономически анализ на предприятието” изд.СА”Д.А.Ценов”

2.”Основи на финансово иконоическия анализ на фирмата” М.Найденов

3. „Финансов и данъчен контрол”-12а клас

1.”Финансов и данъчен контрол” изд.”Люрен”

2.”Контрол в социалното управление” изд.”Тракия”

3.”Финансов контрол” изд.”Абагар”

4.”Организация и технология на данъчната дейност” 11г клас и 12 г клас

1. „Финанси” изд.”Люрен”

2. Нормативна база относно данъчната администрация и данъчното облагане в страната.
Бизнес комуникации ІХ в клас 

Учебник: Бизнес комуникации, изд. Принта КОМ, гр. Смолян,  Ева Бакалова, 2011 г. 

Бизнес комуникации Х а клас

Учебник: Бизнес комуникации, изд. Принта КОМ, гр. Смолян, Ева Бакалова, 2011 г.

Бизнес комуникации ХІ б клас

Учебник: Бизнес комуникации,  изд. Принта КОМ, гр. Смолян, Ева Бакалова, 2011 г.

Бизнес комуникации Х д клас

Учебник: Бизнес комуникации, изд. Принта КОМ, гр. Смолян, Ева Бакалова, 2011 г.

Делова кореспонденция ЗИП ХІІ б клас

Учебник: Делова кореспонденция,изд. Мартилен, София, Николина Геориева, 2007 г.

Документационна дейност и работа с офис техника ХІІ б клас

Учебник: Бизнес комуникации, изд. Принта КОМ, гр. Смолян, Ева Бакалова, 2011 г.

Икономика на предприятието, изд. Мартилен, София, Георги Попов, Николай Щерев, 2009 г.

Компютърен машинопис и текстообработка Х д клас

Учебник: Компютърен машинопис БДС, QWERTY, фонетична и цифрова клавиатура,

изд. Мартилен, Николина Георгиева, 2005 г.

Стенография Х д клас

Учебници: Стенография І и ІІ част, изд. КОМАКС, София,  Валентин Цолов, 1999 г.Стенография ХІІ б клас 

Учебници: Стенография І и ІІ част, изд. КОМАКС, София,  Валентин Цолов, 1999 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница