Литература Карел Хинек Маха. Май. В: Жоржета Чолакова. Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. Изд. "Макрос", Пловдив, 1993Дата25.10.2017
Размер53.6 Kb.


БИБЛИОГРАФИЯ ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

І. ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ

Художествена литература
Чешка литература

 1. Карел Хинек Маха. Май. В: Жоржета Чолакова. Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. Изд. “Макрос”, Пловдив, 1993

 2. Ян Неруда. Малострански разкази. С., 1952;

 3. Ярослав Хашек. Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. С., 1994

 4. Витезслав Незвал. Едисон. В: Странният чародей. С., 1990

 5. Карел Чапек. Война със саламандрите. Р.У.Р. Бялата болест. В: Избрани фантастично-утопични произведения в два тома.София, Изд. “Народна младеж”, 1985

 6. Ладислав Фукс. Господин Теодор Мундщок. С., Народна Култура, 1985

 7. Бохумил Храбал. Строго охранявани влакове. С., Народна култура, 1985

 8. Милан Кундера. Непосилната лекота на битието. С. 2000

 9. Вацлав Хавел. Аудиенция – сп. “Факел”, 1990, бр. 3


Полска литература

 1. Ян Кохановски. Трени. В: Покой и лютня. Прев. И. Вълев. Предг. Б. Биолчев. С., 1985

 2. Адам Мицкевич. Пан Тадеуш. Прев. Бл. Димитрова. Предг. П. Динеков. С., 1979

 3. Юлиуш Словацки. Анхели. В: Избрани произведения. Съст. и предг. П. Динеков. С., 1958;

 4. Болеслав Прус. Фараон. С., 1984

 5. Хенрик Сенкевич. Кръстоносци. С., 1982; Кво вадис. С., 1983

 6. Станислав Пшибишевски. Де профундис. С., 1995

 7. Ян Каспрович. Химни. Прев. Д. Габе. С., 1924

 8. Стефан Жеромски. Пепелища. С., 1975; Предпролет. С., 1959

 9. Владислав Реймонт. Селяни. С., 1979

 10. Станислав Лем. Соларис. С., 1980

 11. Чеслав Милош. Поробеният разум. Варна, 1992


Сръбска, хърватска и словенска литератури

 1. Петър Петрович Негош. Горски венец. С., 1949

 2. Бранислав Нушич. Автобиография. С., 19 ; Госпожа Министершата. Народен представител. Д-р. В: Избрани творби в 3 тома. С., 1990

 3. Борисав Станкович. Нечиста кръв.С., 1993

 4. Иво Андрич. Мостът на Дрина. С., 1964

 5. Марко Ристич. Турпитуда. - сп. “Славянски диалози”, 2004, 2/3, сс. 110-115

 6. Милорад Павич. Хазарски речник. С., 1989

 7. Йован Христич. Александрийската школа. С., 1996

***

 1. Август Шеноа. Селското въстание. С., 1956

 2. Мирослав Кърлежа. Банкет в Блитва. С., 2001Антологии


 1. Славянски литератури. Образци. І-ІІ. С., 1977, 1984

 2. Христоматия по стара чешка литература. Съст. Иван Павлов, Валентина Пирова. София, Изд. на СУ “Климент Охридски”, 1993Научна литератураЧешка литература

 1. Иван Павлов, Величко Тодоров. История на чешката литература. І-II. С., “Наука и изкуство”, 1986, 1989

 2. Величко Тодоров. Книга за Карел Чапек. Световният чех. София, УИ “Климент Охридски”, 1990

 3. Добромир Григоров. Милан Кундера. С. , 2000

 4. Жоржета Чолакова. Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Пловдив, “Дом за литература и книга”, 1998Полска литература

  1. Ян Кшижановски. История на полската литература. С., 1988

  2. Боян Биолчев. Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс. София, 1987; Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens. С., 1995

  3. Николай Даскалов. Оспорвани шедьоври. “Кво вадис”, “Фараон”, “Пепелища”. С., 1994

 1. Маргрета Григорова. Хоризонти и пътища на полската идентичност. Велико Търново, 2002

 2. Жоржета Чолакова. “Трените” на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания. - Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Българска филология, 1994, Т. ХХХІІ, кн. 1, сс. 87-93

Южнославянски литератури

 1. Боян Ничев. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. С., 1971; Бранислав Нушич. С., 1962

 2. Светлозар Игов. Иво Андрич. С., 1992

 3. Лилия Кирова. Сходни процеси и явления в литературите на балканските славяни. С., 1988

 4. Дарина Дончева. Помагало. Пловдив, 2002


2.2.   Допълнителна литература
2.2.1. Художествена литература

Чешка литература

 1. Изкусителката и нейното куче. Старочешки декамерон от ХІV век. Съст. и прев. Димитър Стефанов. София, 1993

 2. Божена Немцова. Бабичка. С., 1955

 3. Ян Неруда. Избрани творби. С., 1986

 4. Сватоплук Чех. Разходката на пан Броучек през ХV столетие. С., 1977

 5. Алоис Ирасек. Песоглавци. Против всички. С., 1987

 6. Якуб Арбес. Романета. С., 1984

 7. Ярослав Сайферт. Цялата красота на този свят. С., 1986

 8. Владислав Ванчура. Хлебарят Ян Мархоул. С., 1985

 9. Карел Чапек. Кракатит. Фабрика за Абсолют. Случаят Макрополус. В: Избрани фантастично-утопични произведения в два тома.София, Изд. “Народна младеж”, 1985; Метеор. С.,1974; Хордубал. С., 1946; Обикновен живот. С., 1983

 10. Ладислав Фукс. Мишките на Наталия Мосхабър. С., Народна Култура, 1985

 11. Бохумил Храбал. Подстригване. С., Народна култура, 1985

 12. Милан Кундера. Шегата. С., 2001; Книга за смеха и забравата. С., 2001; Непосилната лекота на битието. С. 2000; Смешни любови. С., 1995

 13. Вацлав Хавел. Аудиенция – сп. “Факел”, 1990, бр. 3Полска литература


 1. Ян Кохановски. Трени. В: Покой и лютня. Прев. И. Вълев. Предг. Б. Биолчев. С., 1985

 2. Адам Мицкевич. Избрани произведения. Прев., съст. и предг. Петър Динеков. С., 1979; Любовни сонети. Превод И. Вълев. Изд. ателие Аб, 1998

 3. Юлиуш Словацки. Избрани произведения. Съст. и предг. П. Динеков. С., 1958; Избрани пиеси. Прев. Ст. Бакърджиев. С., 1982

 4. Камил Циприан Норвид. Звезден диамант. Избрани стихотворения и поеми. Прев. А. Радева. С., 1981

 5. Мария Конопницка. Сълзи и песни. Пан Балцер в Бразилия. Съст. и предг. К. Куев. С., 1961

 6. Елиза Ожешкова. Край Неман. Прев. Д. Икономов. С., 1956

 7. Болеслав Прус. Кукла. С., 1975

 8. Стефан Жеромски. История на греха. С., 1982

 9. Ярослав Ивашкевич. Утре е жътва. С., 1982; Мефисто-валс. С., 1981

 10. Славомир Мрожек. Слон. Пловдив, 1980; Танго и др. пиеси. С., 1990

 1. Станислав Лем. Избрани фантастични произведения. І-ІІ. С., 1988

 2. Тадеуш Ружевич. Лице. С., 1972; Смърт сред стари декори. С., 1981; Пет пиеси. С., 1992; Борба с ангела. С., 1994

 3. Тадеуш Новак. Чуждоплеменна балада. Пловдив, 1989

 4. Вислава Шимборска. Обмислям света. С., 1989

 5. Чеслав Милош. Долината на Иса. С., 1994Сръбска, хърватска и словенска литератури


 1. Йован Стерия Попович. Избрани пиеси. С., 1956

 2. Стеван Сремац. Поп Чира и поп Спира. С., 1959

 3. Бранислав Нушич. Избрани творби в 3 тома. С., 1990

 4. Десанка Максимович. Сърцето на спящата кукла. С., 1963

 5. Иво Андрич. Травнишка хроника. С., 1963; Госпожицата. С., 1978; Прокълнатият двор. С., 1976

 6. Меша Селимович. Дервишът и смъртта. С., 1969

 7. Милош Църнянски. Преселения. Дневник на Чарноевич. С., 1981

 8. Васко Попа. Игри. С., 1981; Поклонения. С., 1995

 9. Милорад Павич. Хазарски речник. С., 1989

 10. Йован Христич. Александрийската школа. С., 1996

 11. Август Шеноа. Селското въстание. С., 1956

 12. Мирослав Кърлежа. Завръщането на Филип Латинович. С., 1966; Господа Глембаеви. С., 1976; Щурец под водопада. Пловдив, 1981

 13. Иван Цанкар. Слугата Йерней и неговата правда. С., 1958

 14. Отон Жупанчич. Моите кораби. С., 19652.2.2. Научна литература
 1. Емил Георгиев. Общо и сравнително славянско литературознание, С., 1965; Очерки по история на славянските литератури. С., І-ІІ., 1977

 2. Боян Ничев. Основи на сравнителното литературознание. С., 1986

 3. Панайот Карагьозов. Самосъзнание на словесността. Историография на славянските литератури. С., 1997; Някогашните славяни днес. С., 1997

 4. Иван Павлов. Величко Тодоров. Българо-чешки литературни паралели. І-ІІ. София, 1983, 1992

Изготвил: доц. д-р Жоржета Чолакова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница