Литература клас български език 32 учебни седмици по 2 часа 64 часаДата15.10.2018
Размер308.23 Kb.
#88903
ТипЛитература
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 4. КЛАС

Български език – 32 учебни седмици по 2 часа – 64 часа

Формиране на комуникативно-речеви умения – 32 учебни седмици по 1,5 часа – 48 часа
Литература – 32 учебни седмици по 3 часа седмично – 96 часа

Извънкласно четене – 32 учебни седмици по 0,5 часа (1 час през седмица) – 16 часа


Общо: 224 часа
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  • усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо;

  • задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;

  • усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаването на достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното;

  • усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване на собствен текст по словесна или визуална опора;

  • развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците;

  • формиране на ценностно отношение – лингвистично и естетическо – към изучаването на езика и литературата;

  • формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност и мултиетничността, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на ясно съзнание за национална идентичност.

Седмица

ТЕМА

ЗАБЕЛЕЖКА

Строеж на езика

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Диалог

Формиране на комуникативно-речеви умения: Диалог

Пипи тръгва на училище – Астрид Линдгрен

Пипи тръгва на училище – Астрид Линдгрен

Нещо хубаво – Иван Цанев
Редактиране на текст

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съставяне на план на текста

Птици – Тодор Велчев

Есенно премеждие – Емилиян Станев

Есенно премеждие – Емилиян Станев

Извънкласно четене – Чудните пътешествия на барон Мюнхаузен – Р. А. Распе
Видове изречения по цел на изказване

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Подробен преразказ

Формиране на комуникативно-речеви умения: Подробен преразказ

За римите (Лилии край Ропотамо – Янаки Петров)

Дъгата – Джани Родари

Селянин и лъв – Румѝ
Препинателни знаци в изречението

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на подробен преразказ

Старите хора – българска народна приказка

Скучен дъжд – Андрей Германов

Обич – Дора Габе

Извънкласно четене: Стихотворения – Дора Габе
Подлог

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Кратък преразказ на текст

Формиране на комуникативно-речеви умения: Кратък преразказ на текст

Звезден град – Рада Москова

Звезден град – Рада Москова

Боряна войвода – българска народна песен
Сказуемо

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на преразказа

Приказка за бъчвата – българска народна приказка

Сянката на магарето – Йордан Радичков

Сянката на магарето – Йордан Радичков

Извънкласно четене: Ние, врабчетата – Йордан Радичков
Видове изречения по състав

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Кратък преразказ на басня

Формиране на комуникативно-речеви умения: Кратък преразказ на басня

За олицетворенията

За олицетворенията (Стърчиопашка – Добри Жотев)

Как гарджето стана певец – Светослав Минков
Запетаи в сложното изречение

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на преразказа

Как гарджето стана певец – Светослав Минков

Царството „Никъде“ – Джеймс Крюс

Царството „Никъде“ – Джеймс Крюс

Извънкласно четене: Приказки – Елин Пелин
Изреченията при общуване

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Преразказ на откъс от книга

Формиране на комуникативно-речеви умения: Преразказ на откъс от книга

За басните (Магаре и камила – Ст. Михайловски)

За басните (Гарванът и стомната; Еленът и лозата – Езоп)

Върхът и низината – Максим Асенов; Приятелство – Банчо Банов
Образуване на думите

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на преразказ на откъс от книга

Птиците в мрежата; Слепецът – Радой Ралин

Намереният късмет – турска народна приказка

Намереният късмет – турска народна приказка

Извънкласно четене: Приказки – Георги Райчев

Припомнете си наученото


Пряко и преносно значение на думите

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Преразказ на текст от енциклопедия

Формиране на комуникативно-речеви умения: Преразказ на текст от енциклопедия

Белия зъб – Джек Лондон

Белия зъб – Джек Лондон

Феите – Шарл Перо
Синоними и антоними

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на преразказ на текст от енциклопедия

Феите – Шарл Перо

Вълшебното камъче – Дамян Дамянов

Неочакван резултат – Валери Петров

Извънкласно четене: Стихотворения – Валери Петров
Съществителни имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Описание на литературен герой

Формиране на комуникативно-речеви умения: Описание на литературен герой

Приказка за другото овчарче – Стефан Цанев

Приказка за другото овчарче – Стефан Цанев

Малката кибритопродавачка – Ханс Кристиан Андерсен
Членуване на съществителните имена от мъжки род

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на описание на литературен герой

Малката кибритопродавачка – Ханс Кристиан Андерсен

Мама – Валери Петров

Я кажи ми – Ран Босилек

Извънкласно четене: Приказки – Ран Босилек
Употреба и правопис на съществителните имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по серия картини

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по серия картини

За приказките (Неправда – българска народна приказка)

За приказките (Дръжте крадеца – американска народна приказка)

Вулкан от сладолед – Радой Киров
Прилагателни имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинение по серия картини

Вулкан от сладолед – Радой Киров

Цар Салтан – Емануил Попдимитров

Цар Салтан – Емануил Попдимитров

Извънкласно четене: Комикс
Членуване на прилагателните имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по опорни думи и изрази

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по опорни думи и изрази

За митовете и легендите (Как се е появил светът – американски мит; Добрила – българска легенда)

За митовете и легендите (Дедал и Икар – Николай Кун)

Родопа и Орфей – Елена Огнянова
Употреба и правопис на прилагателните имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинение по опорни думи и изрази

За народните песни

Как да нарисуваме портрет на една птица – Жак Превер

Как да нарисуваме портрет на една птица – Жак Превер

Извънкласно четене: Старогръцки митове и легенди – Йоргос Гералис
Глаголи. Образуване и правопис

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по преживяване

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по преживяване

Чичко Любопитко – Виктор Самуилов

Чичко Любопитко – Виктор Самуилов

Междучасие – Леда Милева
Време на глагола

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинение по преживяване

Междучасие – Леда Милева

За вълшебството на думите

Иван Вазов

Извънкласно четене: Разкази – Иван Вазов (Апостолът в премеждие)
Минало свършено и минало несвършено време на глаго­ла

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по преживяване

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по преживяване

Кристалната топка – Братя Грим

Кристалната топка – Братя Грим

Бялото гълъбче – Марко Ганчев
Числителни имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинение

Ветровете – Красимир Мирчев

Пътят, който не водел никъде – Джани Родари

Пътят, който не водел никъде – Джани Родари

Извънкласно четене: Туфо рижият пират – Георги Константинов.

Припомнете си наученото


Членуване на числителните имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по дадено начало

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение по дадено начало

За разказите (Мартеница – Дончо Цончев)

Мартеница – Дончо Цончев

Марийка и славей – българска народна песен
Употреба и правопис на числителните имена

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинението

Кукувица кука – Николай Хайтов

Страхотният букет – Рьоне Госини

Страхотният букет – Рьоне Госини

Извънкласно четене: Мери Попинз – Памела Травърз
Наречия

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение на история по картинки

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение на история по картинки

За повторенията (Светло утро – Николай Лилиев; В Пирин – Иван Вазов)

За повторенията (Мечти – Виктор Самуилов)

За два гроша – Йосиф Нунев
Употреба и правопис на наречията

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинение на история по картинки

За два гроша – Йосиф Нунев

Човекът и лъвът – Ангел Каралийчев

Човекът и лъвът – Ангел Каралийчев

Извънкласно четене: Деца играят вън – Георги Данаилов
Думите в речта

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Отговор на въпрос към литературен текст

Формиране на комуникативно-речеви умения: Отговор на въпрос към литературен текст

Дъждобранът – Атанас Далчев

Игра по огън – Маргарита Василева

За художествените текстове

Тесни и широки гласни звукове

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на отговор на въпрос към литературен текст

Кукери – Живка Стаменова

Живот, пронизан от слънце – Антоан дьо Сент Егзюпери

Живот, пронизан от слънце – Антоан дьо Сент Егзюпери

Извънкласно четене: Емил от Льонеберя – Астрид Линдгрен

Припомнете си наученото


Звучни и беззвучни съгласни звукове

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение приказка по пословица

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение приказка по пословица

Чудесен скок – Доналд Бисет

Чудесен скок – Доналд Бисет

За ритъма в стихотворната реч
Твърди и меки съгласни звукове

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинение

За ритъма в стихотворната реч (Хармоничка – Леда Милева)

На пустия остров – Даниел Дефо

На пустия остров – Даниел Дефо

Извънкласно четене: Енциклопедии
Правилата при писане

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение с предложен герой

Формиране на комуникативно-речеви умения: Съчинение с предложен герой

Спортистка – Ран Босилек

Спортистка – Ран Босилек

За стихотворенията


XXXII с.

Богатството на българския език

Упражнения по темата

Формиране на комуникативно-речеви умения: Поправка на съчинение с предложен герой

За стихотворенията (Детство; Екскурзия – Петя Дубарова)

Що е работа и що е игра – Марк Твен

Що е работа и що е игра – Марк Твен

Извънкласно четене: Книги за ваканцията

Припомнете си наученото
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница