Литература на български език: На първо място: Оферта с вх.№ Пп-6-5/30. 04. 2014г., 14: 20 часа на „издателска къща-стено-енев и с-ие сд, гр. ВарнаДата24.08.2017
Размер15.86 Kb.
ТипЛитература
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ Варна, уведомява участниците в откритата със Заповед № Р – 100 - 272 от 22.04.2014 г. на Помощник-Ректора на МУ-Варна, действащ съгласно пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г., процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет “Доставка на специализирана научна литература, абонамент за специализирани научни списания и специализирани софтуери за нуждите на Медицински университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, че в изпълнение на посочената заповед длъжностните лица разгледаха и оцениха подадените оферти. На основание чл.101г, ал.3 от ЗОП длъжностните лица изготвиха протокол за работата си, който бе утвърден от Възложителя на 22.05.2014 г.

На първо място по обособени позиции класирането е както следва:

За обособена позиция № 1 - Доставка на научна литература на български език:

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-6-5/30.04.2014г., 14:20 часа на „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-СТЕНО-ЕНЕВ И С-ИЕ“ СД, гр. Варна.

За обособена позиция № 2 - Доставка на научна литература на чужд език:

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-6-2/29.04.2014г., 16:20 часа на „Левъл Ъп“ ООД, гр. София.

За обособена позиция № 3 - Доставка на специализирани речници:

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-6-4/30.04.2014г., 14:00 часа на „АБАНОС“ ООД, гр. София.

За обособена позиция № 4 - Абонамент за специализирани научни списания за срок от 3 години:

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-6-6/30.04.2014г., 14:25 часа на „АГЕНЦИЯ ПУЛСАР“ ЕООД, гр. София.

За обособена позиция № 5 - Софтуер за медицинска база данни с интерактивни атласи:

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-6-4/30.04.2014г., 14:00 часа на „АБАНОС“ ООД, гр.София.

За обособена позиция № 6 - Доставка на специализирана литература – Европейска фармакопея:

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-6-2/29.04.2014г., 16:20 часа на „Левъл Ъп“ ООД, гр. София.

С определеният за изпълнител участник за всяка една обособена позиция, следва да се сключи договор след представяне на документ, издаден от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и представяне на гаранция за изпълнение на договора.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница