Литература на ХІХ век руският литературен канон на ХІХ век и редуцираното му българско усвояване. Стратегии на рецептивния изборДата15.10.2018
Размер37 Kb.
#88931
ТипПрограма
ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ

ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА НА ХІХ ВЕК

1. Руският литературен канон на ХІХ век и редуцираното му българско усвояване. Стратегии на рецептивния избор.

2. Руският романтизъм – времево ситуиране, светогледен и литературен модел, приемственост и оригиналност. Представители.

3. Руският роман от ХІХ век: дискурсни и жанрови измерения.

4. Руската драматургия от ХІХ век – поетика на архетипния сюжет.

5. Творчеството на А. С. Пушкин – периодизация, жанров обхват, проблематика.

6. М. Ю. Лермонтов и литературната ситуация през 30-те години на ХІХ век. Жанрови и дискурсни трансформации в творчеството му.

7. Огледалният космос на Гоголевата проза. Високото и ниското в оптиката на сюжета, художествения дискурс и светогледа на автора.

8. Романовият модел на И. С. Тургенев – идеология и поетика.

9. Романите от „Петокнижието” на Ф. М. Достоевски – структура и поетика.

10. Явлението Толстоев роман. Мобилност на мотивите, еволюция на сюжета: митологизиращи и демитологизиращи стратегии за нацията и човека.

11. Творчеството на А. П. Чехов. Поетика на прозата. Европейски измерения на драматургията му.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
А. С. Пушкин и българската култура. Юбилеен сборник. Съставител Петко Троев. С. 1999.

Аникст, Александр А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. Москва, 1972.

Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. С. 1976.

Бердяев, Николай. Мирогледът на Достоевски. С. 1992.

Бердяев, Николай. Руската идея. Основни проблеми на руската мисъл през ХІХ век и в началото на ХХ век. Велико Търново, 2001.

Бицили, П. М. Класическото изкуство. Стилови изследвания. С. 1995.

Бочева, Милка. Лев Толстой. С. 1982.

Вечният Гогол. Сборник. Велико Търново. 2010.

Виготски, Лев. Психология на изкуството. С. 1978.

Германов, Георги. Лермонтов – личност и проблеми. С. 2001.

Гинзбург, Лидия. За лириката. С. 1984.

Гросман, Леонид. Поетиката на Достоевски. С. 1996.

Гургулова, Мария. Лермонтов в българската литература. С. 1987.

Диалози с Чехов. 100 години по-късно. Сборник. Съставител Людмил Димитров. С. 2004.

Димитров, Людмил. “Четвероевангелие” от Пушкин. Опит за изучение на драматургичния цикъл “Малки трагедии”. С. 1999

Димитров, Людмил. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. С. 2006.

Звезданов, Николай. Космосът на Гогол. Същият в огледалото на другия. Велико Търново, 2005.

Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 (ІІ изд. 1999).

Лотман, Юрий М. Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Москва, 1983.

Лотман, Юрий. Поетика. Типология на културата. С. 1990.

Манолакев, Христо. Между образа и четенето. Руската преводна белетристика през Българското възраждане. С. 1996.

Манолакев, Христо. Текст и граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин”. С. 2001.

Михайлов, Димитър. Страх по руски. С. 2010.

Набоков, Владимир. Комментарии к “Евгению Онегину” Александра Пушкина. Москва, 1999.

Набоков, Владимир. Лекции по русской литературе. Москва, 1996.

Нейчев, Николай. Литература и месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век. Пловдив, 2009.

Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – тайнствената поетика. Пловдив, 2001.

Онегинская энциклопедия. Под редакцией акад. Н. И. Михайловой. Т. 1-2. Москва, 1999-2004.

Разказът „Шинел” на Гогол: Сътворен! Направен? Съшит?? С. 2002.

Руска литература ХІХ и ХХ век. Пловдив, 2002 (ІІ изд. 2005).

Стоянов, Цветан. Геният и неговият наставник. С. 1978.

Тодд ІІІ, У. М. Литература и общество в эпоху Пушкина. Санкт Петербург, 1996.

Троев, Петко. Етюди за руската литература. С. 1996.

Троев, Петко. Руският роман от първата половина на ХІХ век. С. 1989.

Троев, Петко. Руска класическа литература. Литературен справочник. С. 1995

Троев, Петко. Руска класическа литература. Първа част. С. 2006.

Троев, Петко. Руска литературна класика. Том 1 и 2. С. 1994-1995.

Чавдарова, Д. Homo Legens в русской литературе ХІХ века. Шумен, 1997.

Чавдарова, Дечка. Храната/трапезата в руската литература. ХVІІІ – началото на ХХ век. Велико Търново, 2010.

Четене на литературната класика. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Петко Троев. С. 2002.

Чудаков, Александр. Поэтика Чехова. Москва, 1971.

Чудаков, Александр. Мир Чехова. Возникновение и утверждение. Москва, 1986.

Шах-Азизова, Татьяна К. Чехов и западноевропейская драма его времени. Москва, 1966.

Шестов, Лев. Достоевски и Ницше. Киркегор и екзистенциалната философия. С. 1993.

Шкловски, Виктор. Лев Толстой. С. 1971 (ІІ изд. 1987).

Шкловски, Виктор. Художествената проза. Размисли и разбори. С. 1988.

Эйхенбаум, Борис М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Ленинград, 1974.

Эйхенбаум, Борис М. О литературе. Работы разных лет. Москва, 1987.София, май 2011 г.

Доц. д-р Людмил Димитров
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница