Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и АвстралияДата22.07.2016
Размер48.28 Kb.
#146
ТипКонспект
Конспект

за кандидат-докторантски изпит по

Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (История на полската литература)

Катедрата по славянски литературиФСФ, СУ „Св. Климент Охридски


 1. Полската средновековна култура. Жанрова специфика и тематичен обхват на полскатa средновековна литература.

 2. Първите полски хроники – между историята и литературата. Гал Аноним, В. Кадлубек. Митично и историческо в хрониката на Кадлубек.

 3. Самобитност и европейски традиции в полската ренесансова литература.

 4. Ян Кохановски – авторски концепции, жанрова ориентация. Поетическият цикъл „Трени” на Ян Кохановски. Диалогът на ренесансовото съзнание с Бога и античността.

 5. „Песен за убийството на Анджей Тенчински”. Проблемът за формирането на гражданското общество в Полша.Развитие на обществената и религиозната мисъл през XVI в. А.Ф. Моджевски, С. Ожеховски.

 6. Полският XVII век. Историческа, обществена и религиозна специфика.

 7. Полският барок. Светогледна и естетическа същност на епохата, периодизация, представители. Поезията на Я.А. Морщин – интелектуално начало и поетическа игра. Контрареформацията в Полша. Религиозното слово на П. Скарга.

 8. Литературни модели и обществени проекти в полската просвещенска литература.

 9. Политически и обществени събития в средата на XVIII век. Ролята на Ст.А. Понятовски за културното равитие на страната. Творчеството на И. Крашицки.

 10. Класицизъм и алтернативни естетически нагласи – сантиментализъм и рококо. Културното значение на шляхтишките имения в източните земи на някогашната Жечпосполита (Kresy). Поезията на Ф.Д. Княжнин и Ф. Карпински. Ян Потоцки – личност и творчество. „Ръкопис намерен в Сарагоса” – философски и естетически проблеми в романа.

 11. Полски романтизъм: литературни полемики. Философски и естетически концепции в творчеството на А. Мицкевич, Ю. Словацки, З. Крашински. Поезията на Ц.К. Норвид: поетика, изрази на славянското начало и религиозното сънание.

 12. Превъплъщения на месианистичната идея (А. Мицкевич, Ю. Словацки, З. Крашински).

 13. Позитивистичната идея в Полша. Философски, обществени и естетически постулати.

 14. Романите на зрелия позитивизъм като критика на позитивистичната доктрина. Романът „Кукла” на Б. Прус – начало на съвременната полска литература.

 15. Философски и естетически изрази на прехода към модернизма в Полша. Културни центрове на полския модернизъм. Краков и Закопане – духовни столици на „Млада Полша”. Т. Бой-Желенски – личност и дело.

 16. „Млада Полша” – философски и художествени превъплъщения на модернистичното съзнание. Ролята на артистичната бохема.

 17. С. Виспянски: антиромантическа нагласа („Освобождение”) и демитологизация на съвременността („Сватба”).

 18. Поетическият цикъл „Химни” на Ян Каспрович. Диалогът човек-Бог. Подстъпи към полския експресионизъм. (Нео)баладичното – Б. Лешмян.

 19. Полският модернистичен роман. Полският град – според романа „Обетована земя” на В. Реймонт. Наполеоновата епопея: С. Жеромски, „За войника-скитник”, „Пепелища”.

 20. Полското междувоенно двадесетилетие. Основни литературни направления. Програми и манифести, литературен живот, художествени изяви.

 21. Групата „Скамандър” – естетическа същност, представители. Полският експресионизъм и футуризъм. „Първи” и „Втори” авангард. Сатиричното: К.И. Галчински. Литературната група „Жагари” – Ч. Милош.

 22. Теорията за Чистата форма в театъра. Драматургията на С. И. Виткевич (Виткаци).

 23. Прозата на Бруно Шулц: „Канелените магазини”, „Санаториум “Клепсидра”.

 24. Войната. Полското общество по време на военния катаклизъм. Auschwitz. Полската съпротива – основни движещи сили. Проблематичното Варшавско въстание (1944). Поезията на К.К. Бачински – войната през призмата на романтичната традиция.

 25. Рецепция на полската литература в България в периода между двете световни войни. Боян Пенев – личност и дело.

 26. Полската литература след Втората световна война. Срещу канона на социалистическия реализъм. Емиграционни центрове на полската култура. Съветските лагери. Г. Херлинг-Груджински: „Друг свят. Съветски записки”. Литература и емиграция. Феноменът „Парижка Култура”. Йежи Гедройч – личност и дело.

 27. Полската поезия през 70. години на миналия век. „Новата вълна”. Представители, естетически търсения.

 28. Поетизираното село. Т. Новак: „А като бъдеш крал, а като бъдеш палач...”, В. Мишливски: „Камък върху камък”. Полската идентичност. Въпросът за Другия/Чуждия. А. Шчипьорски: „Литургия за град Арас”.

 29. Женски поетични гласове. В. Шимборска, Х. Пошвятовска, Е. Липска.

 30. Съвременни полски писателки. Д. Тераковска, Д. Масловска, О. Токарчук, М. Гретковска.

 31. Драматургичност и театралност след Втората световна война. В. Гомбрович, Т. Ружевич, С. Мрожек.

 32. Полски нобелови лауреати след Втората световна война: Ч. Милош, В. Шимборска. Проблематичният Нобел – З. Херберт.

 33. Полската философска мисъл. Л. Колаковски. Ю. Тишнер.

 34. Рецепция на полската литература в България през втората половина на XX в. и първото десетилетие на XXI в.


Литература:
Книги:

Бахнева, К. Преселението на художественото слово. Полският романтизъм и модернизъм и френският символизъм в българския поетически контекст от края на XIX до 20-те години на XX век. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1993.


Биолчев, Б. Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс, С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1987, 1992.
Биолчев, Б. Станислав Виспянски. Енциклопедист на неоромантизма. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2003.
Григорова, М. Хоризонти и пътища на полската идентичност, ВТ.: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002.
Даскалов, Н. Оспорвани шедьоври. Сенкевич, Прус, Жеромски. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1994.
Изгнаничеството. Драма и мотивация: завръщането на съвременните славянски емигрантски литератури у дома. Съст. М. Карабелова; Ред. колег. Т. Жечев и др. С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов; Карина М, 1996.
Карагьозов, П. Полската поезия между двете световни войни. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1996.
Карагьозов, П. Някогашните славяни днес. С.: Славика, 1997.
Карагьозов, П. Календари, мъченици и поети. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2010.
Карпински, В. Книги бунтовни. Прев. Б. Лингорска. Прев. на стиховете К. Митова. С.: Карина М, 1999.
Можейко, Е. Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък. Прев. К. Рикев С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2009.
Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 4. Славянски литератури. Съст. И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров, Л. Терзийска, Х. Балабанова. С.: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2002.
Рикев, К. Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението. С.: Астерим, 2008.
Славянските литератури в България. Проблеми на рецепцията. Ред. Б. Ничев, Л. Минкова, Х. Балабанова. Ред. Б. Ничев, Л. Минкова, Х. Балабанова. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1988.
Спасова, П. Изчезналата любов (Любовта като естетическо понятие), С.: Изд. „Парадигма”, 2001.

Изготвила: доц. д-р Калина Бахнева


Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Конспект по Латински език Употреба и значение на винителен падеж Употреба и значение на аблатив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница